GIEK

Maritime leverandører satser på cruise-industrien og vil investere for videre vekst, ifølge ny undersøkelse

Del
Wenche Nistad, Administrerende direktør i GIEK
Wenche Nistad, Administrerende direktør i GIEK

Norske maritime leverandører ønsker å styrke sin posisjon overfor verft i inn- og utland. De har i dag flere cruiseverft som kunder, de er aktive internasjonalt og planlegger å investere i egne bedrifter for videre vekst. Dette viser en ny rapport  utarbeidet av statlige Garantiinstituttet for Eksportkreditt (GIEK) og bransjeorganisasjonen Norwegian Maritime Exporters (NME).

Imidlertid er de fleste av bedriftene små i internasjonal målestokk. GIEK og NME mener at et tettere samarbeid mellom bedrifter, bankene og virkemiddelapparatet kan utløse vekst og mer eksport fra næringen.

Fakta fra undersøkelsen

  • Ni av ti bedrifter mener at cruise-markedet er strategisk viktig
  • Tre av fire bedrifter leverer til cruiseskip bygd ved norske verft
  • Over halvparten planlegger større investeringer i egen bedrift for å vokse i eksportmarkedet

Flest små kontrakter - foreløpig

De fleste leverandører hadde en omsetning fra cruise-markedet på under 10 millioner kroner.

- I internasjonal målestokk er de fleste norske aktørene små, men undersøkelsen viser at de likevel evner å sikre seg kontrakter for en rekke cruise-rederier. De ser veldig strategisk på dette markedet og er villige til å investere for å vokse, sier adm.dir. Erlend Prytz i Norwegian Maritime Exporters (NME).

- Det grønne skiftet gir også drahjelp. Utstyrsprodusentene er langt fremme med miljøvennlige produkter som møter mange behov innenfor cruiseindustrien, sier Prytz.

Drahjelp av staten og bankene

I 2017 innførte Regjeringen en ny garanti for å utvide bankenes kapasitet overfor eksport-SMBer. Garantien fra GIEK skal gjøre det lettere å få bankfinansiering når en bedrift skal investere for fremtidig eksport eller dekke kostnader i produksjonstiden.

- Våre maritime leverandører trenger flere ben å stå på. Det er positivt at de satser på cruise-markedet, og jeg ser at flere kan dra nytte av statlig finansiering for å realisere sine eksportplaner og vokse internasjonalt, påpeker adm.dir. Wenche Nistad i GIEK.

Om undersøkelsen

Spørreundersøkelsen ble sendt til 105 maritime bedrifter i NME i september-oktober 2019. 40 bedrifter har svart, tilsvarende 38 prosent. Etter NMEs vurdering er svarene representative for næringen som helhet.

Nøkkelord

Kontakter

NME: Adm.dir. Erlend Prytz, tlf. 90190440

Bilder

Wenche Nistad, Administrerende direktør i GIEK
Wenche Nistad, Administrerende direktør i GIEK
Last ned bilde
Erlend Prytz, CEO i Norwegian Maritime Exporters
Erlend Prytz, CEO i Norwegian Maritime Exporters
Last ned bilde

Lenker

Om GIEK

GIEK
GIEK
Støperigata 1
0250 Oslo

+47 22 87 62 00http://www.giek.no

GIEK garanterer for lån, investeringer eller leveranser som fremmer norsk eksport. I tillegg har GIEK innenlandske finansieringsordninger for maritim industri. GIEK har mange rederier, verft og leverandører på kundelisten, og garantiene gis på markedsmessige vilkår sammen med norske og internasjonale banker. Giek.no

NME er en norsk bransjeforening for maritime leverandørbedrifter og tilknyttede organisasjoner. NMEs formål er å posisjonere bedriftene i internasjonale markeder. NME organiserer messedeltagelse, seminarer og andre markedsarrangementer for sine medlemmer i inn- og utland. nme.no

Følg saker fra GIEK

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra GIEK på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra GIEK

Havvindprosjekt utenfor Skottland bygges med kabler fra Nexans Norway og garanti fra GIEK5.6.2020 07:00:00 CESTPressemelding

Nexans Norway AS har vunnet kontrakten for design, engineering, produksjon og installasjon av høyspent transmisjonskabler i en ny stor havvindpark utenfor den skotske kysten. GIEK stiller med 1,6 milliarder kroner i garantidekning, og har det siste halvåret bidratt med fire milliarder kroner i havvindfinansiering. - Når statlige virkemidler som GIEK kan bidra til at norske selskaper kaprer markedsandeler er det gledelig, sier næringsminister Iselin Nybø.

Fred. Olsen Windcarrier sikret ny havvind-kontrakt i Taiwan med GIEK-garanti25.2.2020 16:45:43 CETPressemelding

GIEK har stilt en lånegaranti på 1,2 milliarder kroner på bakgrunn av Fred. Olsen Windcarrier sine leveranser til et havvindprosjekt vest for Taiwan. Selskapet er tildelt en kontrakt på installasjon av vindturbiner ved bruk av «jack-up» skip til en havvindpark. Det siste halvåret har GIEK bidratt med 2,3 milliarder kroner i garantier som har sikret norske leverandører kontrakter innen havvind.