Motvind Norge

Markering foran Stortinget i forbindelse med utbyggingen av Øyfjellet

Del

Bred allianse av natur- og miljøvernsorganisasjoner samles på Eidsvolls Plass i anledning Stortingets behandling av Øyfjell-saken

Den 25. mai avgjør Stortinget om de skal be Regjeringen omgjøre et NVE-vedtak. Den 16. februar 2021, ga NVE det planlagte vindkraftverket på Øyfjellet i Vefsn kommune i Nordland forlenget frist for oppstart. Dette på tross av at Stortinget 19. juni 2020 vedtok at slike forlengelser ikke skal gis. 

NVE begrunnet forlengelsen med at naturinngrepene allerede hadde skjedd. Naturinngrepene skjedde imidlertid etter at de svensk/tyske utbyggerne hadde søkt om utsettelse.

Avgjørelsen er prinsipielt viktig, ikke bare fordi både samiske interesser, lokale interesser og naturverninteresser står på spill, men fordi den vil være en pekepinn på om Stortinget er villige til å stå ved egne vedtak i møte med sterkt press fra en pengesterk energiindustri.

Markeringen vil inneholde en rekke appeller, bla. fra:

  • Hedda Andrine Skår Indrebø (Motvind Norges nye 17 år gamle styremedlem)
  • Eirik Myrhaug (en av de sultestreikende fra Altaaksjonen)
  • Truls Gulowsen (leder Naturvernforbundet)
  • Ruben Oddekalv (Miljøvernforbundet)
  • Eivind Salen (styreleder Motvind Norge)
  • Hogne Hongset (samfunnsdebattant)
  • Torbjørn Lindseth (aktivist og Motvind-medlem). 

I tillegg blir det musikalske og kulturelle innslag.  

Markeringen blir en av de største naturvernmarkeringene i Oslo før valget.

Kontakter

Bilder

Om Motvind Norge

Motvind Norge
Motvind Norge
Ekebergveien 1 A
0192 Oslo

476 77 100http://www.motvind.org

Stortingets intensjoner var nok gode, men i dag ser vi at vindkraftregimet raserer natur og skaper store traumer i befolkningen. Det er behov for å stanse tap av naturarealer og ødelagte lokalsamfunn. Vi trenger ikke vindkraft. Vindkraft løser ingen problem, den skaper bare nye.

Motvind Norge arbeider for en bærekraftig energipolitikk og mot vindkraft. 
Informasjon og debatt går i stor grad utenom vanlige media. Det brutale vindkraftregimet har skapt et folkeopprør. Knapt ett år etter etableringa har vi snart 20 000 betalende medlemmer, og er den frivillige organisasjonen i Norge som vokser raskest. Vi har fakta og folket på vår side. 

Les mer på Motvind.org

Følg pressemeldinger fra Motvind Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Motvind Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Motvind Norge

Motvind Norges tredje landsmøte - fornying og ny tillit25.4.2021 13:53:56 CEST | Pressemelding

Med 144 delegater fra nord til sør ble møtet lørdag 24. april en manifestering av at Motvind Norge er en grasrotbevegelse. Eivind Salen fikk ny tillit som leder, Nils Utsi og Eivind Mauland gikk ut, og styret ble supplert med Torbjørn Lindseth fra Flatanger og Hedda Skår Indrebø fra Høyanger. Landsmøtet vedtok sju resolusjoner, og Motvind Norges motstand mot vindkraft både på land og hav, ble bekreftet. Det tekniske fungerte helt perfekt. Jevnt over et godt møte som ga styret et tydelig mandat til videre arbeid.

Hastverk er lastverk - OED og ASKO8.3.2021 10:25:54 CET | Pressemelding

Motvind Norge og lokale parter har i dag bedt Olje- og energidepartementet om å følge vanlige prosedyrer for saksbehandling. OED har gitt Lillesand kommune 10 dager til å mene noe om statlig arealplan for Lillesand vindkraftverk. Kommunen har avslått dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til atkomstveg til vindkraftverket og stanset anleggsarbeidet. Lokalbefolkningen ønsker ikke dette vindkraftverket. Nå har lokale parter, Motvind og andre organisasjoner bedt OED om å sende saka til uttalelse til alle parter.

Valget 2021 - et naturvalg. Markeringer og Kick Off15.2.2021 16:32:27 CET | Pressemelding

I 2021 er truslene mot natur, samfunn og miljø større enn noen gang. Hverken natur eller vindkraft har noen gang vært tema i valgkampen. Stortingsvalget 2021 er et skjebnevalg og må bli et naturvalg! I dag viser vi omsorg for naturen og motstand mot de traumer som er påført natur og lokalsamfunn over det ganske land ved å arrangere nasjonale markering. Kl. 18.00 gjennomføres markeringer, fra Tana til Lindesnes, med bål, fakkelhjerter, appeller, isbading, mv. - på fjelltopper, i bygdesentra, ved anleggsområder, utfartssteder og i byer. Vindkraft er en lite effektiv, ustabil og kostbar energiteknologi som gir store skader på natur, samfunn og miljø. Vindkraft kan aldri bli bærekraftig energi- og naturforvaltning. Det er et farlig blindspor og politikk på ville veier. Norgeskartet med påmeldte markeringer vises i

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom