Kilden kjønnsforskning.no

Mannens etternavn har fortsatt forrang

Del

- Mannens navnevalg er nærmest selvsagt, mens vi forventer en forklaring fra kvinner som vil beholde navnet sitt, viser en fersk doktorgrad.

De siste årene har kulturviter Line Førre Grønstad brukt tid på å studere og intervjue menn om deres forhold til sine etternavn. 11. desember forsvarer hun sin doktoravhandling om temaet. Hun er opptatt av hvordan det store flertallet av norske par fremdeles velger mannens etternavn ved et eventuelt navnebytte når de gifter seg.

‒ Det gikk opp for meg at dette var et tema mange tok for gitt, at kvinner bare skal ta mannens etternavn. Jeg syntes det var rart at de ikke reflekterte mer, forteller hun.

Få menn bytter navn

Gjennom jobben som konservator ved Norsk etnologisk gransking på Norsk Folkemuseum fikk hun muligheten til å gjennomføre en spørreundersøkelse for å komme til bunns i saken. Det viste seg raskt at menn og kvinner hadde svært forskjellige forhold til navnevalg. 

‒ I min naivitet laget jeg generelle spørsmål, og forventet at jeg kom til å få en stor bredde av svar. Men nei. Menn forklarer i all hovedsak ikke hvorfor de har det etternavnet de har, mens kvinner derimot som regel begrunner hvorfor de beholdt eller byttet etternavn.

At mannens etternavn får en forrang over kvinnens kaller hun patronymi. Det er fremdeles svært få menn som bytter etternavn i Norge. I en kvantitativ undersøkelse gjennomført som en del av doktorgradsarbeidet beholdt drøyt 90 prosent av norske menn fødenavnet, mens i underkant av 50 prosent av kvinner hadde beholdt sitt.

‒ Det er noe skjevt her. Kvinner må ta et aktivt valg hvis de vil beholde etternavnet de er født med, mens det er forventet at mannen får beholde sitt. Derfor ønsket jeg å se nærmere på menn og deres underliggende holdninger til navnevalg, sier hun.

LES HELE SAKEN PÅ KJONNSFORSKNING.NO

Nøkkelord

Bilder

Om Kilden kjønnsforskning.no

Kilden kjønnsforskning.no
Kilden kjønnsforskning.no
Drammensveien 288
0283 Oslo

http://kjonnsforskning.no/nb

Kjønnsforskere studerer hvilke konsekvenser kjønnsforskjeller har for fordeling av ressurser, makt og muligheter, og hvordan ideer om kjønn formes og kommer til uttrykk i kulturen og samfunnet omkring oss.

Kunnskapssenteret Kilden kjønnsforskning.no har et nasjonalt ansvar for å fremme kjønnsforskning, og kjønnsperspektiver og kjønnsbalanse i forskning og innovasjon gjennom å formidle og sammenstille forskning. For mer informasjon se kjønnsforskning.no.

Følg saker fra Kilden kjønnsforskning.no

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kilden kjønnsforskning.no på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kilden kjønnsforskning.no

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom