Mange må stenge, men få går konkurs

Del

Korona-pandemien og nedstengning flere steder i landet, gjør at mange bedrifter sliter. Likevel går få konkurs. Totalt er nedgangen for konkurser på hele 40,2 prosent hittil i år, og det har ikke vært registrert økning i konkursene en eneste måned siden februar i fjor. Selv i den pressede hotell- og restaurantbransjen peker konkurstallene nedover. Hittil i år noteres det en nedgang på hele 48,5 prosent!

Korona-pandemien og nedstengning flere steder i landet, gjør at mange bedrifter sliter. Likevel går få konkurs. Totalt er nedgangen for konkurser på hele 40,2 prosent hittil i år, og det har ikke vært registrert økning i konkursene en eneste måned siden februar i fjor. Dette viser konkursstatstikken til Bisnode Dun & Bradstreet.
Korona-pandemien og nedstengning flere steder i landet, gjør at mange bedrifter sliter. Likevel går få konkurs. Totalt er nedgangen for konkurser på hele 40,2 prosent hittil i år, og det har ikke vært registrert økning i konkursene en eneste måned siden februar i fjor. Dette viser konkursstatstikken til Bisnode Dun & Bradstreet.

Konkursstatistikken til data- og analyseselskapet Bisnode Dun & Bradstreet viser at antallet bedrifter som har blitt tvangsavviklet av myndighetene har gått ned med 20,9 prosent i februar og 27,2 prosent hittil i år. Til sammen ble 597 virksomheter enten slått konkurs eller tvangsavviklet i januar og februar. Sverige hadde økning i konkursene på 4 prosent for hele året 2020, men opplever nå at konkursene går ned med 10 prosent i januar og februar. Danmark hadde nedgang i konkurser gjennom hele 2020, men opplever nå en konkursbølge. Økningen for januar og februar er på hele 133 prosent!

Kompensasjon redder

– Det er liten tvil om at konkurstallene hadde gått rett til vers dersom de verst rammede bedriftene ikke hadde fått kompensert nedgang i omsetning med støtte til å dekke faste kostnader. Men likevel kan man undre seg over at ikke flere har gått konkurs gjennom korona-krisen, sier kredittøkonom Per Einar Ruud i Bisnode Dun & Bradstreet. Bedrifter som har gått med underskudd får ikke støtte, og de får tross alt ikke dekket mer enn 85 prosent av de faste kostnadene. – Det betyr at mange har måttet tære på egenkapitalen for å dekke det resterende over ganske lang tid. Det er nok grenser for hvor lenge en del av disse bedriftene holder ut. Mange har også fått utsettelse med skatter og avgifter som jo forfaller etter hvert. Det er denne slitasjen som nå gjør seg gjeldende i Danmark, og som vi frykter også vil skje i Norge etter hvert, forklarer Ruud.

Nedstengte restauranter overlever

I alt fire hotellselskaper har gått konkurs i februar, mot kun ett i fjor. I restaurantbransjen har 26 selskaper gått konkurs i februar, mot 33 i fjor. Overraskende nok er det en nedgang i konkurser på 21,2 prosent for restaurantbransjen i februar og totalt 48,5 prosent hittil i år. Det noteres nedgang i konkursene i alle bransjer unntatt en i februar. Blant eiendomsselskaper noteres en konkursøkning i februar på 27,3 prosent. I den store bransjen Bygg og Anlegg går konkursene ned med 16,5 prosent. Det er mindre nedgang enn for andre bransjer denne måneden. Detaljhandel, som også opplever nedstengninger i visse områder, har en nedgang i samme periode på 41 prosent.

Minst nedgang i Trøndelag og Rogaland

Det fylket som peker seg mest positivt ut de to første månedene i 2021, er Nordland, med en nedgang på 67,6 prosent. Deretter kommer Møre og Romsdal og Agder, med over 50 prosent nedgang. De fylkene som kommer dårligst ut er Rogaland med minus 25,3%), mens Viken og Trøndelag kommer rett bak. Det fylket som hadde verst utvikling i 2020 med 13 prosent flere konkurser er Troms og Finnmark, som nå ligger omtrent på gjennomsnittet hittil i år.

– Fortsatt lave konkurstall er selvsagt hyggelig, men vi tror det kommer en økning utover våren og mot sommeren. Det er derfor viktig å holde et godt øye med hvem man handler med så man ikke taper penger på andres konkurser, advarer Ruud til slutt.

Fylkesoversikt, konkurser og tvangsavviklinger for januar og februar 2021 sammenlignet med januar og februar 2020.

Fylke

Jan+Feb 21

Jan+Feb 20

Endring

Endr. i %

Viken

157

218

-61

-28,0 %

Oslo

99

177

-78

-44,1 %

Innlandet

29

48

-19

-39,6 %

Vestfold/Telemark

46

86

-40

-46,5 %

Agder

30

61

-31

-50,8 %

Rogaland

62

83

-21

-25,3 %

Vestland

71

110

-39

-35,5 %

Møre og Romsdal

20

49

-29

-59,2 %

Trøndelag

50

71

-21

-29,6 %

Nordland

11

34

-23

-67,6 %

Troms/Finnmark

22

36

-14

-38,9 %

Totalt

597

973

-376

-38,6 %

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Korona-pandemien og nedstengning flere steder i landet, gjør at mange bedrifter sliter. Likevel går få konkurs. Totalt er nedgangen for konkurser på hele 40,2 prosent hittil i år, og det har ikke vært registrert økning i konkursene en eneste måned siden februar i fjor. Dette viser konkursstatstikken til Bisnode Dun & Bradstreet.
Korona-pandemien og nedstengning flere steder i landet, gjør at mange bedrifter sliter. Likevel går få konkurs. Totalt er nedgangen for konkurser på hele 40,2 prosent hittil i år, og det har ikke vært registrert økning i konkursene en eneste måned siden februar i fjor. Dette viser konkursstatstikken til Bisnode Dun & Bradstreet.
Last ned bilde

Dokumenter

Om Bisnode

Bisnode
Langkaia 1
0150 Oslo

22 45 90 00http://www.bisnode.com/norge

Bisnode er et ledende europeisk data- og analyseselskap. Vi hjelper bedrifter med å finne og administrere sine kunder gjennom hele kundens livssyklus. Vi gjør dette ved å samle og utvikle smarte data for å gjøre våre kunder i stand til å ta smarte avgjørelser. Bisnode er en del av Dun & Bradstreet, en ledende global tilbyder av data for forretningsbeslutninger og analyser. For mer informasjon om Dun & Bradstreet, vennligst besøk www.dnb.com

Følg saker fra Bisnode

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Bisnode på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Bisnode

Dramatisk konkursøkning i Danmark – følger Norge etter?13.4.2021 07:00:00 CEST | Pressemelding

Danmark opplever en dramatisk stigning i antallet konkurser. I første kvartal 2021 har antallet konkurser steget med hele 150 prosent sammenlignet med første kvartal 2020. Kontrasten til Sverige og Norge er stor. I samme periode har konkursene gått med 13 prosent i Sverige og 31,8 prosent i Norge. – Mye tyder på at Danmark bare ligger litt foran i løypa i forhold til Norge, og at det overraskende lave antallet konkurser går mot slutten her også, sier konkursekspert Per Einar Ruud i Bisnode Dun & Bradstreet.

Dun & Bradstreet ferdigstiller oppkjøp av Bisnode, en ledende europeisk data- og analysevirksomhet11.1.2021 13:53:44 CET | Pressemelding

Short Hills, NJ, 11. januar, 2021: Dun & Bradstreet Holdings, inc. (“Dun & Bradstreet” eller “selskapet”), en ledende global leverandør av forretningsdata og analyser, har gjennom datterselskapet Dun & Bradstreet Holdings BV kunngjort i dag at de har fullført oppkjøpet av Bisnode Business Informaton Group AB (“Bisnode”), et ledende europeisk data- og analysefirma og mangeårig medlem av Dun & Bradstreet Worldwide Network, for en bedriftsverdi på 7,4M NOK. Transaksjonen ble ferdigstilt med en kombinasjon av ca. 625 millioner dollar netto kontanter og 6.237.089 nyutstedte aksjer, som inngår i fellesaksjene til selskapet, i en rettet emisjon. Bisnode Belgium NV, et belgisk datterselskap av Bisnode, vil forbli under Ratos AB eierskap.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom