Mattilsynet

Mange nye matvarer i Matvaretabellen 2020

Del

Matvaretabellen er oppdatert med mange nye middagsrettar. Det er òg eit større utval av smoothie, kaker og barnemat på glas. Margarin, majones, oppdrettslaks og morsmjølkerstatning er blant matvarene som har oppdaterte næringsstoffverdiar.

-I årets versjon av Matvaretabellen har vi utvida utvalet av heimelaga middagsrettar, deriblant supper, pizza, gryter og vegetarrettar, seier seniorrådgjevar Jorån Østerholt Dalane i Mattilsynet. Heimelaga bakverk som knekkebrød, horn og bagels er òg nye matvarer. Totalt er det 115 nye matvarer og 50 matvarer som har oppdaterte næringsstoffverdiar.

Samla oversikt
-Matvaretabellen gjev ei samla oversikt over innhald av energi og næringsstoff i dei vanlegaste matvarene vi et i Noreg», fortel Dalane. Matvaretabellen dannar grunnlaget for berekning av inntaket av ulike næringsstoff for enkeltpersonar og grupper. Han er difor eit viktig oppslagsverk og reiskap i matforvaltning og ernæringspolitikk, i undervisning og opplysningsarbeid og for helsepersonell og forskarar. Tabellen nyttast òg av matvareindustrien som grunnlag for næringsdeklarasjonar og ved matvareproduksjon.

Den offisielle norske matvaretabellen finansierast av Mattilsynet. Det er Mattilsynet og avdeling for ernæringsvitskap ved Universitetet i Oslo som utfører det praktiske arbeidet.

Kostholdsplanleggeren
Kostholdsplanleggeren er ei gratis nettside for kostberekning, der ein kan berekne summen av næringsinnhald i registrerte matvarer og rettar og samanlikne med norske anbefalingar for inntak av energi og næringsstoff. Matvarene i Kostholdsplanleggeren er henta frå Matvaretabellen. Etter planen vil Kostholdsplanleggeren oppdaterast med dei nye verdiane i Matvaretabellen 2020 i løpet av november.

Kontakter

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt (kl. 08.00 - 22.00, ikke SMS. Etter arbeidstid og i helger besvares i utgangspunktet kun hastesaker.)

Tel:469 12 910pressevakt@mattilsynet.no

Bilder

Lenker

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom