Mattilsynet

Mattilsynet hindret ulovlig innførsel av 34 hunder i storaksjon

Del

Mattilsynet gjennomførte i perioden november 2020 til april 2021 en aksjon hvor alle som passerte grenseovergangen til Norge over Gardermoen, Svinesund og Ørje med hund, ble kontrollert. I aksjonen ble det blant annet avdekket manglende rabiesvaksine, feil alder i hundepasset og dokumentforfalskning. Flere av sakene er politianmeldt.

To høydrektige gatehunder fra Spania ble stanset på Gardermoen. I hundepassene var det oppgitt feil alder, hundene manglet dokumentasjon og rabiesvaksinen som var gitt den ene tispen hadde ikke gitt tilstrekkelig beskyttelse. Den ene hunden testet også positivt for Leishmaniose, som er en alvorlig sykdom som kan ramme hunder, katter og mennesker. Foto: Mattilsynet
To høydrektige gatehunder fra Spania ble stanset på Gardermoen. I hundepassene var det oppgitt feil alder, hundene manglet dokumentasjon og rabiesvaksinen som var gitt den ene tispen hadde ikke gitt tilstrekkelig beskyttelse. Den ene hunden testet også positivt for Leishmaniose, som er en alvorlig sykdom som kan ramme hunder, katter og mennesker. Foto: Mattilsynet

Mattilsynets aksjon ble gjennomført i tett samarbeid med Toll, og var en del av den årlige aksjonen mot matkriminalitet koordinert av Europol og Interpol - OPSON X.

– Norge er et lukrativt marked for hundesmuglere. Prisene på valper er høy og betalingsviljen stor. Når etterspørselen etter hund i tillegg økte betraktelig under koronapandemien, så vi det som viktig å øke kontrollen for å forhindre ulovlig innførsel av hunder med alvorlige sykdommer og manglende vaksine, sier Ole-Herman Tronerud, direktør for avdeling regelverk og kontroll i Mattilsynet.

Avslørte kjæledyrtransportører

Av de 34 hundene som ble stanset, kom 33 fra EU-land og én fra Russland.

– Manglende rabiesvaksine, feil alder i hundepasset, feil utfylte dokumenter og dokumentforfalskning, var feil som gikk igjen. I minst ett av tilfelle var en offentlig veterinær i utlandet involvert. Flere av sakene er politianmeldt, forteller Tronerud.

I tillegg var det flere forsøk på å kamuflere reisen som privat innførsel, utført av kjæledyrtransportører.

– Dette er personer som frakter et eller flere kjæledyr over grensen fra selger til kjøper. Personene kamuflerer reisen som privat innførsel, og de har som oftest ingen kunnskap om hva som kreves for å reise med dyr, sier Tronerud.

Det er kjent at organiserte hundesmuglere bruker Sverige som transittland, og at personer i Norge og Sverige samarbeider.

En person ble stanset etter at Toll oppdaget at samme person stadig gjennomførte reiser med fransk bulldog-valper til Norge med bil via Sverige og med fly via Gardermoen. Én av valpene ble avlivet, mens de 12 andre ble returnert til Polen.

– Kjæledyrtransportører er et kjent fenomen i resten av Europa, men vi har ikke sett så mange av dem på grensepasseringene til Norge tidligere, sier Tronerud.

Fraktet høydrektige gatehunder med fly

To høydrektige gatehunder fra Spania ble stanset på Gardermoen. Begge tispene var mellom ett og ett og et halvt år gamle, og hadde allerede hatt et valpekull tidligere.

I hundepassene var det oppgitt feil alder, hundene manglet dokumentasjon og rabiesvaksinen som var gitt den ene tispen hadde ikke gitt tilstrekkelig beskyttelse. Den ene hunden testet også positivt for Leishmaniose, som er en alvorlig sykdom som kan ramme hunder, katter og mennesker.

– Det å transportere høydrektige tisper med fly, er et eksempel på alvorlig dårlig dyrevelferd, sier Tronerud.

Begge hundene ble satt i karantene. Den ene fikk fire valper. Eieren av de to tispene avgjorde selv at alle hundene skulle avlives, da de ikke var mulig å returnere disse før dyrene var egnet for transport og eier ikke var villig til å ta på seg kostnaden for oppholdet på karantenestasjon.

Ikke kjøp smuglervalper

Mange familier ønsker en hund som et nytt familiemedlem, og noen har øynet en mulighet for å utnytte markedet for rasehunder. Det er bygget opp rene valpefabrikker i øst-europeiske land hvor kyniske kriminelle setter profitt foran god dyrehelse og god dyrevelferd.

– Når naive nordmenn etterspør disse valpene bidrar de til en illegal virksomhet som rammer uskyldige hundevalper, sier Tronerud.

Mattilsynet oppfordrer de som vil ha hund om å tenke seg godt om på forhånd. Velg en rase som passer for deg og stedet du bor, og kjøp den hos en oppdretter som setter hundens helse og velferd først. Forhør deg i hundemiljøet, og snakk med veterinæren som også skal følge opp hunden din senere.

– Hold deg unna nettsider hvor man kan legge en valp i «handlekurven». Ingen seriøse oppdrettere selger valper uten å vite noe om kjøperen. Det viktigste tiltaket mot ulovlig innførsel er at etterspørselen stanser, avslutter Tronerud.

Del av internasjonal aksjon

OPSON er en årlig tilsynsaksjon som styres av EUROPOL i samarbeid med Interpol, der cirka 80 land deltar hvert år. Denne omfatter både nasjonale aksjoner styrt av det enkelte deltagerland og koordinerte aksjoner mellom noen land med et spesielt utvalgt kontrollområde.

Europol støtter og forsterker samarbeidet over landegrensene for å hindre organisert svindel. Hovedfokus er forfalsket mat og drikke som importeres/eksporteres over grensene, men andre områder kan alternativt kontrolleres etter avtale med Europol. Mens de ande deltagerlandene denne gangen i stor grad kontrollerte mat og drikkevarer, valgte Norge å kontrollere innførsel av hunder.

Kontakter

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt (kl. 08.00 - 22.00, ikke SMS. Etter arbeidstid og i helger besvares i utgangspunktet kun hastesaker.)

Tel:469 12 910pressevakt@mattilsynet.no

Bilder

To høydrektige gatehunder fra Spania ble stanset på Gardermoen. I hundepassene var det oppgitt feil alder, hundene manglet dokumentasjon og rabiesvaksinen som var gitt den ene tispen hadde ikke gitt tilstrekkelig beskyttelse. Den ene hunden testet også positivt for Leishmaniose, som er en alvorlig sykdom som kan ramme hunder, katter og mennesker. Foto: Mattilsynet
To høydrektige gatehunder fra Spania ble stanset på Gardermoen. I hundepassene var det oppgitt feil alder, hundene manglet dokumentasjon og rabiesvaksinen som var gitt den ene tispen hadde ikke gitt tilstrekkelig beskyttelse. Den ene hunden testet også positivt for Leishmaniose, som er en alvorlig sykdom som kan ramme hunder, katter og mennesker. Foto: Mattilsynet
Last ned bilde
Ole-Herman Tronerud, direktør for avdeling regelverk og kontroll i Mattilsynet. Foto: Mattilsynet
Ole-Herman Tronerud, direktør for avdeling regelverk og kontroll i Mattilsynet. Foto: Mattilsynet
Last ned bilde

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Mattilsynet

Mattilsynet opphever portforbudet for fjørfe og andre fugler i fangenskap fra 3. september3.9.2021 11:41:24 CEST | Pressemelding

Høypatogen fugleinfluensa ble for første gang påvist i Norge i november 2020. Siden det har vi hatt strenge smitteverntiltak for å hindre smitte fra ville til tamme fugler. Det er ikke påvist tilfeller av fugleinfluensa i Norge siden 29. juli. Det betyr at vi nå kan lette på portforbudet og noen andre tiltak som vi innførte 2. juli for 37 kommuner i fylkene Vestfold og Telemark og Viken sier Anne Marie Jahr, seksjonssjef dyrehelse i Mattilsynet. Portforbudet for fjørfe i disse kommunene blir opphevet 3. september.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom