GlobeNewswire

Mandalay Resources Corporation tillkännager signifikanta halter och en utvidgning på djupet till ådringen i Björkdalsfyndighetens Lake Zone

Dela

TORONTO, Feb. 17, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation (”Mandalay” eller ”bolaget”) (TSX: MND, OTCQB: MNDJF) är glada över att kunna presentera uppmuntrande resultat från djupborrningstester i Björkdalsgruvan.

Björkdalsgruvans djupborrningstestning, viktiga punkter

 • 15 ådror med betydande halter har hittats med ytterligare utvidgning med horisontell sträckning på upp till och över 300 meter (m)
 • Betydande förekomster:
  92,2 g/t guld över en sann bredd på 0,40 m i MU20-021;
  32,5 g/t guld över en sann bredd på 1,1 m i MU20-021;
  16,4 g/t guld över en sann bredd på 1,11 m i MU20-022;
  119,2 g/t guld över en sann bredd på 0,44 m i MU20-023; och
  58,5 g/t guld över en sann bredd på 0,32 m i MU20-025.
 • Identifierade linsformade marmorkroppar:
  3,4 g/t guld över en sann bredd på 5,01 m i MU20-024

Anm.: Signifikanta kompositer för borrning anges i tabell 1 i bilagan till detta dokument.

Dominic Duffy, Mandalays President och Chief Executive Officer, kommenterade, ”Givet den långa gruvdrift i Björkdal på drygt tio år, har vårt prospekteringsfokus sökt sig från stegvisa tillägg till befintliga resurser och reserver och till att identifiera och borra i mer lovande områden där det kan finnas fler höghaltiga mineraler. De spännande höggradiga förekomster som stöttes på vid utvidgningen på djupet har visat på signifikant fortsättning inom Lake Zone-området. Uppföljande ifyllnadsborrning sker kontinuerligt när vi nu ska definiera ådringens bredd och ta dessa områden i produktion inom kort.”

Dominic Duffy fortsatte, ”Genom att leverera ytterligare ett höghaltigt gruvområde till verksamheten stärker vi vår förmåga att vara selektiva i vår malmutvinning och därmed höja produktionsgraden.”

Dominic Duffy avslutar, ”Tillsammans med detta prospekteringsmeddelande har en video utarbetats av Chris Davis, Vice President of Operational Geology and Exploration för att bättre åskådliggöra detaljerna i pressmeddelandet. Jag vill bjuda in alla att titta på videon här.”

Björkdalsgruvans djuputvidgning

Sedan september 2020 har huvudfokus på prospekteringen vid Björkdal gällt den djupa och den östra utvidgningen av Lake Zone-ådringen. Denna ådring ligger under marmorenheten, nedanför och söder om Aurora-zonen. Denna inledande borrning omfattar nio borrhål och man har hittat 15 ådror som innehåller några av de bästa halterna som påträffats vid Björkdal. Tolkningen av borrningen indikerar att ådringen fortsätter genom alla borrade hål och det stämmer med hur vi förstår ådringen i Lake Zone. Halterna i dessa ådror varierar emellertid, för en horisontell sträcka på 100 m längs ådringen vid 1600N har tre borrhål en genomsnittlig halt på 4,7 g/t guld över en nominell utvinningsbredd på 3 m.

Fig. 1: Borrkärna från MU20-023-hålet visar ådring från en sammantagen halt på 119,3 g/t guld över en sann bredd på 0,44 m:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/210f1810-04b7-45da-a596-a07fc80512af

Utöver själva åderförekomsterna, hittades linsformiga marmorkroppar i två av borrhålen, vilket tyder på antingen en fortsättning nedåt av den tidigare utvunna Lake Zone Skarn eller en något förändrad linsformation. Ådringen inom dessa formationer har visat sig vara berikade, och linsformiga områden har företrädesvis levererat höghaltig malm, så närvaron av denna förändring är synnerligen uppmuntrande.

Resultaten av borrningen i detta område antyder en möjlig betydande utökning av Björkdalsgruvans utveckling genom att tillhandahålla ett nytt utvinningsområde bortom de nu pågående arbetena vid Main Zone och Aurora.

Hittills markerar borrningen som utförts i detta projekt den inledande fasen av prospekteringen och ett ifyllnadsprojekt har påbörjats och förväntas vara genomfört under Q2 2021.

Fig. 2: Plan över Björkdalsgruvan som visar platsen för borrning och resultaten från projektet Björkdal Deeps. Nyligen utökad ådring visas i rött. Marmorkontakt visas i blått:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0399fdd4-7e29-4468-9b53-7e7c7ad9daa3

Fig. 3: Nord-sydligt tvärsnitt visar platsen för och riktningen hos de nya förekomsterna som förlänger Lake Zone-ådringen nedåt och västerut. Ådringen och tolkad litologi visas vid 1780E med hål utanför avsnittet projicerade:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/40bedda3-53c6-4f7e-95b7-81ca59167142

Borrning och analys

Björkdals geologer loggade och samlade in all diamantborrkärna. Prover från prospekteringsborrhål skickades till CRS Laboratories Oy (CRS) i Kempele, Finland för provberedning och analys.

Analys utfördes med hjälp av Pal1000 cyanidfiltreringsprocesser. I Mandalays stränga QA/QC-program ingick användning av standardreferensprover, obearbetat material, duplikat, upprepningar och kvalitetssäkringsförfaranden av interna laboratorier. Mer information finns i den tekniska rapporten från 30 mars 2020 med titeln ”Technical Report on the Björkdal Gold Mine, Sweden”. Rapporten finns på SEDAR (www.sedar.com) och innehåller en fullständig beskrivning av procedurer för borrning, provtagning och analys.

Behörig person:

Chris Davis, Vice President för Operational Geology and Exploration på Mandalay Resources, är Charted Professional på Australasian Institute of Mining and Metallurgy (MAusIMM CP(Geo)), och behörig person enligt NI 43-101. Han har granskat och godkänt de tekniska och vetenskapliga uppgifterna i detta pressmeddelande.

För mer information

Dominic Duffy
President och Chief Executive Officer

Edison Nguyen
Manager, Analytics och Investor Relations

Kontakt:
647.260.1566

Om Mandalay Resources Corporation

Mandalay Resources är ett kanadensiskt företag verksamt inom naturresurser som har produktionstillgångar i Australien och Sverige samt underhålls- och utvecklingsprojekt i Chile. Bolaget fokuserar på att öka produktionen vid dess guld- och antimonverksamhet i Australien, och guldproduktion från sin verksamhet i Sverige för att skapa kassaflöde i närtid.

Framåtblickande uttalanden:

Detta pressmeddelande innehåller ”framåtblickande uttalanden” enligt definitionen i gällande värdepapperslagar, inklusive uttalanden om utforsknings- och utvecklingspotentialen i Lake Zone-utvidgningen (Björkdal). Läsarna varnas för att förlita sig på framåtblickande uttalanden. Faktiska resultat och händelseutvecklingen kan skilja sig väsentligt från vad som anges i dessa uttalanden, bland annat beroende på variationer i råvarupriser, allmänna marknadsförhållanden och ekonomiska förhållanden. De faktorer som anges ovan är inte avsedda att motsvara en uttömmande förteckning av de faktorer som kan påverka Mandalay. En beskrivning av ytterligare risker som kan leda till att faktiska resultat och händelseutvecklingen skiljer sig från vad som anges i framåtblickande uttalanden i detta nyhetsmeddelande finns under rubriken ”Riskfaktorer” i Mandalays årsinformationsblankett daterad den 30 mars 2020. En kopia finns att tillgå under Mandalays profil på www.sedar.com. Det kan dessutom inte garanteras att antagna resurser som upptäcks till följd av ytterligare borrningar någonsin kommer att uppgraderas till bevisade eller sannolika reserver. Mandalay har försökt identifiera viktiga faktorer som kan leda till att faktiska åtgärder, händelser eller resultat skiljer sig väsentligt från vad som beskrivs i dessa framåtblickande uttalanden, men det kan finnas andra faktorer som leder till att åtgärder, händelser eller resultat inte blir som förväntat, beräknat eller avsett. Det finns inga garantier för att framåtblickande uttalanden kommer att visa sig vara korrekta, eftersom faktiska resultat och framtida händelser kan skilja sig väsentligt från vad som förväntas vid tiden för sådana uttalanden. Följaktligen ska läsarna inte förlita sig på framåtblickande uttalanden.

Bilaga

Tabell 1. Signifikanta kompositer för djupborrning i Björkdal

Drill Hole IDFrom (m)To (m)Drill Width
(m)
True Width
(m)
Au Grade
(g/t)
Au (g/t)
over min.
3m mining
width
MU20-01965.7066.400.700.505.40.9
MU20-019392.00393.601.601.421.50.7
MU20-020A39.4539.800.350.258.80.7
MU20-020A49.5050.501.000.661.90.4
MU20-020A62.4063.000.600.262.90.3
MU20-020A137.80138.150.350.292.40.2
MU20-020A155.95156.250.300.149.30.4
MU20-020A225.65227.001.351.0711.34.0
MU20-020A271.50271.800.300.174.10.2
MU20-020A339.60346.056.452.771.71.6
MU20-020A351.60352.100.500.235.70.4
MU20-02156.0056.700.700.541.80.3
MU20-02170.0071.201.201.062.40.9
MU20-021186.60187.300.700.5016.72.8
MU20-021201.45204.002.552.285.44.1
MU20-021248.20250.001.801.1032.511.9
MU20-021283.65284.000.350.272.80.3
MU20-021293.55297.704.154.085.25.2
MU20-021314.20316.001.801.233.11.3
MU20-021354.60355.100.500.4092.212.3
MU20-021396.95397.300.350.2317.41.3
MU20-02262.2063.401.200.726.31.5
MU20-022149.50149.900.400.154.80.2
MU20-022208.30209.801.501.1116.46.1
MU20-022243.40244.000.600.222.90.2
MU20-022286.40286.700.300.194.40.3
MU20-022369.80370.500.700.458.01.2
MU20-02312.5513.250.700.454.40.7
MU20-02354.1054.750.650.276.80.6
MU20-023106.55107.651.100.7310.92.7
MU20-023114.05114.700.650.44119.217.5
MU20-023129.30129.700.400.2945.64.4
MU20-023175.65175.950.300.194.20.3
MU20-023241.90242.300.400.217.60.5
MU20-02429.9030.650.750.5125.34.3
MU20-02454.5054.850.350.189.60.6
MU20-02461.7562.350.600.2536.73.1
MU20-024188.60195.306.705.013.43.4
MU20-025106.55107.250.700.3258.56.2
MU20-025122.60122.900.300.233.20.2
MU20-025326.40326.800.400.2417.41.4
MU20-037161.90162.200.300.214.40.3
MU20-037203.35203.700.350.232.60.2
MU20-037326.50326.900.400.244.60.4
MU20-03893.1094.901.801.232.91.2
MU20-03899.4099.800.400.255.50.5
MU20-038131.00131.600.600.421.60.2
MU20-038175.00176.001.000.7314.63.6
MU20-038321.40321.700.300.1418.60.9

Anmärkningar

 1. Där sanna bredder överstiger 3 m är halterna inte utspädda och presenteras som halten för kompositens sanna bredd.
 2. Kompositer som understiger 0,2 g/t guld när de späds ut till 3 m rapporteras inte i denna tabell.

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Saniona får återkoppling från FDA gällande den regulatoriska vägen framåt för Tesomet mot hypotalamisk fetma8.3.2021 14:00:00 CETPressemelding

PRESSMEDDELANDE 8 mars 2021 Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta sjukdomar, meddelar idag att det amerikanska läkemedelsverket FDA lämnat återkoppling som ytterligare klarlägger det regulatoriska spåret för Tesomet som behandling av hypotalamisk fetma (HO). Baserat på den erhållna återkopplingen går Saniona vidare med planerna att inleda en fas 2b-studie på HO under första halvåret innevarande år. ”I dagsläget finns inga godkända mediciner för hypotalamisk fetma, en sällsynt sjukdom sekundär till skador i hypotalamus. Sjukdomen kännetecknas av svårhanterlig viktuppgång och kompliceras av okontrollerbar hunger”, säger Rudolf Baumgartner, Sanionas Chief Medical Officer och Head of Clinical Development. ”Återkopplingen från FDA är uppmuntrande, och vi ser fram emot att fortsätta den konstruktiva dialogen med myndigheten medan vi förbereder starten av vår kliniska fas 2b-studie med Tesomet.” Som Saniona tidigare meddelat har FDA

Saniona Receives Feedback from U.S. FDA Providing a Regulatory Path Forward for Tesomet in Hypothalamic Obesity8.3.2021 14:00:00 CETPress release

PRESS RELEASE March 8, 2021 Saniona (OMX: SANION), a clinical stage biopharmaceutical company focused on rare diseases, today announced it received feedback from the U.S. Food and Drug Administration (FDA) providing further clarity on a regulatory path for Tesomet in the treatment of hypothalamic obesity (HO). Based on this feedback, Saniona is proceeding with plans to initiate a Phase 2b study in HO in the first half of this year. “There is currently no medicine approved for hypothalamic obesity, a rare disease secondary to hypothalamic injury, characterized by intractable weight gain and complicated by uncontrollable hunger,” said Rudolf Baumgartner, M.D., Chief Medical Officer and Head of Clinical Development at Saniona. “We are encouraged by this feedback from the FDA and look forward to continuing a constructive dialogue with them as we prepare to initiate our Phase 2b clinical trial with Tesomet.” Saniona previously announced that the FDA had highlighted the potential for off-lab

Signify share repurchase periodic update8.3.2021 13:00:00 CETPress release

Press Release March 8, 2021 Signify share repurchase periodic update Eindhoven, the Netherlands –Signify (Euronext: LIGHT), the world leader in lighting, today announced that it has repurchased 160,815 shares in the period March 1 to March 5, 2021. The shares were repurchased at an average price of EUR 36,64 per share and an aggregate amount of EUR 5.9 million. These repurchases were made as part of the company’s repurchase program, which was announced on February 25, 2021. Signify will use the shares to cover obligations arising from its long-term incentive performance share plan and other employee share plans. The total number of shares repurchased under this program to date is 216,690 shares for a total consideration of EUR 7.9 million. Details on the share buyback transactions can be found here. --- END --- For further information, please contact: Signify Investor Relations Thelke Gerdes Tel: +31 6 1801 7131 E-mail: thelke.gerdes@signify.com Signify Corporate Communications Elco va

PRFoods Ltd Swedish subsidiary landed major victory in court, increases fish farming capacity. PRFoods signes bridge financing agreement with major shareholder.8.3.2021 12:53:52 CETPress release

Överumans Fisk AB, fully owned subsidiary of PRFoods, was issued in 2020 additional licence in Gaskeloukti, Västerbotten county, Sweden. Licence gave right to use 2400 tons of feed which would give output of 2200 tons of fish. Licence was challenged by local residents and Överumans Fisk AB itself to gain additional feed tonnage. Land and Environmental Court issued a verdict not to accept the challenge by local residents. Överumans Fisk AB complaint was fully accepted and feed amount was increased to 3600 tons. Verdict is valid (it may be challenged in Supreme Court, but it will not stop the validity of the permit) and Överumans Fisk AB can utilize the new permit already in 2020 and the company has started already necessary investments for increased feed amount. Gaskeloukti site requires investments in the amount of 2,5 million euros. New permit will allow Överumans Fisk to increase from 2022 or 2023 its sales compared to last years by 3,5 times and depending on fish prices will give ad

Enento Group Plc’s Notice to the Annual General Meeting8.3.2021 12:00:00 CETPress release

ENENTO GROUP PLC, STOCK EXCHANGE RELEASE ON 8 MARCH 2021 AT 1.00 P.M. EET Enento Group Plc’s Notice to the Annual General Meeting Notice is given to the shareholders of Enento Group Plc ("Enento" or the "Company") to the Annual General Meeting to be held on Monday 29 March 2021 starting at 10:00 a.m. (EET) at Rantatie Business Park, Tutka & Plotteri Meeting Room (Hermannin rantatie 8, Main entrance: Verkkosaarenkatu 5, 00580 Helsinki, Finland). The Company’s Board of Directors has resolved on exceptional meeting procedures based on the temporary legislative act to limit the spread of the Covid-19 pandemic (677/2020), which entered into force on 3 October 2020. In order to ensure the health and safety of the shareholders, employees and other stakeholders of the Company, the Annual General Meeting will be organized without shareholders’ and their proxy representatives’ presence at the Annual General Meeting venue. Shareholders can participate in the Annual General Meeting and use their s

algoWatt will coordinate the GeTUP project for sustainable mobility as-a-service in urban areas8.3.2021 11:30:57 CETPress release

algoWatt will coordinate the GeTUP project for sustainable mobility as-a-service in urban areas Total funding of EUR 1 million for a low environmental impact, customised and accessible travel planning solutionThe company leads a partnership with Genoa's public transport operator, 5 SMEs and some research bodies algoWatt S.p.A. a GreenTech Solutions Company listed on the Italian Stock Exchange (MTA), will coordinate the GeTUP research project on sustainable mobility and MaaS (mobility as a service) solutions in the urban environment. The GeTUP project, worth a total of Euro 2 million, has received funding of Euro 1 million from the POR FESR 2014-2020 - Axis 1 - Action 1.2.4 - Poles of Research and Innovation of the Liguria Region, following approval by Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - FI.L.S.E. S.p.A., a technical entity that supports and assists the Liguria Region and other Ligurian territorial entities in the design, definition and implementation of policies and interven

Nexstim Abp:s företrädesemission av 6,6 miljoner euro8.3.2021 11:05:00 CETPressemelding

Företagsmeddelande, insiderinformation, Helsingfors den 8 mars 2021 kl. 12.05 (EET) Nexstim Abp:s företrädesemission av 6,6 miljoner euro FÅR EJ PUBLICERAS ELLER SPRIDAS DIREKT ELLER INDIREKT I FÖRENTA STATERNA, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA , HONGKONG, JAPAN, CANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE ELLER NÅGON ANNAN STAT DÄR SPRIDNINGEN ELLER PUBLICERINGEN STRIDER MOT LAGEN Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” eller ”bolag”) meddelar att med bemyndigande av bolagets extra bolagsstämma den 1 mars 2021, har styrelsen idag fattat beslut om en företrädesemission av cirka 6,6 miljoner euro ("emissionen”). Kort om emissionen Nexstim:s nyemission av cirka 6,6 miljoner euro där rätten att teckna högst 219 811 378 aktier ("emissionaktierna") ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare.Varje aktieägare i Nexstim tilldelas en (1) företrädesrätt som kontoförda värdepapper ("teckningsrätt"), per varje aktie i respektive ägares innehav på avstämningsdagen för emissionen den 10 mars 2021 ("avstämni