Statens vegvesen

Markerte ny stor kontrakt i Steinkjer

Del

Klar for å drifte riksvegene nord i Trøndelag de neste fire årene.

Prosjektleder Roar Dypvik i Statens vegvesen og prosjektsjef Jomar Sagmo i Veidekke Industrier AS.
Prosjektleder Roar Dypvik i Statens vegvesen og prosjektsjef Jomar Sagmo i Veidekke Industrier AS.

– Vi kjenner Veidekke godt her i Trøndelag og ser fram til videre samarbeid med dem, sier prosjektleder Roar Dypvik i Statens vegvesen.

Veidekke Industri AS har signert kontrakten med Statens vegvesen med en verdi på over 230 mill. kr, og skal drifte riksvegene nord i Trøndelag. Kontraktsperioden går fra i dag 1. september 2021, med en varighet på fire år. I tillegg er det mulig å forlenge kontrakten i inntil tre år.

Kontrakten gjelder drift av E6 fra Verdal til Nordlandsporten. I tillegg er rv. 73 fra Trofors til riksgrensen i Nordland med i kontrakten. Årsaken til det er at E6 Helgeland sør ble realisert gjennom en såkalt vegutviklingskontrakt, som gir entreprenøren ansvar for både prosjektering, bygging, samt drift og vedlikehold i hele kontraktsperioden på 15 år. Rv. 73 var ikke en del av dette vegprosjektet.

– Til sammen er det snakk om å drifte i overkant av 300 km veg inkludert ca. 30 km gang- og sykkelveg, med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner året rundt. I tillegg omfatter oppdraget mindre vedlikeholdsoppgaver på vegnettet, sier Dypvik.

Lokale underentreprenører passer på hele vegnettet

Driftskontrakten strekker seg gjennom de åtte kommunene Verdal, Inderøy, Steinkjer, Snåsa, Grong, Namsskogan, Grane og Hattfjelldal.

Det er stor variasjon i trafikkmengden på vegnettet, alt fra ned i 150 i årsdøgntrafikk noen steder til 15 000 i årsdøgntrafikk i byområdene i Verdal og Steinkjer.

Totalt hos Veidekke og deres underentreprenører i denne kontrakten blir ca. 40 personer sysselsatt med å holde vegene åpne og sikre året rundt.

– Vi etterstreber å bruke lokale underentreprenører i hele kontrakten som har tilhold rundt sin rode, noe vi har lyktes med her. Vi har underentreprenører fra Steinkjer, Snåsa, Grong, Harran, Namsskogan og Hattfjelldal, sier prosjektsjef Jomar Sagmo i Veidekke Industri AS.

 Økt fokus på klima- og miljømål

Statens vegvesen skjerper miljøkravene og belønner entreprenører som vil gjøre en innsats for klimaet. Alle nye driftskontrakter for riksveg som Vegvesenet lyser ut i år har nye krav til miljøsertifisering og rapportering av CO2-utslipp.

– Slik kan vi registrere hvilke klimatiltak vi gjør og kan sammen med entreprenørene våre evaluere hva slags tiltak som har effekt, sier Dypvik.

Hittil har entreprenørene kun rapportert på type og mengde drivstoff.

– Statens vegvesen legger opp til et samarbeid med driftsentreprenørene for å få ned klimautslippene i driften av riksvegene. Slik legger vi til rette for å belønne entreprenører som har gode løsninger, sier Dypvik.

Veidekke har kjøpt inn nye maskiner og lastebiler med Euro 6-motor til brøyting og strøing, og nye el-biler tas i bruk. De vil også teste andre tiltak for å få ned utslippet av CO2 til driften.

– Vi jobber med en ny måte å kjøre varmsand på. Det vil si at vi investerer i tanker med isolerte varmtvannskanaler som det fylles på varmt vann, i stedet for dieselaggregat for å holde på varmen i sanden. Vi gjør forsøk med å fylle varmt vann fra et allerede etablert fjernvarme-anlegg, noe som blir en meget energieffektiv løsning, sier Sagmo.

Overgang til mer klimavennlig drift av riksvegene

1. september er oppstartdato for i alt åtte nye driftskontrakter for riksveger i regi av Statens vegvesen.

Målet er at utslipp fra Vegvesenets virksomheter skal halveres innen 2030.

– I tillegg til at folk og gods skal komme seg sikkert fram til planlagt tid, skal vi være pådrivere for bedre miljø og legge til rette for bruk av ny teknologi, sier divisjonsdirektør Bjørn Laksforsmo i Statens vegvesen Drift og vedlikehold.

Han understreker at et skifte mot mer miljøvennlig drift ikke nødvendigvis betyr dyrere kontrakter.

– Det ligger store muligheter for omstilling i kontrakter med lang varighet, slik at entreprenørene kan gjøre investeringer i mer moderne utstyr, sier Laksforsmo.

Nøkkelord

Bilder

Prosjektleder Roar Dypvik i Statens vegvesen og prosjektsjef Jomar Sagmo i Veidekke Industrier AS.
Prosjektleder Roar Dypvik i Statens vegvesen og prosjektsjef Jomar Sagmo i Veidekke Industrier AS.
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom