Mattilsynet

Mattilsynet fant fôrblandinger og godteri med ulovlig genmodifisert materiale

Del

En rekke fôrblandinger til hest, fugl og kanin og flere typer sjokolade og godterier måtte trekkes fra markedet i 2020 på grunn av innhold av genmodifisert materiale.

Illustrasjonsfoto: Mattilsynet fant 28 fôrblandinger til hest, fugl og kanin som inneholdt genmodifiserte råvarer ved kontroll av tilstanden for importert fôr til slike dyr i 2020 (Foto: NTB).
Illustrasjonsfoto: Mattilsynet fant 28 fôrblandinger til hest, fugl og kanin som inneholdt genmodifiserte råvarer ved kontroll av tilstanden for importert fôr til slike dyr i 2020 (Foto: NTB).

Funnene ble gjort i Mattilsynets årlige overvåknings- og kontrollprogram for genmodifisering i mat, fôr og såvarer, og i en egen kontroll av importører av fôr til hester og visse andre dyr.

 Av 51 analyserte fôrråvarer og fôrblandinger, inneholdt seks prøver ulovlige mengder genmodifisert materiale, 26 prøver inneholdt lovlige sporforurensninger og i 19 prøver ble det ikke påvist noe genmodifisert materiale.

 - I de 19 prøvene av fôrråvarer fant vi lovlige sporforurensninger i fem prøver. De 32 prøvene av fôrblandinger ble tatt ut fra en nisje i fôrmarkedet med antatt høy risiko for innblanding av genmodifisert materiale. Her fant vi at seks prøver av hestefôr inneholdt ulovlige mengder EU-godkjent genmodifisert materiale og 21 prøver inneholdt lovlige sporforurensninger, sier spesialinspektør Inga Torp Nielsen i Mattilsynet.

- I tillegg fant vi 22 fôrblandinger til hest, fugl og kanin som var merket med innhold av genmodifiserte råvarer. Ingen genmodifiserte mat- og fôrprodukter er godkjent i Norge i dag, og alle de totalt 28 produktene ble derfor trukket fra markedet, sier Nielsen.

 På matområdet ble kun fire matprøver analysert før denne delen av analyseprogrammet ble avbrutt på grunn av korona-tiltak. Disse prøvene inneholdt ikke genmodifisert materiale. Det gjorde heller ikke de åtte såvarepartiene som ble analysert. Det ble imidlertid funnet flere varianter amerikansk godteri og sjokolade merket med innhold av genmodifiserte ingredienser. Fire importører trakk slike produkter fra markedet.

 Analyseresultatene avviker ikke vesentlig fra tidligere år, og til tross for flere funn av ulovlige produkter i 2020 er likevel forekomsten av slike produkter på det norske markedet generelt lav.

 Overvåknings- og kontrollprogrammet er et samarbeid mellom Mattilsynet og Veterinærinstituttet. Mattilsynet er ansvarlig for prøveuttakene og oppfølgingen av resultatene, mens Veterinærinstituttet er ansvarlig for analysene.

 Importører av fôrblandinger må få mer kunnskap og bedre rutiner

– Importerte ferdige fôrblandinger til hest, fugl, gnagere og fisk inneholder ofte råvarer av soya, mais, raps eller ris, hvor det kan være risiko for innblanding av genmodifisert materiale. I 2020 ønsket vi å se nærmere på hvilke rutiner importører av slike fôrblandinger har for å hindre import av ulovlige genmodifiserte produkter, sier Nielsen i Mattilsynet.

 Dokumentkontrollen viste at importører av såvarer og fôrråvarer generelt har tilstrekkelige rutiner for å unngå import av genmodifiserte produkter. Derimot fant vi at det et forbedringspotensial hos importører av fôrblandinger når det gjelder kunnskap og rutiner for å forebygge innførsel av ulovlige produkter.

 - Markedet for importerte fôrblandinger har paralleller til nisjemarkeder for mat, med mange små og mellomstore importører og stadig nye aktører på markedet, sier Nielsen.

 Også tidligere kontroller har vist at det er forbedringspotensial hos importører av ferdigpakkede fôrblandinger når det gjelder kunnskap og rutiner for å forebygge ulovlig innførsel av genmodifiserte produkter.

 Mer veiledning

Mattilsynet har de senere årene kartlagt ulike deler av mat- og fôrbransjens kunnskap og rutiner for å forebygge ulovlig import av genmodifiserte produkter. Mange har god kontroll, men i bransjer med mange små og mellomstore aktører og stor utskiftning, er behovet for veiledning særlig stort. Mattilsynet vil derfor prioritere å utvikle tydelig, brukervennlig og lett tilgjengelig veiledningsmateriell.

 - På den måten håper vi å bidra til økt kompetanse og bedre regelverksetterlevelse i alle bransjer hvor import av genmodifisert materiale er en risiko. Det skal bli enklere å gjøre rett, sier Inga Torp Nielsen.

Kontakter

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt (kl. 08.00 - 22.00, ikke SMS. Etter arbeidstid og i helger besvares i utgangspunktet kun hastesaker.)

Tel:469 12 910pressevakt@mattilsynet.no

Bilder

Illustrasjonsfoto: Mattilsynet fant 28 fôrblandinger til hest, fugl og kanin som inneholdt genmodifiserte råvarer ved kontroll av tilstanden for importert fôr til slike dyr i 2020 (Foto: NTB).
Illustrasjonsfoto: Mattilsynet fant 28 fôrblandinger til hest, fugl og kanin som inneholdt genmodifiserte råvarer ved kontroll av tilstanden for importert fôr til slike dyr i 2020 (Foto: NTB).
Last ned bilde

Lenker

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Mattilsynet

Mattilsynet opphever portforbudet for fjørfe og andre fugler i fangenskap fra 3. september3.9.2021 11:41:24 CEST | Pressemelding

Høypatogen fugleinfluensa ble for første gang påvist i Norge i november 2020. Siden det har vi hatt strenge smitteverntiltak for å hindre smitte fra ville til tamme fugler. Det er ikke påvist tilfeller av fugleinfluensa i Norge siden 29. juli. Det betyr at vi nå kan lette på portforbudet og noen andre tiltak som vi innførte 2. juli for 37 kommuner i fylkene Vestfold og Telemark og Viken sier Anne Marie Jahr, seksjonssjef dyrehelse i Mattilsynet. Portforbudet for fjørfe i disse kommunene blir opphevet 3. september.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom