Mattilsynet

Mattilsynet i endring

Del

Mattilsynet har i dag gitt sine tre eierdepartementer en oppdatert status for oppfølgingen av KPMG-rapporten. Bedre kvalitet på tilsyn og bedre dialog med næringene, er blant Mattilsynets hovedprioriteringer i 2020.

Ingunn Midttun Godal, administrerende direktør i Mattilsynet, og Olaug Bollestad, landbruks- og matminister. Foto: Landbruks- og matdepartementet
Ingunn Midttun Godal, administrerende direktør i Mattilsynet, og Olaug Bollestad, landbruks- og matminister. Foto: Landbruks- og matdepartementet

KPMG-rapporten avdekket blant annet alvorlige utfordringer med organisering og styring av tilsynsarbeidet. Administrerende direktør i Mattilsynet, Ingunn Midttun Godal, orienterte i dag Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet om det omfattende forbedringsarbeidet som pågår.

– Det siste året har vi jobbet hardt for å forbedre oss og utvikle måten vi løser samfunnsoppdraget vårt på. Det handler om å forbedre dialogen med næringene, gi bedre veiledning, ha bedre kommunikasjon og kvalitet på tilsyn, og utnytte digitale teknologier, sier Ingunn Midttun Godal, administrerende direktør i Mattilsynet.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har hatt jevnlig dialog med Mattilsynets om oppfølging av granskingen i løpet av 2020.

– Jeg erfarer at Mattilsynet har håndtert oppfølging av granskingen, og stadig gjør det, på en solid og tillitvekkende måte, sier hun i en melding på regjeringens nettsider.

Forbedringstiltak

Blant tiltakene som gjennomføres er et observasjonsskjema som legges igjen etter tilsyn og viser hva Mattilsynet har observert og hva som ligger til grunn for videre oppfølging.

– Dette bidrar til å fjerne usikkerheten noen kunne ha etter et tilsyn, mens de ventet på rapporten. Tillit skapes gjennom å være åpne, forutsigbare og redelige. Gjennom full åpenhet rundt hvilke observasjoner Mattilsynet har gjort under tilsynet, øker også rettssikkerheten til de vi fører tilsyn med, sier Godal.

Før sommeren opprettet Mattilsynet regionale kontrollteam for å kvalitetssikre inspeksjonsrapportene. En klar og tydelig rapport, er helt avgjørende for god effekt av tilsynsarbeidet. Dette hadde en umiddelbar effekt. Etter noen måneders drift ser Mattilsynet en nedgang på ti prosentpoeng i rapporter som må utbedres.

I september startet Mattilsynet brukerundersøkelser på SMS etter de fleste typer tilsyn. Resultatene så langt viser at et stort flertall er svært fornøyd med informasjonen i forkant av tilsynet, forklaring på hva som ble observert under tilsynet, og på gjennomføring av tilsynet.

Mattilsynet er også i gang med en organisasjonsutvikling ved hovedkontoret for å sikre uavhengighet i klagesaksbehandlingen, samt styrke faglig styring og kvalitet, utviklingsarbeid og brukerorientering.

– Vi har bedt om, og har fått, nyttige innspill fra landbruket, sjømatsektoren og andre vi samarbeider med, om hvordan de opplever måten vi jobber på. Dette er nyttig når vi utvikler Mattilsynet fremover, sier Godal.

Endring og utvikling tar tid

– Vi har jobbet med alle funnene i KPMG-rapporten, og vi ser effekter av arbeidet vi har gjort. Hele organisasjonen bidrar til dette. Vi må også erkjenne at store endringer tar tid. Jobben er ikke gjort bare ved å innføre en ny løsning, vi må følge opp over tid, sier Godal.

Koronapandemien har også påvirket både hverdagen og utviklingsarbeidet til Mattilsynet.

– Noen tiltak har fått økt fart gjennom koronautbruddet, som digitale tilsyn, mens andre har av naturlige grunner bremset litt opp. Vi har sett at måter å jobbe på som vi trodde lå lengre frem i tid, har vist seg å være både mulige og gjennomførbare nå. Som beredskapsorganisasjon både er, og må vi være, dyktige på å endre oss når situasjonen krever det, sier Godal.

– Vi i Mattilsynet skal bli bedre på løpende utvikling i takt med endringene i samfunnet, i næringene vi fører kontroll med og hos forbrukerne, sier Godal.

Kontakter

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt (kl. 08.00 - 22.00, ikke SMS. Etter arbeidstid og i helger besvares i utgangspunktet kun hastesaker.)

Tel:469 12 910pressevakt@mattilsynet.no

Bilder

Ingunn Midttun Godal, administrerende direktør i Mattilsynet, og Olaug Bollestad, landbruks- og matminister. Foto: Landbruks- og matdepartementet
Ingunn Midttun Godal, administrerende direktør i Mattilsynet, og Olaug Bollestad, landbruks- og matminister. Foto: Landbruks- og matdepartementet
Last ned bilde

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom