Mattilsynet

Mattilsynet har avdekket hudblekemidler fulle av kvikksølv og andre ulovlige stoffer

Del

En undersøkelse av 53 hudblekemidler avdekket ulovlige og mulig helseskadelige stoffer i 60 prosent av produktene. Produktene er trukket fra markedet. Mattilsynet advarer mot å bruke denne typen kosmetiske produkter.

Seksjonssjef Merethe Steen i Mattilsynet (Foto: Mattilsynet)
Seksjonssjef Merethe Steen i Mattilsynet (Foto: Mattilsynet)

Av de 53 ulike hudkremene med påstått blekende effekt ble uorganisk kvikksølv, hydrokinon eller betametason (en steroidmedisin) påvist i 32 prøver. Disse stoffene er forbudt å tilsette i kosmetikk og kroppspleieprodukter, inkludert hudblekemidler, da de kan forårsake helseskade.

-Selv om det både er helsefarlig og ulovlig, tilsettes uorganisk kvikksølv, hydrokinon eller glukokortikoider i mange hudblekeprodukter for å lysne huden etter regelmessig bruk, eller fjerne pigmentflekker, fregner med mer. Basert på våre funn fraråder vi alle å bruke slike hudblekningsprodukter, og særlig de som ikke har en innholdsdeklarasjon, sier seksjonssjef Merethe Steen i Mattilsynet.

Store mengder uorganisk kvikksølv
Av de 53 produktene som var med i Mattilsynets undersøkelse, ble det påvist 28 produkter (53 prosent av produktene) med varierende innhold av uorganisk kvikksølv, fra lave og moderate (0,1 – 100 mg/kg) til svært høye konsentrasjoner (opptil 28 500 mg/kg). Uorganisk kvikksølv kan skade huden og gi helseskadelige effekter på nyrene og nervesystemet, avhengig av eksponering. Videre fant vi hydrokinon i fem produkter (10%) og betametason i ett produkt (2%). Stoffene er listet i vedlegg II (forbudslisten) i forskrift om kosmetikk og kroppspleieprodukter.

Uorganisk kvikksølv er både giftig og korroderende. Stoffet er ikke nedbrytbart og utskilles langsomt fra kroppen. Høyest akkumulering av uorganisk kvikksølv er i nyrene. Utfallet av kvikksølvforgiftning er avhengig av kvikksølvform og eksponeringsgrad. 

Kjøpt over disk
Hudblekemidlene som Mattilsynet har analysert ble alle plukket fra fysiske butikker i store deler av landet. Langvarig samarbeid med Toll og Posten viser at import av denne type varer har økt. Privatimporten skjer både per post, i privat bagasje, eller som bestillinger til utenlandske leverandører. Her kan det nevnes beslag Tolletaten gjorde på Oslo Lufthavn Gardermoen i sommer:https://www.dagbladet.no/nyheter/tollerne-har-ikke-sett-maken-til-slike-beslag/71220155

De fleste av de ulovlige produktene med høyt eller svært høyt innhold av kvikksølv har opprinnelse utenfor Europa (Sørøst Asia, Midtøsten, Afrika), mens produkter med opphav i Europa inneholder langt lavere konsentrasjoner. De fleste produktene er heller ikke merket i henhold til regelverket for kosmetikk og kroppspleieprodukter.

-De som produserer og omsetter kosmetiske produkter er ansvarlig for at de er trygge og i henhold til regelverket. Mattilsynet ser det som svært alvorlig at det omsettes ulovlig produkter med forbudte, helseskadelige stoffer, sier seksjonssjef Merethe Steen i Mattilsynet.

Den fullstendige rapporten fra Mattilsynets overvåkings- og kartleggingsprogram (OK program) på kosmetiske produkter er ventet å være ferdig tidlig i 2020.

 

FAKTARAMME OM DE PÅVISTE STOFFENE:
Uorganisk kvikksølv
absorberes gjennom huden via hudblekemidler og kan i tillegg til å skade huden, også forårsake skader på nyrene og nervesystemet. Man trenger ikke å bruke produktet selv for å bli påvirket, spedbarn og små barn kan få i seg kvikksølv dersom de er i kontakt med for eksempel foreldre som bruker slike produkter (Kilde fhi.no)

Hydrokinon hindrer dannelsen av pigmentet melanin i huden, noe som gjør at huden gradvis blir lysere ved regelmessig bruk. Stoffet kan gi hudirritasjoner, allergi og økt risiko for hudsykdom (okronose).

Glukokortikoider (steroider) er binyrebarkhormoner som blant annet har en betennelsesdempende effekt i kroppen, samt vil dempe kroppens immunreaksjoner over tid. Bruk av kosmetiske kremer som inneholder steroider kan gi hudforandringer som akne, eksem eller irritasjoner og/eller gi tynnere huden. Glukokortikoider finnes imidlertid i flere reseptpliktige legemidler som blant annet anvendes til behandling av hudsykdommene psoriasis og eksem. Kilde nhi.no

Kontakter

Bilder

Seksjonssjef Merethe Steen i Mattilsynet (Foto: Mattilsynet)
Seksjonssjef Merethe Steen i Mattilsynet (Foto: Mattilsynet)
Last ned bilde
I dette produktet fant Mattilsynet 28 500 milligram per kg uorganisk kvikksølv. Det er en svært høy dose (Foto: Mattilsynet)
I dette produktet fant Mattilsynet 28 500 milligram per kg uorganisk kvikksølv. Det er en svært høy dose (Foto: Mattilsynet)
Last ned bilde

Lenker

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg saker fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom