GlobeNewswire

Mandalay Resources Corporation tillkännager resultatrapporten för första kvartalet 2021

Dela

TORONTO, May 15, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation (”Mandalay” eller ”bolaget”) (TSX: MND, OTCQB: MNDJF) tillkännager resultatrapporten för kvartalet som slutade den 31 mars 2021.

Bolagets sammanfattade och konsoliderade delårsrapporter för kvartalet som slutade den 31 mars 2021, tillsammans med ledningens diskussion och analys (”MD&A”) för samma period, finns tillgängliga under bolagets profil på www.sedar.com och på bolagets webbplats www.mandalayresources.com. Alla valutor i detta pressmeddelande avser US-dollar om inget annat anges.

Höjdpunkter för första kvartalet 2021:

  • Kvartalsintäkter på 52,6 miljoner USD, de högsta sedan andra kvartalet 2016;
  • Justerad EBITDA på 26,1 miljoner USD, det tredje högsta i bolagets historia;
  • Justerat nettoresultat på 5,6 miljoner USD (0,06 USD eller 0,08 CAD per aktie); och
  • Konsoliderat nettoresultat på 25,5 miljoner USD (0,28 USD eller 0,35 CAD per aktie).

Dominic Duffy, styrelseordförande och CEO på Mandalay, kommenterar:

”Mandalay Resources har nöjet att rapportera solida finansiella resultat för första kvartalet 2021 då bolaget fortsätter att följa vår operativa strategi. Detta kvartal var mycket produktivt då vi genererade 52,6 miljoner USD i intäkter och 26,1 miljoner USD i justerad EBITDA – vilket resulterade i en EBITDA-marginal på 50 %. Mandalay tjänade 5,6 miljoner USD (0,06 USD eller 0,08 CAD per aktie) i justerat nettoresultat under första kvartalet, som är vårt femte lönsamma kvartal i följd.”

Dominic Duffy fortsätter, ”Våra konsoliderade kontantkostnader och AISC per säljbart uns guldekvivalent under första kvartalet 2021 var 883 USD respektive 1 212 USD, små ökningar med 4 % och 2 % jämfört med 846 USD och 1 191 USD under samma period förra året.”

Han tillägger, ”Bolaget avslutade första kvartalet 2021 med ett kontantsaldo på 29,9 miljoner USD, vilket var lägre än kontantsaldot på 34,2 miljoner USD vid årsskiftet 2020. Det berodde på flera faktorer, främst ändrade betalningsvillkor med vår huvudsakliga koncentratkund vid Costerfield. Det innebar att proformafakturor betalades månaden efter leveransen i motsats till det tidigare avtalet som tillät betalning fem dagar efter leveransdatum. Följaktligen försenade detta en betalning på 4,1 miljoner USD som därför inte erhölls under första kvartalet. Andra engångsfaktorer var en engångsinsättning på 2,0 miljoner USD som betalades i förskott till en entreprenör som ansvarade för hissen i avloppsdammen i Björkdal och ett kontantflöde på 1,1 miljoner USD relaterat till omstarten av Cerro Bayo. I början av april sålde vi vår första sändning av koncentrat från Cerro Bayo och räknar med att se lönsamhet från detta projekt under de kommande månaderna.

Under detta kvartal betalade bolaget också tillbaka 3,8 miljoner USD till den syndikerade faciliteten, vilket lämnade 55,2 miljoner USD i skuld. Bolaget betalade också ett nettobelopp på 1,5 miljoner USD för att reglera förpliktelser enligt våra säkringsprogram. Vi förväntar oss att det fria kassaflödet normaliseras under andra kvartalet och att kontantpositionen ska fortsätta växa under resten av året.”

Dominic Duffy tillägger, ”Costerfield fortsatte med sin anmärkningsvärda utveckling och registrerade 31,8 miljoner USD i intäkter och 21,5 miljoner USD i justerad EBITDA, en ökning med 56 % i intäkter och 54 % i justerad EBITDA jämfört med året innan. Denna starka marginal för gruvverksamheten återspeglar den konstant höghaltiga malm som levereras från Youle-fyndigheten och den relativt fasta kostnadskaraktären för vår verksamhet. Bearbetningsanläggningen uppvisade en guldåtervinningsgrad på 93,8 % – det sjätte kvartalet med förbättring jämfört med föregående kvartal – och med slutförandet av kavitationsledningskonstruktionen och idrifttagningen i början av april förväntar vi oss ytterligare förbättringar under andra kvartalet. Detta kvartal visar på kvaliteten på Youle-fyndigheten då den blir ankaret för bolaget med dess fortsatta ekonomiska och operativa resultat.”

Han fortsätter, ”Björkdal genererade stabil produktion och försäljning med 20,8 miljoner USD i intäkter och 5,8 miljoner USD i justerad EBITDA under första kvartalet 2021. Upptrappningen under jord fortsatte och vi har brutit ungefär 269 000 ton med 1,52 gram guld/ton, och kommer med den takten att överstiga 1,1 miljoner ton malm från underjordsbrytning under 2021. Framöver förväntar vi oss att halterna ska öka när vi bryter längre ner i Aurora-zonen, med fler strossar som kommer in i produktion.”

Dominic Duffy avslutar, ”Mandalay är på god väg att uppnå sin produktions- och kostnadsprognos för 2021 och vi förutspår betydligt bättre fritt kassaflöde under resten av 2021. Vårt fokus framöver kommer att kretsa kring den betydande prospekteringspotentialen i Costerfield, eftersom programmet ser ut att bygga på den nyligen framgångsrika verifieringen av halter och kontinuitet i den nyligen upptäckta Shepard-zonen. Vid Björkdal kommer prospekteringsfokus att vara att borra Main- och Lake-zonerna i nordost på djupet samt utvidgningar av Aurora-zonen.”

Finansiell sammanfattning för det första kvartalet 2021

Följande tabell sammanfattar bolagets finansiella resultat för de tre månader som slutade den 31 mars 2021, den 31 december 2020 och den 31 mars 2020:

Three months 
ended 
March 31, 
2021
Three months 
ended 
December 31, 
2020
Three months 
ended 
March 31, 
2020
$’000$’000$’000
Revenue52,57345,32041,556
Cost of sales25,41418,79818,832
Adjusted EBITDA (1)26,06225,34620,903
Income from mine ops before depreciation, depletion27,15926,52222,734
Adjusted net income (loss) (1)5,64612,0655,186
Consolidated net income (loss)25,50014,722(3,608)
Capital expenditure12,02814,19410,037
Total assets297,219301,284251,067
Total liabilities143,434165,505154,280
Adjusted net income (loss) per share (1)0.060.130.06
Consolidated net income (loss) per share0.280.16(0.04)
  1. Justerad EBITDA, justerat nettoresultat före extraordinära engångsposter och justerat nettoresultat per aktie är mått som inte gäller för IFRS. Se ”mått som inte gäller för IFRS” i slutet av detta pressmeddelande.

Under första kvartalet 2021 genererade Mandalay en omsättning på 52,6 miljoner USD, som är 26 % högre än under första kvartalet 2020. Ökningen beror på att Mandalay sålde 5 437 fler uns guldekvivalent i kombination med högre realiserat pris under första kvartalet 2021 jämfört med första kvartalet 2020. Bolagets realiserade guldpris under första kvartalet 2021 ökade med 2 % jämfört med första kvartalet 2020 och det realiserade priset på antimon ökade med 50 %.

Den konsoliderade kontantkostnaden per uns på 883 USD minskade med 4 % under första kvartalet 2021 jämfört med första kvartalet 2020, främst på grund av högre kostnader för gruvdrift och valutarörelser. Försäljningskostnader under första kvartalet 2021 jämfört med första kvartalet 2020 var 3,8 miljoner USD högre vid Costerfield och 2,6 miljoner USD högre vid Björkdal. De konsoliderade allmänna och administrativa kostnaderna var 0,7 miljoner USD lägre jämfört med samma kvartal föregående år.

Mandalay genererade en justerad EBITDA på 26,1 miljoner under första kvartalet 2021, 25 % högre jämfört med bolagets justerade EBITDA på 20,9 miljoner USD under samma kvartal föregående år. Justerad nettovinst uppgick till 5,6 miljoner USD under första kvartalet 2021, vilket undantar vinsten av verkligt värde på 20,2 miljoner USD relaterade till guldsäkringarna i samband med den syndikerade faciliteten, samt 0,4 miljoner USD i skötsel- och underhållskostnader, jämfört med en justerad nettovinst på 5,2 miljoner USD under det första kvartalet 2020. Konsoliderad nettovinst var 25,5 miljoner USD för första kvartalet 2021, jämfört med en nettoförlust på 3,6 miljoner USD under första kvartalet 2020. Mandalay slutade det första kvartalet 2021 med 29,9 miljoner USD i kontanter och likvida medel.

Rörelsesammandrag från första kvartalet 2021

Tabellen nedan sammanfattar bolagets verksamhet, kapitalutgifter och driftskostnader per enhet för de tre månaderna som slutade den 31 mars 2021, den 31 december 2020 och den 31 mars 2020:Three months 
ended 
March 31,
2021
Three months 
ended
December 31,
2020
Three months 
ended 
March 31,
2020
$’000$’000$’000
Costerfield
Gold produced (oz)11,08212,23610,620
Antimony produced (t)8328581,108
Gold equivalent produced (oz)15,45815,09914,927
Cash cost (1) per oz gold eq. produced ($)640668577
All-in sustaining cost (1) per oz gold eq. produced ($)9371,077854
Capital development2,9783,5993,197
Property, plant and equipment purchases9011,886781
Capitalized exploration1,225937732
Björkdal
Gold produced (oz)11,85512,25210,750
Cash cost (1) per oz gold produced ($)1,1871,2511,052
All-in sustaining cost (1) per oz gold produced ($)1,5331,6161,479
Capital development2,3942,3372,210
Property, plant and equipment purchases3,8454,8322,327
Capitalized exploration457586646
Cerro Bayo
Gold produced (oz)724--
Silver produced (oz)43,669--
Gold equivalent produced (oz)1,363--
Cash cost (1) per oz gold eq. produced ($)995--
Consolidated
Gold equivalent produced (oz)28,67627,35125,677
Cash cost* per oz gold eq. produced ($)883929846
All-in sustaining cost (1) per oz gold eq. produced ($)1,2121,3501,191
Capital development5,3725,9365,407
Property, plant and equipment purchases4,7466,7183,108
Capitalized exploration (2)1,9101,5401,522
  1. Kontantkostnad och sammanlagd kostnad är mått som inte gäller för IFRS. Se ”Mått som inte gäller för IFRS” i slutet av pressmeddelandet.
  2. Inkluderar finansierad prospektering relaterad till andra tillgångar som inte ingår i kärnverksamheten.

Costerfield guld-antimongruva, Victoria, Australien

Costerfield producerade 11 082 guldekvivalenta uns och 832 ton antimon för 15 458 guldekvivalenta uns under det första kvartalet 2021. Kontantkostnader och AISC vid Costerfield på 640 USD/uns respektive 937 USD/uns, jämfört med kontantkostnad och AISC på 577 USD/uns respektive 854 USD/uns under fjärde kvartalet 2020.

Guldgruvan Björkdal, Skellefteå, Sverige

Björkdal producerade 11 855 uns guld under första kvartalet 2021 till en kontantkostnad och AISC på 1 187 USD/uns respektive 1 533 USD/uns, jämfört med en kontantkostnad och AISC på 1 052 USD/uns respektive 1 479 USD/uns under första kvartalet 2020.

Silver-guldgruvan Cerro Bayo, Patagonien, Chile

Under det första kvartalet 2020 spenderade bolaget 0,4 miljoner USD på underhåll vid Cerro Bayo jämfört med 0,6 miljoner USD under det första kvartalet 2020. Cerro Bayo är för närvarande föremål för ett bindande optionsavtal mellan bolaget och Equus Mining (”Equus”) enligt vilket Equus har en option att förvärva Cerro Bayo. Ytterligare information finns i bolagets pressmeddelande från den 8 oktober 2019.

Under första kvartalet 2021 startade bolaget på nytt bearbetningsanläggningen i Cerro Bayo och påbörjade en provbearbetning av mineraliserade avfallsmaterial. Cerro Bayo producerade 724 uns guld och 43 699 uns silver för 1 363 uns guldekvivalenter under första kvartalet 2021 till en kontantkostnad av 995 USD/uns.

Lupin, Nunavut, Kanada

Utgifter för skötsel och underhåll vid Lupin var mindre än 0,1 miljoner USD under det första kvartalet 2021, vilket var samma som första kvartalet 2020. Kostnader för återställning vid Lupin var 0,2 miljoner USD under det första kvartalet 2021, samma som under första kvartalet 2020. Den fullständiga stängningen av Lupin fortsätter under 2021 och finansieras av pågående progressiva säkerhetsreduktioner som utförs av CIRNA.

Challacollo, Chile

Den 19 april 2021 betalade Aftermath Silver Ltd. (”Aftermath Silver”) 1,5 miljoner CAD kontant och emitterade 2 054 794 stamaktier till ett bedömt pris på 0,73 CAD per aktie till bolaget den 5 maj 2021, som en avbetalning av inköpspriset. Ytterligare information om det slutgiltiga avtalet som tecknats med Aftermath Silver för försäljningen av Challacollo finns i bolagets pressmeddelande från den 12 november 2019.

La Quebrada, Chile

Inget arbete utfördes på utvecklingsanläggningen La Quebrada under Q1 2021.

COVID-19

Coronaviruspandemin (”COVID-19”) finns i alla länder där bolaget är verksamt, med rapporterade fall i Kanada, Australien, Sverige och Chile. Bolaget har vid denna tidpunkt aktiverat kontinuitetsplaner på alla anläggningar. Ledningen fortsätter att övervaka utvecklingen i alla jurisdiktioner och anpassar planeringen efter behov.

Företaget kan inte förutsäga hur länge pandemin kommer att pågå eller dess potentiella inverkan på verksamheten ifall driftstopp eller förseningar inträffar eller på vår förmåga att få ut våra produkter till marknaden. Dessutom kan en allvarlig långvarig ekonomisk nedgång leda till ett antal risker för verksamheten, inklusive en minskad förmåga att få in ytterligare kapital på godtagbara villkor vid behov. Allteftersom situationen fortsätter att utvecklas kommer bolaget att fortsätta övervaka driftsförhållandena i de länder där vi är verksamma och agera därefter. Mer information finns i bolagets pressmeddelande från den 20 mars 2020.

Telefonkonferens

Mandalays ledning håller telefonkonferens för investerare och analytiker den 13 maj 2021 klockan 08.00 (Toronto-tid).

Analytiker och intresserade investerare inbjuds att delta genom att använda följande uppringningsnummer:

Participant Number:  (201) 689-8341
Participant Number (Toll free):  (877) 407-8289
Conference ID:13719805


En inspelning av konferensen kommer att finnas tillgänglig till kl. 23.59 (Toronto-tid), den 27 maj 2021 och nås på följande uppringningsnummer:

Encore Toll Free Dial-in Number: (877) 660-6853
Encore ID:  13719805

Om Mandalay Resources Corporation:

Mandalay Resources är ett kanadensiskt bolag verksamt inom naturresurser som har produktionstillgångar i Australien (Costerfield guld-antimongruva) och Sverige (Björkdal guldgruva), samt underhålls- och utvecklingsprojekt i Chile och Kanada. Bolaget fokuserar på ökad produktion och minskade kostnader för att generera signifikant positivt kassaflöde.

Mandalays uppdrag är att skapa värde för aktieinnehavare genom den vinstgivande driften i både Costerfield- och Björkdalsgruvan. För närvarande är bolagets främsta mål att fortsätta utvinningen av den höggradiga ådern Youle i Costerfield, som fortsätter att leverera höggradig malm, samt att även fokusera på att utöka Youles mineralreserver på djupet. I Björkdal siktar bolaget på att under kommande år öka produktionen i Aurora-zonen för att maximera gruvans vinstmarginaler.

Framåtblickande uttalanden

Detta nyhetsmeddelande innehåller ”framåtblickande uttalanden” enligt definitionen i gällande värdepapperslagar, inklusive uttalanden om bolagets förväntade resultat under 2021. Läsarna varnas för att förlita sig på framåtblickande uttalanden. Faktiska resultat och händelseutvecklingen kan skilja sig väsentligt från vad som anges i dessa uttalanden, bland annat beroende på variationer i råvarupriser, allmänna marknadsförhållanden och ekonomiska förhållanden. De faktorer som anges ovan är inte avsedda att motsvara en uttömmande förteckning av de faktorer som kan påverka Mandalay. En beskrivning av ytterligare risker som kan leda till att faktiska resultat och händelseutvecklingen skiljer sig från vad som anges i framåtblickande uttalanden i detta nyhetsmeddelande finns under rubriken ”Riskfaktorer” i Mandalays årsinformationsblankett daterad den 31 mars 2021. En kopia finns att tillgå under Mandalays profil på www.sedar.com. Det kan dessutom inte garanteras att antagna resurser som upptäcks till följd av ytterligare borrningar någonsin kommer att uppgraderas till bevisade eller sannolika reserver. Mandalay har försökt identifiera viktiga faktorer som kan leda till att faktiska åtgärder, händelser eller resultat skiljer sig väsentligt från vad som beskrivs i dessa framåtblickande uttalanden, men det kan finnas andra faktorer som leder till att åtgärder, händelser eller resultat inte blir som förväntat, beräknat eller avsett. Det finns inga garantier för att framåtblickande uttalanden kommer att visa sig vara korrekta, eftersom faktiska resultat och framtida händelser kan skilja sig väsentligt från vad som förväntas vid tiden för sådana uttalanden. Följaktligen ska läsarna inte förlita sig på framåtblickande uttalanden.

Mått som inte gäller för IFRS

Detta pressmeddelande kan innehålla hänvisningar till justerad EBITDA, justerat nettoresultat, fritt kassaflöde, kontantkostnad per säljbart producerat guldekvivalent uns och AISC. Dessa är samtliga mått som inte gäller för IFRS och inte har någon standardiserad betydelse enligt IFRS. Därför är det möjligt att dessa mått inte är jämförbara med liknande mått som presenteras av andra emittenter.

Ledningen använder EBITDA och fritt kassaflöde som mått för rörelseresultat för att bidra till bedömningen av Bolagets förmåga att generera likviditet genom att använda kassaflöde till att finansiera framtida behov av rörelseinvesteringar och finansiera framtida anläggningskostnader samt för att bidra till att jämföra finansiella resultat från period till period på en konsekvent basis. Ledningen använder det justerade nettoresultatet för att göra det lättare att förstå Bolagets finansiella resultat före inverkan från extraordinära eller engångsposter. Bolaget anser att dessa mått används av och är användbara för investerare och andra användare av Bolagets finansiella redovisningar när de ska utvärdera Bolagets rörelse- och kassaresultat. Detta beror på att de med hjälp av dessa kan analysera Bolagets finansiella resultat utan att ta hänsyn till extraordinära poster, icke kontanta poster och sidoposter, som kan variera mycket från bolag till bolag och mellan olika perioder.

Bolaget definierar justerad EBITDA som intäkt från gruvverksamhet, med avdrag för administrativa kostnader, och före räntor, skatter, icke-kontantavgifter/(-intäkter), koncerninterna kostnader och finansieringskostnader. Bolaget definierar justerat nettoresultat som nettoresultat före engångsposter. Engångsposter är intäkts- och utgiftsposter som presenteras separat på grund av deras art och i vissa fall förväntade sällsynta händelser som ger upphov till dem. En avstämning mellan justerad EBITDA och justerat nettoresultat å ena sidan och konsoliderat nettoresultat å andra sidan ingår i MD&A.

Bolaget definierar fritt kassaflöde som ett mått på bolagets förmåga att generera och hantera likviditet. Det beräknas med utgångspunkt från nettokassaflödet från den löpande verksamheten (enligt IFRS) minus investeringar och leasingavgifter. Se avsnitt 1.2 i MD&A för en avstämning mellan fritt kassaflöde och nettokassaflöden från den löpande verksamheten.

För Costerfield beräknas producerat säljbart guldekvivalent uns genom att addera antalet ton av säljbart antimon som producerats under perioden, multiplicerat med det genomsnittliga antimonpriset, till producerat säljbart uns guld vilket delas med periodens genomsnittliga guldpris. Den totala kontanta driftkostnaden som är associerad med produktionen av dessa säljbara ekvivalenta uns under perioden, delas sedan med producerade säljbara guldekvivalenta uns för att ge kontantkostnaden per säljbart producerat ekvivalent uns. Kontantkostnaden exkluderar royalty-kostnader. Anläggningens AISC-kostnader inkluderar totala kontanta driftskostnader, upprätthållande av gruvkapital, royalty-kostnader, tillskott och minskningar. Upprätthållande kapital återspeglar det kapital som krävs för att upprätthålla varje anläggnings nuvarande verksamhetsnivå. Anläggningens AISC per guldekvivalenta uns under en period är lika med AISC dividerat med de säljbara guldekvivalenta uns som producerades under perioden.

För Cerro Bayo beräknas producerat säljbart guldekvivalent uns genom att addera antalet uns säljbart guld som producerats, de säljbara uns silver som producerats multiplicerat med det genomsnittliga silverpriset under perioden dividerat med det genomsnittliga guldpriset under perioden. Den totala kontanta driftkostnaden som är associerad med produktionen av dessa säljbara ekvivalenta uns under perioden, delas sedan med producerade säljbara guldekvivalenta uns för att ge kontantkostnaden per säljbart producerat ekvivalent uns. Kontantkostnaden exkluderar royalty-kostnader. Anläggningens AISC-kostnader inkluderar totala kontanta driftskostnader, upprätthållande av gruvkapital, royalty-kostnader, tillskott och minskningar. Upprätthållande kapital återspeglar det kapital som krävs för att upprätthålla varje anläggnings nuvarande verksamhetsnivå. Anläggningens AISC per guldekvivalenta uns under en period är lika med AISC dividerat med de säljbara guldekvivalenta uns som producerades under perioden.

För Björkdal delas sedan den totala kontanta driftkostnaden associerad med produktionen av säljbara uns guld under perioden, med producerade säljbara uns guld för att ge kontantkostnaden per producerat säljbart uns guld. Kontantkostnaden exkluderar royalty-kostnader. Sammanlagda kostnader för anläggningen omfattar totala kontanta driftkostnader, royalty-kostnader, tillskott, substansminskning, nedskrivning och amortering. Anläggningens AISC-kostnader inkluderar totala kontanta driftskostnader, upprätthållande av gruvkapital, royalty-kostnader, tillskott och minskningar. Upprätthållande kapital återspeglar det kapital som krävs för att upprätthålla varje anläggnings nuvarande verksamhetsnivå. Anläggningens AISC per guldekvivalenta uns under en period är lika med AISC dividerat med de säljbara guldekvivalenta uns som producerades under perioden.

För hela bolaget beräknas kontantkostnaden per säljbart guldekvivalent uns genom att summera guldekvivalenta uns som produceras på varje anläggning och dela totalen med summan för kontanta driftskostnader på anläggningarna. Koncernens kontantkostnad exklusive royaltykostnader samt allmänna och administrativa kostnader på bolagsnivå. Denna definition uppdaterades under tredje kvartalet 2020 för att utesluta bolagens allmänna och administrativa kostnader för en bättre anpassning till branschstandarden. AISC per säljbara guldekvivalenta uns under perioden är lika med summan av kontantkostnader förknippade med produktion av guldekvivalenta uns på alla operativa platser under perioden plus bolagets fasta kostnader under perioden plus upprätthållande av gruvkapital, royalty-kostnader, tillskott, minskning, avskrivningar och amortering, dividerat med totala säljbara guldekvivalenta uns som producerats under perioden. En avstämning mellan försäljningskostnader och kontantkostnader samt kontantkostnad för alla AISC-kostnader ingår i MD&A.

Mer information:

Dominic Duffy
Styrelseordförande och Chief Executive Officer

Edison Nguyen
Manager, Analytics och Investor Relations

Kontakt: 
(647) 260-1566

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

On substantial participation16.6.2021 19:10:00 CEST | Press release

JSC Olainfarm has received announcements on substantial participation from Anna Emīlija Maligina, SIA “OLMAFARM” and SIA “FARMA FUND”. The received announcements (in Latvian) are attached. Additional information: Jānis Dubrovskis Investor Relations Advisor of JSC Olainfarm Phone: +371 29178878 Email: janis.dubrovskis@olainfarm.com Attachments Pazinojums_lidzdaliba_SIA Farma Fund_Olainfarm_AEM_OLMAFARM_2021_06_16.docxPazinojums_lidzdaliba_SIA OLMAFARM_Olainfarm_2021_06_16.docxPazinojums_lidzdaliba_AEM_Olainfarm_2021_06_16.docx

GeoJunxion (GOJXN.AS) announces the nomination of a new CEO and CBO16.6.2021 18:00:00 CEST | Press release

Capelle aan den IJssel, The Netherlands – 16 June 2021 – GeoJunxion (GOJXN.AS) is pleased to announce today that the Supervisory Board has decided to nominate Mr. I. Vleeschouwers as its new CEO, and Mr. F. Altamura as its new CBO (Chief Business Officer). Ivo Vleeschouwers currently serving as GeoJunxion’s CFO, has been nominated as permanent CEO. He will be combining the CEO and CFO functions going forward. Mr. Vleeschouwers together with the former CEO (Mr. Jaccoud), has been an integral part in spearheading GeoJunxion’s transformation from a traditional digital map supplier, focused on one-off large deals, to a premium location content and location intelligence service provider, with a “data as a service” revenue model. In light of the recent successes of this on-going change such as the closing of location intelligence service contracts for a value exceeding Euro 600K (see press release dated 6 May 2021) and increased market interest in the new product portfolio (Eco Alert Zones a

Staten lånar 10 miljarder kronor på 50 år till 1,386 % ränta16.6.2021 18:00:00 CEST | Pressemelding

Statenlånar 10 miljarder kronor på 50 år till 1,386% ränta Riksgälden lånadei dag upp 10 miljarder kronor till en ränta på 1,386 procent i den planerade emissionen av en50-årig statsobligation. Den nya obligationen blir det längsta låneti Sveriges statsskuld. Totalt deltog ett 80-tal investerare med en budvolym på drygt 52 miljarder kronor i emissionen som genomfördes som en syndikering. Det innebär att en grupp banker sålde obligationen till villkor som Riksgälden godkänt. Obligationen prissattes till 45 räntepunkter över marknadsräntan på den tidigare längsta svenska statsobligationen som förfaller om drygt 24 år. – Jag är glad att vi har kunnat förlänga den svenska statspapperskurvan till 50 år genom denna transaktion. Med Sveriges starka statsfinanser som grund visar vi än en gång att Riksgälden kan attrahera en bred investerarbas, säger Johan Bergström, tillförordnad upplåningschef på Riksgälden. Riksgälden kommer att bygga upp den utestående volymen i den nya obligationen SGB 106

Sweden raises SEK 10 billion at 1.386 % with 50-year bond16.6.2021 18:00:00 CEST | Press release

Sweden raises SEK 10 billion at1.386%with 50-year bond The Kingdom of Sweden raised SEK 10 billion at a yield of 1.386 per cent in the planned sale of a 50-year government bond. The new bond will be the longest outstanding loan in Sweden’s central government debt. More than 80 investors participated in the syndicated sale with the total bid volume reaching above SEK 52 billion. Syndication means that a group of banks executes the transaction at terms approved by the issuer. The final pricing was fixed at 45 basis points above the yield on the Swedish government bond that was formerly the longest, maturing in just over 24 years. – I am pleased that we were able to extend the Swedish government bond curve to 50 years through this transaction. With Sweden’s strong state finances as a foundation, we have again shown that we can attract a broad investor base, says Johan Bergström, Acting Head of Funding at the Swedish National Debt Office. The Debt Office will gradually build up the outstan

Halmstads Energi och Miljö strengthens power grid for the future – with data analytics16.6.2021 14:23:17 CEST | Press release

Having a security of supply in the power grid of 99,99 percent does not make Halmstads Energi och Miljö AB (HEM) to sit back and relax. Instead, the regional Swedish energy company has declared to make digitalization of the power grid their next step forward. Installing the dInsight Analytics Platform from Dlaboratory Sweden AB (publ) has allowed the company to analyze grid data in-depth and take proactive measures to prevent outages and make grid investments. - The advantage of dLab’s system is that we can find faults in the grid, incidents, and disturbances, before they develop into major outages. This is how we want to work, proactively, before anything has happened, says Jonas Stenberg, electrical engineer at Halmstads Energi och Miljö. The collaboration between HEM and dLab started out as a pilot project in 2018 but by now dLab’s digital solution covers about 70 percent of HEM’s power grid. - It is truly inspiring to learn about HEM’s ambitions within digitalization, and their det

Skyharbour Expands its Current Drill Program at its High Grade Moore Uranium Project, Saskatchewan16.6.2021 14:00:00 CEST | Press release

VANCOUVER, British Columbia, June 16, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Skyharbour Resources Ltd. (TSX-V:SYH)(OTCQB:SYHBF) (Frankfurt:SC1P) (the “Company”) is pleased to announce that it is expanding its current diamond drilling program at its flagship 35,705 hectare Moore Uranium Project, located approximately 15 kilometres east of Denison Mine's Wheeler River project and near regional infrastructure on the southeast side of the Athabasca Basin, Saskatchewan. The current drilling program at Moore is progressing well and has provided significant encouragement to expand the current 3,500 metres drilling program to a total of 5,000 metres in 12 to 14 holes. This fully funded and permitted program will focus on following-up on existing unconformity and basement-hosted targets along the high grade Maverick structural corridor as well as newly defined targets at the Grid Nineteen area. Moore Uranium Project Claims Map: https://skyharbourltd.com/_resources/maps/MooreLakeRegionalTenure-v1.jpg Winter/S