GlobeNewswire

Mandalay Resources Corporation tillkännager resultatrapporten för tredje kvartalet 2019

Dela

TORONTO, Nov. 06, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation (”Mandalay” eller ”bolaget”) (TSX: MND, OTCQB: MNDJF) tillkännagav idag resultatrapporten för kvartalet som slutade den 30 september 2019.

Bolagets sammanfattade och konsoliderade delårsrapporter för kvartalet som slutade den 30 september 2019, tillsammans med ledningens diskussion och analys (”MD&A”) för motsvarande period, finns tillgängliga under bolagets profil på www.sedar.com och på bolagets webbplats www.mandalayresources.com. Alla valutor i detta pressmeddelande avser US-dollar om inget annat är angivet.

Under det tredje kvartalet av 2019 genererade bolaget intäkter på 28,8 miljoner USD, en justerad EBITDA på 5,6 miljoner USD och en konsoliderad nettoförlust på 1,4 miljoner USD eller 0,02 USD i förlust per aktie.

Dominic Duffy, President och CEO för Mandalay, noterar i sin kommentar om resultaten, ”De finansiella resultaten under tredje kvartalet 2019 fortsätter att visa företagets tillväxt då vi genererade den högsta justerade EBITDA sedan första kvartalet 2018”.

Duffy fortsätter, ”Tredje kvartalet 2019 fick stöd av Björkdals stabila drift. Anläggningen genererade 21,7 miljoner USD i intäkter; en markant förbättring med 81 procent jämfört med samma period föregående år. Den markerar också de högsta intäkterna sedan första kvartalet 2018 och vår högsta nettoinkomst efter skatt sedan förvärvet av Björkdal 2014. Det förbättrade resultatet beror på en konsekvent leverans av tonnage från gruvan under jord i kombination med effektiva kostnadskontroller och ett högt guldpris. Dessutom förväntar vi oss att vinstmarginalerna ökar ytterligare under de kommande kvartalen till följd av pausen i dagbrottet tidigare under kvartalet.”

Duffy fortsätter, ”Vid Costerfield fortsätter de finansiella resultaten att påverkas kraftigt av ytterligare avvattning och dålig guldutvinning i Brunswick-ådern. I likhet med de två första kvartalen 2019 genererade Costerfield 7,1 miljoner USD i intäkter och malmen från Brunswick var brukets primära tillförsel. Vi förväntar oss en fortsatt stigande nivå under de kommande kvartalen, i samband med den ökade produktionstakten vid Youle.”

Duffy fortsätter, ”Genom att påskynda produktionen vid Youle-ådern vid Costerfield, i kombination med utvinning av höghaltiga skarnområden vid Björkdal under fjärde kvartalet har vi en bra utgångspunkt för att börja leverera vinst i hela företaget.”

Duffy avslutar, ”Mandalay undersöker ompositioneringsalternativ av långsiktiga skulder för att säkerställa tillräcklig likviditet och ge bolaget ekonomisk flexibilitet. För närvarande förhandlar vi med ett syndikat av långivare, inklusive HSBC Canada, om en ny kreditfacilitet.”

Finansiell sammanfattning för tredje kvartalet 2019

Följande tabell sammanfattar bolagets finansiella resultat för de tre och nio månader som slutade den 30 september 2019 och 2018:

  Three months
ended
September 30,
2019
Three months
ended
September 30,
2018
Nine months
ended
September 30,
2019
Nine months
ended
September 30,
2018
  $’000 $’000 $’000 $’000
Revenue 28,798   21,765   85,058   89,457  
Cost of sales 21,610   21,023   65,755   69,191  
Adjusted EBITDA* 5,555   (582 ) 14,906   15,205  
Income from mine ops before depreciation, depletion 7,188   742   19,303   20,266  
Adjusted net loss before special items* (961 ) (6,242 ) (5,346 ) (9,048 )
Consolidated net loss (1,403 ) (7,468 ) (12,487 ) (32,418 )
Capital expenditure (10,094 ) (12,051 ) (27,744 ) (35,286 )
Total assets 252,042   266,493   252,042   266,493  
Total liabilities 139,494   139,488   139,494   139,488  
Adjusted net loss per share* (0.01 )  (0.14 ) (0.07 ) (0.20 )
Consolidated net loss per share** (0.02 )  (0.17 ) (0.16 ) (0.72 )

*Adjusted EBITDA, adjusted net loss before special items and adjusted net loss per share are non-IFRS measures, defined at the end of this press release “Non-IFRS Measures”.
**As a result of share consolidation on July 2, 2019, the Company has restated its number of common shares and the income (loss) per share for all periods presented.

Under tredje kvartalet 2019 sålde Mandalay 636 färre guldekvivalenta uns jämfört med tredje kvartalet 2018. Bolagets realiserade guldpris ökade med 41 % jämfört med tredje kvartalet 2018, medan det realiserade antimonpriset minskade med 34 %. Nettoeffekten är att Mandalays intäkter på 28,8 miljoner USD under tredje kvartalet 2019 var 7,0 miljoner USD lägre än under tredje kvartalet 2018.

Kontant driftskostnad per uns uppgick till 1 277 USD och ökade med 3 % under tredje kvartalet 2019 jämfört med föregående år, främst på grund av en lägre produktion vid Costerfield. Försäljningskostnader under tredje kvartalet 2019 jämfört med tredje kvartalet 2018 var 0,3 miljoner USD högre vid Costerfield och 0,3 miljoner USD högre vid Björkdal. Konsoliderade allmänna och administrativa kostnader minskade med 0,3 miljoner USD över hela bolaget.

Mandalay genererade 5,6 miljoner USD i justerat EBITDA under tredje kvartalet 2019 jämfört med 0,6 miljoner i justerat EBITDA under tredje kvartalet 2018. Detta ledde till en konsoliderad nettoförlust på 1,4 miljoner USD under tredje kvartalet 2019, mot en förlust på 7,5 miljoner USD under tredje kvartalet 2018.

Mandalay avslutade tredje kvartalet med 23,2 miljoner USD i likvida medel (inklusive 15,0 miljoner USD i bundna likvida medel).

Rörelsesammandrag från tredje kvartalet 2019

Tabellen nedan sammanfattar bolagets kapitalutgifter och driftskostnader per enhet för de tre månaderna som slutade den 30 september 2019 och 2018:

 

 
  Three
months

ended
September
30, 2019
Three
months

ended
September  
30, 2018
Nine
months

ended  
September
30, 2019
Nine
months

ended
September  
30, 2018
$’000 $’000 $’000 $’000
Björkdal          
  Gold produced (oz) 11,880 8,504 40,508 35,237
  Cash cost* per oz gold produced 941 1,304 891 1,058
  All-in cost* per oz gold produced 1,205 1,615 1,155 1,350
  Capital development 1,660 2,027 5,498 7,970
  Property, plant and equipment purchases 2,965 3,878 6,754 7,938
  Capitalized exploration 412 257 704 1,557
Costerfield          
  Gold produced (oz) 3,103 4,938 10,509 16,662
  Antimony produced (t) 402 505 1,348 1,613
  Gold equivalent produced (oz) 4,745 8,370 17,557 27,158
  Cash cost* per oz gold eq. produced 1,800 988 1,413 961
  All-in cost* per oz gold eq. produced 2,290 1,420 1,866 1,412
  Capital development 3,736 2,509 10,191 7,765
  Property, plant and equipment purchases 521 1,670 3,073 5,461
  Capitalized exploration 783 1,609 1,315 4,102
Consolidated          
  Gold equivalent produced (oz) 16,625 16,874 58,065 62,395
  Cash cost* per oz gold eq. produced 1,277 1,239 1,121 1,097
  All-in cost* per oz gold eq. produced 1,629 1,631 1,458 1,478
  Capital development 5,396 4,536 15,689 15,735
  Property, plant and equipment purchases 3,486 5,548 9,827 13,399
  Capitalized exploration** 1,212 1,967 2,228 6,152

*Cash cost and all-in cost are non-IFRS measures. See “Non-IFRS Measures” at the end of this press release.
**Includes capitalized exploration relating to other non-core assets.

Björkdal guldgruva, Skellefteå, Sverige

Björkdal producerade 11 880 uns guld under tredje kvartalet 2019 till en kontantkostnad och sammanlagd kostnad på 941 USD/uns respektive 1 205 USD/uns, jämfört med en kontantkostnad och sammanlagd kostnad på 1 304 USD/uns respektive 1 615 USD/uns under tredje kvartalet 2018.

Costerfield guld-antimongruva, Victoria, Australien

Costerfield producerade 3 104 guldekvivalenta uns och 402 ton antimon för 4 745 guldekvivalenta uns under tredje kvartalet 2019. På grund av den lägre mängden producerad guldekvivalent steg kontantkostnaden och den sammanlagda kostnaden vid Costerfield till 1 800 USD/uns respektive 2 290 USD/uns jämfört med en kontantkostnad och sammanlagd kostnad på 988 USD/uns respektive 1 420 USD/uns under tredje kvartalet 2018.

Cerro Bayo silver-guldgruva, Patagonien, Chile

Den 8 oktober 2019 ingick företaget ett bindande optionsavtal med Equus Mining (”Equus”) om försäljning av Cerro Bayo-gruvan i Chile. Undertecknandet av detta avtal hade ingen inverkan på det redovisade värdet för Cerro Bayo-gruvan den 30 september 2019.

Ingen produktion skedde vid Cerro Bayo under 2019 och gruvan var fortsatt under skötsel och underhåll under perioden. Under tredje kvartalet 2019 spenderade bolaget 0,4 miljoner USD på underhåll vid Cerro Bayo jämfört med 1,2 miljoner USD under motsvarande kvartal föregående år.

Lupin och Ulu, Kanada

Skötsel- och underhållskostnaderna på Lupine och Ulu understeg 0,1 miljoner USD under de tre och nio månader som slutade i september 2019, och motsvarande på ett ungefär de föregående åren. Kostnader för återställning vid Lupin samt skötsel- och underhållskostnaderna vid Ulu uppgick till 0,8 miljoner USD under tredje kvartalet 2019 jämfört med 1,7 miljoner USD under tredje kvartalet 2018. Under de nio månader som slutade den 30 september 2019 uppgick utgifterna för återställning till 1,7 miljoner USD jämfört med 2,8 miljoner USD under föregående år.

Challacollo, Chile

Den 1 augusti 2018 meddelade bolaget att det hade ingått en icke bindande avsiktsförklaring med Aftermath Silver Ltd., enligt vilken Aftermath Silver skulle förvärva Minera Mandalay Challacollo Limitada, ett helägt dotterbolag till bolaget som äger Challacollo-projektet. Bolaget räknar för närvarande med ett totalt vederlag på upp till 10,0 miljoner CAD från denna försäljning, inklusive ett vederlag på upp till 3,0 miljoner CAD i nettoavkastning från ett smältverk som ska beviljas företaget över produktion från projektet.

Vidare tecknade bolaget den 28 november 2018 ett bindande avtal med tredje part om förvärv av vissa servitut som utgör en del av Challacollo-egendomen. Detta avtal ändrades
den 20 juli 2019. Totalt vederlag förväntas bli 2,0 miljoner USD netto efter betalningar till fordringsägare för royalty och andra inteckningar på dessa beviljanden.

La Quebrada, Chile

Koppar-silverprojektet La Quebrada i centrala Chile fortsatte att vara till salu under hela perioden.

Konferenssamtal

Mandalays ledning kommer att hålla ett konferenssamtal för investerare och analytiker den 5 november 2019 kl. 08.00 (Toronto-tid).

Analytiker och intresserade investerare inbjuds att delta genom att använda följande uppringningsnummer:

Participant Number:   (201) 689-8341
Participant Number (Toll free):   (877) 407-8289
Conference ID: 13696066


En inspelning av konferenssamtalet kommer att finnas tillgänglig till kl. 23.59 (Toronto -tid), den 19 november 2019, och nås på följande uppringningsnummer:

Encore Toll Free Dial-in Number:  (877) 660-6853
Encore ID:   13696066

Mer information:

Dominic Duffy
President och Chief Executive Officer

Edison Nguyen
Manager, Analytics och Investor Relations

Kontakt:  
(647) 260-1566

Om Mandalay Resources Corporation:

Mandalay Resources är ett kanadensiskt företag verksamt inom naturresurser som har produktionstillgångar i Australien och Sverige samt underhålls- och utvecklingsprojekt i Chile. Bolaget fokuserar på att öka produktionen vid dess guld- och antimonverksamhet i Australien, och guldproduktion från sin verksamhet i Sverige, för att skapa kortsiktigt kassaflöde.

Framåtblickande uttalanden

Detta nyhetsmeddelande innehåller ”framåtblickande uttalanden” enligt definitionen i gällande värdepapperslagar, inklusive uttalanden om bolagets förväntade produktion av guld och antimon samt produktionskostnader i framtiden. Läsarna varnas för att förlita sig på framåtblickande uttalanden. Faktiska resultat och händelseutvecklingen kan skilja sig väsentligt från vad som anges i dessa uttalanden, bland annat beroende på variationer i råvarupriser, allmänna marknadsförhållanden och ekonomiska förhållanden. De faktorer som anges ovan är inte avsedda att motsvara en uttömmande förteckning av de faktorer som kan påverka Mandalay. En beskrivning av ytterligare risker som kan leda till att faktiska resultat och händelseutvecklingen skiljer sig från vad som anges i framåtblickande uttalanden i detta nyhetsmeddelande finns under rubriken ”Riskfaktorer” i Mandalays årsinformationsblankett daterad den 28 mars 2019 och Mandalays prospekttillägg daterat den 12 februari 2019. Kopior finns att tillgå under Mandalays profil på www.sedar.com. Det kan dessutom inte garanteras att antagna resurser som upptäcks till följd av ytterligare borrningar någonsin kommer att uppgraderas till bevisade eller sannolika reserver. Mandalay har försökt att identifiera viktiga faktorer som kan leda till att faktiska åtgärder, händelser eller resultat skiljer sig väsentligt från vad som beskrivs i dessa framåtblickande uttalanden, men det kan finnas andra faktorer som leder till att åtgärder, händelser eller resultat inte blir som förväntat, beräknat eller avsett. Det finns inga garantier för att framåtblickande uttalanden kommer att visa sig vara korrekta, eftersom faktiska resultat och framtida händelser kan skilja sig väsentligt från vad som förväntas vid sådana uttalanden. Följaktligen ska läsarna inte förlita sig på framåtblickande uttalanden.

Mått som inte gäller för IFRS

Detta pressmeddelande kan innehålla hänvisningar till justerad EBITDA, justerat nettoresultat, kontantkostnad per säljbart producerat guldekvivalent uns, kontantkostnad per säljbart uns av producerat silver netto av guldkrediter, sammanlagda kostnader per producerat säljbart guldekvivalent uns på anläggningen, sammanlagda kostnader per producerat silver netto av guldkrediter på anläggningen och sammanlagda kostnader. Dessa är samtliga mått som inte gäller för IFRS och inte har någon standardiserad betydelse enligt IFRS. Därför är det möjligt att dessa mått inte är jämförbara med liknande mått som presenteras av andra emittenter.

Ledningen använder EBITDA som ett mått för rörelseresultat för att bidra till bedömningen av Bolagets förmåga att generera likviditet genom att använda kassaflöde till att finansiera framtida behov av rörelseinvesteringar och finansiera framtida anläggningskostnader samt för att bidra till att jämföra finansiella resultat från period till period på en konsekvent basis. Ledningen använder det justerade nettoresultatet för att göra det lättare att förstå Bolagets finansiella resultat före inverkan från extraordinära eller engångsposter. Bolaget anser att dessa mått används av och är användbara för investerare och andra användare av Bolagets finansiella redovisningar när de ska utvärdera Bolagets rörelse- och kassaresultat. Detta beror på att de med hjälp av dessa kan analysera Bolagets finansiella resultat utan att ta hänsyn till extraordinära poster, icke kontanta poster och sidoposter, som kan variera mycket från bolag till bolag och mellan olika perioder.

Bolaget definierar justerad EBITDA som intäkt från gruvverksamhet, med avdrag för administrativa kostnader, och före räntor, skatter, icke-kontantavgifter/(-intäkter),
koncerninterna kostnader och finansieringskostnader. En avstämning mellan justerad EBITDA och nettoresultat kommer att ingå i MD&A.

För Costerfield beräknas producerat säljbart guldekvivalent uns genom att addera antalet ton av säljbart antimon som producerats under perioden, multiplicerat med det genomsnittliga antimonpriset, till producerat säljbart gulduns vilket delas med periodens genomsnittliga guldpris. Den totala kontanta driftkostnaden som är associerad med produktionen av dessa säljbara ekvivalenta uns under perioden, delas sedan med producerade säljbara guldekvivalenta uns för att ge kontantkostnaden per säljbart producerat ekvivalent uns. Kontantkostnaden exkluderar royalty-kostnader. Sammanlagda kostnader för anläggningen omfattar totala kontanta driftkostnader, royalty-kostnader, tillskott, substansminskning, nedskrivning och amortering. Sammanlagda kostnader för anläggningen delas sedan med producerade säljbara guldekvivalenta uns för att ge den totala kostnaden på anläggningen per producerat säljbart ekvivalent uns.

För Björkdal delas sedan den totala kontanta driftkostnaden som är associerad med produktionen av säljbara gulduns under perioden, med producerade säljbara gulduns för att ge kontantkostnaden per producerat säljbart gulduns. Kontantkostnaden exkluderar royalty-kostnader. Sammanlagda kostnader för anläggningen omfattar totala kontanta driftkostnader, royalty-kostnader, tillskott, substansminskning, nedskrivning och amortering. Sammanlagda kostnader för anläggningen delas sedan med producerat säljbart gulduns för att ge den totala kostnaden på anläggningen per producerat säljbart gulduns.

För hela Bolaget beräknas kontantkostnaden per säljbart guldekvivalent uns genom att summera guldekvivalenta uns som produceras på varje anläggning och dela totalen med summan för den rörliga kontantkostnaden på anläggningarna, plus bolagets fasta kostnader.

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Úlfar Freyr Stefánsson appointed Chief Risk Officer of Arion Bank – Gísli S. Óttarsson leaves the Bank25.5.2020 18:50:52 CESTPress release

Úlfar Freyr Stefánsson has been appointed Chief Risk Officer of Arion Bank. Úlfar is taking over from Gísli S. Óttarsson who will be leaving the Bank after having been Chief Risk Officer and a member of the Bank’s executive committee since 2009. Gísli will step down at the end of the month but will continue to work in an advisory capacity for the Bank. Úlfar joined the Bank’s Risk Management division in 2013 after having worked at Kaupthing since 2010, where his positions included head of risk management. Úlfar was Head of Portfolio Risk at Arion Bank from 2013 to 2015, when he took over as Head of Balance Sheet Risk. Úlfar has a doctorate in mathematics from Georgia Institute of Technology and a master’s from the same institution. He also has a BSc in mathematics from the University of Iceland and is a certified securities broker. Benedikt Gíslason, CEO of Arion Bank: “I would like to thank Gísli for his excellent work and vital contribution to the Bank over the years. His successor a

PRESS RELEASE: NACON: 2019/20 ANNUAL RESULTS25.5.2020 18:34:13 CESTPress release

Press release Lesquin, 25 May 2020, 18 :00 hrs Strong growth of profitability in 2019/20: ·Current Operating Profit: 22,6 M€ (+80,3%) ·Net Résult: 15,3 M€ (+41,8%) Outlook 2020/21 : ·Sales between 140 and 150 M€ ·Current Operating Profit Rate: 18% NACON (ISIN FR0013482791) today releases its audited consolidated results for the financial year closing on 31 March 2020 as approved by its Board of directors on 25 May 2020. Consolidated in M€ IFRS03/2020 (4)03/2019 (3) Var.Sales129.4113.1+14.4%Gross margin (1) In % of Sales EBITDA (2) In % of Sales 79.1 61.1% 48.4 37.4% 62.4 55.2% 33.4 29.5%+26.7% +45.0%Result from current operations In % of Sales Non recurrent items (including Bonus Shares)22.6 17.5% (2.0)12.5 11.1% 0.8 +80.3% Operating result In % of Sales20.6 15.9%13.4 11.8%+53.8%Financial result Including currency gain (loss)(0.6)(0.4) Earnings before tax In % of Sales20.0 15.4%13.0 11.5%+53.6%Tax(4.7)(2.2)Net result for the period In % of Sales15.3 11.8%10.8 9.5% +41.8% (1) Gross marg

PRESS RELEASE: BIGBEN: 2019/20 Annual Résults25.5.2020 18:15:16 CESTPress release

Press release Lesquin, 25 May 2020 18:00 2019/20 Annual Résults: ·Sales: 263.5 M€ (+7.3%) ·Current Operating Income: 23.7 M€ (+9.0%) ·Net Résult: 16.2 M€ (-6.3%) New « BIGBEN 2023 » plan: ·2022/23 sales: 350 M€ ·2022/23 Current Operating Income Rate: 13% BIGBEN INTERACTIVE (ISIN FR0000074072) today releases its audited consolidated results for the financial year closing on 31 March 2020 as approved by its Board of directors on 25 May 2020. Consolidated in M€ IFRS03/202003/2019 Change.Sales263.5245.5+7.3%Gross margin (1) In % of Sales EBITDA (2) In % of Sales 108.9 41,3% 52.5 19.9% 97.6 39.8% 44.9 18.3%+11.6% +16.8%Result from current operations In % of Sales Non recurrent items (including Bonus Shares)23.7 9.0% (2.9)21.7 8.9% 0.6 +9.0% Operating result In % of Sales20.8 7.9%22.3 9.1%-6.7%Financial result Including currency gain (loss)(1.1) 0.30.5 1.5 Earnings before tax In % of Sales19.7 7.5%22.8 9.3%-13.3%Tax(3.5)(5.4)Net result for the period In % of Sales16.2 6.2%17.3 7.1% -6.3% Of

Inventiva secures a new patent for lanifibranor in China expanding the protection of its lead product candidate25.5.2020 17:45:00 CESTPress release

New patent granted by the CNIPA is directed at the use of lanifibranor for the treatment of several fibrotic diseases, including NASH, and expires in June 2035 The patent expands the existing patent portfolio for lanifibranor in the world’s second largest pharmaceutical market1 Daix (France), May 25, 2020 – Inventiva (Euronext: IVA), a clinical-stage biopharmaceutical company developing oral small molecule therapies for the treatment of non-alcoholic steatohepatitis (NASH), mucopolysaccharidoses (MPS) and other diseases with significant unmet medical need, today announced that the China National Intellectual Property Administration (CNIPA) granted a new patent directed at the use of lanifibranor for the treatment of several fibrotic diseases in China until June 2035. This new patent covers, among others, the use of the Company’s lead product candidate lanifibranor for the treatment of NASH, hepatic fibrosis, chronic renal failure and fibrotic pulmonary disorder. It thereby expands the

CONDITIONS FOR THE RIKSBANK´S PURCHASES OF COMMERCIAL PAPER25.5.2020 16:20:00 CESTPress release

Bid procedure on 27 May 2020 Certificate: Commercial paper issued in SEK by non-financial companies with a registered office in Sweden and with a remaining maturity of up to six months on the Bid date, i.e. with the maturity date on 27 November 2020 at the latest. Delivery may not be made in commercial paper purchased by the Counterparty from the issuer less than one week prior to the date for announcing the Specific terms, i.e. the purchase may not have been made after 18 May 2020. Bids: Counterparties may make one bid per Credit rating class and maturity class. Bids are made to tel 08-696 69 70 and confirmed by e-mail to EOL@riksbank.se. Bid date: Wednesday 27 May 2020 Bid time: 0900-0930 hours (CEST) on the Bid date Requested volume: (corresponding nominal amount) SEK 4 billion Highest permitted bid volume: (corresponding nominal amount) The total bid volume from one Counterparty for the two Credit rating classes may not exceed SEK 4 billion. No bid may contain Commercial paper in e