Revisorforeningen

Mangelfull næringslivsdeltakelse i utvalg om bruk av offentlig informasjon

Del

Målsetningen er å sikre næringsliv, forskere og sivilsamfunn tilgang til offentlig informasjon. - Det er positivt med et slikt utvalg, men svært uheldig at næringslivspresentasjonen er så svak, sier adm. direktør Karen Kvalevåg i Revisorforeningen.

Utvalg dominert av byråkrater har erfaringsmessig hovedfokus på det offentliges egne behov, ikke næringslivets, sier adm. direktør Karen Kvalevåg i Revisorforeningen.
Utvalg dominert av byråkrater har erfaringsmessig hovedfokus på det offentliges egne behov, ikke næringslivets, sier adm. direktør Karen Kvalevåg i Revisorforeningen.

Utvalget skal vurdere om dagens regler om viderebruk bør flyttes til et nytt regelverk. De skal ta utgangspunkt i offentlighetsloven og EUs åpne data-direktiv. Utvalget skal også vurdere om det bør innføres en plikt til tilgjengeliggjøring av visse typer offentlig data.

- Utvalget er byråkrattungt og nesten helt fritt for næringslivsrepresentasjon. Da blir hovedfokus erfaringsmessig på det offentliges egne behov, ikke næringslivets, sier Kvalevåg.

- Jeg er dog avventende positiv. Det er bra at de nå konkret ser på helhetlig lovregulering som er virkemiddel for å få bedre bruk og gjenbruk av offentlig informasjon. Det vil kunne gi en mer effektiv forvaltning, og bidra til at vi i større grad unngår at samme informasjon etterspørres flere ganger. Det vil også kunne sikre næringslivet bedre tilgang til den informasjonen det offentlige sitter på, sier Kvalevåg.

- Revisorforeningen vil følge utvalgets arbeid tett, og sørge for å invitere oss inn når arbeidet kommer i gang. Vi ønsker å bidra til at dette lykkes, og at næringslivsaspektet får en sentral plass i utvalgets arbeid, avslutter Kvalevåg.

Kontakter

Bilder

Utvalg dominert av byråkrater har erfaringsmessig hovedfokus på det offentliges egne behov, ikke næringslivets, sier adm. direktør Karen Kvalevåg i Revisorforeningen.
Utvalg dominert av byråkrater har erfaringsmessig hovedfokus på det offentliges egne behov, ikke næringslivets, sier adm. direktør Karen Kvalevåg i Revisorforeningen.
Last ned bilde

Om Revisorforeningen

Revisorforeningen
Revisorforeningen
Postboks 2914 Solli
0230 Oslo

+47 23 36 52 00https://revisorforeningen.no/

Revisorforeningen er interesse- og kompetanseorganisasjonen for statsautoriserte revisorer i Norge. Foreningens 5000 medlemmer arbeider i ekstern revisjon og rådgivning, regnskapsføring, offentlig sektor og i næringslivet.

Foreningen bidrar aktivt i utviklingen av næringslivets finansielle rapportering og rapportering om bærekraft, og koordinerer revisjonsbransjens viktige rolle som pådriver i digitaliseringen av norsk næringsliv. I tillegg arbeider foreningen for å sikre gode vekst- og rammevilkår for bransjen og for næringslivet.

Revisorforeningen driver en omfattende kurs-, informasjons- og veiledningsvirksomhet og gjennomfører regelmessig kvalitetskontroll av medlemmene.

Følg pressemeldinger fra Revisorforeningen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Revisorforeningen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Revisorforeningen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom