Norsk Friluftsliv

Markant økning i askespredning i naturen

Del

Tall hentet inn av Norsk Friluftsliv tyder på at askespredning som alternativ til gravferd har økt med rundt 30 prosent de siste fem år.

VELGER NATUREN: Stadig flere velger askespredning framfor tradisjonell gravlegging. Foto: Lill Haugen
VELGER NATUREN: Stadig flere velger askespredning framfor tradisjonell gravlegging. Foto: Lill Haugen

Det er nå anslagsvis rundt 1400 som velger å få sin aske spredt i naturen i stedet for på en kirkegård.

Det viser tall innhentet fra fylkesmennene av fellesorganisasjonen Norsk Friluftsliv.

Et av fylkene der det har vært en klar økning, er Innlandet, der det i 2018 var over 80 flere enn i 2014 som fikk innvilget søknad om askespredning.

– I samme periode har det vært en økende interesse for friluftsliv, og en synkende oppslutning rundt mange av kirkenes ritualer. Flere undersøkelser Ipsos har gjennomført for Norsk Friluftsliv, viser også at mange nordmenn har religiøse opplevelser i naturen, forteller generalsekretær i Norsk Friluftsliv og teolog, Lasse Heimdal.

Norsk Friluftsliv tror interessen for å så spredd asken sin i naturen er kommet for å bli.

– Det er all grunn til å tro at nordmenns store interesse for natur og friluftsliv vil gjøre at antallet som velger askespredning vil fortsette å vokse i årene fremover, sier Heimdal.

Det er fylkesmannen som kan gi tillatelse til askespredning. Aske kan spres på fjellet, i fjorden, i elver og andre øde steder, men ikke i nærheten av hytte eller bebyggelse. Askespredning er et alternativ til gravlegging. Det er derfor ikke mulig ved askespredning å få et gravsted på en gravplass.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

VELGER NATUREN: Stadig flere velger askespredning framfor tradisjonell gravlegging. Foto: Lill Haugen
VELGER NATUREN: Stadig flere velger askespredning framfor tradisjonell gravlegging. Foto: Lill Haugen
Last ned bilde

Om Norsk Friluftsliv

Norsk Friluftsliv
Norsk Friluftsliv
Nedre Slottsgt. 25
0157 Oslo

23 31 09 80http://www.norskfriluftsliv.no

Norsk Friluftsliv er
paraplyorganisasjonen for 17 norske frivillige friluftslivsorganisasjoner, med over 950 000 medlemskap og representerer over 5000 lokale lag og foreninger. Organisasjonene har individuelle medlemskap og er åpne for alle. De er landsomfattende eller har mer enn 10 000 medlemmer. Organisasjonene har ikke motorferdsel eller organisert konkurranseaktivitet som hovedformål. 

Norsk Friluftsliv arbeider for
- et allsidig, enkelt og naturvennlig friluftsliv i tråd med norsk friluftslivstradisjon, som gjennom tradisjonelle og nye aktivitetsformer fremmer friluftsliv for alle.

- å fremme saker av felles interesse for organisasjonene overfor myndighetene og andre aktuelle målgrupper.

- helse, trivsel og økt forståelse for naturens egenverd gjennom naturopplevelser.

- å fremme allemannsretten og allmennhetens tilgang til og bruk av naturen.

Følg saker fra Norsk Friluftsliv

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Friluftsliv på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norsk Friluftsliv

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom