GlobeNewswire

Mandalay Resources Corporation tillkännager syndikerad kreditfacilitet till ett värde av 65 miljoner USD samt inlösen av guldobligationer

Dela

TORONTO, March 18, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation (”Mandalay” eller ”Bolaget”) (TSX: MND, OTCQB: MNDJF) har glädjen att meddela att man har ingått ett kreditavtal med HSBC Bank Canada (”HSBC”) och Macquarie Bank Limited (”Macquarie”) som tillhandahåller (i) en prioriterad återkommande kreditfacilitet på ett sammanlagt belopp på upp till 25 miljoner USD samt (ii) en prioriterad kreditfacilitet på ett sammanlagt belopp på upp till 40 miljoner USD (”Syndikeradfacilitet”). Den syndikerade faciliteten ändrar och återinsätter Bolagets nuvarande bilaterala återkommande kreditfacilitet på 40 miljoner USD som skulle förfalla den 24 juli 2020 (”Nuvarande facilitet”). Det initiala kreditutnyttjandet enligt den Syndikerade faciliteten kommer att användas för att återbetala den Nuvarande faciliteten till fullo och för att finansiera återköp eller inlösen av de utestående prioriterade utbytbara guldobligationerna som utfärdats av Gold Exchangeable Limited (”Guldobligationerna”).

Den Syndikerade faciliteten kommer att löpa på tre år. Utöver återbetalningen av den Nuvarande faciliteten och återköpet eller inlösen av Guldobligationer, kommer intäkterna från den Syndikerade faciliteten att användas för allmänna verksamhets- och rörelsekapitaländamål. Den Syndikerade faciliteten ska minskas med 3,0 miljoner USD varje kvartal med början den 30 september 2020 till och med den 31 december 2020, och därefter återbetalas i åtta lika stora kvartalsavbetalningar på 3,78 miljoner USD med början den 31 mars 2021, med slutbetalning på cirka 28,78 miljoner USD på förfallodagen den 16 mars 2023. Den Syndikerade faciliteten medger förtida återbetalningar utan straffavgift och kommer att inneha värdepapper motsvarande en majoritet av Bolagets materiella tillgångar.

Tillsammans med den Syndikerade faciliteten har Mandalay ingått i två separata hedgingprogram med HSBC och Macquarie på totalt 150 000 uns säljbart guld under den Syndikerade facilitetens treårsperiod med början månadsvis i juli 2020, eller 50 000 uns säljbart guld om året. Hedgen består av en collarhedge utan kostnad på 75 000 uns säljbart guld med ett minimipris på 1 550 USD per uns och ett maximipris på 1 617 per uns, samt ett terminskontrakt på guld i australiska dollar för återstående 75 000 uns säljbart guld till 2 390 AUD per uns.

Samtidigt med verkställigheten av den Syndikerade faciliteten, ingick Mandalay även ett inköpsavtal om obligationer med en innehavare av en betydande andel av de utestående Guldobligationerna, enligt vilket Mandalay samtycker till att köpa sådana Guldobligationer för annullering. När denna transaktion genomförts avser Mandalay att utöva sina rättigheter enligt avtalet rörande Guldobligationerna och förmå Gold Exchangeable Limited att lösa in alla återstående Guldobligationer till ett pris som motsvarar det nominella värdet på dessa Guldobligationer plus upplupen och obetald ränta. Innehavare av Guldobligationer har fortsatt rätt att byta ut Guldobligationerna mot aktier i SPDR Gold Trust i enlighet med villkoren för Guldobligationer i avvaktan på inlösen.

Dominic Duffy, President och CEO för Mandalay, kommenterade: ”Vi är extremt nöjda över att ha åstadkommit ett viktigt strategiskt initiativ för Bolaget och omstrukturerat vår skuld med både HSBC och Macquarie. Bägge långivare har varit otroligt stöttande under processen. Detta understryker tilltron till båda våra produktionstillgångar och kommer tveklöst att bidra till Bolagets framgång på lång sikt.”

Mer information:

Dominic Duffy
President och Chief Executive Officer

Edison Nguyen
Manager, Analytics och Investor Relations

Kontakt:
647 260 1566

Om Mandalay Resources Corporation:

Mandalay Resources är ett kanadensiskt företag verksamt inom naturresurser som har produktionstillgångar i Australien och Sverige samt underhålls- och utvecklingsprojekt i Chile. Bolaget fokuserar på att öka produktionen vid sin guld- och antimonverksamhet i Australien, och guldproduktion från sin verksamhet i Sverige för att skapa kortsiktigt kassaflöde.

Framåtblickande uttalanden:

Detta pressmeddelande innehåller ”framåtblickande uttalanden” enligt den betydelse det har i gällande lagstiftning rörande värdepapper, inklusive uttalanden rörande den Nya kreditfaciliteten samt återköp och inlösen av utestående Guldobligationer. Det finns ingen garanti för att den föreslagna transaktionen kommer att slutföras på de villkor som anges i detta pressmeddelande, eller slutföras över huvud taget. Faktiska resultat och händelseutvecklingen kan skilja sig väsentligt från vad som anges i dessa uttalanden, bland annat beroende på variationer i råvarupriser, allmänna marknadsförhållanden och ekonomiska förhållanden. De faktorer som anges ovan är inte avsedda att motsvara en uttömmande förteckning av de faktorer som kan påverka Mandalay. En beskrivning av ytterligare risker som kan leda till att faktiska resultat och händelseutvecklingen skiljer sig från vad som anges i framåtblickande uttalanden i detta nyhetsmeddelande finns under rubriken ”Riskfaktorer” i Mandalays årsinformationsblankett daterad den 28 mars 2019. En kopia finns att tillgå under Mandalays profil på www.sedar.com. Det kan dessutom inte garanteras att antagna resurser som upptäcks till följd av ytterligare borrningar någonsin kommer att uppgraderas till bevisade eller sannolika reserver. Mandalay har försökt att identifiera viktiga faktorer som kan leda till att faktiska åtgärder, händelser eller resultat skiljer sig väsentligt från vad som beskrivs i dessa framåtblickande uttalanden, men det kan finnas andra faktorer som leder till att åtgärder, händelser eller resultat inte blir som förväntat, beräknat eller avsett. Det finns inga garantier för att framåtblickande uttalanden kommer att visa sig vara korrekta, eftersom faktiska resultat och framtida händelser kan skilja sig väsentligt från vad som förväntas vid tiden för sådana uttalanden. Följaktligen ska läsarna inte förlita sig på framåtblickande uttalanden.

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Nordisk næringsliv fokuserer på innovasjon og forbedring av kundeopplevelsen27.1.2020 10:00:00 CETPressemelding

Rapporten ISG Provider Lens™ viser at selskaper i regionen henvender seg til leverandører av digitale forretningstjenester for hjelp med analyse, kunstig intelligens og andre teknologier STOCKHOLM i Sverige, Jan. 27, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Næringslivet i de nordiske landene fokuserer på å forbedre kundeopplevelsen og innovasjonen, og kontakter leverandører av digitale forretningstjenester for å nå målene sine. Dette viser en ny rapport som ble publisert i dag av Information Services Group ( ISG ) (Nasdaq: III ), et verdensledende teknologisk forsknings- og rådgivningsselskap. Rapporten 2019-2020 ISG Provider Lens™ Digital Business – Solutions and Service Partners for Norden viser at bedrifter i regionen omfavner teknologier som dataanalyse, kunstig intelligens, tingenes internett og blokkjeder for å levere kvalitetstjenester til kundene sine og for å skille ut seg fra konkurrenter. «Nordiske bedrifter søker transformasjonstjenester fra IT-leverandører for ikke bare å bli veiledet gje

UPM commits to UN Business Ambition for 1.5°C to mitigate climate change27.1.2020 10:00:00 CETPress release

(UPM, Helsinki, 27 January 2020 at 11:00 EET) – UPM commits to the United Nations Global Compact’s Business Ambition for 1.5°C, joining leading companies in a promise to pursue science-based measures to limit global temperature rise to 1.5°C. UPM will strive to mitigate climate change and drive value creation through innovating novel products, committing to a 65% CO2 emission reduction and by practicing sustainable forestry. The 1.5°C ambition is a response to increasing concern about the severe consequences of a failure to stop global warming. UPM is among the first global forest industry companies making this commitment. “UPM has a unique opportunity to make a positive impact and contribute to mitigating climate change by tangible actions. We innovate climate-positive products and turn them into growing businesses. At the same time, we limit risks from climate mitigation policies and physical impacts of changing climate. This is important for the long-term value of the company,” says

Valmet to supply a board machine rebuild to Umka in Serbia27.1.2020 10:00:00 CETPress release

Valmet Oyj’s press release on January 27, 2020 at 11:00 a.m . EET Valmet will supply a board machine rebuild to Umka Cardboard Mill in Serbia. The main target of the rebuild is to increase the customer’s production capacity. The start-up of the rebuilt paper machine PM 1 is scheduled for the second half of 2021. The order is included in Valmet's orders received of the fourth quarter 2019. The value of the order will not be disclosed. The total value of an order of this type is typically around EUR 15-20 million. "This rebuild is one of the most important strategic decisions we have made in the course of 80 years long history of the mill. We are pleased that this project is going to be completed by Valmet, a global leader in the supply of process technology in the paper industry. I strongly believe in the success and bright future of Umka Cardboard Mill, with planned capacity of over 200,000 tonnes, further quality improvements and wider product portfolio,” says Milos Ljusic, Managing D

Nordic Enterprises Focus on Innovation and Improving Customer Experience27.1.2020 10:00:00 CETPress release

ISG Provider Lens™ report finds companies in the region turning to digital business services providers for help with analytics, artificial intelligence and other technologies STOCKHOLM, Sweden, Jan. 27, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Enterprises in the Nordic countries are focused on improving customer experience and enhancing innovation, and they are turning to digital business service providers to achieve their goals, according to a new report published today by Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), a leading global technology research and advisory firm. The 2019-2020 ISG Provider Lens™ Digital Business – Solutions and Service Partners Report for the Nordics finds enterprises in the region embracing technologies such as data analytics, artificial intelligence, the Internet of Things and blockchain to deliver quality services to their customers and to differentiate themselves from competitors. “Nordic enterprises are seeking transformation services from IT providers to not only ta

Nordiska företag fokuserar på innovation och förbättrar kundupplevelsen27.1.2020 10:00:00 CETPressemelding

Rapport från ISG Provider Lens™ visar att företag i regionen vänder sig till leverantörer av digitala företagstjänster för hjälp med analys, artificiell intelligens och annan teknik STOCKHOLM, Sverige, Jan. 27, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Företag i Norden är inriktade på att förbättra kundupplevelse och innovation, och de vänder sig till leverantörer av digitala företagstjänster för att uppnå sina mål, enligt en ny rapport publicerad idag av Information Services Group ( ISG ) (Nasdaq: III ), ett ledande företag inom global teknikforskning och -rådgivning. Rapporten Digital verksamhet – lösningar och servicepartners2019–2020 från ISG Provider Lens™ för Norden visar att företag i regionen anammar teknik som dataanalys, artificiell intelligens, sakernas internet och blockkedja för att leverera kvalitetstjänster till sina kunder och för att utmärka sig bland konkurrenterna. ”De nordiska företagen söker transformationstjänster från IT-leverantörer för att inte bara ta dem genom sina digitala r

Roche submits supplemental Biologics License Application to the FDA for Tecentriq in combination with Avastin for the most common form of liver cancer27.1.2020 07:00:00 CETPress release

·Application is being reviewed under FDA’s Real-Time Oncology Review pilot programme Basel, 27 January 2020 – Roche (SIX: RO, ROG; OTCQX: RHHBY) today announced the completion of a supplemental Biologics License Application (sBLA) submission to the US Food and Drug Administration (FDA) for Tecentriq® (atezolizumab) in combination with Avastin® (bevacizumab), for the treatment of people with unresectable hepatocellular carcinoma (HCC) who have not received prior systemic therapy. The FDA is reviewing the application under the Real-Time Oncology Review pilot programme, which aims to explore a more efficient review process to ensure safe and effective treatments are available to patients as early as possible. In July 2018, the FDA granted Breakthrough Therapy Designation for Tecentriq in combination with Avastin in HCC based on data from an ongoing Phase Ib trial. “Liver cancer is the most rapidly increasing cause of cancer-related death in the United States. In the IMbrave150 study, Tece