Mangel på helhetlig politikk i Fjordbyen Oslo

Del

Mens Oslopolitikkerne satser på Fjordbyen vil Oslo Havn legge ned båtslippen på Sjursøya. Hvem er det som skal bestemme byutviklingen i Oslo? Er det politikerne som sitter i Rådhuset eller er administrasjonene i de enkelte kommunale foretakene.

Sist sommer fikk vi som brukere beskjed fra Oslo Havn at slippen på Sjursøya i Oslo skulle legges ned fra 1. August 2018. Denne beskjeden fikk vi uten at saken har vært opp til behandling, verken i Havnestyret eller andre offentlige og politiske organer. Videre fikk vi vite at Havnestyret skulle "orienteres" om saken i havnestyremøte senere i år. Administrasjonen i Oslo Havn har altså på egen hånd besluttet nedleggelse uten at det har vært til behandling verken av Havnestyret eller andre politiske organer. Det har ikke vært utarbeidet noen form for konsekvensanalyse av nedleggelse. Ei heller har brukerne av anlegget fått noen mulighet til å uttale seg.

Nedleggelse 1. August 2018 ble utsatt til 1.Januar 2019 etter mye påtrykk fra brukerne av anlegget på Sjursøya.

Et av hovedelementene i byutviklingen i Oslo de siste årene har vært begrepet "Fjordbyen". Man ønsker å åpne opp Oslo's havnearealer og gjøre fjorden mer tilgjengelig for byens befolkning. Med det som utgangspunkt har Oslo Kommune satset enormt på å tilrettelegge for bl.a. boligutbygging nede ved sjøen, uteområder, restaurantvirksomhet, båt- og fergetrafikk. Øyene i Indre Oslofjord og virksomheter på disse har fått betydelige oppgraderinger. Man snakker om fremtidig "Fjordbyrute" for transport av både turister og byens befolkning. Museene på Bygdøy utreder mulighetene for "Museumsrute på fjorden" for å gjøre disse lettere tilgjengelige for publikum.

Et vesentlig element i utviklingen av "Fjordbyen" er, tro det eller ei, båter og båtvirksomhet. I Oslo er det i dag mellom 60 og 80 små passasjerfartøy. Disse frakter passasjerere ut til øyene og museene på Bygdøy. Tilbyr sightseeingturer på Oslofjorden for turister og byens befolkning. Arrangerer bryllup, firmafester, jubeleum, kongresser osv osv. Anslagsvis er det ca 2 milljoner passasjerere hvert år som benytter disse båtene. Bygdøyfergene og Oslofergene står alene for ca 1,5 millioner passasjerere.

For disse båtene er vedlikehold en avgjørende faktor. Og tilgjengeligheten av fasiliteter for å drive årlig vedlikehold, sertifisering m.m. Mange av båtene har brukt Oslo Havn's slipp på Sjursøya i forbindelse med dette. Konsekvensene for disse, hvis slippen blir lagt ned er enorme. Hvor skal båtene slippsettes for årlig vedlikehold ? Antallet slipper i Oslofjorden og på Østlandet har blitt redusert dramatisk de siste årene. Med dagens tomtepriser vil sannsynlig antallet slipper bli redusert ytterligere i tiden som kommer.

Oslo Havn går med dette forslaget helt i motsatt retning når det gjelder byutviklingen av Fjordbyen Oslo. Ved å rasere infrastrukturen for båtmiljøet i Oslo havn risikerer vi en "Fjordby" uten båter.

Et av hovedargumentene til Oslo Havn's sitt ønske om å legge ned slippen på Sjursøya er at det ikke er deres oppgave å drive en kommersiell slipp og verkstedvirksomhet. En kan godt være tildels enig i dette.

Men det påligger det offentlige et ansvar å tilrettelegge infrastrukturen for byens næringsvirksomhet og utviklingen av "Fjordbyen".

Hvis Oslo Havn mener at de ikke skal drive slippvirksomhet så kunne de i det minste forsøkt å finne andre som kunne påta seg denne oppgaven. I stedet foreslår de å jevne denne fantastiske ressursen med jorden. Det finnes mange profesjonelle aktører som kan tenke seg å overta denne virksomheten og drive den videre til glede for Oslo's båtmiljø.

Vi må kreve at Havnestyret i sitt møte, nestkommende torsdag 29. November, stemmer i mot nedleggelse av slippen. I det minste utsetter denne avgjørelsen til det har vært gjort en grundig analyse av konsekvensene av nedleggelse.

Nøkkelord

Kontakter

Armann H. Armannsson
armann@nyc.no

Bilder

Om Norway Yacht Charter AS

Norway Yacht Charter AS
Rådhusbrygge 3
0116 Oslo

http://www.nyc.no
Båtsightseeing i Oslo. Bygdøyfergene. Utleie av båter til eventer.

Følg saker fra Norway Yacht Charter AS

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norway Yacht Charter AS på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.