Mars Norge

Mars lanserer nye klimatiltak for å oppnå netto nullutslipp i hele verdikjeden

Del

6. oktober 2021: Mars har i dag kunngjort sitt engasjement for å oppnå netto nullutslipp av klimagasser (GHG) i hele verdikjeden. Selskapet skal være klimanøytrale innen 2050.

Målsettingen er i tråd med Parisavtalens med ambisiøse mål, som er å begrense global temperaturøkning til 1,5 grader. Den forsterkede forpliktelsen kommer av funnene fra Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) sin rapport fra juli i år. Rapporten forsterker behovet for å oppnå netto nullutslipp globalt for å forhindre de verste konsekvensene av global oppvarming. Dette behovet kommer til å være i fokus under klimakonferansen COP26 som arrangeres i Glasgow i november.

Mars Norges Country Manager Thor Thoresen uttaler følgende om selskapets nye målsetting: «Mars har i mer enn et tiår vært en aktiv pådriver mot å kutte klimautslipp og har siden 2009 jobbet for at selskapet skal bli klimanøytralt innen 2040. Dagens annonsering bygger videre på vårt løfte om å kutte utslipp i hele verdikjeden med 67% innen 2050. Samtidig fortsetter vi arbeidet mot selskapets kortsiktige mål om å kutte utslipp i hele verdikjeden med 27% innen 2025.»

Mars slutter seg til Science Based Targets Initiative’s «Business Ambition for 1.5C pledge» og Race to Zero. Ved å fokusere på en rekke tiltak skal Mars akselerere arbeidet med å bli klimanøytrale:

  • Absolutte utslippsreduksjoner for hele selskapets klimaavtrykk, inkludert alle scope 3-utslipp, som inkluderer indirekte utslipp (f.eks. forretningsreiser, utslipp fra detaljhandelskunder, bruk av solgte produkter og uttjente produkter). For å drive fram resultater og følge utviklingen setter Mars opp delmål som skal oppnås hvert femte år.
  • Eliminere avskoging i leverandørkjeden – spesielt når det gjelder råvarer som har stor innvirkning på utslipp.
  • Koble ledelsens lønninger til reduksjon av utslipp i verdikjeden.
  • Oppfordre Mars sine 20 000+ leverandører til å gjennomføre klimatiltak og sete meningsfulle klimamål.

Thor Thoresen fortsetter: «For at klimaarbeidet vårt skal være meningsfullt og resultatorientert dekker målsetningen hele klimaavtrykket vårt, fra hvordan vi utvinner materialer og råvarer til hvordan kundene bruker produkter våre. Vi mobiliserer hele virksomheten for å iverksette umiddelbare tiltak for å nå delmålene våre hvert femte år. Det kommer til å være en stor utfordring og vi kommer ikke til å bli klimanøytrale uten et godt samarbeid med medarbeidere, leverandører, kunder, konsumenter og industripartnere.»

Royal Canin skal bli karbonnøytral innen 2025
Mars største varemerke, Royal Canin, er en ledende aktør innen næringsrikt fôr til husdyr. Royal Canin jobber for at hele porteføljen skal være karbonnøytral innen 2025, og har et mål om å lansere sin førte karbonnøytrale produktlinje i 2022. Dette skal oppnås ved å ha en intern pris på karbon, følge en vitenskapelig basert metode for å kalkulere karbonavtrykket til hvert produkt, etterleve PAS 2060-standarden for karbonnøytralitet, ha en gjensidig tilnærming med verdikjedepartnere for å minimere klimagassutslipp og gjennom å støtte ulike initiativer innen klimakompensasjon av høy kvalitet for det gjenværende utslippet.

Mars prioriterer klimakompensasjoner som aktivt fjerner CO2 fra atmosfæren
Mars forplikter seg også til å kompensere for restutslipp som selskapet ikke har mulighet til å kutte til null. Dette skal kompenserer med ekte, holdbare og samfunnsnyttige klimakvoter som tar sikte på å aktivt fjerne CO2 fra atmosfæren i henhold til SBTi Net Zero Foundations rapport. Dette innebærer blant annet å identifisere og investere i prosjekter som jobber for å oppnå høyest mulig økologisk, samfunnsnyttig og karbondioksidholdig effekt. Et eksempel på et slik initiativ er Livelihoods Carbon Fund 3 hvor Mars, sammen med 13 andre investorer, investerte 150 millioner Euro.

Barry Parkin, Mars Chief Sustainability and Procurement Officer forklarer: «På vår vei mot klimanøytralitet prioriterer vi først og fremst å kutte egne utslipp, samtidig er det en forståelse blant forskere om at det er utfordrende å få jordbrukssektoren fullstendig karbonnøytral. Derfor kommer klimakvoter til å spille en viktig rolle i å kutte eventuelle gjenstående utslipp. Når vi invester i klimakvoter, kommer vi til å være utelukkende til å kjøpe klimakvoter som er støttet av forskning og målbare resultater, så vi sikrer at pengene går til å aktivt fjerne CO2 fra atmosfæren.»

For å begrense global oppvarming til 1,5 grader kreves det omfattende endring i industri, på statlig nivå og i samfunnet ellers. Mars kommer til å fortsette sitt påvirkningsarbeid for at det kommer politiske retningslinjer som bidrar til å oppfylle Parisavtalens ambisjoner. Mars kommer for eksempel til å jobbe for en enkel, tydelig og transparent pris på karbon. Det vil gjøre det lettere for flere selskaper å vurdere effekten av de mulige tiltakene for å få ned klimautslippene.

For mer informasjon om Mars klimaløfte og «Sustainable in a Generation Plan»:
www.mars.com/sustainability-plan.

Nøkkelord

Kontakter

Om Mars Norge

Mars NorgeFor more than a century, Mars, Incorporated has been driven by the belief that the world we want tomorrow starts with how we do business today. This idea is at the center of who we have always been as a global, family-owned business. Today, Mars is transforming, innovating and evolving in ways that affirm our commitment to making a positive impact on the world around us.

Across our diverse and expanding portfolio of confectionery, food, and pet care products and services, we employ 133,000 dedicated Associates who are all moving in the same direction: forward. With $40 billion in annual sales, we produce some of the world’s best-loved brands including DOVE®, EXTRA®, M&M’s®, MILKY WAY®, SNICKERS®, TWIX®, ORBIT®, PEDIGREE®, ROYAL CANIN®, SKITTLES®, BEN’S ORIGINAL™, WHISKAS®, COCOAVIA®, and 5™; and take care of half of the world’s pets through our nutrition, health and services businesses, including AniCura, Banfield Pet Hospitals™, BluePearl®, Linnaeus, and VCA™.

We know we can only be truly successful if our partners and the communities in which we operate prosper as well. The Mars Five Principles – Quality, Responsibility, Mutuality, Efficiency and Freedom – inspire our Associates to take action every day to help create a world tomorrow in which the planet, its people and pets can thrive.