Mattilsynet

Mattilsynet: Husdyr på utegang må ha tørr liggeplass

Del

Mattilsynet i Stor-Oslo har sjekket forholdene for utegående hester og drøvtyggere. Ikke alle hadde det bra. Flere av dyra som ble inspisert vasset i gjørme eller manglet et tørt tilholdssted.

Hest og storfe fotografert på tilsyn forskjellige steder i Viken. Dette er forhold som ikke oppfyller de kravene som gjelder for utegang. Nå ber Mattilsynet dyreeiere som har dyr ute hele vinteren om å sjekke forholdene (Foto: Mattilsynet).
Hest og storfe fotografert på tilsyn forskjellige steder i Viken. Dette er forhold som ikke oppfyller de kravene som gjelder for utegang. Nå ber Mattilsynet dyreeiere som har dyr ute hele vinteren om å sjekke forholdene (Foto: Mattilsynet).

-Mange hester og drøvtyggere holdes på utegang hele året. Ifølge regelverket skal dyr som holdes på utegang, ha tilgang til egnet liggeplass og tørt tilholdssted. Etter hva vi har gjort av erfaringer ønsker vi å gjøre dyreeiere og andre oppmerksomme på lovkravene for utegående dyr, sier seksjonssjef Ann Margaret Grøndahl i Mattilsynet, region Stor-Oslo.

Utegang innebærer at hester og drøvtyggere holdes utendørs året rundt. Denne typen dyrehold har flere positive sider ved seg. Utegang i flokk gir dyrene mulighet for fri bevegelse og omgang med andre dyr. Begge deler vurderes som viktig for å gi hest og drøvtyggere god velferd. Når hester og drøvtyggere selv kan velge, oppholder de seg ute store deler av døgnet. Ved gradvis tilvenning, muligheter for skjul, god fôring, og en bekvem liggeplass kan de fleste hester og drøvtyggere holdes på utegang selv om temperaturen går ned mot 15-20 kuldegrader.

-Det er vanskelig å sette en eksakt nedre temperaturgrense for når hester og drøvtyggere ikke bør være ute. Regn, fuktig snø og sterk vind kan virke mye mer avkjølende enn minus 10 grader i stille og tørt vær. I mange tilfeller har både hester og drøvtyggere det best ute. Luftkvaliteten er mye bedre, og dyra får bevege seg mer og utøve naturlig atferd, sier Ann Margaret Grøndahl.

Tre tette vegger og tak
Dyr på utegang må ha mulighet til å kunne gå inn i et leskur med minimum tre tette vegger og tett tak. Underlaget i og omkring leskuret, fôringsplass og drikkeplass må være slik at det ikke blir opptråkket og bløtt, heller ikke i perioder med mye nedbør. Underlaget i leskuret må til enhver tid holdes tørt og gi dyrene en god liggeplass. Det finnes også minimumsmål for hvor stort leskuret bør være i forhold til antall dyr og dyrene størrelse, for å sikre at alle kan ligge samtidig.

For å gi alle dyr på utegang god velferd, er det viktig å ta hensyn til individer med lav sosial rang. Ikke alle dyr trives sammen, og dette må det tas hensyn til når gruppene skal settes sammen. Dyr som er lavest på rangstigen kan i små leskur med trange åpninger bli innestengt og utsatt for angrep fra andre, eller hindret adgang til leskuret. Hyppig tilsyn og god kunnskap om dyreartens normale atferd er viktig. Dyr med lav sosial rang trenger særskilt oppfølging. Dominerende individer kan hindre underdanige dyr tilgang til både fôret, vannkilden og leskur.

-Mattilsynet mener at utegang er positivt så lenge dyrene har god plass, god tilgang på fôr og vann, dyrene i gruppen fungerer fint sammen og de har tilgang på et velfungerende leskur med bekvem og tørr liggeplass. Vi håper at Mattilsynet fremover blir møtt av dyrehold som oppfyller lovkravene til god dyrevelferd, sier seksjonssjef Ann Margaret Grøndahl i Mattilsynet.

FAKTASAK: Krav når hester og drøvtyggere holdes på utegang

  • Dyr på utegang skal ha tilgang til leskjul som gir tilstrekkelig beskyttelse mot vind og nedbør. Minimumskravet til leskjulet er tre vindtette vegger, tak og en bekvem liggeplass.
  • Liggeplassen skal være dekket av halm eller lignende materiale som holder underlaget tørt. Liggeplassen skal være drenert, og vann må ikke kunne renne inn fra områdene rundt.
  • Liggeplassen skal være stor nok til at alle dyrene kan ligge samtidig og utformet slik at alle dyrene får adgang.
  • Det skal avsettes særskilt plass for dyr som trenger spesielt tilsyn. I den kalde årstiden skal isolert, trekkfritt rom som kan oppvarmes etter behov, være tilgjengelig for slike dyr, i rimelig nærhet til resten av flokken.
  • For å sikre god helse og godt renhold skal grunnen under fôringsplasser og andre belastede områder være hardgjort, drenert og ha fast dekke. Fôringsplassen skal holdes fri for gjødsel.
  • Permanent utendørs fôringsplass for storfe skal være overbygget med tak.
  • Det skal tas hensyn til sammensetningen i gruppen slik at alle dyrene får ete, drikke og hvile i fred.
  • I rimelig nærhet til utegang skal det være egnede forhold hvor personell kan skifte klær, vaske seg og reingjøre utstyr. Det skal være mulig å skaffe varmt og kaldt vann.

Kontakter

Andre henvendelser: Mattilsynets sentralbord

Vintertid: 09:00-11:00 og 12:00-15:00
Sommertid: 09:00-11:00 og 12:00-14:30 (15. mai til 15. september)

Tel:22 40 00 00postmottak@mattilsynet.no

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt (kl. 08.00 - 22.00, ikke SMS. Etter arbeidstid og i helger besvares i utgangspunktet kun hastesaker.)

Tel:469 12 910pressevakt@mattilsynet.no

Bilder

Hest og storfe fotografert på tilsyn forskjellige steder i Viken. Dette er forhold som ikke oppfyller de kravene som gjelder for utegang. Nå ber Mattilsynet dyreeiere som har dyr ute hele vinteren om å sjekke forholdene (Foto: Mattilsynet).
Hest og storfe fotografert på tilsyn forskjellige steder i Viken. Dette er forhold som ikke oppfyller de kravene som gjelder for utegang. Nå ber Mattilsynet dyreeiere som har dyr ute hele vinteren om å sjekke forholdene (Foto: Mattilsynet).
Last ned bilde
Seksjonssjef Ann Margaret Grøndahl i Mattilsynet, region Stor-Oslo (Foto: Mattilsynet).
Seksjonssjef Ann Margaret Grøndahl i Mattilsynet, region Stor-Oslo (Foto: Mattilsynet).
Last ned bilde

Lenker

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom