Norsk Friluftsliv

Massivt nei til økt vannscootertrafikk

Del

Det ropes et kraftig varsko mot regjeringens vannscooterforslag - i dag overrakte 18 organisasjoner et felles opprop til den politiske ledelsen i Klima- og miljødepartementet. Bakgrunnen er at regjeringen har varslet at de ønsker å fjerne dagens vannscooterregelverk og likestille vannscooter med båt fra 2017.

18 organisasjoner sier nei til regjeringens forslag om å likestille vannscootere med fritidsbåter, noe som vil føre til mer vannscooterkjøring i høy fart nær land. Resultatet blir sannsynligvis flere ulykker, mer støy og flere konflikter i skjærgården.
18 organisasjoner sier nei til regjeringens forslag om å likestille vannscootere med fritidsbåter, noe som vil føre til mer vannscooterkjøring i høy fart nær land. Resultatet blir sannsynligvis flere ulykker, mer støy og flere konflikter i skjærgården.

- Regjeringens forslag vil føre til mer vannscooterkjøring i høy fart nær land. Dersom vannscooterne skal følge samme regler som båter, blir det i praksis fritt fram til å kjøre overalt, sier Erling Lae, styreleder i Norsk Friluftsliv.

Resultatet blir sannsynligvis flere ulykker, mer støy og flere konflikter i skjærgården. Den økte trafikken utgjør også en fare for sårbare sjøfuglbestander, mener organisasjonene, som er imot den varslede endringen. Klima- og miljødepartementet har varslet at forslaget sendes ut på høring før jul.

Bryter med egen politikk
Dersom dette forslaget vedtas, går regjeringen på tvers av sine egne mål i stortingsmeldingen om friluftsliv. I meldingen påpeker regjeringen at motorisert ferdsel som vannscooterkjøring allerede i dag utgjør en sikkerhetsrisiko for de som padler, seiler, ror eller bader.

Skaper utrygghet og konflikter
-Det er allerede et høyt konfliktnivå på sjøen på grunn av høy fart og mye støy. Regjeringens forslag vil øke konfliktene ytterligere. Vi frykter at den økte motortrafikken som vannscooterne medfører nær land, vil fortrenge myke trafikanter som padlere, badende, dykkere og seilere med flere, og redusere rekreasjonsverdien for de som oppholder seg ved kysten, på innsjøer og i vassdrag, sier Sven Anderssen, generalsekretær i Norges Padleforbund.

Reduserer rekreasjonsverdien for mange
-Turister, turgåere og ikke minst hyttefolket får miljøet i skjærgården ødelagt av støy og sjenerende fart på sjøen. Regjeringens forslag vil redusere rekreasjonsverdien for de som oppholder seg ved kysten, vann og vassdrag, sier Trygve Jarholt, styreleder i Norges Hytteforbund.

En trussel for fuglelivet
Den norske kysten har et rikt fugle- og dyreliv, med viktige hekke- og yngleplasser. Dessverre har bestandsnedgangen for norske sjøfugler vært omfattende. En svekket regulering av vannscooterbruken vil ha en negativ virkning på fuglelivet. Vannscootere representerer en tilleggsbelastning for allerede utsatte arter, sier Kjetil Aa. Solbakken, generalsekretær i Norsk Ornitologisk Forening.

Vil beholde dagens restriksjoner
Organisasjonene ber derfor regjeringen beholde dagens restriksjoner på bruk av vannscooter langs norskekysten, av hensyn til dyre- og fuglelivet, og for å ta vare på trivselen og sikkerheten for de som bader, padler, seiler, snorkler, dykker/fridykker eller ror. 

HER ER OPPROPET: 

Nei til økt vannscootertrafikk!

Undertegnede organisasjoner er imot regjeringens varslede forslag om å fjerne forskriften om vannscooter. Dette vil likestille vannscootere med fritidsbåter, øke vannscootertrafikken og innebære en betydelig opptrapping av konfliktnivået i skjærgården.

Det er allerede et høyt konfliktnivå på sjøen på grunn av høy fart og mye støy. Forslaget vil øke konflikten ytterligere, blant annet på grunn av mer trafikk nær land.  Dette vil fortrenge myke brukere av sjøen, som dykkere/fridykkere, padlere, badende og seilere med flere. Dette vil også gi flere ulykker, og redusere rekreasjonsverdien for de som oppholder seg ved kysten, langs vann og vassdrag.

Mer vannscootertrafikk med høy fart, særlig nær land, vil også øke konflikten mellom menneskelig aktivitet og dyre- og fuglelivet.  Hver tredje fugleart står på rødlista, som betyr at de kan forsvinne fra Norge.  Vannscooter representerer en ny tilleggsbelastning for allerede hardt prøvede sjøfuglbestander.

Norge opplever en sterk vekst innenfor naturbasert reiseliv og aktive opplevelser, i hovedsak ikke-motoriserte aktiviteter. Vi frykter at en økning i vannscooterkjøring vil bidra til å svekke merkevaren Norge og det norske reiselivsproduktet.

Organisasjonene ber regjeringen beholde dagens restriksjoner på bruk av vannscooter langs norskekysten, av hensyn til dyre- og fuglelivet, og for å ta vare på trivselen og sikkerheten for de som bader, padler, seiler, snorkler, dykker eller ror.

Dersom regjeringen likevel går inn for å likestille regelverket for vannscootere og fritidsbåter, må det settes i verk tiltak som begrenser høy fart, støy, og konflikter – og som vil beskytte dyre- og fuglelivet. Organisasjonene står samlet om at det er et krav at punktene nedenfor er ivaretatt FØR forskriften om vannscooter eventuelt fjernes.

  1. Obligatorisk registrering og tydelig merking av båter, herunder vannscooter.
  2. Økte ressurser til kontroll og oppsyn for håndhevelse av lovverket.
  3. Det må utarbeides en statlig planretningslinje for å ivareta allmenne interesser og unngå konflikter mellom brukergrupper og med dyre- og fuglelivet på sjøen.
  4. Strengere krav til restriksjoner som ivaretar dyre- og fuglelivet.
  5. Økte ressurser til holdningsskapende arbeid.
  6. For fritidsbåter, herunder vannscooter, med toppfart på over 35 knop, innføres en obligatorisk høyhastighetsopplæring som skal innbefatte kunnskap om natur- og miljø ved sjøen.
  7. Det må settes nasjonale fartsbegrensninger til båttrafikken, herunder vannscooter-  kjøringen.
  8. Innføre støybegrensinger på vannscootere for å redusere import av de mest støyende modellene.

Tilsluttede organisasjoner – med kontaktinfo på pressekontakt:

Norsk Friluftsliv
Erling Lae, styreleder
Tlf 91 32 15 64

Norges Seilforbund
Espen Guttormsen, generalsekretær
Tlf 900 85 758

Norsk Ornitologisk Forening
Kjetil Aa. Solbakken, generalsekretær
Tlf 91859428/90565108

Padleforbundet
Sven Nordby Anderssen, generalsekretær
Tlf 92 44 45 58

Trafikkaksjonen
Pål Jensen, daglig leder
Tlf 984 40 784

Klatreforbundet
Johanna Solberg, generalsekretær
Tlf 41256696

Norges Hytteforbund
Trygve Jarholt, styreleder
Tlf 905 14 819

Norges Dykkeforbund
Sølve Stubberud, generalsekretær
21 02 97 42

NHO Reiseliv
Merete Habberstad
Tlf 93439842

Sabima
Christian Steel, generalsekretær
Tlf 93 44 50 82

Den Norske Turistforening
Nils Øveraas, generalsekretær
Tlf 40001868

Naturvernforbundet
Maren Esmark, generalsekretær
Tlf 971 83 379

Norsk Forening mot støy
Ulf Winther, generalsekretær
Tlf 980 66 518

Norges speiderforbund
Jens Morsø, generalsekretær
Tlf 934 70 580

Norsk Zoologisk Forening
Kari Rigstad, leder
91550768

Forbundet KYSTEN
Per Hillesund, generalsekretær
Tlf 957 09 193

Norges KFUK-KFUM Speiderne
Heidi Furustøl, generalsekretær
Tlf 99 70 51 45

Oslofjordens Friluftsråd
Rune Svensson, direktør
Tlf. 90 56 96 22

Nøkkelord

Bilder

18 organisasjoner sier nei til regjeringens forslag om å likestille vannscootere med fritidsbåter, noe som vil føre til mer vannscooterkjøring i høy fart nær land. Resultatet blir sannsynligvis flere ulykker, mer støy og flere konflikter i skjærgården.
18 organisasjoner sier nei til regjeringens forslag om å likestille vannscootere med fritidsbåter, noe som vil føre til mer vannscooterkjøring i høy fart nær land. Resultatet blir sannsynligvis flere ulykker, mer støy og flere konflikter i skjærgården.
Last ned bilde

Dokumenter

Om Norsk Friluftsliv

Norsk Friluftsliv
Norsk Friluftsliv
Nedre Slottsgt. 25
0157 Oslo

23 31 09 80http://www.norskfriluftsliv.no

Norsk Friluftsliv er
fellesorganisasjonen for 18 norske frivillige friluftslivsorganisasjoner, med over 950 000 medlemskap og representerer over 5000 lokale lag og foreninger. Organisasjonene har individuelle medlemskap og er åpne for alle. De er landsomfattende eller har mer enn 10 000 medlemmer. Organisasjonene har ikke motorferdsel eller organisert konkurranseaktivitet som hovedformål. 

Norsk Friluftsliv arbeider for
- et allsidig, enkelt og naturvennlig friluftsliv i tråd med norsk friluftslivstradisjon, som gjennom tradisjonelle og nye aktivitetsformer fremmer friluftsliv for alle.

- å fremme saker av felles interesse for organisasjonene overfor myndighetene og andre aktuelle målgrupper.

- helse, trivsel og økt forståelse for naturens egenverd gjennom naturopplevelser.

- å fremme allemannsretten og allmennhetens tilgang til og bruk av naturen.

Følg pressemeldinger fra Norsk Friluftsliv

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Friluftsliv på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norsk Friluftsliv

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom