Vegtilsynet

Mangelfullt system for inspeksjon av sykkelruter

Del

Tilsyn har vist at Statens vegvesens system for inspeksjon av sykkelruter ikke legger til rette for at tilstanden på sykkelvegene er tilfredsstillende.

Vegtilsynet har tidligere gjennomført tilsyn der vi registrerte mange avvik fra tilstandskrav på sykkelveger, og at disse ikke blir fulgt opp tilfredsstillende. Videre tar Nasjonal transportplan 2018-2029 (NTP) frem viktigheten av gode og trygge gang- og sykkelforhold. 

På grunnlag av dette ville Vegtilsynet undersøke om systemet for inspeksjon av sykkelruter er tilstrekkelig og blir brukt som forutsatt.

Samlet sett viste tilsynssaken at Statens vegvesens system for inspeksjon av sykkelruter er mangelfullt, men systemet følges for de delene av systemet der prosesser og prosedyrer foreligger. Tilsynet har videre vist at Statens vegvesen ikke har analysert de samlede funnene av avvik fra inspeksjonene, og heller ikke evaluert om systemet for inspeksjon av sykkelruter er tilstrekkelig og har den tiltenkte effekten.

Vegtilsynet har funnet seks avvik som vil bli fulgt opp med Statens vegvesen. Vegtilsynet fant at Statens vegvesen:

 •  ikke har fastsatt interne krav til:
  • roller og ansvar for planlegging, gjennomføring og oppfølging av inspeksjon av sykkelruter.
  • hvordan inspeksjon av sykkelruter skal gjennomføres.
  • hvordan gjennomføringen av og hvordan funn (avvik) fra inspeksjon av sykkelruter skal rapporteres.
  • hvordan funn (avvik) fra inspeksjon av sykkelruter skal behandles og til hvordan tiltak skal følges opp.
 • ikke har et avvikssystem der de samlede funnene av avvik fra inspeksjon av sykkelruter analyseres
 • ikke har målt og evaluert om systemet for inspeksjon av sykkelruter er tilstrekkelig og har den tiltenkte effekten.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Lenker

Om Vegtilsynet

Vegtilsynet
Vegtilsynet
Uttrågata 38
5700 Voss

http://www.vegtilsynet.com

Vegtilsynet fører først og fremst tilsyn med at Statens vegvesen og Nye veier AS har, og bruker, tilstrekkelege og effektive styringssystem for å ta i vare sikkerheten på riksvegnettet. Styringssystem omfatter system for planlegging, utbygging, drift, vedlikehold, beredskap og annen forvaltning av veginfrastrukturen. Vegtilsynet er bygd opp som eit risikobasert systemtilsyn, og er lokalisert på Voss.

Følg pressemeldinger fra Vegtilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Vegtilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Vegtilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom