GlobeNewswire

Mandalay Resources utvidgar den nyligen upptäckta Shepherd-zonen och ger en uppdatering om Costerfields mineralisering

Dela

I Shepherd-zonen utvidgas horisontella ådror österut och västerut med många höghaltiga guldfyndigheter utmed en slaglängd på 400 meter

TORONTO, June 09, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation (”Mandalay” eller ”bolaget”) (TSX: MND, OTCQB: MNDJF) har nöjet att meddela en uppdatering om den nyligen upptäckta Shepherd-zonen vid dess Costerfield-gruva i Victoria, Australien.

Den östra ådern sträcker sig över 300 meter (m) i slaglängd och drygt 100 meter i vertikal riktning. Mineraliseringen förblir öppen i söder och på djupet (fig. 2).

Den västra ådern sträcker sig över 400 m i slaglängd och drygt 100 m i vertikal riktning och förblir öppen i söder och på djupet (fig. 4).

Nya borrningshöjdpunkter:

Östlig åder (Eastern Veining)

 • 172,3 g/t guld över sann bredd på 0,27 m i BC213; och
 • 69,5 g/t guld över sann bredd på 1,11 m i BC210 inklusive:
  • 406,0 g/t guld över sann bredd på 0,14 m

Västlig åder (Western Veining)

 • 33,7 g/t guld över sann bredd på 3,22 m i BC201 inklusive:
  • 127,0 g/t guld över sann bredd på 0,69 m;
 • 712,8 g/tguld över sann bredd på 0,10 m i BC205; och
 • 19,4 g/t guld över sann bredd på 4,84 m i BC210 inklusive:
  • 657,3 g/t guld över sann bredd på 0,13 m

Ytterligare detaljer kring förekomsten inklusive betydande förekomster inom kompositintervall finns i tabell 1 i bilagan till detta dokument.

Dominic Duffy, Mandalays President och CEO, kommenterar: ”Under den senaste månaden har Mandalays ökade fokus på Shepherd-zonen visat sig vara en stor framgång med de östra och västra ådrorna som sträcker sig 300 m respektive 400 m i slaglängd. Halterna som hittats utmed slaglängden i den östra ådern är genomgående höga med synligt guld i varje förekomst längst upp i zonen, vilket visar ett nytt system av höghaltiga guldådror (fig. 1, 2 och 4).”

Dominic Duffy fortsätter, ”Mandalay uppmuntras också av indikationen på att de två horisontella ådrorna förenas i söder, i ett område som uppvisar höga bredder och halter. Det här södra området är fortfarande inte begränsat på djupet.”

Dominic Duffy fortsätter, ”Hittills har borrningen varit koncentrerad till de övre delarna av zonen med fokus på att optimera vår kännedom om geometri och halter för gruvplanering på kort sikt. Inom kort kommer ytterligare plattformar för prospekteringsborrning under jord att utvecklas för att optimera borrningsvinkeln, vilket drar ner på borrningstakten i Shepherd-zonen. Utfyllnadsborrning ska fortsätta i en snabbare takt i de övre områdena i Shepherd-zonen på medellång sikt för gruvplanering och för att testa utvidgningar av ådersystemet söderut och på djupet.”

Dominic Duffy avslutar, ”Vi är mycket glada över den här upptäckten och de fortsatt mycket höga halterna över flera hundra meter i slaglängd. Det är naturligtvis viktigt att förstå den totala omfattningen av det här ådersystemet och fyndighetens ekonomiska skala för att kunna fastställa dess inverkan på Costerfields framtid på lång sikt. En video har tagits fram av Chris Davis, Vice President of Operational Geology and Exploration för att bättre åskådliggöra detaljerna i pressmeddelandet. Videon hittar du på Mandalays webbplats, eller genom att klicka här.”

Utvidgningen av Shepherd-zonen

Sedan Mandalays senaste pressmeddelande angående borrningen i Shepherd-zonen (26 april 2021) har takten trappats upp med sammanlagt fyra borriggar under jord som arbetar med projektet. 22 nya hål har borrats med 29 signifikanta och analyserade förekomster. Eftersom projektet har trappats upp har inte alla signifikanta förekomster analyserats ännu. Hittills har borrningen fokuserat på att avgränsa Shepherd-systemets övre delar till stöd för kortsiktiga gruvplaneringsaktiviteter, där ytterligare utforskning på djupet prioriteras under de månader som följer efter att nya borrplattformar har satts upp.

