GlobeNewswire by notified

Mandalay Resources Corporation tillkännager resultatrapporten för tredje kvartalet 2022

Dela

TORONTO, Nov. 11, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation (”Mandalay” eller ”bolaget”) (TSX: MND, OTCQB: MNDJF) är glada över att tillkännage resultatrapporten för tredje kvartalet som slutade den 30 september 2022.

Bolagets sammanfattade och konsoliderade delårsrapporter för kvartalet som slutade den 30 september 2022, tillsammans med ledningens diskussion och analys (”MD&A”) för motsvarande period, finns tillgängliga under bolagets profil på www.sedar.com och på bolagets webbplats www.mandalayresources.com. Alla valutor i detta pressmeddelande avser USD om inget annat anges.

Höjdpunkter för tredje kvartalet 2022:

  • Stark balansräkning med stabil nettokassa, 42,6 miljoner USD i likvida medel och 36,7 miljoner USD i totala räntebärande utestående skulder;
  • Konsoliderade kvartalsintäkter på 46,0 miljoner USD;
  • Nettokassaflöde från den löpande verksamheten på 7,5 miljoner USD;
  • Konsoliderad kvartalsvis justerad EBITDA1 på 19,4 miljoner USD;
  • Justerat nettoresultat1 på 2,5 miljoner USD (0,03 USD eller 0,04 CAD per aktie); och
  • Konsoliderat nettoresultat på 9,3 miljoner USD (0,10 USD eller 0,13 CAD per aktie).

Dominic Duffy, President och CEO på Mandalay, kommenterar:

”Mandalay levererade goda finansiella resultat under tredje kvartalet 2022 då bolaget tjänade 46,0 miljoner USD i intäkter och 19,4 miljoner USD i justerad EBITDA1 – en marginal på 42 %. Bolaget genererade 7,5 miljoner USD i nettokassaflöde från den löpande verksamheten, vilket gav ett justerat nettoresultat 1 på 2,5 miljoner USD (0,03 USD eller 0,04 CAD per aktie). Detta markerar vårt nionde kvartal i följd med lönsamhet. Det uppnåddes trots att nettokassaflödet påverkades av Costerfields slutliga skattebetalning för år 2021 på 11,5 miljoner USD under kvartalet.

”Bolaget har arbetat hårt med att hålla kostnaderna under kontroll samtidigt som vi bibehållit vårt fokus på strategiska investeringar i prospekteringsprogram på båda anläggningarna för att bäst kapitalisera på långsiktiga tillväxtmöjligheter. Från ett kassa- och ett AISC-perspektiv förblev båda kostnadsmåtten per uns relativt i linje med samma period föregående år. För tredje kvartalet 2022, på konsoliderad basis, var vår kontantkostnad1 per uns säljbar guldekvivalent 846 USD, medan vår AISC-kostnad1 var 1 111 USD. Hittills i år har vi kunnat investera mer än 7,0 miljoner dollar i våra prospekteringsprogram och är i färd med att registrera vårt högsta årliga prospekteringsbelopp någonsin.

”Vi är glada över att kunna fortsätta driva på för att uppnå våra långsiktiga mål för tillväxt och värdeskapande och samtidigt stärka vår balansräkning och upprätthålla vår nettokassaposition. I slutet av tredje kvartalet 2022 hade bolaget 42,6 miljoner USD i likvida medel och 36,7 miljoner USD i totala räntebärande utestående skulder. Hittills i år har Mandalay genererat 34,6 miljoner USD i fritt kassaflöde2  och vi förväntar oss att vår nettokassaposition kommer att växa i slutet av året när vi upprätthåller våra operativa kontroller och kapitalkostnadskontroller.

”Costerfield fortsatte sin starka utveckling med 28,2 miljoner USD i intäkter och 15,3 miljoner USD i justerad EBITDA.2. Under tredje kvartalet 2022 har Costerfield bearbetat halter på 11,9 g/t guld och 2,7 % antimon och har också förbättrat sin utnyttjandegrad för guld och antimon jämfört med föregående kvartal till 94,3 % respektive 93,2 %. Denna fortsatta prestanda ger genomgående starka marginaler tack vare kvaliteten i Youle- och Shepherd-fyndigheterna.

”Björkdal genererade en stabil försäljning på 17,9 miljoner USD respektive 6,0 miljoner USD i intäkter justerad EBITDA2 under tredje kvartalet, vilket i stort sett var i linje med siffrorna för föregående kvartal. ”För resten av året förväntar vi oss att Björkdals produktion ska öka på grund av bättre halter eftersom vi fortsätter att bryta Auroras lägre nivåer och inleder utveckling i flera höghaltiga områden i östra Central-zonen.

”Under de första nio månaderna av året har Mandalay kunnat bygga vidare på sina framgångar under de senaste två åren och visa styrkan i sin verksamhet. Företaget är väl positionerat för att bygga vidare på sitt sunda finansiella läge och ser fram emot att generera ett starkare positivt fritt kassaflöde.”

Finansiell sammanfattning för tredje kvartalet 2022

Följande tabell sammanfattar bolagets finansiella resultat för de tre och nio månader som slutade den 30 september 2022 och 2021:Three months
ended
September 30,
2022
Three months
ended
September 30,
2021
Nine months
ended
September 30,
2022
Nine months
ended
September 30,
2021
$’000$’000$’000$’000
Revenue46,04852,567150,318156,492
Cost of sales24,69025,69574,93278,244
Adjusted EBITDA(1)19,40825,11571,04274,312
Income from mine ops before depreciation, depletion21,35826,87275,38678,248
Adjusted net income(1)2,51210,09021,76927,211
Consolidated net income9,2759,25522,46339,545
Capital expenditure9,09412,44929,65838,053
Total assets278,359301,269278,359301,269
Total liabilities105,038136,561105,038136,561
Adjusted net income per share(1)0.030.110.240.30
Consolidated net income per share0.100.100.240.43
  1. Justerad EBITDA, justerat nettoresultat och justerat nettoresultat per aktie är mått som inte gäller för IFRS. Se ”Mått som inte gäller för IFRS” i slutet av detta pressmeddelande.

Under tredje kvartalet 2022 genererade Mandalay konsoliderade intäkter på 46,0 miljoner USD, 13 % lägre än 52,6 miljoner USD under tredje kvartalet 2021. Denna minskning berodde främst på lägre uns som såldes vid Björkdal och avsaknaden av intäkter från Cerro Bayo. Bolagets realiserade guldpris under tredje kvartalet 2022 minskade med 6 % jämfört med tredje kvartalet 2021, och det realiserade antimonpriset ökade med 30 %. Under tredje kvartalet 2022 sålde Mandalay 2 958 färre uns guldekvivalent jämfört med tredje kvartalet 2021.

Konsoliderad kontantkostnad3 per uns på 846 USD var högre under tredje kvartalet 2022 jämfört med 825 USD under tredje kvartalet 2021. Försäljningskostnaderna under tredje kvartalet 2022 jämfört med tredje kvartalet 2021 var 4,4 miljoner USD högre vid Costerfield och 1,9 miljoner USD lägre vid Björkdal. Konsoliderade allmänna och administrativa kostnader var 0,2 miljoner USD högre jämfört med föregående år.

Mandalay genererade en justerad EBITDA3 på 19,4 miljoner under tredje kvartalet 2022, 23 % lägre jämfört med bolagets justerade EBITDA3 på 25,1 miljoner USD jämfört med samma kvartal föregående år. Justerad nettovinst3 uppgick till 2,5 miljoner USD under tredje kvartalet 2022, vilket exkluderar 4,9 miljoner USD i orealiserad vinst på finansiella instrument och en vinst på 1,8 miljoner USD vid försäljning av dotterbolag, jämfört med en justerad nettovinst3 på 10,1 miljoner USD under tredje kvartalet 2021. Under kvartalet betalade företaget även Costerfields slutliga skatt år 2021 på 11,5 miljoner USD. Detta var en stor engångsbetalning av skatt eftersom företaget inte började betala delbetalningar av skatt förän halvvägs in i 2021.

Konsoliderad nettovinst uppgick till 9,3 miljoner USD för tredje kvartalet 2022, vilket är jämförligt med motsvarande period 2021. Mandalay slutade det tredje kvartalet 2022 med 42,6 miljoner USD i kontanter och likvida medel.

Rörelsesammanfattning av tredje kvartalet 2022

Tabellen nedan sammanfattar bolagets kapitalutgifter och driftskostnader per enhet för de tre och nio månaderna som slutade den 30 september 2022 och 2021:Three months
ended
September 30, 2022
Three months
ended
September 30, 2021
Nine months
ended
September 30, 2022
Nine months
ended
September 30, 2021
$’000$’000$’000$’000
Costerfield
Gold produced (oz)12,52613,31535,80234,356
Antimony produced (t)5828601,7882,550
Gold equivalent produced (oz)16,99618,94649,23249,222
Cash cost (1) per oz gold eq. produced ($)669546629608
All-in sustaining cost (1) per oz gold eq. produced ($)838837840920
Capital development1,2052,9252,8439,011
Property, plant and equipment purchases1,0851,6485,1133,578
Capitalized exploration1,5001,5364,6734,343
Björkdal
Gold produced (oz)10,29111,25030,99134,046
Cash cost (1) per oz gold produced ($)1,1391,1861,3081,235
All-in sustaining cost (1) per oz gold produced ($)1,3621,4401,6171,578
Capital development1,3572,0926,1787,212
Property, plant and equipment purchases2,9973,4617,76511,583
Capitalized exploration9505662,7711,624
Cerro Bayo
Gold produced (oz)-1,763-4,294
Silver produced (oz)-85,279-216,040
Gold equivalent produced (oz)-2,925-7,372
Cash cost (1) per oz gold eq. produced ($)-1,243-1,136
All-in sustaining cost (1) per oz gold eq. produced ($)-1,303-1,165
Consolidated
Gold equivalent produced (oz)27,28733,12180,22390,640
Cash cost (1) per oz gold eq. produced ($)846825891886
All-in sustaining cost (1) per oz gold eq. produced ($)1,1111,1351,1941,230
Capital development2,5625,0179,02116,223
Property, plant and equipment purchases4,0825,10912,87815,161
Capitalized exploration(2)2,4502,3237,7596,669
  1. Kontantkostnad och AISC är mått som inte gäller för IFRS. Se ”Mått som inte gäller för IFRS” i slutet av pressmeddelandet.
  2. Inkluderar finansierad prospektering relaterad till andra tillgångar som inte ingår i kärnverksamheten.

Costerfield guld-antimongruva, Victoria, Australien

Costerfield producerade 12 526 uns guldekvivalent och 582 ton antimon för 16 996 uns guldekvivalent under tredje kvartalet 2022. Kontantkostnader och AISC vid Costerfield på 669 USD/uns respektive 838 USD/uns, jämfört med kontantkostnad och AISC på 546 USD/uns respektive 837 USD/uns under tredje kvartalet 2021.

Björkdal guldgruva, Skellefteå, Sverige

Björkdal producerade 10 291 uns guld under tredje kvartalet 2022 till kontantkostnad och AISC på 1 139 USD/uns respektive 1 362 USD/uns, jämfört med en kontantkostnad och AISC på 1 186 USD/uns respektive 1 440 USD/uns under tredje kvartalet 2021.                

Lupin, Nunavut, Kanada

Utgifter för skötsel och underhåll vid Lupin uppgick till under 0,1 miljoner USD under tredje kvartalet 2022, jämfört med 0,2 miljon USD under tredje kvartalet 2021. Kostnader för återställning vid Lupin var 1,2 miljoner USD under tredje kvartalet 2022 jämfört med 5,0 miljoner USD under tredje kvartalet 2021. Lupin arbetar för närvarande med att slutgiltigt stänga och återställa verksamheten, främst finansierat av progressiva reduktioner av säkerhet som utförs av Crown Native Relations och Northern Affairs Canada.

Challacollo, Chile

Den 19 april 2021 betalade Aftermath Silver Ltd. (”Aftermath”) 1,5 miljoner CAD kontant och emitterade 2 054 794 stamaktier till ett verkligt värde på 0,73 CAD per aktie till bolaget den 5 maj 2021, som en avbetalning av inköpspriset. För året som slutade den 31 december 2021 sålde Mandalay 678 794 aktier i Aftermath till ett genomsnittligt pris på 0,57 CAD per aktie.

Den 10 augusti 2022 slutförde företaget försäljningen av Challacollo till Aftermath och fick ytterligare en avbetalning av inköpspriset på 1,0 miljoner CAD i kontanter och 6 122 448 Aftermath-aktier till ett verkligt värde på 0,245 CAD per aktie och kommer att få en slutlig betalning på 0,5 miljoner CAD plus kontant ränta senast den 31 december 2022. Bolaget har också rätt till 3 % royalty på Net Smelter Return på produktionen vid Challacollo, som är begränsad till 3,0 miljoner USD som en del av ersättningen. Bolaget redovisade en vinst på 1,8 miljoner USD i samband med försäljningen av Challacollo.

La Quebrada, Chile

Inget arbete utfördes på utvecklingsanläggningen La Quebrada under tredje kvartalet 2022.

Telefonkonferens

Mandalays ledning kommer att hålla ett konferenssamtal för investerare och analytiker den 10 november 2022 kl. 08.00 (Toronto-tid).

Analytiker och intresserade investerare inbjuds att delta genom att använda följande uppringningsnummer:

Participant Number (Toll free):877 407 8289
Conference ID:13734270

En inspelning av telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig till kl. 23.59 (Toronto -tid), den 24 november 2022, och kan nås på följande uppringningsnummer:

Encore Toll Free Dial-in Number:877 660 6853
Encore ID:13734270

Om Mandalay Resources Corporation:

Mandalay Resources är ett kanadensiskt bolag verksamt inom naturresurser, som har produktionstillgångar i Australien (Costerfield guld-antimongruva) och Sverige (Björkdalsgruvan). Bolaget fokuserar på ökad produktion och minskade kostnader för att generera signifikant positivt kassaflöde. Mandalay har åtagit sig att arbeta på ett säkert och hållbart sätt, samtidigt som bolaget utvecklar en hög nivå av samhälls- och medarbetarengagemang.

Mandalays uppdrag är att skapa värde för aktieinnehavare genom vinstgivande drift och fortsatt regionalt prospekteringsprogram i både Costerfield- och Björkdalsgruvan. För närvarande är bolagets huvudsakliga mål att fortsätta bryta den höghaltiga Youle-ådern i Costerfield, gå in på djupet i Shepherd-ådrorna, som båda kommer att fortsätta leverera höghaltig malm till bearbetningsanläggningen samt utvidga Youles mineralreserver. I Björkdal siktar bolaget på att under kommande år öka produktionen i Aurora-zonen och andra områden med högre halter för att maximera gruvans vinstmarginaler.

Framåtblickande uttalanden

Detta nyhetsmeddelande innehåller ”framåtblickande uttalanden” enligt definitionen i gällande värdepapperslagar, inklusive uttalanden om bolagets förväntade resultat under 2022. Läsarna varnas för att förlita sig på framåtblickande uttalanden. Faktiska resultat och händelseutvecklingen kan skilja sig väsentligt från vad som anges i dessa uttalanden, bland annat beroende på variationer i råvarupriser, allmänna marknadsförhållanden och ekonomiska förhållanden. De faktorer som anges ovan är inte avsedda att motsvara en uttömmande förteckning av de faktorer som kan påverka Mandalay. En beskrivning av ytterligare risker som kan leda till att faktiska resultat och händelseutvecklingen skiljer sig från vad som anges i framåtblickande uttalanden i detta nyhetsmeddelande finns under rubriken ”Riskfaktorer” i Mandalays årsinformationsblankett daterad den 31 mars 2022. En kopia finns att tillgå under Mandalays profil på www.sedar.com. Det kan dessutom inte garanteras att antagna resurser som upptäcks till följd av ytterligare borrningar någonsin kommer att uppgraderas till visade eller sannolika reserver. Mandalay har försökt identifiera viktiga faktorer som kan leda till att faktiska åtgärder, händelser eller resultat skiljer sig väsentligt från vad som beskrivs i dessa framåtblickande uttalanden, men det kan finnas andra faktorer som leder till att åtgärder, händelser eller resultat inte blir som förväntat, beräknat eller avsett. Det finns inga garantier för att framåtblickande uttalanden kommer att visa sig vara korrekta, eftersom faktiska resultat och framtida händelser kan skilja sig väsentligt från vad som förväntas vid tiden för sådana uttalanden. Följaktligen ska läsarna inte förlita sig på framåtblickande uttalanden.

Mått som inte gäller för IFRS

Detta pressmeddelande kan innehålla hänvisningar till justerad EBITDA, justerat nettoresultat, fritt kassaflöde, kontantkostnad per säljbart producerat guldekvivalent uns och AISC. Dessa är samtliga mått som inte gäller för IFRS och inte har någon standardiserad betydelse enligt IFRS. Därför är det möjligt att dessa mått inte är jämförbara med liknande mått som presenteras av andra emittenter.

Ledningen använder EBITDA och fritt kassaflöde som mått för rörelseresultat för att bidra till bedömningen av Bolagets förmåga att generera likviditet genom att använda kassaflöde till att finansiera framtida behov av rörelseinvesteringar och finansiera framtida anläggningskostnader samt för att bidra till att jämföra finansiella resultat från period till period på en konsekvent basis. Ledningen använder det justerade nettoresultatet för att göra det lättare att förstå Bolagets finansiella resultat före inverkan från extraordinära eller engångsposter. Bolaget anser att dessa mått används av och är användbara för investerare och andra användare av Bolagets finansiella redovisningar när de ska utvärdera Bolagets rörelse- och kassaresultat. Detta beror på att de med hjälp av dessa kan analysera Bolagets finansiella resultat utan att ta hänsyn till extraordinära poster, icke kontanta poster och sidoposter, som kan variera mycket från bolag till bolag och mellan olika perioder.

Bolaget definierar justerad EBITDA som intäkt från gruvverksamhet, med avdrag för administrativa kostnader, och före räntor, skatter, icke-kontantavgifter/(-intäkter), koncerninterna kostnader och finansieringskostnader. Bolaget definierar justerat nettoresultat som nettoresultat före engångsposter. Engångsposter är intäkts- och utgiftsposter som presenteras separat på grund av deras art och i vissa fall förväntade sällsynta händelser som ger upphov till dem. En avstämning mellan justerad EBITDA och justerat nettoresultat å ena sidan och konsoliderat nettoresultat å andra sidan ingår i MD&A.

Bolaget definierar fritt kassaflöde som ett mått på bolagets förmåga att generera och hantera likviditet. Det beräknas med utgångspunkt från nettokassaflödet från den löpande verksamheten (enligt IFRS) minus investeringar och leasingavgifter. Se avsnitt 1.2 i MD&A för en avstämning mellan fritt kassaflöde och nettokassaflöden från den löpande verksamheten.

För Costerfield beräknas producerat säljbart guldekvivalent uns genom att addera antalet ton av säljbart antimon som producerats under perioden, multiplicerat med det genomsnittliga antimonpriset, till producerat säljbart uns guld vilket delas med periodens genomsnittliga guldpris. Den totala kontanta driftkostnaden som är associerad med produktionen av dessa säljbara ekvivalenta uns under perioden, delas sedan med producerade säljbara guldekvivalenta uns för att ge kontantkostnaden per säljbart producerat ekvivalent uns. Kontantkostnaden exkluderar royaltykostnader. Anläggningens AISC-kostnader inkluderar totala kontanta driftskostnader, upprätthållande av gruvkapital, royalty-kostnader, tillskott och minskningar. Upprätthållande kapital återspeglar det kapital som krävs för att upprätthålla varje anläggnings nuvarande verksamhetsnivå. Anläggningens AISC per guldekvivalenta uns under en period är lika med AISC dividerat med de säljbara guldekvivalenta uns som producerades under perioden.

För Björkdal delas sedan den totala kontanta driftkostnaden associerad med produktionen av säljbara uns guld under perioden, med producerade säljbara uns guld för att ge kontantkostnaden per producerat säljbart uns guld. Kontantkostnaden exkluderar royaltykostnader. Sammanlagda kostnader för anläggningen omfattar totala kontanta driftkostnader, royalty-kostnader, tillskott, substansminskning, nedskrivning och amortering. Anläggningens AISC-kostnader inkluderar totala kontanta driftskostnader, upprätthållande av gruvkapital, royalty-kostnader, tillskott och minskningar. Upprätthållande kapital återspeglar det kapital som krävs för att upprätthålla varje anläggnings nuvarande verksamhetsnivå. Anläggningens AISC per guldekvivalenta uns under en period är lika med AISC dividerat med de säljbara guldekvivalenta uns som producerades under perioden.

För hela bolaget beräknas kontantkostnaden per säljbart guldekvivalent uns genom att summera guldekvivalenta uns som produceras på varje anläggning och dela totalen med summan för kontanta driftskostnader på anläggningarna. Koncernens kontantkostnad exklusive royaltykostnader samt allmänna och administrativa kostnader på bolagsnivå. Denna definition uppdaterades under tredje kvartalet 2020 för att utesluta bolagens allmänna och administrativa kostnader för en bättre anpassning till branschstandarden. AISC per säljbara guldekvivalenta uns under perioden är lika med summan av kontantkostnader förknippade med produktion av guldekvivalenta uns på alla operativa platser under perioden plus bolagets fasta kostnader under perioden plus upprätthållande av gruvkapital, royalty-kostnader, tillskott, minskning, avskrivningar och amortering, dividerat med totala säljbara guldekvivalenta uns som producerats under perioden. En avstämning mellan försäljningskostnader och kontantkostnader, liksom kontantkostnad för alla AISC-kostnader ingår i MD&A.

Mer information:

Dominic Duffy
President och Chief Executive Officer

Edison Nguyen
Direction, Business Valuations & Investor Relations

Kontakt:  
(647) 260-1566 anknytning 1

_________________
1 Justerad EBITDA, justerat nettoresultat och fritt kassaflöde och AISC är inte standardiserade finansiella mått enligt IFRS och är kanske inte jämförbara med liknande finansiella mått som meddelats av andra emittenter. Se ”mått som inte gäller för IFRS” i slutet av detta pressmeddelande för ytterligare information.
2Justerad EBITDA och fritt kassaflöde är inte standardiserade finansiella mått enligt IFRS och är kanske inte jämförbara med liknande finansiella mått som meddelats av andra emittenter. Se ”Mått som inte gäller för IFRS” i slutet av detta pressmeddelande för ytterligare information.
3Justerad EBITDA, justerat nettoresultat och kontantkostnad är inte standardiserade finansiella mått enligt IFRS och är kanske inte jämförbara med liknande finansiella mått som meddelats av andra emittenter. Se ”Mått som inte gäller för IFRS” i slutet av detta pressmeddelande för mer information.

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

DNO Initiates Share Buyback Program8.12.2022 20:47:01 CET | Press release

Oslo, 8 December 2022 – DNO ASA, the Norwegian oil and gas operator (the "Company"), today announced the initiation of a share buyback program (the "Program") through which the Company will repurchase up to 53,107,326 shares, representing approximately five percent of total shares outstanding, for a maximum total consideration of USD 80 million. The Program will be conducted in accordance with article 5 of the Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014, as adopted in the Norwegian Securities Trading Act of 2007, ancillary regulations and the Oslo Stock Exchange's Guidelines for buyback programmes and price stabilisation of February 2021. Buyback transactions will be executed at market prices on the Oslo Stock Exchange. The Program will be managed by Arctic Securities AS, which will make its trading decisions in relation to the Program independently of the Company; this may result in DNO acquiring shares through periods where the Company otherwise would have been restricted from doing so.

Park Place Technologies Acquires CentricsIT Global Services Division8.12.2022 20:35:38 CET | Press release

Purchase Strengthens Park Place as Global Leader for all IT Infrastructure Solutions, as Economy and Skills Gap Challenges Impact Global Business. CLEVELAND, Dec. 08, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Park Place Technologies, the leading global data center and networking optimization firm, has acquired the TPM and Professional Services assets of CentricsIT, an IT services provider based in Atlanta, Georgia. The demand for Professional Services is growing globally, driven by economic conditions and skills gaps. Park Place’s Professional Services offering will benefit from the acquisition with greater capabilities in IMAC, ITAD, Remote Hands, and deployment services, including cabling, wi-fi surveys, data center installs and refreshes, and network installations. Park Place clients will benefit from a state-of-the-art Professional Services portal developed by CentricsIT that provides real-time project status, reporting, and collaboration tools. Park Place’s Project Management Office function will

Lumina Datamatics Acquires UK-based Sunrise Setting Ltd.8.12.2022 20:15:35 CET | Press release

MILTON KEYNES, United Kingdom, Dec. 08, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lumina Datamatics UK Ltd. signed a definitive agreement to acquire a controlling stake in UK-based Sunrise Setting Ltd., a boutique company based in Brixham, UK, supporting academic and other publishers including non-publisher organizations to produce more than 500 publications each year. “The acquisition of Sunrise Setting Ltd. deepens our commitment to our current customers, and also fits with our strategic growth plan. Sunrise Setting Ltd.’s customers will benefit greatly from our broad range of publishing and technology solutions. The depth and experience of Sunrise Setting Ltd. will enhance Lumina Datamatics’ presence in the UK and EU regions and will help us gain a competitive advantage in the publishing space,” said Sameer Kanodia, Managing Director & CEO of Lumina Datamatics. “There is clear alignment with our company offerings and we are looking forward to taking advantage of the synergies resulting from our coll

BioGX Launches 'pixl™' Portable qPCR Platform Ex-US With Expanded Test Menu for Infectious Diseases8.12.2022 20:00:00 CET | Press release

BIRMINGHAM, Ala., Dec. 08, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- BioGX, a global provider of easy molecular diagnostic solutions since 2007, announced the Ex-US commercial release of its portable pixl™ qPCR real-time PCR platform for use with BioGX CE-IVD marked assays, enabling global access and complementing the recent US FDA EUA expanded use of Xfree™ COVID-19 Direct RT-PCR on the pixl. The pixl instrument is a benchtop 4-channel, 16-well, RT-PCR instrument that supports rapid turnaround times for batches of up to 16 samples, with integrated results interpretation on a device with the compact footprint of a touchpad. "pixl, combined with our unique Xfree chemistry, offers a low-cost direct-sample-to-answer PCR solution on a portable, compact device. pixl will provide broader access to clinical laboratories for decentralized PCR testing, enabling faster, better, low-cost near-patient molecular diagnostics," said Shazi Iqbal, Ph.D., CEO of BioGX. This platform was previously CE-IVD marked and can

Notification under Chapter 9, Section 10 of the Finnish Securities Market Act: holdings of The Goldman Sachs Group, Inc. in Nokia Corporation exceeded 5%8.12.2022 19:00:00 CET | Press release

Notification under Chapter 9, Section 10 of the Finnish Securities Market Act: holdings of The Goldman Sachs Group, Inc. in Nokia Corporation exceeded 5% Nokia Corporation Stock Exchange Release 8 December 2022 at 20:00 EET Notification under Chapter 9, Section 10 of the Finnish Securities Market Act: holdings of The Goldman Sachs Group, Inc. in Nokia Corporation exceeded 5% According to a notification received under Chapter 9, Section 5 of the Finnish Securities Market Act (FSMA) by Nokia Corporation, the direct and indirect holdings of The Goldman Sachs Group, Inc. in Nokia have on 2 December 2022 exceeded 5% of the total number of shares and voting rights of Nokia. According to the notification received by Nokia, the holdings of The Goldman Sachs Group, Inc. in Nokia on 2 December 2022, directly and through its controlled undertakings and funds was equivalent to a total of 293,966,891 shares, corresponding to approximately 5.22% of the total number of shares and voting rights of Nok