Mattilsynet

Mangelfull kompetanse hos planteimportører

Del

Mattilsynet har avdekket at mange planteimportører har for liten kunnskap om både regelverk og om trusler mot norsk plantehelse. Mange av plantene som importeres blir ikke godt nok kontrollert før de tas inn i landet.

Funnene ble gjort i et nasjonalt tilsynsprosjekt, der formålet var å sjekke om planteimportører etterlever importregelverket. I løpet av prosjektet, som ble gjennomført i 2017, ble det ført tilsyn med 265 importører av planter, potet og tre. Ved import av planter kan bakterier, virus, soppsykdommer og insekter, såkalte planteskadegjørere, følge med på lasset.

–Plantehelsen i Norge er god, men økt import øker også faren for alvorlige planteskadegjørere som kan true norsk plantehelse. Mange slike skadegjørere kan være vanskelige å oppdage på importtidspunktet, og da er det viktig at importørene, også de små, har gode systemer som hindrer innførsel av dette, sier Anne Kari Kroken, seniorinspektør i Mattilsynet.

Skadegjørere som kommer til landet med importerte planter og andre planteprodukter kan være vanskelig å bekjempe, og de kan gi store skader i norsk planteproduksjon eller i naturen, dersom de får etablere seg. De siste årene har det vært flere funn av alvorlige skadegjørere i Norge, og i mange av disse tilfellene vet vi at det har kommet til Norge med importerte planter.

Les mer om tilsynsprosjektet her.

Ikke god nok mottakskontroll

Mattilsynets funn viser at mange importører ikke gjennomfører en god nok kontroll av plantene de importerer. Importørene har generelt for liten kunnskap om de planteskadegjørerne som kan følge med importsendinger, og som kan føre til alvorlige konsekvenser for norsk plantehelse, både miljømessig og økonomisk.

  • 68 prosent av importørene hadde ett eller flere brudd på regelverket. 
  • 58 prosent av importørene hadde mangler relatert til mottakskontroll.
  • 25 prosent av importørene hadde mangler relatert til kompetanse.
  • 4 prosent av importørene hadde mangler relatert til melderutiner.

Bakgrunnen for tilsynsprosjektet var at regelverket for import av planter og andre smittebærende emner ble revidert i 2016, og da ble også importørenes ansvar for å hindre introduksjon av alvorlige planteskadegjørere tydeliggjort.

–Til tross for at bransjen ble varslet om tilsynsprosjektet på forhånd, ble det avdekket mange brudd på regelverket, sier Kroken.

Bransjen har tatt tak

Erfaringene fra prosjektet er at bransjen lytter til Mattilsynets tilbakemeldinger, og ønsker å øke egen kompetanse om regelverk og skadegjørere. Importørene ble generelt mer bevisst sitt ansvar i løpet av prosjektperioden, og Mattilsynet opplever at mange importører har tatt tak for å etterleve de nye importbestemmelsene.

– For å sikre fortsatt god plantehelse, må importørene sørge for at de har kunnskap om regelverk, skadegjørere, vertplanter og symptomer. Vi har sett at flere har endret sine rutiner som følge av dette prosjektet, og det er bra, sier Anne Kari Kroken.

Kontakter

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg saker fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Mattilsynet

Overraskende mye feilmerking av matpoteter, frukt, bær og grønnsaker15.6.2020 09:57:58 CESTPressemelding

Mattilsynet har sjekket merking av 124 produkter innen frukt, bær og grønnsaker, samt matpoteter. Frukt, bær og grønnsaker utgjorde 89 produkter, matpoteter utgjorde 35 produkter. 34 prosent av produktene hadde mindre eller større feil i forhold til regelverket. Ingen av feilene som ble oppdaget utgjorde noen helsefare. Merkefeilene Mattilsynet fant i kampanjen, som ble gjennomført høsten 2019, er nå rettet opp.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom