GlobeNewswire

Mandalay Resources Corporation utvinner 0,11 meter 460,5 g/t guld och 0,20 meter 165,1 g/t guld i initialt nytt borrhål under Youle-fyndigheten

Dela

TORONTO, Jan. 29, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation (”Mandalay” eller ”Företaget”) (TSX: MND, OTCQB: MNDJF) har nöjet att tillkännage preliminära uppgifter rörande de initiala förekomsterna i en nyligen upptäckt horisontell ådring under och i förbindelse med Youle-fyndigheten vid sin Costerfield-verksamhet (Victoria, Australien).

Viktiga punkter:

  • 460,5 g/t guld över en delvis återvunnen sann bredd på 0,11 m i BC176, och
  • 165,1 g/t guld över en sann bredd på 0,20 m i BC176W1 kilhålet invid BC176.

Noteringar:

  1. Sann bredd för BC176 gäller enbart utvunnen kärna. Det finns cirka ytterligare cirka 40 % kärna i form av åder som inte utvunnits.
  2. Ytterligare detaljer kring förekomsten finns i tabell 1 i bilagan till detta dokument.

Dominic Duffy, Mandalays President och Chief Executive Officer noterade, ”Vi är mycket uppmuntrade av det initiala borrhålet under Youle-fyndigheten eftersom det visade på en mycket betydande tvärgående förekomst av höghaltigt guld både i moderhålet och det bekräftande kilhålet cirka en meter längre bort. På ungefär 90 meters djup under den sista förekomsten vid Youle kan den här upptäckten indikera en ny mineraliserad guldstruktur under och åtskild från den höghaltiga Youle-fyndigheten. Det är en synnerligen betydelsefull milstolpe för vårt prospekteringsprogram så tidigt på året och stärker oss i våra planer för 2021 att borra djupare, under flera av de kända fyndigheterna.”

Den ursprungliga förekomsten

Undersökning av den strukturella dynamiken inom och kring Youle-fyndigheten pekade på en tydlig sannolikhet för en fortsättning av pyritådror i en subvertikal formation under Youle-fyndigheten i sänkan västerut. BC176 var det första borrhålet i programmet där detta mål testades. På ungefär 90 meters djup under den djupaste kända förekomsten vid Youle och 200 meter under den nuvarande åderexploateringen, stötte BC176 på en kvartsstruktur med rikligt med synligt guld (fig. 1 och 3). Oturligt nog utvanns inte förekomsten helt och hållet och uppskattningsvis maldes cirka 40 % bort i samband med borrningen. 0,58 m kärna (nedåt i hålet) innehållande pyritkvarts utvanns och uppvisade efter analys 460,5 g/t guld.

Fig. 1. Foto på BC176-förekomsten med förstorad bild av guld som ses på kanten av kärnan.
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6c26085d-6aba-4324-b007-3b5b68ada343

Eftersom förekomsten inte helt utvanns, placerades en blockerande kil 20 m över den ursprungliga förekomsten och en annan hämtning av ådern gjordes cirka 1 m söderut. Nu kunde ådern utvinnas helt och hållet och en åder på 0,20 m observerades. Återigen, ådern uppvisade guldkorn i kvartsen längs med stibnitbubblor (fig. 2). Prover togs också på denna åder och bestämdes till 165,1 g/t guld över en sann bredd på 0,20 m.

Fig. 2. Foto på BC176W1-förekomsten som är en tvilling till den ursprungliga BC176-förekomsten som utvanns så bristfälligt. I figuren ses också en bild på guldkorn med ca 2 mm diameter, fångat under mikroskop.
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6c860088-2d9e-4726-a166-669b3544252e

Mätningar från den orienterade kärnan visar att denna förekomst är subvertikal mot östra slänten vilken står i bjärt kontrast till Youle-ådern som företrädesvis sluttar mot väster, men analoger förekommer i de övre delarna av Youle och den historiska Costerfield-gruvan, där subvertikala pyritådror är i majoritet. Inom BC176 utvanns andra kvartsådror, inklusive en laminerad kvartsåder som sluttade mot väster och en annan subvertikal kvartsåder i samma riktning som den guldbärande ådern. Hittills har guld inte upptäckts med blotta ögat i de andra ådrorna och den återstående ådern har ännu inte provtagits. Tolkningen av strukturen och förbindelsen med själva Youle är enbart preliminära när detta skrivs.

Borrning pågår för att testa omfånget av synlig pyrit, ådring och de parallella ådrorna. Mandalay kommer att fortsatt tillhandahålla uppdateringar efterhand som ytterligare resultat blir tillgängliga.

Fig. 3. Längdsnitt av Youle som visar platsen för BC176- och BC176W1-förekomsten. Eftersom förekomsterna befinner sig inom 1 meters avstånd från varandra motsvarar en prick bägge förekomsterna.
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4ee0b9cb-729f-4940-8a7f-27d6cb8548b5

Noteringar:

  1. Sann bredd för BC176 gäller enbart utvunnen kärna. Det finns cirka ytterligare cirka 40 % kärna i form av åder som inte utvunnits.

Borrning och analys
Costerfields geologer loggade och samlade in alla diamantborrkärnor. Alla prover skickades till OnSite Laboratory Services i Bendigo, Victoria i Australien, för provberedning och eldprovsanalys avseende guld, och atomabsorptionsspektrometri (AAS) för antimon. Geologisk och metallurgisk personal på plats har genomfört en QA/QC-procedur som omfattar systematisk inlämning av standardreferensmaterial och obearbetat material i satser av borr- och ytprover för analys. Costerfield-specifikt referensmaterial som producerats utifrån Costerfield-malm har iordningställts och certifierats av Geostats Pty Ltd., ett konsultlaboratorium specialiserat på kvalitetskontroll. Se den tekniska rapporten från 30 mars 2020 med titeln ”Costerfield Operation, Victoria, Australia NI 43-101 Report”. Rapporten finns på SEDAR (www.sedar.com) och innehåller en fullständig beskrivning av procedurer för borrning, provtagning och analys.

Behörig person:
Chris Davis, Vice President för Operational Geology and Exploration på Mandalay Resources, är Charted Professional på Australasian Institute of Mining and Metallurgy (MAusIMM CP(Geo)), och behörig person enligt NI 43-101. Han har granskat och godkänt den tekniska och vetenskapliga informationen som finns i detta pressmeddelande.

För mer information

Dominic Duffy
President och Chief Executive Officer

Edison Nguyen
Manager, Analytics och Investor Relations

Kontakt:
647.260.1566

Om Mandalay Resources Corporation
Mandalay Resources är ett kanadensiskt företag verksamt inom naturresurser som har produktionstillgångar i Australien och Sverige samt underhålls- och utvecklingsprojekt i Chile. Bolaget fokuserar på att öka produktionen vid dess guld- och antimonverksamhet i Australien, och guldproduktion från sin verksamhet i Sverige för att skapa kassaflöde i närtid.

Framåtblickande uttalanden
Detta nyhetsmeddelande innehåller ”framåtblickande uttalanden” enligt definitionen i gällande värdepapperslagar, inklusive uttalanden om prospekterings- och utvecklingspotential för fyndigheterna vid Youle (Costerfield). Läsarna varnas för att förlita sig på framåtblickande uttalanden. Faktiska resultat och händelseutvecklingen kan skilja sig väsentligt från vad som anges i dessa uttalanden, bland annat beroende på variationer i råvarupriser, allmänna marknadsförhållanden och ekonomiska förhållanden. De faktorer som anges ovan är inte avsedda att motsvara en uttömmande förteckning av de faktorer som kan påverka Mandalay. En beskrivning av ytterligare risker som kan leda till att faktiska resultat och händelseutvecklingen skiljer sig från vad som anges i framåtblickande uttalanden i detta nyhetsmeddelande finns under rubriken ”Riskfaktorer” i Mandalays årsinformationsblankett daterad den 30 mars 2020. En kopia finns att tillgå under Mandalays profil på www.sedar.com. Det kan dessutom inte garanteras att antagna resurser som upptäcks till följd av ytterligare borrningar någonsin kommer att uppgraderas till bevisade eller sannolika reserver. Mandalay har försökt att identifiera viktiga faktorer som kan leda till att faktiska åtgärder, händelser eller resultat skiljer sig väsentligt från vad som beskrivs i dessa framåtblickande uttalanden, men det kan finnas andra faktorer som leder till att åtgärder, händelser eller resultat inte blir som förväntat, beräknat eller avsett. Det finns inga garantier för att framåtblickande uttalanden kommer att visa sig vara korrekta, eftersom faktiska resultat och framtida händelser kan skilja sig väsentligt från vad som förväntas vid tiden för sådana uttalanden. Följaktligen ska läsarna inte förlita sig på framåtblickande uttalanden.

Bilaga

Tabell 1. Kompositer för utvidgningsborrning i Youle

Drill Hole
ID
From
(m)
To
(m)
Borrad
bredd (m)
Sann
bredd (m)
Au-halt
(g/t)
Sb-halt
(%)
AuEq
(g/t)
AuEq (g/t) över
min. 1,8 m
brytningsbredd
BC176194.67195.250.580.11460.50.1460.628.1
BC076W1194.96195.320.360.20165.10.0165.118.3


Noteringar:
1.AuEq-halten (guldekvivalent) beräknas med följande formel:
AuEq g per t = Au g per t + Sb% x Au price per g × Au processing recovery 
Sb price per 10kg×Sb processing recovery 
Siffrorna som används är baserade på ett niomånadersgenomsnitt från april till och med december 2020: Au $/uns = 1 834 Sb $/t = 5 672 Au-utvinning = 91,2 % och Sb-utvinning= 96,6 %
2.Sann bredd för BC176 gäller enbart utvunnen kärna. Det finns cirka ytterligare cirka 40 % kärna i form av åder som inte utvunnits.

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

AMG Advanced Metallurgical Group N.V. Reports Full Year and Fourth Quarter 2020 Results24.2.2021 18:00:00 CETPress release

Coronavirus Update As of today, out of over 3,000 employees we have 3 active confirmed coronavirus cases globally. AMG has zero current COVID hospitalization cases. AMG has not experienced any coronavirus related fatalities, and our current cases have not resulted in a facility closure or operational interruption. AMG continues to implement preventive measures such as practicing social distancing, remote working when possible, and restrictions on travel to protect the health and safety of our employees. Strategic Highlights The construction of AMG’s second ferrovanadium plant in Zanesville, Ohio is proceeding as planned. As of December 31, 2020, AMG has committed $206 million in construction and engineering contracts for the project.AMG Brazil has entered into an Exclusive Cooperation Agreement (“ECA”) with one of its major customers for lithium concentrates. The ECA provides for AMG Brazil to supply 200,000 DMT over a 5-year supply term, which will be obtained from an expansion (targe

Golar LNG Partners LP Common Unitholders Approve Merger at Special Meeting24.2.2021 17:55:15 CETPress release

Golar LNG Partners LP announces that at a special meeting held today, the holders of common units representing limited partner interests of Golar LNG Partners LP (Nasdaq: GMLP) (“GMLP”) voted on and approved the Agreement and Plan of Merger (the “Merger Agreement”), dated as of January 13, 2021, by and among GMLP, Golar GP LLC, New Fortress Energy Inc. (“NFE”), Lobos Acquisition LLC and NFE International Holdings Limited, and the merger contemplated thereby (the “Merger”). Pursuant to the Merger Agreement NFE has agreed to acquire all of the outstanding common units and general partner units of GMLP for $3.55 per unit in cash. The Merger is expected to close in the first half of 2021. As previously announced, the closing of the merger is conditioned upon receipt of a number of approvals and consents. FORWARD-LOOKING STATEMENTS This press release contains certain forward-looking statements concerning future events. Forward-looking statements include, without limitation, any statement th

LIDDS files patent application for method to treat brain cancer with intratumoral depot injections24.2.2021 17:19:34 CETPress release

UPPSALA, SWEDEN – LIDDS AB (publ) announced today that a patent application related to NanoZolid® for treatment of brain cancers was filed to the European patent office. The patent application relates to a method to treat brain cancer with intratumoral depots providing a controlled drug release at the tumor site. Advances in treatments of malignant brain tumors have only modestly improved survival rates of patients. LIDDS can with the NanoZolid® technology expand its platform to brain cancer by circumventing the blood-brain barrier and to increase the drug distribution within the tumor area. “It is with excitement that we file a patent in this important area with a large unmet medical need,” said Monica Wallter, CEO of LIDDS. “Our favorable preclinical results on the NanoZolid® carrier in brain tissue, together with the drug release characteristics that we can obtain with our technology, form the basis for this invention. I am hopeful that this development and potential commercializati

SEK TENDER OPERATION ANNOUNCEMENT FOR ONWARD LENDING24.2.2021 16:20:00 CETPress release

Bid date, 2021-02-26Bid Submission Date2021-02-26Bid times10.30-11.00 (CET/CEST) on the Bid dateOffered Amount50 billion SEKMaximum Permitted Bid Volume12.5 billion SEK from an individual bidderSettlement Date2021-03-02Minimum Permitted Bid Volume10 million SEK per bidFinal Repayment Date2025-03-03Maximum Allocation25 per cent of Offered AmountAllocation TimeNot later than 11.30 (CET/CEST) on the Bid dateRepayment Date2022-03-02Option Repayment Date 12023-03-02Option Repayment Date 22024-03-04Interest rateThe Riksbank´s applicable repo rateAdditional interest rate0.10 per centConfirmation of bids to e-maileol@riksbank.se Stockholm, 2021-02-24 This is a translation of the special terms and conditions published on www.riksbank.se. In the case of any inconsistency between the English translation and the Swedish language version, the Swedish language version shall prevail. Complete terms and conditions can be retrieved at www.riksbank.se.

JETEX MAKES FLYING WITH A REDUCED CARBON FOOTPRINT POSSIBLE24.2.2021 12:45:47 CETPress release

Dubai, United Arab Emirates, Feb. 24, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Jetex customers are now able to choose to fly with a reduced carbon footprint from six key global locations following an agreement with Shell. This demonstrates how general aviation service providers can support the International Air Transport Association (IATA) and its commitment to reducing the industry’s carbon emissions by 50% by 2050. Jetex, an award-winning global leader in executive aviation, is fully aware of its responsibility towards the natural environment and to future generations, and pursues a comprehensive environmental strategy. In today’s world, private aviation is a vital global catalyst for growth, providing access to markets, supporting jobs and promoting travel recovery. In addition to its many positive economic effects, though, air transport contributes to the production of carbon emissions. In response, Jetex is working with Shell to offer customers an option to offset the carbon emissions of their ai

Olainfarm invites to Fourth Quarter 2020 Investor Conference Webinar24.2.2021 10:13:00 CETPress release

JSC Olainfarm invites shareholders, investors, mass media representatives and other stakeholders to join its investor conference webinar scheduled on March 2, 2020 at 04:00 PM (EET). To join the webinar please follow the instructions below. Webinar will be hosted by the Chairman of Management Board Jeroen Weites and member of the management board Zane Kotāne. The presentation will be held in English. During the webinar JSC Olainfarm representatives will inform about the recent performance of the company and financial results of fourth quarter of 2020 and 12 months of 2020. After the presentation investors are welcome to ask questions. Due to the limited webinar time please send in your questions until March 1 to e-mail: marta.muizniece@nasdaq.com. What is a webinar? Webinar is a virtual conference, during which company’s representative gives information about the company, its activities and future plans. Webinar allows interactive communication and provides an opportunity to ask questi