I allmänna ordalag har den ursprungligen tolkade orienteringen av ådern fått stöd av den nya borrningen, och de två horisontella huvudådrorna fortsätter uppvisa nya höghaltiga förekomster som ligger så långt som 300 m söder om den ursprungliga förekomsten som påträffades i BC176. Förekomsterna i söder stöder tolkningen av ett subvertikalt system som sträcker sig neråt från väster och fördjupar Youle-strukturen med en grund nordlig sluttning till interaktionspunkten. En konvergens av dessa ådersystem har även bevisats med tolkningen av denna interaktion vid ungefär 7000N som leder till en zon med bred och höghaltig ådring söder om konvergensen. Den sydliga utvidgningen av det konvergerade ådersystemet har inte testats och utgör ett prioritetsmål för borrning.

Även om en utvidgning på djupet för denna borrning inte har stått i fokus under den senaste tiden, har slutsatser från systemet gjorts med framåtriktad prediktion av resultaten från borrprojektet Costerfield Deeps 2019. Detta arbete belyser en potentiellt signifikant avbruten antiklinal position på djupet som har visat sig vara mycket mineraliserad inom CD001 i söder. Vektoranalys av mineraliseringen från den ursprungliga Costerfield-ådern på ytan vid Shepherd-ådern på djupet tyder på att denna alltmer gynnsamma miljö ligger drygt 400 m norr om CD001-förekomsten (initialt borrhål för Costerfield Deeps), vilket indikerar att detta borrhål har förekomster söder om huvudförekomsten på djupet (fig. 1).

Fig. 1. Schematiskt tvärsnitt av Shepherd-ådringen som belyser dess förhållande till Youle och potentiella mål på djupet.
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a445ccdc-1ba1-4c69-810d-66024300eace

Östlig åder (Eastern Veining)

13 nya förekomster har lagts till i den tidigare definierade östra ådern. I överensstämmelse med inriktningsmodeller har höga halter upptäckts söderut under den södra höghaltiga domänen för de nu modellerade delarna av Youle. Höjdpunkter inkluderar BC213 med 172,3 g/t guld över sann bredd på 0,27 m och BC212A med 69,5 g/t guld över sann bredd på 1,11 m. Konsekvent höga halter har hittats längs den övre delen av systemet med en ungefärlig slaglängd på 200 m (fig. 2).

Fig. 2. Längdsnitt av östlig åder i Shepherd-zonen.
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d3b58599-b614-4957-8bcf-06e549fa6551

I den östra horisontella ådern blir kvartsådring mer konsoliderad söder om BC187 och utspridd norrut med närvaro av stibnit tillsammans med kvartsådring i och norr om BC187. Mineralogin förblir oföränderlig med huvuddelen av guldkorn på upp till 2 mm i kvarts (fig. 3). På djupet tycks halterna minska mot kvartsitbandet i mitten av den horisontella ådern som visas i figur 2. Borrningar hittills har inte testat kvartsitbandet som historiskt verkar försämra halter i Cuffley-malmkroppen som ligger ungefär 2 km söder om Shepherd-zonen. Det är viktigt att notera från den ackumulerade kunskapen från utvinningen i Cuffley-fyndigheten att halten återgår till ådern under kvartsiten. Ytterligare borrning krävs därför för att testa denna hypotes i Shepherd.

Fig. 3. Fotomikrografi av guld i ådern vid 193,21 m i BC187 visar på det spatiala förhållandet med kvarts, karbonat, stibnit och siltsten.
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/94c80865-d6df-409c-afeb-4f46b3f4d631

Västlig åder (Western Veining)

Den västra ådern har även uppvisat fynd upprepade gånger under den senaste borrningen. Även om förekomster har varit mindre konsistenta vad beträffar halten jämfört med den östra ådern, har strukturell kontinuitet visats vara konsistent i hela den horisontella ådern vilket indikerar en slaglängd på drygt 400 m. Det sydligaste fyndet BC210 är signifikant i både halt och bredd (19,4 g/t guld över sann bredd på 4,84 m), medan BC201, cirka 40 m över, även är signifikant (33,7 g/t guld över sann bredd på 3,22 m) som visar att mineraliseringen fortfarande är öppen i söder. I norr sträcker sig ådrorna upp till Youle-strukturen med betydande halter i BC205 (712,8 g/t guld över sann bredd på 0,10 m). Det finns också en ådring cirka 20 m öster om den västra ådran som upptäcktes i BC196 (58,8 g/t guld och 13,5 % antimon över sann bredd på 0,23 m) och BC206 (115,0 g/t guld och 3,0 % antimon över sann bredd på 0,14 m).

Guldbärande ådring har upptäckts under kvartsitbandet, men dess halter är dock inte jämförbara med dem som påträffats ovanför kvartsiten. Analyser av analoger i Costerfield-mineraliseringen tyder på att en förskjutning av mineralisering västerut bör kunna förväntas på djupet, men hittills har området inte testats i tillräcklig utsträckning. Utforskning av området förväntas under de kommande månaderna.

Fig. 4. Längdsnitt av västlig åder i Shepherd-zonen
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/874766af-18e6-44ff-9af3-1739e5d88d91

Ny analys av Costerfields mineralisering

2015 påbörjade Mandalay ett borrningsprogram för att identifiera en utvidgning på djupet av Cuffley-mineraliseringen. Borrning genomfördes från öst till väst för att testa detta subvertikala system och en rad ådror upptäcktes som var jämförliga vad beträffar orientering och mineralisering med de som hittades i Shepherd-zonen. Betydande halter påträffades i området, men fynden lågt djupt och hade lägre prioritet än uppföljning av närmare utvidgning på ytan till Cuffley. Upptäckten av den västra sluttningen i Youle-fyndigheten belyser en prospekteringsmöjlighet för ett sluttande mineraliserat system västerut, jämförligt med Youle, som prospekteringsprojektet 2015 inte skulle ha testat effektivt eftersom borrningen utfördes subparallellt med målsystemet. Det här målet undersöks för närvarande och resultaten av programmet 2015 granskas i detalj i samband med den nya Shepherd-tolkningen. Det uppdaterade målet syftar till att utforska en viktig del av mineraliseringen under Cuffley-malmkroppen som speglar mineraliseringen för Youle-/Shepherd-systemet.

Borrning och analys

All borrning som anges i detta dokument utfördes under jord i Youle med 3 x LM90 och 1 x LM30 Boart Longyear-diamantborriggar som drivs av borrentreprenören Starwest Pty Ltd. Costerfields geologer loggade och samlade in alla diamantborrkärnor. Alla prover skickades till OnSite Laboratory Services (OSLS) i Bendigo, Victoria i Australien, för provberedning och eldprovsanalys avseende guld, och atomabsorptionsspektrometri (AAS) för antimon. Prover med grovkornigt synligt guld analyserades med en variant av eldprovsanalys, s.k. eldprovsanalys med screening. Metoden används rutinmässigt för att minska potentiella problem förknippade med heterogeniteten för fördelningen av grovkornigt guld i borrproven. Processen innebär att alla grova heterogena guldkorn samlas in med screening på 75 µm efter att de krossats och pulveriserats, och att man därefter eldprovsanalyserar hela den återstående massan på +75µm till förintning. Ett massviktat genomsnitt av provets guldhalt beräknas därefter utifrån provets fraktioner på +75 µm och 3 x fragment av fraktioner på -75 µm. Geologisk och metallurgisk personal på plats har genomfört en QA/QC-procedur som omfattar systematisk inlämning av standardreferensmaterial och obearbetat material i satser av borr- och ytprover för analys. Costerfield-specifikt referensmaterial som producerats utifrån Costerfield-malm har iordningställts och certifierats av Geostats Pty Ltd., ett konsultlaboratorium specialiserat på kvalitetskontroll. Se den tekniska rapporten från 30 mars 2021 med titeln ”Mandalay Resources - Costerfield Operation NI 43-101 Report”. Rapporten finns på SEDAR (www.sedar.com) och innehåller en fullständig beskrivning av procedurer för borrning, provtagning och analys.

Behörig person:

Chris Davis, Vice President för Operational Geology and Exploration på Mandalay Resources, är Charted Professional på Australasian Institute of Mining and Metallurgy (MAusIMM CP(Geo)), och behörig person enligt NI 43-101. Han har granskat och godkänt de tekniska och vetenskapliga uppgifterna i detta pressmeddelande.

För mer information

Dominic Duffy
President och Chief Executive Officer

Edison Nguyen
Manager, Analytics och Investor Relations

Kontakt:
647.260.1566

Om Mandalay Resources Corporation

Mandalay Resources är ett kanadensiskt bolag verksamt inom naturresurser som har produktionstillgångar i Australien (Costerfield guld-antimongruva) och Sverige (Björkdalsgruvan), samt underhålls-, avvecklings- och utvecklingsprojekt i Chile och Kanada. Bolaget fokuserar på ökad produktionsprofil och minskade kostnader för att generera signifikant positivt kassaflöde.

Mandalays uppdrag är att skapa värde för aktieinnehavare genom den vinstgivande driften i både Costerfield- och Björkdalsgruvan. För närvarande är bolagets främsta mål att fortsätta utvinningen av den höggradiga ådern Youle i Costerfield, som fortsätter att leverera höggradig malm, samt att även fokusera på att utöka Youles mineralreserver på djupet. I Björkdal siktar bolaget på att under kommande år öka produktionen i Aurora-zonen för att maximera gruvans vinstmarginaler.

Framåtblickande uttalanden:

Detta pressmeddelande innehåller ”framåtblickande uttalanden” enligt definitionen i gällande värdepapperslagar, inklusive uttalanden om utforsknings- och utvecklingspotentialen i Shepherd-zonen (Costerfield). Läsarna varnas för att förlita sig på framåtblickande uttalanden. Faktiska resultat och händelseutvecklingen kan skilja sig väsentligt från vad som anges i dessa uttalanden, bland annat beroende på variationer i råvarupriser, allmänna marknadsförhållanden och ekonomiska förhållanden. De faktorer som anges ovan är inte avsedda att motsvara en uttömmande förteckning av de faktorer som kan påverka Mandalay. En beskrivning av ytterligare risker som kan leda till att faktiska resultat och händelseutvecklingen skiljer sig från vad som anges i framåtblickande uttalanden i detta nyhetsmeddelande finns under rubriken ”Riskfaktorer” i Mandalays årsinformationsblankett daterad den 31 mars 2021. En kopia finns att tillgå under Mandalays profil på www.sedar.com. Det kan dessutom inte garanteras att antagna resurser som upptäcks till följd av ytterligare borrningar någonsin kommer att uppgraderas till bevisade eller sannolika reserver. Mandalay har försökt identifiera viktiga faktorer som kan leda till att faktiska åtgärder, händelser eller resultat skiljer sig väsentligt från vad som beskrivs i dessa framåtblickande uttalanden, men det kan finnas andra faktorer som leder till att åtgärder, händelser eller resultat inte blir som förväntat, beräknat eller avsett. Det finns inga garantier för att framåtblickande uttalanden kommer att visa sig vara korrekta, eftersom faktiska resultat och framtida händelser kan skilja sig väsentligt från vad som förväntas vid tiden för sådana uttalanden. Följaktligen ska läsarna inte förlita sig på framåtblickande uttalanden.

Bilaga

Tabell 1. Borrkompositer i Shepherd-zonen

DRILL
HOLE ID
FROM
(M)
TO
(M)
DRILLl
WIDTH
(m)
TRUE
WIDTH
(m)
AU
GRADE
(G/T)
SB
GRADE
(%)
AU (G/T) OVER
MIN. 1.8M
MINING
WIDTH
VEIN NAME
BC188294.87295.080.210.111.0LLD0.1Western Veining
BC191204.67204.870.200.160.4LLD0.0Eastern Veining
BC191278.18278.370.190.073.90.100.2Western Veining
BC196148.19158.510.317.162.5LLD3.0Eastern Veining
BC196177.77177.980.210.11181.013.111.3Unnamed
BC196260.9261.260.360.2358.813.59.3Unnamed
BC197120.07120.670.600.497.90.022.1Western Veining
BC199200.01200.210.200.0936.2122.5Eastern Veining
BC201139.8144.34.53.2233.70.0233.7Western Veining
INCLUDING    141.78    142.63    0.85    0.69    127.0    0.04
BC202141.54141.920.380.3259.8LLD10.6Eastern Veining
BC202170.87171.090.220.19310.4LLD32.5Western Veining
BC20367.6868.300.620.5218.4LLD5.3Eastern Veining
BC203101.19101.320.130.1029.1LLD1.6Western Veining
BC204A105.35105.820.470.2296.4LLD11.8Eastern Veining
BC204A143.61144.190.580.220.5LLD0.1Western Veining
BC205105.49105.630.140.10712.80.0240.5Western Veining
BC205146.14146.340.200.148.9LLD0.7Eastern Veining
BC206131.39131.560.170.14115.02.989.0Unnamed
BC207104.62105.020.400.231.9LLD0.2Eastern Veining
BC207133.8134.060.260.200.2LLD0.0Western Veining
BC208123.5123.750.250.117.2LLD0.5Eastern Veining
BC209124.95126.151.200.7910.1LLD4.4Western Veining
BC210171.58177.96.324.8419.4LLD19.4Western Veining
INCLUDING    176.98    177.15    0.17    0.13    657.3    LLD
BC210231.28231.690.410.2122.85.003.2Unnamed
BC211138.77139.080.310.2077.1LLD8.5Eastern Veining
BC211186.72191.885.163.650.3LLD0.3Western Veining
BC212A153.66155.51.841.1169.50.0442.8Eastern Veining
INCLUDING    155.12    155.35    0.23    0.14    406.0    0.21
BC21391.8792.700.830.27172.310.2027.4Eastern Veining
BC213101.9102.510.610.4939.3LLD10.8Western Veining

Anm.: LLD betecknar en icke-detekterbar mängd antimon. Detekterbar gräns för analys som använts är 0,01 %

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

GBT’s Voxelotor is First Sickle Cell Disease Treatment to Receive Promising Innovative Medicine (PIM) Designation in the UK14.6.2021 13:00:00 CEST | Press release

SOUTH SAN FRANCISCO, Calif. and LONDON, June 14, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Global Blood Therapeutics, Inc. (GBT) (NASDAQ: GBT), a biopharmaceutical company dedicated to the discovery, development and delivery of life-changing treatments for underserved patient communities, announced today that the Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA) in the United Kingdom has granted a Promising Innovative Medicine (PIM) designation for voxelotor for the potential treatment of hemolytic anemia in adults and adolescent patients 12 years of age and older with sickle cell disease (SCD). Following a review by the MHRA, PIM designations are given to promising treatments that are likely to offer a major advantage for patients and are an early indication that the treatment is a promising candidate for the Early Access to Medicines Scheme (EAMS). For the MHRA to grant a PIM designation, the product must meet each of the following three criteria: The condition should be life-threatening or

Incap Corporation: INCAP CONTINUES TO RAMP UP ITS FACTORIES IN INDIA, LOCK-DOWN EXTENDED UNTIL 21 JUNE 2021. INCAP’S PREVIOUSLY ANNOUNCED OUTLOOK FOR 2021 REMAINS UNCHANGED.14.6.2021 10:45:00 CEST | Press release

Incap Corporation 14 June 2021 at 11:45 a.m. (EEST) Stock Exchange Release Insider information INCAPCONTINUES TO RAMP UP ITS FACTORIES IN INDIA, LOCK-DOWN EXTENDED UNTIL 21 JUNE 2021. INCAP’S PREVIOUSLY ANNOUNCED OUTLOOK FOR 2021 REMAINS UNCHANGED. Incap announced on 10 May 2021 that it had temporarily closed down its factories in Tumkur until 24 May 2021. On 24 May 2021, Incap announced that the lock-down had been extended until 7 June 2021 and that it had been granted a permission for partial operation of its factories. Currently, the lock-down in Karnataka has been extended until 21 June 2021. Incap’s factories in India continue to operate according to the government guidelines and Incap is prepared to resume full operations once the restrictions are removed. The closure and the partial operations of the factories in India do not have an impact on the company’s outlook for 2021 published on 21 April 2021. Incap’s previously announced outlook for 2021: Incap estimates that its revenu

2022 PAN EUROPEAN LAUNCH OF OKUMA REELS, RODS AND COMBOS BY RAPALA VMC CORPORATION SUPPORTED BY MASSIVE MARKETING CAMPAIGN14.6.2021 10:30:00 CEST | Press release

2022 PAN EUROPEAN LAUNCH OF OKUMA REELS, RODS AND COMBOS BY RAPALA VMC CORPORATION SUPPORTED BY MASSIVE MARKETING CAMPAIGN Rapala VMC Corporation (“Rapala VMC”) announced on January 27, 2021 the acquisition of Okuma European and Russian trademarks and associated intangible assets. Rapala VMC is now pleased to announce that the largescale launch of Okuma reels, rods and combos in Europe and Russia will occur January 1, 2022. Svendsen Sport A/S (“Svendsen“) and Okuma Fishing Tackle Co Ltd (“Okuma”) have recently agreed that Okuma’s long term exclusive distribution agreement with Svendsen covering Denmark, Norway, Sweden, Iceland, UK, Ireland, France, Germany, The Netherlands, Luxembourg, Austria, Belgium, Czech Republic, Hungary, Poland and Russia (“Svendsen Territory”) will terminate effective December 31, 2021 and that Svendsen’s rights to collect pre-orders terminates September 15, 2021. To facilitate a smooth transition, Rapala VMC has agreed to acquire Svendsen’s inventories of Okum

Progress on Brunel share buyback program 202114.6.2021 10:30:00 CEST | Press release

Amsterdam, 14 June 2021 – Brunel International N.V. (Brunel; BRNL), reports the transaction details for the period 7 June 2021 through 11 June 2021 related to its share buyback program announced on 1 June 2021 for an amount up to EUR 1,977,000, and started on 3 June 2021 in order to meet obligations under its performance share plan for senior management (excluding Board of Directors). Detailed information including all individual transactions can be found on https://www.brunelinternational.net/en/share-buyback-program. DateTotal shares repurchasedAverage purchase priceTotal consideration07/06/202111,305€ 11.4980€ 129,984.8908/06/202113,004€ 11.3393€ 147,456.2609/06/202114,164€ 11.2713€ 159,646.6910/06/202113,034€ 11.3668€ 148,154.8711/06/20217,434€ 11.4107€ 84,827.14Total58,941€ 11.3685€ 670,069.85 This press release contains inside information as meant in clause 7 of the Market Abuse Regulation. Attachment Press Release Share Buyback 2021 progress

Scandinavian Tobacco Group A/S: Transactions in connection with share buy-back programme14.6.2021 09:35:04 CEST | Press release

Company Announcement No. 31/2021 Copenhagen, 14 June 2021 Transactions in connection with share buy-back programme On 10 March 2021, Scandinavian Tobacco Group A/S (“STG”) announced that a share buy-back programme of an aggregated price of up to DKK 600 million was launched with the purpose to adjust the Company’s capital structure and meet obligations relating to the Group’s share-based incentive programme. The buy-back programme is executed in accordance with Regulation No. 596/2014 of the European Parliament and Council of 16 April 2014 (the “Market Abuse Regulation”) and Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052, also referred to as the Safe Harbour rules. The share buy-back programme will end no later than 28 February 2022. The following transactions have been executed from 7 June to 11 June 2021: Number of sharesAverage purchase price, DKKTransaction value, DKKAccumulated, last announcement1,241,419154,300,854 7 June 202120,000131.172,623,400 8 June 202120,000130.372,607,494

bp går sammen med Aker og Statkraft om norsk havvindsatsing14.6.2021 08:30:00 CEST | Pressemelding

(Oslo, 14. juni 2021) bp har i dag besluttet å bli med Aker og Statkraft i et konsortium som vil søke konsesjon for utvikling av havvind i Norge. Partnerskapet – der bp, Statkraft og Aker Offshore Wind eier en tredjedel hver – vil aktivt søke konsesjon for å utvikle havvind i lisensområdet Sørlige Nordsjø II (SN2). Den gunstige plasseringen av SN2 gjør det mulig å levere kraft til flere omkringliggende markeder. Partnerne ser også på mulighetene for å levere fornybar kraft til elektrifisering av olje- og gassinstallasjoner. Konsortiet vil jobbe med lokale leverandører, bygge opp norsk industrikompetanse innen havvind og bidra til verdiskaping i det nordiske og europeiske kraftmarkedet. Partnerskapet kombinerer hvert av selskapenes sterke, tekniske ferdigheter og omfattende erfaring med energiprosjekter offshore som dekker hele verdikjeden fra prosjektutvikling til produksjon og levering av havbasert energi til markedet. bp har eierandeler i britisk og amerikansk havvind og mangeårig er

bp, Aker and Statkraft join forces for offshore wind in the Norwegian North Sea14.6.2021 08:30:00 CEST | Press release

(OSLO, 14 June 2021) bp today agreed to join Statkraft and Aker Offshore Wind in a consortium bidding to develop offshore wind energy in Norway. The partnership – in which bp, Statkraft and Aker Offshore Wind will each hold a 33.3% share – will pursue a bid to develop offshore wind power in the Sørlige Nordsjø II (SN2) licence area. SN2’s favourable location provides power export access to local and adjacent markets. The consortium also intends to explore opportunities to provide clean power to electrify offshore oil and gas facilities. The partnership would work with local suppliers, building industrial competencies for Norway’s offshore wind market, and contribute toward value creation in the Nordic and European energy market. The consortium brings together the individual companies’ strong technical skills and deep experience in offshore energy projects, covering the full value chain from development to the delivery of offshore renewable energy to market. bp has interests in the offs