GlobeNewswire by notified

Mandalay Resources fortsätter att presentera utmärkta resultat från utvidgningsborrningen i Björkdalsgruvans östra del

Dela

Ådror med synligt guld och höga halter indikerar en uppgradering på djupet i Björkdal

TORONTO, Jan. 25, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation (”Mandalay” eller ”bolaget”) (TSX: MND, OTCQB: MNDJF) har nöjet att meddela en uppdatering om utvidgningsborrningen i de östra delarna av Björkdalsverksamheten i Sverige.

Nya borrningshöjdpunkter:

Utvidgning av centrala området

 • 47,7 g/t guld över 11,7 m (uppskattad sann bredd ”ETW” 5,85 m) i MU21-052:
  • Inklusive 1 056,0 g/t över 0,40 m;
 • 47,5 g/t guld över 6,4 m (ETW 4,11 m) i MU21-047:
  • Inklusive 716,0 g/t över 0,31 m; och
 • 507,0 g/t guld över 0,45 m (ETW 0,23 m) i MU21-051.

Utvidgningstestning av centrala området

 • 45,5 g/t guld över 2,3 m (ETW 1,15 m) i MU21-028;
 • 83,1 g/t guld över 0,4 m (ETW 0,39 m) i MU21-029;
 • 8,4 g/t guld över 5,7 m (ETW 5,35 m) in MU21-030; och
 • 5,1 g/t guld över 8,0 m (ETW 6,13 m) i MU21-031.

Centralt område – Länk till Lake-området

 • 13,2 g/t guld över 1,0 m (ETW 0,94 m) i MU21-028; och
 • 19,3 g/t guld över 0,4 m (ETW 0,35 m) i MU21-029.

Ytterligare detaljer kring förekomsten inklusive betydande förekomster inom kompositintervall finns i tabell 1 i bilagan till detta dokument.

Dominic Duffy, President och CEO på Mandalay, kommenterar:

”Efter det lyckade utvidgningsprogrammet i huvud- och Lake-området (pressmeddelande 29 juni 2021) började Mandalay fokusera på detta område med hög potential. Dessa nya borrningsprogram ger stöd för det första fyndet med några av de bästa halterna som har setts vid Björkdal. Främst tolkas förekomsterna som direkta utvidgningar av ådrorna i huvudområdet och centrala området, men de halter som hittats från den centrala utvidgningsborrningen visar på en tydlig uppgradering på djupet.

”De stigande halterna i utvidgningen av Björkdalsfyndigheten österut på djupet markerar en betydande utveckling i de mångfacetterade ansträngningarna att höja kvaliteten på malmen som produceras i gruvan och kommer att ligga i fokus för produktion under kommande år. Huvud- och Lake-området samt centrala området är alla öppna mot nordost och borrningsresultaten visar högre halter ju djupare och längre österut vi borrar. Vi är mycket glada över detta och den här borrningen kommer att fortsätta vara en av de viktigaste prospekteringsmålen under 2022.

”Tack vare dessa utmärkta resultat har en ansökan om gruvkoncession redan lämnats in till de behöriga myndigheterna för att utöka utvinningslicensen till att omfatta åderns utvidgning österut.

”En video har tagits fram av Chris Davis, Vice President of Operational Geology and Exploration, för att bättre åskådliggöra detaljerna i pressmeddelandet. Videon hittar du på Mandalays webbplats eller genom att klicka här.”

Fortsatt framgång längs den östra utvidgningen

Efter det lyckade utvidgningsprogrammet i Lake- och huvudområdet har Mandalay utfört ytterligare tre utvidgningsprogram som omfattar 17 hål och 7 253 m in i den östra utvidgningen av Björkdalsådern. Dessa är borrningsprogrammen för utvidgning av centrala området, omvandling av centrala området och länk från av centrala området till Lake-området (se fig. 1). För närvarande har dessa resultat kopplats till fortsättningen av 21 befintliga ådror, och 16 nya ådror har upptäckts. Betydande halter ligger också utanför för närvarande modellerade ådror och det förväntas att ytterligare borrning kommer att förbättra strukturella anslutningar som leder till ytterligare åderdefinition. Fram till nu, och i varierande grad, har ådringen utvidgats på upp till 350 m från nuvarande gruvgångar.

Fig. 1. Perspektivvy av Björkdalsgruvan som vetter mot SSV och belyser samspelet mellan åder (röd) marmor (blå) och Björkdals skjuvning (gul). Utvidgningsprogrammet för centrala området visas också här:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/033c507a-eab3-4f41-b42a-1f8245e8806c

Utvidgning av centrala området

Centrala området utgör huvudområdets norra gräns. Historiskt levererade centrala området jämförelsevis lägre guldhalter, men den utvidgningsborrning i huvudområdet som genomfördes i början av 2021 producerade betydande halter längs ådror som tolkades som en del av det centrala området. Dessa resultat, tillsammans med ytterligare framsteg i förståelsen av mineralsystemet (se nedan), ledde till utvidgningen av det centrala området och efterföljande utfyllnadsborrning av det centrala området som genomfördes under andra halvåret 2021.

Det finns många betydande fynd, men det ursprungliga testprogrammet gav flera extraordinära resultat, inklusive 8,4 g/t guld över en sann bredd på 5,35 m. Denna ådring påträffades igen cirka 80 m västerut med ett fynd på 5,1 g/t guld över en sann bredd på 6,13 m. Andra anmärkningsvärda förekomster inkluderar 83,1 g/t guld över en sann bredd på 0,39 m och 45,6 g/t guld över en sann bredd på 1,15 m (figur 2).

Fig. 2. Plansnitt av testborrning av centrala området, där omvandlingsborrningen i centrala området visas i ljusgrått. Förekomster på över 0,5 g/t Au när de späds ut till 1 m anges med prickar. Borrhål kommenteras med kompositer över 2 g/t när de späds ut till 1 m:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ad48ecb7-3d9b-4976-aa76-06b52e9a8f63

Ytterligare borrning utfördes efter det framgångsrika slutförandet av utvidgningsborrningen i det centrala området i syfte att ytterligare definiera ådern för att uppskatta mineraltillgångarna. Denna borrning gav tre av de bästa förekomsterna som hittades i Björkdal. Ett fynd på 47,5 g/t guld över en sann bredd på 4,11 m hittades inklusive en åder på 716,0 g/t över en sann bredd på 0,31 m. Detta följdes av ett separat fynd på 507,0 g/t guld över en sann bredd på 0,23 m. I det senaste hålet (MU21-052) påträffades denna ådring åter i öster med en komposithalt på 47,7 g/t guld över en sann bredd på 5,85 m. Dessa extraordinära fynd inkluderade en åder med halter på 1 059,0 g/t guld över en sann bredd på 0,23 m.

Fig. 3. Plansnitt av utfyllnadsborrning av centrala området, där utvidgningsborrningen i centrala området visas i ljusgrått. Förekomster på över 0,5 g/t Au när de späds ut till 1 m anges med prickar. Borrhål kommenteras med kompositer över 2 g/t när de späds ut till 1 m:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/df5be68f-6e21-4b60-97da-1c73b3287348

Synligt guld är vanligt i kvartsådrorna i projektområdet och åtföljs i allmänhet av betydande guldhalter när det analyseras. Bilderna nedan (figurerna 4, 5 och 6) visar de tre högsta halterna i borrningen hittills.

Fig. 4. Foto av kärna som innehåller guld i MU21-050 (357,25–357,65 m – ETW 0,31 m vid 716 g/t Au):
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1c8fdfc6-32ae-46bb-a75f-b1f408444084

Fig. 5. Foto av kärna som innehåller guld i MU21-051 (60,7–61,15 m – ETW 0,23 m vid 507 g/t Au):
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/03dc303a-b337-467a-8d04-4e2b354035f1

Fig. 6. Foto av ett betydande fynd i MU21-052 (66.3.7–78,0 m – ETW 5,85 m vid 47,7 g/t Au):
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/72c41597-234c-4201-908c-741c761e9355

Centralt område – Länk till Lake-området

I slutet av 2021 stod det klart att ett område av mycket prospektiv mark mellan Lake-området och centrala området inte var tillräckligt utforskat på djupet. På grund av den växande spänningen i området startade borrningen av länken till Lake-området under fjärde kvartalet 2021 och pågår fortfarande De första fyra hålen har påträffat åderutvidgning med betydande halter, vilket motiverar uppföljande borrning. 13,2 g/t guld över en sann bredd på 0,94 m påträffades i MU21-028 tillsammans med 19,3 g/t guld över en sann bredd på 0,35 m i MU21-029.

Fig. 7. Plansnitt av centrala området – borrning av länk till Lake-området. Förekomster på över 0,5 g/t Au när de späds ut till 1 m anges med prickar. Borrhål kommenteras med kompositer över 2,0 g/t guld när de späds ut till 1 m:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/827dfeb4-d8bd-4665-a4da-54b8610e1ba0

Förstå uppgraderingspotentialen hos utvidgningen österut

Systemanalys av Björkdal-fyndigheten belyser de stora förkastningarna, såsom Björkdal- och Rand-förkastningarna, som omfattar kanalsystemet som för in mineralfluider i fyndigheten. Dessa mineralfluider buffras både kemiskt och strukturellt av marmorhorisonten som täcker större delen av Björkdal-fyndigheten. Ett viktigt undantag är Aurora där marmorhorisonten lutar nedåt och går emot Björkdal-förkastningen. Inom detta område kan mineraliseringen överträffa marmorhorisonten och koncentrera sig ovan vilket leder till en mer diffus tillgång på guld.

Å andra sidan, öster om Björkdal tolkas marmorhorisonten vara obruten av Björkdal-förkastningen som kvarstår under marmorn. I det här fallet ligger koncentrationszonen under marmorn och förstärks av marmorns relativt låga permeabilitet. Härav följer att denna miljö med fluider rika på guld främjar produktionen av större guldkorn, vilket framgår av förekomsten av många och betydande guldobservationer och tillhörande halter.

Fig. 8. Öst-västligt tvärsnitt av området som visar skillnaden mellan marmor och Björkdal-förkastningen:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3bc239ff-ed3b-48c0-8abd-a298744371af

Borrning och utveckling av detta lovande område kommer att pågå även under 2022, dock med förbättrad prospekteringsbudget, och detta mål kommer inte längre att kvarhålla resurser från andra betydande projekt som är inriktade på norr om Aurora, skarn-horisonter och andra starka regionala prospekt.

Borrning och analys

Björkdals geologer loggade och samlade in all diamantborrkärna vid Björkdal-gruvan. Prover från prospekteringsborrhål skickades till CRS Laboratories Oy (CRS) i Kempele, Finland för provberedning och analys.

Analys utfördes med hjälp av Pal1000 cyanidfiltreringsprocesser. Mandalays rigorösa QA/QC-program inbegrep användning av standardreferensprover, ämnen, dubbletter, upprepningar och interna rutiner för kvalitetssäkring av laboratorier. (Se teknisk rapport från 30 mars 2021 med titeln ”Technical Report on the Björkdal Gold Mine, Sweden”, tillgänglig på SEDAR (www.sedar.com), som innehåller en fullständig beskrivning av procedurer för borrning, provtagning och analys).

Behörig person:

Chris Davis, Vice President för Operational Geology and Exploration på Mandalay Resources, är Charted Professional på Australasian Institute of Mining and Metallurgy (MAusIMM CP(Geo)) samt en medlem av Australian Institute of Geoscientists (MAIG) och behörig person enligt NI 43-101. Han har granskat och godkänt de tekniska och vetenskapliga uppgifterna i detta pressmeddelande.

För mer information

Dominic Duffy
President och Chief Executive Officer

Edison Nguyen
Manager, Analytics och Investor Relations

Kontakt:
647.260.1566

Om Mandalay Resources Corporation

Mandalay Resources är ett kanadensiskt bolag verksamt inom naturresurser som har produktionstillgångar i Australien (Costerfield guld-antimongruva) och Sverige (Björkdalsgruvan), samt avvecklings- och utvecklingsprojekt i Chile och Kanada. Bolaget fokuserar på ökad produktion och minskade kostnader för att generera signifikant positivt kassaflöde. Mandalay har åtagit sig att arbeta på ett säkert och hållbart sätt, samtidigt som bolaget utvecklar en hög nivå av samhälls- och medarbetarengagemang.

Mandalays uppdrag är att skapa värde för aktieinnehavare genom vinstgivande drift och fortsatt regionalt prospekteringsprogram i både Costerfield- och Björkdalsgruvan. För närvarande är bolagets huvudsakliga mål att fortsätta bryta den höghaltiga Youle-ådern i Costerfield, gå in på djupet i Shepherd-ådrorna, som båda kommer att fortsätta leverera höghaltig malm till bearbetningsanläggningen samt utvidga Youles mineralreserver. I Björkdal siktar bolaget på att under kommande år öka produktionen i Aurora-zonen och andra områden med högre halter för att maximera gruvans vinstmarginaler.

Framåtblickande uttalanden:

Detta nyhetsmeddelande innehåller ”framåtblickande uttalanden” enligt definitionen i gällande värdepapperslagar, inklusive uttalanden om prospekterings- och utvecklingspotential för de angivna prospekteringsresultaten. Läsarna varnas för att förlita sig på framåtblickande uttalanden. Faktiska resultat och händelseutvecklingen kan skilja sig väsentligt från vad som anges i dessa uttalanden, bland annat beroende på variationer i råvarupriser, allmänna marknadsförhållanden och ekonomiska förhållanden. De faktorer som anges ovan är inte avsedda att motsvara en uttömmande förteckning av de faktorer som kan påverka Mandalay. En beskrivning av ytterligare risker som kan leda till att faktiska resultat och händelseutvecklingen skiljer sig från vad som anges i framåtblickande uttalanden i detta nyhetsmeddelande finns under rubriken ”Riskfaktorer” i Mandalays årsinformationsblankett daterad den 31 mars 2021. En kopia finns att tillgå under Mandalays profil på www.sedar.com. Det kan dessutom inte garanteras att antagna resurser som upptäcks till följd av ytterligare borrningar någonsin kommer att uppgraderas till bevisade eller sannolika reserver. Mandalay har försökt identifiera viktiga faktorer som kan leda till att faktiska åtgärder, händelser eller resultat skiljer sig väsentligt från vad som beskrivs i dessa framåtblickande uttalanden, men det kan finnas andra faktorer som leder till att åtgärder, händelser eller resultat inte blir som förväntat, beräknat eller avsett. Det finns inga garantier för att framåtblickande uttalanden kommer att visa sig vara korrekta, eftersom faktiska resultat och framtida händelser kan skilja sig väsentligt från vad som förväntas vid tiden för sådana uttalanden. Följaktligen ska läsarna inte förlita sig på framåtblickande uttalanden.

Bilaga

Tabell 1. Tabell över betydande förekomster

DRILL HOLE IDFROM
(M)
TO
(M)
INTERVAL
(M)
ESTIMATED
TRUE WIDTH
(M)
AU GRADE
(G/T)
AU (G/T)
OVER MIN.
1M WIDTH
MU21-025120.90121.850.950.432.71.2
MU21-025239.45240.300.850.491.80.9
MU21-025273.20273.500.300.134.30.6
MU21-025299.65300.050.400.2015.73.1
MU21-025302.40304.452.050.931.31.2
MU21-025330.65334.603.951.732.82.8
MU21-025371.10371.550.450.292.20.6
MU21-025423.30424.250.950.405.72.3
MU21-02634.3534.650.300.1972.313.7
MU21-02639.9040.300.400.263.20.8
MU21-02649.8550.200.350.346.32.1
MU21-02674.7075.000.300.237.41.7
MU21-02693.8595.601.751.247.97.9
MU21-026102.70103.400.700.6113.68.3
MU21-026119.40120.250.850.223.80.8
MU21-026128.55128.900.350.2714.84.0
MU21-026163.00164.001.000.343.81.3
MU21-026193.20193.950.750.532.51.3
MU21-026198.60198.900.300.256.21.6
MU21-026370.35371.100.750.6521.914.3
MU21-026379.35379.750.400.354.51.6
MU21-02743.2044.201.000.779.87.6
MU21-027134.40135.000.600.306.31.9
MU21-027143.60144.000.400.355.41.9
MU21-027151.00159.008.005.144.64.6
MU21-027302.70303.200.500.3821.18.0
MU21-027306.70307.000.300.309.83.0
MU21-027315.10315.700.600.462.41.1
MU21-02823.5523.950.400.312.80.9
MU21-028128.40129.300.900.648.35.3
MU21-028148.30148.650.350.293.20.9
MU21-028172.70173.050.350.252.30.6
MU21-028180.05182.352.301.1545.645.6
MU21-028184.95185.250.300.213.10.7
MU21-028345.60346.000.400.203.30.7
MU21-028367.60367.950.350.252.10.5
MU21-02998.3598.800.450.2321.24.9
MU21-029115.20115.500.300.179.21.6
MU21-029261.60262.200.600.596.63.9
MU21-029283.80284.200.400.354.71.6
MU21-029303.60304.000.400.358.53.0
MU21-029413.20414.201.000.872.72.4
MU21-029417.90418.300.400.3983.132.4
MU21-03057.0058.001.000.980.80.8
MU21-030132.00132.300.300.1713.22.2
MU21-030205.20207.202.000.5210.65.5
MU21-030254.00254.500.500.322.80.9
MU21-030257.10257.500.400.3121.76.7
MU21-030263.00263.500.500.4319.48.3
MU21-030277.00277.450.450.3951.220.0
MU21-030287.50288.501.000.9114.513.2
MU21-030313.40319.105.705.358.48.4
MU21-030331.60332.000.400.386.12.3
MU21-030339.00339.500.500.381.40.5
MU21-030394.00395.001.000.775.13.9
MU21-030461.50462.000.500.432.00.8
MU21-030469.30469.800.500.3214.44.6
MU21-03176.3078.001.701.672.32.3
MU21-031118.75119.300.550.238.72.0
MU21-031178.70179.701.000.422.30.9
MU21-031213.40213.700.300.234.41.0
MU21-031286.60287.601.000.429.33.9
MU21-031301.90302.400.500.322.10.7
MU21-031305.00306.001.000.421.80.7
MU21-031342.20350.208.006.135.15.1
MU21-031408.00409.001.000.421.60.7
MU21-031460.50461.000.500.475.92.8
MU21-031491.00491.300.300.233.50.8
MU21-04615.5015.800.300.283.20.9
MU21-04630.3030.600.300.239.72.2
MU21-04657.4561.153.703.127.27.2
MU21-04672.0572.350.300.272.00.5
MU21-04695.2095.700.500.176.21.1
MU21-046194.80195.400.600.5214.97.7
MU21-046209.95210.300.350.255.51.4
MU21-046257.25257.750.500.451.90.9
MU21-046294.30294.950.650.631.91.2
MU21-0479.8510.400.550.325.11.6
MU21-04736.0036.350.350.1214.21.7
MU21-04747.6548.100.450.292.10.6
MU21-04766.6567.050.400.3641.114.8
MU21-04787.0092.605.603.219.19.1
MU21-04795.8096.250.450.268.52.2
MU21-047136.30137.050.750.1920.13.8
MU21-047164.60164.900.300.2137.17.8
MU21-047209.40210.250.850.7474.455.1
MU21-047215.00215.900.900.312.60.8
MU21-047264.20264.550.350.299.72.8
MU21-04871.5072.250.750.5711.46.5
MU21-048102.75103.100.350.226.11.3
MU21-048119.30120.150.850.654.63.0
MU21-048144.25144.600.350.224.71.0
MU21-048177.00180.403.402.602.72.7
MU21-048269.20269.700.500.322.80.9
MU21-048273.00273.850.850.432.71.1
MU21-048285.95287.001.050.481.50.7
MU21-048290.90292.551.650.294.61.3
MU21-048300.15300.900.750.452.41.1
MU21-048336.60337.801.200.311.60.5
MU21-048364.80365.901.100.281.80.5
MU21-05015.7516.150.400.311.80.6
MU21-05057.0057.500.500.351.70.6
MU21-05063.7065.301.600.749.77.1
MU21-050167.80168.400.600.34123.041.8
MU21-050201.95202.550.600.3412.34.2
MU21-050235.60236.000.400.2021.24.2
MU21-050241.75245.403.652.0919.919.9
MU21-050253.40254.601.200.701.41.0
MU21-050300.30303.753.452.011.51.5
MU21-050334.10334.550.450.292.10.6
MU21-050357.25363.656.404.1147.547.5
INCLUDING357.25357.650.400.31716.0222.0
MU21-050386.95387.350.400.2816.54.6
MU21-050390.20390.500.300.265.31.4
MU21-05160.7061.150.450.12507.060.8
MU21-05169.2569.550.300.1911.02.1
MU21-05179.7580.600.850.292.00.6
MU21-051134.80135.400.600.2114.33.0
MU21-051248.70249.600.900.2330.77.1
MU21-051260.90276.8015.9012.181.71.7
MU21-051287.60288.701.100.464.62.1
MU21-051304.60304.950.350.341.50.5
MU21-051324.25324.550.300.1515.82.4
MU21-051330.70331.150.450.3223.87.6
MU21-051355.60356.701.100.462.61.2
MU21-05266.3078.0011.705.8547.747.7
INCLUDING68.5569.000.450.231059.0238.3
MU21-053116.90117.200.300.287.12.0
MU21-053197.50198.000.500.433.51.5
MU21-053203.10203.500.400.312.90.9
MU21-053316.20316.500.300.264.21.1
MU21-053339.40340.000.600.5210.45.4
MU21-053345.60346.000.400.387.62.9
MU21-053389.70390.100.400.3519.36.8
MU21-05472.0073.001.000.752.72.0
MU21-05477.0078.001.000.751.20.9
MU21-05484.7085.200.500.387.02.6
MU21-05489.0090.001.000.752.41.8
MU21-05498.5099.000.500.382.91.1
MU21-054168.60169.000.400.395.82.3
MU21-054202.00203.001.000.750.90.7
MU21-054208.40208.900.500.326.12.0
MU21-054335.40336.401.000.9413.212.4
MU21-054338.40339.000.600.521.30.7
MU21-054347.00348.001.000.771.10.8
MU21-054365.00366.701.701.302.82.8
MU21-054379.50380.000.500.471.70.8
MU21-054382.00383.001.000.751.81.3
MU21-054392.80393.100.300.193.30.6
MU21-054402.40403.000.600.563.31.9
MU21-05541.9042.300.400.312.10.7
MU21-05598.0098.600.600.561.91.1
MU21-055129.00129.500.500.431.40.6
MU21-055229.00230.001.000.860.90.8
MU21-055232.00233.001.000.862.31.9
MU21-055242.00242.600.600.591.71.0
MU21-055314.60316.101.501.302.22.2
MU21-055317.00320.003.002.300.90.9
MU21-05799.00101.002.001.431.41.4
MU21-057195.70196.600.900.451.40.6
MU21-057282.20282.600.400.352.60.9
MU21-057502.00502.600.600.562.71.5
MU21-06515.7516.200.450.421.30.6
MU21-06532.9037.804.903.5210.610.6
MU21-06542.3042.800.500.3852.119.8
MU21-06548.6049.000.400.285.61.6
MU21-06563.8566.552.701.9126.426.4
MU21-06583.3083.750.450.322.90.9
MU21-06585.6085.950.350.253.91.0
MU21-065108.60109.400.800.612.01.2
MU21-065136.50136.900.400.203.70.7
MU21-065162.10162.600.500.411.70.7
MU21-065165.30165.800.500.252.10.5
MU21-065202.95203.350.400.362.40.9
MU21-065331.30332.301.000.421.30.5
MU21-065351.80352.700.900.384.31.6

Noteringar:

1.   Där sanna bredder överstiger 1 m är halterna inte utspädda och presenteras som halten för kompositens sanna bredd.

2.   Kompositer som understiger 0,5 g/t guld när de späds ut till 1 m rapporteras inte i denna tabell.

Tabell 2. Uppgifter om borrkrage

DRILL
PROGRAM
DRILL
HOLE ID
EASTINGNORTHINGELEVATIONDEPTHDIPAZIMUTHDATE
COMPLETE
CZ ExtensionMU21-0257643667213135-252432-3234930/06/2021
CZ ExtensionMU21-0267643627213127-251383-1631324/07/2021
CZ ExtensionMU21-0277643627213127-252423-2332412/08/2021
CZ ExtensionMU21-0287643647213128-251429-2533311/06/2021
CZ ExtensionMU21-0297640017213223-195453-248827/08/2021
CZ ExtensionMU21-0307640017213223-195486-288017/09/2021
CZ ExtensionMU21-0317640017213223-195526-30723/10/2021
CZ ConversionMU21-0467643327213143-250357-1730715/10/2021
CZ ConversionMU21-0477643327213143-251360-2431223/10/2021
CZ ConversionMU21-0487643327213143-251374-263212/11/2021
CZ ConversionMU21-0507644017213123-272432-283256/12/2021
CZ ConversionMU21-0517644017213123-273441-2833226/11/2021
CZ ConversionMU21-0527644017213123-273510-3033722/12/2021
CZ ConversionMU21-0657643327213144-250375-2032013/11/2021
CZ-LZ LinkMU21-0537641497213200-222411-2630317/10/2021
CZ-LZ LinkMU21-0547641497213200-222411-2831329/10/2021
CZ-LZ LinkMU21-0557641527213204-222429-3432410/11/2021
CZ-LZ LinkMU21-0577641527213204-222531-363433/12/2021

Noteringar:

 1. Koordinatsystem: SWEREF 99 
För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Nextensa NV/SA : Shares repurchase26.5.2022 17:40:00 CEST | Press release

PRESS RELEASE REGULATED INFORMATION Brussels, 26 May 2022 – 5.40 PM CEST Nextensa NV/SA : Shares repurchase In accordance with article 8:4 of the Royal Decree of 29 April 2019 in execution of the Belgian Code of Companies and Associations, Nextensa announces that in the period between May 19, 2022 and May 25, 2022 included it has repurchased 1,889 treasury shares on Euronext Brussels as part of its announced share buy-back program1. The shares were repurchased at an average price (rounded) of € 68.00 per share. This share repurchase transaction was carried out to cover the purchase plans for the benefit of the executive management of Nextensa, and this within the limits set down in the (renewed) share repurchase authorization as granted by the extraordinary general meeting of shareholders on 19 July 2021. Detailed operations per day DateNumber of sharesAverage price (€)Minimum price (€)Maximum price (€)Total price (€)19/05/202245067.8667.7067.9030,535.0020/05/202245068.4868.4068.9030,8

Notification of Transactions of Directors/Persons Discharging Managerial Responsibility and Connected Persons26.5.2022 15:00:33 CEST | Press release

26 May 2022 VOLTA FINANCE LIMITED (VTA / VTAS) Notification of Transactions of Directors/Persons Discharging Managerial Responsibility and Connected Persons On 24 May 2022, Mr Paul Meader, Director and Chairman of the Board of the Company, transferred 3,130 shares in the Company to his wife, Sarah Kingwell. Following this transaction the total interests in the Company of Mr Meader (and his Closely Associated Persons) remain unchanged at 48,175 shares, representing 0.13% of the issued shares in the Company. The below notification, made in accordance with the requirements of article 19.3 of the EU Market Abuse Regulation, gives further details: 1 Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated a) Name 1) Paul Meader 2) Sarah Kingwell 2 Reason for the notification a) Position/status 1) Director and Chairman 2) PCA b) Initial notification /Amendment Initial Notification 3 Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platfor

Mandalay Resources Corporation tillkännager resultatet av årsstämman26.5.2022 14:41:34 CEST | Pressemelding

TORONTO, May 26, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation (”Mandalay” eller ”bolaget”) (TSX: MND, OTCQB: MNDJF) har nöjet att tillkännage resultaten från årsstämman (”mötet”) som hölls virtuellt idag. Alla resolutioner som presenterades vid mötet godkändes av aktieägarna och röstningen som skedde genom fullmakt motsvarade 67,63 % av de totalt utestående aktierna på avstämningsdagen. Val av styrelseledamöter Antalet styrelseledamöter var oförändrat med sju ledamöter och var och en av de sju nominerade som fanns listade i bolagsledningens informationsutskick från den 14 april 2022 återvaldes till bolagsstyrelsen. Abraham Jonker fortsätter som oberoende samordnande ledamot och Bradford Mills fortsätter som ordförande. Resultaten av rösterna genom ombud anges nedan. ResolutionVotes Cast by Proxy For% ForVotes Cast by Proxy Withheld% WithheldBradford A. Mills61,552,12099.95329,1930.047Abraham Jonker61,551,31399.95130,0000.049Amy Freedman61,547,53899.94533,7750.055Dominic Duff

Interim results for the period ended March 31, 202226.5.2022 13:30:47 CEST | Press release

Golar LNG Limited ("Golar" or "the Company") reports Q1 2022 ("Q1") Net income of $345.2 million.Adjusted EBITDA1 of $93.4 million for the quarter inclusive of FLNG Hilli, Golar Arctic and Golar Tundra but excluding the 8 TFDE vessels and management companies sold to Cool Company Ltd. ("CoolCo"). Sold 6.2 million New Fortress Energy Inc. ("NFE") shares in Q2 2022 ("Q2") realizing net cash proceeds of $253 million. Golar now owns 12.4 millionNFE shares following the sale.Q1 Total Golar Cash and Listed Securities1 position increased by $0.4 billion to $1.3 billion. Golar's share of Contractual Debt1 decreased by $0.5 billion to $1.7 billion in Q1 and a further $0.5 billion in Q2 after sale of remaining carriers to CoolCo in April.Agreed to sell the steam turbine carrier Golar Arctic as a converted FSRU to Italy's Snam for 269 million Euros ($288 million). Strong progress made on opportunities for FSRU Golar Tundra and on pipeline of FLNG projects. Shipping spin-off: A key focus for Q1 wa

Dante Labs highlights advancements to its drug discovery development program, demonstrating the value of genomic data to drug discovery26.5.2022 13:30:00 CEST | Press release

– Company announces rebranding to Dante Genomics to reflect its broader global efforts – NEW YORK, May 26, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dante Genomics, a global leader in genomics and precision medicine, highlights significant progress made in its drug discovery development program with six drug candidates currently in the Company’s pipeline, applying Dante’s internal siRNA and mRNA technology to rare and common diseases. Since the company’s foundation, Dante has invested in a robust R&D program with the goal to create end-to-end solutions from diagnosis to therapy. Dante’s program began with a focus on rare disease, in response to a diagnosis of a patient with a rare disease for which there were no treatment therapies. Dante’s pipeline has evolved across multiple disease areas with four drug programs in full internal development and two in co-development to achieve validation and partner externally on clinical trials and commercialization. “Personalized medicine needs personalized data, a