Mattilsynet

Mattilsynet beklager feilaktig utsending av ni brev

Del

Under en opprydding i det elektroniske arkivsystemet kom Mattilsynet i Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord nylig i skade for å sende ut ni uferdige brev til personer og virksomheter Mattilsynet hadde vært på tilsyn hos. Mattilsynet beklager dette overfor de det gjelder.

– Vi er lei oss for det som har skjedd. Vi kontakter dem det gjelder for å beklage. Slike feil skal ikke skje, sier Ole Fjetland, regiondirektør i Mattilsynets region Sør og Vest.

Oppryddingen i arkivsystemet er en manuell prosess der status på dokumenter endres. Det var i forbindelse med dette at de ni dokumentene ble feilsendt. Brevene som ble sendt er å anse som ugyldige.

Mattilsynet har lagt inn ekstra kontroller på øvrig dokumenthåndtering for å unngå at dette skjer igjen.

Kontakter

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg saker fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom