Mattilsynet

Mattilsynet effektiviserer sjømateksporten

Del

Fra 9. mai blir det raskere og enklere å eksportere sjømat til land utenfor EØS-området. Da blir det bare ett-trinnsbehandling for de aller fleste sertifikater som er nødvendige for å kunne eksportere. Tiltaket er ett av flere Mattilsynet setter i verk for å effektivisere og tilpasse sertifikatrutinene til eksporten.

Norsk laks på vei til Sør-Korea. Fra 9. mai vil det gå raskere å eksportere sjømat fra Norge når Mattilsynet forenkler rutinene.
Norsk laks på vei til Sør-Korea. Fra 9. mai vil det gå raskere å eksportere sjømat fra Norge når Mattilsynet forenkler rutinene.

Mattilsynet utsteder hvert år rundt 60 000 sertifikater for varer som eksporteres til land utenfor EØS-området. Utstedelsen er nødvendig for handelen.

- Dagens ordning er ikke tilpasset eksporten og gir mye dobbeltbehandling. Derfor endrer vi rutinene, sier Elisabeth Wilmann, direktør for fisk og sjømat i Mattilsynet.

Sjømat først ut

Mattilsynet har jobbet frem løsninger som gir effekt på kort og lang sikt. Sjømatområdet er valgt som pilot.

- Sjømatbransjen er klart størst, omfatter flest aktører, har størst verdi og ni av ti sertifikater gjelder sjømat. Målet er at andre bransjer blir en del av de nye rutinene etter hvert, forteller Wilmann.

Ett trinn for de fleste sertifikatene

Det nye fra 9. mai er at de aller fleste sertifikatene for sjømat skal utstedes av sertifikatkontorene uten dagens rekvisisjonstrinn.

For åtte sertifikater beholdes rekvisisjonstrinnet. Disse har særkrav som gjelder fiskehelse og som mattilsynkontoret som fører tilsyn med produsenten må kontrollere før sertifikat kan bli utstedt. Begrepet rekvisisjon endres til forhåndsmelding.

Mattilsynet forenkler også vurderingene av sertifikatene. Det er fordi de fleste sertifikatene bekrefter det Mattilsynet vet fra før; som at produsenten er godkjent, følger norsk regelverk og at Mattilsynet fører tilsyn med dem. Sertifikatkontoret kan dermed utstede uten at de går via virksomhetens lokale tilsynskontor.

- Hadde forenklingene vært i drift i fjor, ville Mattilsynet behandlet 7200 forhåndsmeldinger istedenfor 26 000 rekvisisjoner. Det ville spart både eksportører og oss for mye ressurser, sier Wilmann.

Prøveordning med utvidet åpningstid på Romerike

Mattilsynets avdeling Romerike utsteder 70 prosent av sertifikatene, og nesten alle sertifikatene for fisk som transporteres ut av landet med fly.

- Bransjen har signalisert et behov for utvidet åpningstid. Vi viderefører ordningen med bestilling av overtid som i dag, men i tillegg ser vi på mulighetene for at Romerikskontoret får en prøveordning med utvidet åpningstid, forteller Wilmann.

Ny mateksportforskrift

I dag er kravene til eksportører og produsenter uklare ved eksport til land utenfor EØS-området. Mattilsynet har derfor laget utkast til en egen mateksportforskrift som gir større forutsigbarhet for produsenter og eksportører, og som gjør at Mattilsynet kan ansvarliggjøre aktørene i rett tid for et mer effektivt system.

- Vi forventer at mateksportforskriften kommer på høring snart, og at den kan tre i kraft i løpet av året.

Målet er automatisert sertifikatløsning

Samtidig fortsetter Mattilsynet arbeidet med mer effektive og automatiserte løsninger. Det følger to spor; standardisert sjømattilsyn og nytt saksbehandlingssystem.

- For å automatisere sertifikatprosessen må vi systematisere informasjonen om tilstanden hos sjømatprodusentene anerledes enn i dag. Da trenger vi data, og det vil vil blant annet få gjennom å systematisere og standardisere tilsynet med sjømatprodusentene, sier Wilmann.

Målet er å utvikle en løsning som automatiserer vurderingene av om kravene i sertifikatet er oppfylt.

- Da kan vi raskt sikre at grunnleggende og eventuelle særkrav er oppfylt før vi utsteder sertifikater. En slik løsning vil gi store gevinster for eksportører, produsenter og Mattilsynet, avslutter Wilmann.

Les mer om detaljene rundt de nye rutinene på Mattilsynets nettsider for eksport av fisk og sjømat

Bilder

Norsk laks på vei til Sør-Korea. Fra 9. mai vil det gå raskere å eksportere sjømat fra Norge når Mattilsynet forenkler rutinene.
Norsk laks på vei til Sør-Korea. Fra 9. mai vil det gå raskere å eksportere sjømat fra Norge når Mattilsynet forenkler rutinene.
Last ned bilde

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg saker fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Mattilsynet

Mattilsynet trapper opp tilsyn med grinder i Nordfjella13.8.2019 14:55:27 CESTPressemelding

Etter at to lam satte seg fast i to av de nesten 700 grindene som er satt opp rundt saltsteiner for å hindre spredning av den dødelige dyresykdommen Skrantesjuke, trapper Mattilsynet nå opp tilsynene for å forhindre flere lignende hendelser. I tillegg starter vi straks opp arbeidet med å utbedre eventuelle feil ved grindanleggene. Vi ser alvorlig på saken, sier Anne Marie Jahr seksjonssjef for dyrehelse i Mattilsynet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom