Helse Sør-Øst RHF

Mange blir kvitt tvangslidelser

Del

I fjor var det flere enn 800 pasienter som fikk behandling for tvangslidelser i Helse Sør-Øst. Ved hjelp av eksponeringsterapi i fire intensive dager, er det et stort flertall av pasientene som blir kvitt lidelsene sine.

Spesialsykepleier Ole Anders Bakk, klinisk sosionom Lene Høstmark Løve Lippert, psykologspesialist  Beate Bauer og psykolog Benedikte Wiig Bøen.
Spesialsykepleier Ole Anders Bakk, klinisk sosionom Lene Høstmark Løve Lippert, psykologspesialist Beate Bauer og psykolog Benedikte Wiig Bøen.

– Fantastisk og magisk! Slik beskriver Beate Bauer firedagersbehandlingen som tilbys mennesker med tvangslidelser (OCD). Hun er psykologspesialist ved OCD-teamet i Telemark, og sier at mange får livet tilbake etter fire dager med terapi.

– Når en ungdom bruker 2 ½ time på leggeritualer hver dag i flere måneder, preger det en hel familie. Det føles meningsfylt å kunne tilby denne behandlingen, sier Bauer. Hun forteller at tvangslidelser ofte går ut over skole, jobb, sosiale aktiviteter og parforhold.

Tvangslidelser kan fremstå på mange ulike måter. Som regel handler det om påtrengende og hyppig tilbakevendende tanker som gir betydelig angst og ubehag. En person med tvangstanker forsøker å kontrollere eller bli kvitt tankene ved å utføre mentale eller fysiske ritualer.

Totalt var det flere enn 800 pasienter i Helse Sør-Øst som fikk behandling med den konsentrerte firedagersbehandlingen i 2021. I tillegg er mange pasienter som har fått individuell behandling.

Firedagersbehandlingen har vist seg å være svært effektiv. Ved oppfølging etter én uke, opplever 90 prosent en klar bedring. Fire år etter behandlingen, er nesten 70 prosent kvitt lidelsen.

– Behandlingen av tvangslidelser er ett av områdene hvor det har skjedd en stor utvikling de siste årene, sier direktør for psykisk helsevern og rusbehandling i Helse Sør-Øst RHF, Cecilie Skule. Hun synes det er gledelig å se at det er så mange som får hjelp.

Etter den intensive behandlingen, blir pasientene fulgt opp etter ti dager, tre måneder og ett år.
– Vi har standardiserte verktøy hvor vi måler og dokumenter resultatene, sier psykolog Benedikte Wiig Bøen. Hun mener det er viktig å kartlegge effekten av behandlingen.

Spesialsykepleier Ole Anders Bakk var en av de første som startet med firedagersbehandlingen etter at han ble godkjent terapeut. Han sier at eksponeringsterapi ikke er nytt innenfor OCD-behandling.
– Det nye er at behandlingen skjer konsentrert over fire dager, og at mye av behandlingen foregår i pasientens omgivelser, sier Bakk. Han forteller at behandlerne bruker mye tid på forberedelser, og at det legges vekt på motivasjon og ønske om endring.

Under behandlingen er det også gruppeterapi hvor pasientene kan utveksle erfaringer.
– Når pasientene deler med hverandre, ser vi at de ofte kjenner seg igjen. Da skjønner de at de ikke alene, og det reduserer mye av skammen pasientene føler, sier klinisk sosionom Lene Høstmark Løve Lippert. Hun er imponert over hvor godt pasientene jobber, og hvor mye humor de også har.

– Denne behandlingen er ikke tung og trist. Her er det er også mye latter, sier Høstmark Løve Lippert. Hun og kollegaene i Telemark mener at firedagersbehandlingen har overføringsverdi til andre terapeutiske områder i psykisk helsevern.

Ved Sykehuset Innlandet benytter de samme behandling for panikklidelse og sosial fobi. Så langt viser behandlingen de samme gode resultatene for disse gruppene, og pasienter forteller at de foretrekker denne behandlingen framfor ordinær behandling gitt ukentlig over lengre tid.

Firedagersbehandling fordelt på helseforetak i Helse Sølr-Øst (2021) 

Helseforetak

Antall pasienter

Oslo universitetssykehus

238

Akershus universitetssykehus

136

Sykehuset Innlandet

94

Sykehuset Telemark

54

Sykehuset i Vestfold

177

Sykehuset Østfold

8

Sørlandet sykehus

81

Vestre Viken

22

Kilde: Bergen Brain Plasticity Center

 

Nøkkelord

Bilder

Spesialsykepleier Ole Anders Bakk, klinisk sosionom Lene Høstmark Løve Lippert, psykologspesialist  Beate Bauer og psykolog Benedikte Wiig Bøen.
Spesialsykepleier Ole Anders Bakk, klinisk sosionom Lene Høstmark Løve Lippert, psykologspesialist Beate Bauer og psykolog Benedikte Wiig Bøen.
Last ned bilde
Spesialsykepleier Ole Anders Bakk, klinisk sosionom Lene Høstmark Løve Lippert, psykologspesialist  Beate Bauer og psykolog Benedikte Wiig Bøen.
Spesialsykepleier Ole Anders Bakk, klinisk sosionom Lene Høstmark Løve Lippert, psykologspesialist Beate Bauer og psykolog Benedikte Wiig Bøen.
Last ned bilde

Om Helse Sør-Øst RHF

Helse Sør-Øst RHF
Helse Sør-Øst RHF
Parkgata 36
2317 Hamar

62585500https://www.helse-sorost.no/

Helse Sør-Øst RHF (regionalt helseforetak) er er av fire regionale helseforetak i Norge og eier de 11 statlige helseforetakene i regionen.

Helse Sør-Øst RHF sørger for spesialisthelsetjenester til 2,9 millioner mennesker i fylkene Agder, Oslo, Innlandet, Vestfold og Telemark og Viken.  

Følg pressemeldinger fra Helse Sør-Øst RHF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Helse Sør-Øst RHF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Helse Sør-Øst RHF

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom