GlobeNewswire

Mandalay Resources Corporation tillkännager resultatrapporten för fjärde kvartalet och helåret 2020

Dela

TORONTO, Feb. 27, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation (”Mandalay” eller ”bolaget”) (TSX: MND, OTCQB: MNDJF) är glada över att tillkännage resultatrapporten för fjärde kvartalet och helåret som slutade den 31 december 2020.

Bolagets konsoliderade finansiella resultat för året som slutade 31 december 2020, tillsammans med ledningens diskussion och analys (”MD&A”) för motsvarande period, finns tillgängliga under bolagets profil på www.sedar.com och på bolagets webbplats www.mandalayresources.com. Alla valutor i detta pressmeddelande avser US-dollar om inget annat är angivet.

Höjdpunkter för fjärde kvartalet 2020:

  • Intäkter på 45,3 miljoner USD;
  • Justerad EBITDA på 25,3 miljoner USD, tredje högsta kvartalsresultatet i bolagets historia;
  • Konsoliderat nettoresultat på 14,7 miljoner USD eller 0,16 USD per aktie; och
  • Justerat nettoresultat på 12,1 miljoner USD eller 0,13 USD per aktie.

Höjdpunkter för helåret 2020:

  • Intäkter på 179,0 miljoner USD, högsta helårsresultatet sedan 2016;
  • Rekordhög justerad EBITDA på 94,2 miljoner USD;
  • Rekordhögt justerat nettoresultat på 34,7 miljoner USD eller 0,38 USD per aktie;
  • Konsoliderat nettoresultat på 9,3 miljoner USD eller 0,10 USD per aktie;
  • Fritt kassaflöde på 25,3 miljoner USD och nettokassaflöden från den löpande verksamheten på 72,2 miljoner USD; och
  • Konsoliderad kontantkostnad på 843 USD per producerat uns guldekvivalent, en förbättring med 21 % jämfört med samma period föregående år.

Dominic Duffy, President och CEO på Mandalay, kommenterar:

”Mandalays fjärde kvartal 2020 avslutade ett fantastiskt år där bolaget hade en häpnadsväckande operativ och finansiell utveckling fyra kvartal i följd. Dessa starka resultat visar hållbarheten i bolagets vändning.”

Duffy fortsätter, ”2020 genererade bolaget 179,0 miljoner USD i intäkter och en rekordhög justerad EBITDA på 94,2 miljoner USD med en marginal på 53 % – även detta är ett rekord. Vi tjänade 12,1 miljoner USD (0,17 CAD per aktie) i justerat nettoresultat under fjärde kvartalet, som är vårt fjärde lönsamma kvartal i följd. Under helåret genererade företaget 34,7 miljoner USD (0,51 CAD per aktie) i justerat nettoresultat – vilket motsvarar cirka 25 % av vårt börsvärde per den 31 december 2020.

”Vår konsoliderade kontantkostnad för 2020 var 843 USD per säljbart producerat uns guldekvivalent; en förbättring med 21 % jämfört med 1 066 USD för helåret 2019. Dessa resultat förstärktes av Costerfields enastående resultat som genererade 20,0 miljoner USD i kvartalsjusterad EBITDA med en totalsumma på 68,1 miljoner USD för anläggningen.”

Duffy tillägger, ”Costerfields operativa och ekonomiska förbättring är ett direkt resultat av att den höghaltiga Youle-fyndigheten blev den primära malmkällan under 2020. Bearbetade guldhalter låg på 11,6 g/t guld och 4,3 % antimon i genomsnitt för helåret 2020, en betydande ökning jämfört med genomsnittet för 2019 på 5,1 g/t guld och 2,5 % antimon. Vi förväntar oss fortsatt höga guldhalter i Costerfield under 2021. Detta gjordes samtidigt som man ökade mineralreserverna och gruvans livslängd med det intensiva prospekteringsprogrammet som genomfördes under 2020.”

”Björkdal bibehöll en stabil produktion och försäljning och genererade 81,5 miljoner USD och 32,0 miljoner USD i intäkter respektive justerad EBITDA för 2020. Högre realiserade guldpriser bidrog till intäktsökningen. Vi förväntar oss att Björkdal bygger vidare på sin produktionssuccé från fjärde kvartalet – den högsta produktionen under ett kvartal 2020 – på 12 252 uns guld då antalet ton under jord fortsätter att öka när malm av högre kvalitet från Auroras lägre nivåer utvinns.”

Duffy fortsätter, ”Mandalay avslutade 2020 med ett kontantsaldo på 34,2 miljoner USD vilket var aningen högre än i slutet av tredje kvartalet. Kontantsaldot för 2020 inkluderar inte en betalning på 5,0 miljoner USD för en försenad leverans till Costerfield. Denna betalning skulle vanligtvis ha mottagits i december, men togs emot i början av januari 2021. Bolaget betalade också tillbaka 6,0 miljoner USD av sin kreditfacilitet före slutet av 2020 och har 59,0 miljoner USD i skuld. Vid årsskiftet betalade vi också 4,9 miljoner USD till våra hedging-program främst på grund av att den australiska dollarn har stärkts i förhållande till den amerikanska dollarn, och vi räknar med att, på kort sikt, få intäkter från terminskontrakten för australiska dollar. Slutligen ligger vi bra till för att nå vårt mål där våra likvida medel överstiger skulderna 2021.”

Duffy avslutar, ”2020 var ett år av förändring för bolaget. Våra resultat visar fortsatt engagemang från våra anställda och entreprenörer vad beträffar genomförandet av våra strategiska initiativ, och de båda anläggningarnas underliggande långsiktiga värde och potential för att generera likvida medel. Detta hårda arbete har resulterat i starka ekonomiska resultat och ökat värde för aktieägarna. När vi blickar framåt, förväntar vi oss fortsatt starkt fritt kassaflöde, vilket kommer att ge bolaget ett spännande 2021 och efterföljande år.”

Finansiell sammanfattning för fjärde kvartalet och helåret 2020

Följande tabell sammanfattar bolagets finansiella resultat för de tre månader och året som slutade den 31 december 2020 och 2019:

Three months
ended
Dec 31, 2020
Three months
ended
Dec 31, 2019
Year
ended
Dec 31, 2020
Year
ended
Dec 31, 2019
$’000$’000$’000$’000
Revenue45,32022,737178,974107,795
Cost of sales18,79817,03478,78283,623
Adjusted EBITDA (1)25,3464,73294,24718,804
Income from mine ops before depreciation, depletion26,5225,703100,19224,172
Adjusted net income (loss) (1)12,065(4,223)34,704(10,403)
Consolidated net income (loss)14,722(5,328)9,309(18,649)
Capital expenditure14,19410,22546,87837,969
Total assets301,284258,592301,284258,592
Total liabilities165,505146,840165,505146,840
Adjusted net income (loss) per share (1)0.13(0.05)0.38(0.13)
Consolidated net income (loss) per share0.16(0.07)0.10(0.23)

1. Justerad EBITDA, justerat nettoresultat före extraordinära engångsposter och justerat nettoresultat per aktie är mått som inte gäller för IFRS. Se ”mått som inte gäller för IFRS” i slutet av detta pressmeddelande

Under fjärde kvartalet 2020 genererade Mandalay en omsättning på 45,3 miljoner USD, som är 99 % högre än under fjärde kvartalet 2019. Ökningen beror på att Mandalay sålde 8 514 fler uns guldekvivalent under fjärde kvartalet 2020 jämfört med fjärde kvartalet 2019. Bolagets realiserade guldpris under fjärde kvartalet 2020 ökade också med 32 % jämfört med fjärde kvartalet 2019 och det realiserade priset på antimon var oförändrat jämfört med året innan.

Konsoliderad kontantkostnad per uns på 929 USD minskade med 14 % under fjärde kvartalet 2020 jämfört med fjärde kvartalet 2019, främst på grund av högre produktion. Försäljningskostnaderna under fjärde kvartalet 2020 jämfört med fjärde kvartalet 2019 var 1,1 miljoner USD lägre vid Costerfield och uppvägdes av en ökning på 2,8 miljoner USD vid Björkdal. De konsoliderade allmänna och administrativa kostnaderna var 0,2 miljoner USD högre jämfört med samma kvartal föregående år.

Mandalay genererade en justerad EBITDA på 25,3 miljoner under fjärde kvartalet 2020, 436 % högre jämfört med bolagets justerade EBITDA på 4,7 miljoner USD under samma kvartal föregående år. Justerad nettovinst uppgick till 12,1 miljoner USD under fjärde kvartalet 2020, vilket utesluter vinsten av verkligt värde på 10,8 miljoner USD relaterade till guldsäkringarna i samband med den syndikerade faciliteten, 1,6 miljoner USD för nedskrivningen av Lupin-tillgången, 0,9 miljoner USD i skötsel- och underhållskostnader och en revision av återställning på 5,6 miljoner USD, jämfört med en justerad nettoförlust på 4,2 miljoner USD under fjärde kvartalet 2019. Konsoliderad nettovinst var 14,7 miljoner USD för fjärde kvartalet 2020, jämfört med en förlust på 5,3 miljoner USD under fjärde kvartalet 2019. Mandalay slutade fjärde kvartalet 2020 med 34,2 miljoner USD i kontanter och likvida medel.

Rörelsesammandrag för fjärde kvartalet och helåret 2020

Tabellen nedan sammanfattar bolagets kapitalutgifter och driftskostnader per enhet för de tre månaderna och året som slutade den 31 december 2020 och 2019:Three months
ended
Dec 31, 2020
Three months
ended
Dec 31, 2019
Year
ended
Dec 31, 2020
Year
ended
Dec 31, 2019
$’000$’000$’000$’000
Björkdal
Gold produced (oz)12,25210,99045,29651,498
Cash cost (1) per oz gold produced ($)1,2511,0711,112945
All-in sustaining cost (1) per oz gold produced ($)1,6161,4161,4351,203
Capital development2,3371,4419,3416,939
Property, plant and equipment purchases4,8323,40812,02510,162
Capitalized exploration5867681,9291,472
Costerfield
Gold produced (oz)12,2364,74944,95815,258
Antimony produced (t)8586843,9032,032
Gold equivalent produced (oz)15,0997,60458,14825,161
Cash cost (1) per oz gold eq. produced ($)6681,0836341,313
All-in sustaining cost (1) per oz gold eq. produced ($)1,0771,6401,0102,024
Capital development3,5993,77614,23113,967
Property, plant and equipment purchases1,8863494,9513,422
Capitalized exploration9374614,2451,776
Consolidated
Gold equivalent produced (oz)27,35118,594103,44476,659
Cash cost* per oz gold eq. produced ($)9291,0768431,066
All-in sustaining cost (1) per oz gold eq. produced ($)1,3501,5681,2541,549
Capital development5,9365,21723,57220,906
Property, plant and equipment purchases6,7183,75716,97613,584
Capitalized exploration (2)1,5401,2516,3303,479

1. Kontantkostnad och sammanlagd kostnad är mått som inte gäller för IFRS. Se ”Mått som inte gäller för IFRS” i slutet av pressmeddelandet.
2. Inkluderar finansierad prospektering relaterad till andra tillgångar som inte ingår i kärnverksamheten.

Björkdal guldgruva, Skellefteå, Sverige

Björkdal producerade 12 252 uns guld under fjärde kvartalet 2020 till en kontantkostnad och AISC på 1 251 USD/uns respektive 1 616 USD/uns, jämfört med en kontantkostnad och AISC på 1 071 USD/uns respektive 1 416 USD/uns under fjärde kvartalet 2019.

Costerfield guld-antimongruva, Victoria, Australien

Costerfield producerade 12 236 uns guld och 858 ton antimon för 15 099 guldekvivalenta uns under fjärde kvartalet 2020. På grund av den högre mängden producerad guldekvivalent minskade kontantkostnaden och AISC vid Costerfield till 668 USD/uns respektive 1 077 USD/uns jämfört med en kontantkostnad och AISC på 1 083 USD/uns respektive 1 640 USD/uns under fjärde kvartalet 2019.

Cerro Bayo silver-guldgruva, Patagonien, Chile

Under fjärde kvartalet 2020 spenderade bolaget 0,6 miljoner USD på skötsel och underhåll vid Cerro Bayo, lika mycket som under fjärde kvartalet 2019. Cerro Bayo är för närvarande föremål för ett bindande optionsavtal mellan bolaget och Equus Mining (”Equus”) enligt vilket Equus har en option att förvärva Cerro Bayo. Ytterligare information finns i bolagets pressmeddelande från den 8 oktober 2019.

Under första kvartalet 2021 planerar bolaget att starta om bearbetningsanläggningen vid Cerro Bayo för att påbörja provbearbetning av avfallsdeponier som innehåller silver- och guldmineralisering. Under 2020 genomfördes ett provtagningsprogram för att fastställa de områden inom avfallsdeponierna som innehåller mineralisering med tillräckligt hög halt för att kunna bearbetas lönsamt. Den nuvarande planen är en testperiod på tre månader som kan förlängas om projektet visar sig vara ekonomiskt lönsamt.

Lupin, Nunavut, Kanada

Utgifter för skötsel och underhåll vid Lupin uppgick till 0,1 miljoner USD under fjärde kvartalet 2020, vilket var samma som fjärde kvartalet 2019. Kostnader för återställning vid Lupin var 4,7 miljoner USD under fjärde kvartalet 2020 jämfört med 0,2 miljoner USD under fjärde kvartalet 2019. Den fullständiga stängningen av Lupin fortsätter under 2021 och finansieras av pågående progressiva säkerhetsreduktioner som utförs av CIRNA.

Challacollo, Chile

Under fjärde kvartalet 2020 slutförde Aftermath Silver Ltd. (”Aftermath Silver”) den andra betalningen på 1,0 miljoner CAD i enlighet med det slutgiltiga avtalet. Ytterligare information om det slutgiltiga avtalet som tecknats med Aftermath Silver för försäljningen av Challacollo finns i bolagets pressmeddelande från den 12 november 2019.

La Quebrada, Chile

Inget arbete utfördes på utvecklingsanläggningen La Quebrada under 2020.

COVID-19

Coronaviruspandemin (”COVID-19”) finns i alla länder där bolaget är verksamt, med rapporterade fall i Kanada, Australien, Sverige och Chile. Bolaget har vid denna tidpunkt aktiverat kontinuitetsplaner på alla anläggningar. Ledningen fortsätter att övervaka utvecklingen i alla jurisdiktioner och anpassar planeringen efter behov.

Företaget kan inte förutsäga hur länge pandemin kommer att pågå eller dess potentiella inverkan på verksamheten ifall driftstopp eller förseningar inträffar eller på vår förmåga att få ut våra produkter till marknaden. Dessutom kan en allvarlig långvarig ekonomisk nedgång leda till ett antal risker för verksamheten, inklusive en minskad förmåga att få in ytterligare kapital på godtagbara villkor vid behov. Allteftersom situationen fortsätter att utvecklas kommer bolaget att fortsätta övervaka driftsförhållandena i de länder där vi är verksamma och agera därefter. Mer information finns i bolagets pressmeddelande från den 20 mars 2020.

Konferenssamtal

Mandalays ledning kommer att hålla ett konferenssamtal för investerare och analytiker den 26 februari 2021 klockan 08.00 (Toronto-tid).

Analytiker och intresserade investerare inbjuds att delta genom att använda följande uppringningsnummer:

Participant Number:(201) 689-8341
Participant Number (Toll free):(877) 407-8289
Conference ID:13716917

En inspelning av konferenssamtalet kommer att finnas tillgänglig till kl. 23.59 (Toronto-tid), den 12 mars 2021 och nås på följande uppringningsnummer:

Encore Toll Free Dial-in Number:(877) 660-6853
Encore ID:13716917

Om Mandalay Resources Corporation:

Mandalay Resources är ett kanadensiskt företag verksamt inom naturresurser som har produktionstillgångar i Australien och Sverige samt underhålls- och utvecklingsprojekt i Chile. Bolaget fokuserar på att öka produktionen vid dess guld- och antimonverksamhet i Australien, och guldproduktion från sin verksamhet i Sverige, för att fortsätta vara ett bolag som genererar ett betydande kassaflöde.

Framåtblickande uttalanden

Detta nyhetsmeddelande innehåller ”framåtblickande uttalanden” enligt definitionen i gällande värdepapperslagar, inklusive uttalanden om bolagets förväntade resultat under 2021. Läsarna varnas för att förlita sig på framåtblickande uttalanden. Faktiska resultat och händelseutvecklingen kan skilja sig väsentligt från vad som anges i dessa uttalanden, bland annat beroende på variationer i råvarupriser, allmänna marknadsförhållanden och ekonomiska förhållanden. De faktorer som anges ovan är inte avsedda att motsvara en uttömmande förteckning av de faktorer som kan påverka Mandalay. En beskrivning av ytterligare risker som kan leda till att faktiska resultat och händelseutvecklingen skiljer sig från vad som anges i framåtblickande uttalanden i detta nyhetsmeddelande finns under rubriken ”Riskfaktorer” i Mandalays årsinformationsblankett daterad den 30 mars 2020. En kopia finns att tillgå under Mandalays profil på www.sedar.com. Det kan dessutom inte garanteras att antagna resurser som upptäcks till följd av ytterligare borrningar någonsin kommer att uppgraderas till bevisade eller sannolika reserver. Mandalay har försökt identifiera viktiga faktorer som kan leda till att faktiska åtgärder, händelser eller resultat skiljer sig väsentligt från vad som beskrivs i dessa framåtblickande uttalanden, men det kan finnas andra faktorer som leder till att åtgärder, händelser eller resultat inte blir som förväntat, beräknat eller avsett. Det finns inga garantier för att framåtblickande uttalanden kommer att visa sig vara korrekta, eftersom faktiska resultat och framtida händelser kan skilja sig väsentligt från vad som förväntas vid tiden för sådana uttalanden. Följaktligen ska läsarna inte förlita sig på framåtblickande uttalanden.

Mått som inte gäller för IFRS

Detta pressmeddelande kan innehålla hänvisningar till justerad EBITDA, justerat nettoresultat, fritt kassaflöde, kontantkostnad per säljbart producerat guldekvivalent uns och AISC. Dessa är samtliga mått som inte gäller för IFRS och inte har någon standardiserad betydelse enligt IFRS. Därför är det möjligt att dessa mått inte är jämförbara med liknande mått som presenteras av andra emittenter.

Ledningen använder EBITDA och fritt kassaflöde som mått för rörelseresultat för att bidra till bedömningen av Bolagets förmåga att generera likviditet genom att använda kassaflöde till att finansiera framtida behov av rörelseinvesteringar och finansiera framtida anläggningskostnader samt för att bidra till att jämföra finansiella resultat från period till period på en konsekvent basis. Ledningen använder det justerade nettoresultatet för att göra det lättare att förstå Bolagets finansiella resultat före inverkan från extraordinära eller engångsposter. Bolaget anser att dessa mått används av och är användbara för investerare och andra användare av Bolagets finansiella redovisningar när de ska utvärdera Bolagets rörelse- och kassaresultat. Detta beror på att de med hjälp av dessa kan analysera Bolagets finansiella resultat utan att ta hänsyn till extraordinära poster, icke kontanta poster och sidoposter, som kan variera mycket från bolag till bolag och mellan olika perioder.

Bolaget definierar justerad EBITDA som intäkt från gruvverksamhet, med avdrag för administrativa kostnader, och före räntor, skatter, icke-kontantavgifter/(-intäkter), koncerninterna kostnader och finansieringskostnader. Bolaget definierar justerat nettoresultat som nettoresultat före engångsposter. Engångsposter är intäkts- och utgiftsposter som presenteras separat på grund av deras art och i vissa fall förväntade sällsynta händelser som ger upphov till dem. En avstämning mellan justerad EBITDA och justerat nettoresultat å ena sidan och konsoliderat nettoresultat å andra sidan ingår i MD&A.

Bolaget definierar fritt kassaflöde som ett mått på bolagets förmåga att generera och hantera likviditet. Det beräknas med utgångspunkt från nettokassaflödet från den löpande verksamheten (enligt IFRS) minus investeringar och leasingavgifter. Se avsnitt 1.2 i MD&A för en avstämning mellan fritt kassaflöde och nettokassaflöden från den löpande verksamheten.

För Costerfield beräknas producerat säljbart guldekvivalent uns genom att addera antalet ton av säljbart antimon som producerats under perioden, multiplicerat med det genomsnittliga antimonpriset, till producerat säljbart gulduns vilket delas med periodens genomsnittliga guldpris. Den totala kontanta driftkostnaden som är associerad med produktionen av dessa säljbara ekvivalenta uns under perioden, delas sedan med producerade säljbara guldekvivalenta uns för att ge kontantkostnaden per säljbart producerat ekvivalent uns. Kontantkostnaden exkluderar royalty-kostnader. Anläggningens AISC-kostnader inkluderar totala kontanta driftskostnader, upprätthållande av gruvkapital, royalty-kostnader, tillskott och minskningar. Upprätthållande kapital återspeglar det kapital som krävs för att upprätthålla varje anläggnings nuvarande verksamhetsnivå. Anläggningarnas AISC per guldekvivalenta uns under en period är lika med AISC dividerat med de säljbara guldekvivalenta uns som producerades under perioden.

För Björkdal delas sedan den totala kontanta driftkostnaden som är associerad med produktionen av säljbara gulduns under perioden, med producerade säljbara gulduns för att ge kontantkostnaden per producerat säljbart gulduns. Kontantkostnaden exkluderar royalty-kostnader. Sammanlagda kostnader för anläggningen omfattar totala kontanta driftkostnader, royalty-kostnader, tillskott, substansminskning, nedskrivning och amortering. Anläggningens AISC-kostnader inkluderar totala kontanta driftskostnader, upprätthållande av gruvkapital, royalty-kostnader, tillskott och minskningar. Upprätthållande kapital återspeglar det kapital som krävs för att upprätthålla varje anläggnings nuvarande verksamhetsnivå. Anläggningarnas AISC per guldekvivalenta uns under en period är lika med AISC dividerat med de säljbara guldekvivalenta uns som producerades under perioden.

För hela bolaget beräknas kontantkostnaden per säljbart guldekvivalent uns genom att summera guldekvivalenta uns som produceras på varje anläggning och dela totalen med summan för kontanta driftskostnader på anläggningarna. Koncernens kontantkostnad exklusive royaltykostnader samt allmänna och administrativa kostnader på bolagsnivå. Denna definition uppdaterades under tredje kvartalet 2020 för att utesluta bolagens allmänna och administrativa kostnader för en bättre anpassning till branschstandarden. AISC per säljbara guldekvivalenta uns under perioden är lika med summan av kontantkostnader förknippade med produktion av guldekvivalenta uns på alla operativa platser under perioden plus bolagets fasta kostnader under perioden plus upprätthållande av gruvkapital, royalty-kostnader, tillskott, minskning, avskrivningar och amortering, dividerat med totala säljbara guldekvivalenta uns som producerats under perioden. En avstämning mellan försäljningskostnader och kontantkostnader, liksom kontantkostnad för alla AISC-kostnader ingår i MD&A.

Mer information:

Dominic Duffy
President och Chief Executive Officer

Edison Nguyen
Manager, Analytics och Investor Relations

Kontakt:
+1 647 260 15 66


Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Mandalay Resources Corporation Announces Production and Sales Results for the First Quarter of 202113.4.2021 22:35:00 CEST | Press release

TORONTO, April 13, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation ("Mandalay" or the "Company") (TSX: MND, OTCQB: MNDJF) announced today its production and sales results for the first quarter of 2021. First Quarter 2021 Production Highlights: Consolidated saleable gold equivalent production and sales of 28,676 and 28,218 ounces respectively;Consolidated 23,857 ounces of gold sold, highest quarterly amount since Q1 2018;15,458 ounces of saleable gold equivalent production at Costerfield, highest quarterly production result at Costerfield since Q2 2016; andCommenced trial processing of mineralized waste dump material at Cerro Bayo, producing 43,699 ounces of silver and 724 ounces of gold. Dominic Duffy, President and CEO of Mandalay, commented: “Mandalay Resources continued to build off the strong momentum generated in 2020 and delivered its sixth consecutive quarter of excellent operational results, further demonstrating the sustainability of the Company’s operational turnaroun

Stockwik completes a directed new share issue of approximately SEK 143 million13.4.2021 22:00:00 CEST | Press release

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, NEW ZEALAND, HONG KONG, JAPAN, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BE UNLAWFUL OR WOULD REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURES. PLEASE REFER TO IMPORTANT INFORMATION AT THE END OF THE PRESS RELEASE. Stockwik Förvaltning AB (publ) (”Stockwik” or the ”Company”) has, as communicated in the Company’s press release earlier today, resolved on a directed new share issue of 1,026,055 shares, corresponding to approximately SEK 143 million (the "Directed New Share Issue"). The subscription price of the shares in the Directed New Share Issue amounts to SEK 139 per share. A large number of Swedish and international institutional investors, including Handelsbanken Fonder and Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, participated in the Directed New Share Issue which was heavily over-subscribed.

Stockwik genomför en riktad nyemission om cirka 143 miljoner kronor13.4.2021 22:00:00 CEST | Pressemelding

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER LIKNANDE ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET. Stockwik Förvaltning AB (publ) (”Stockwik” eller ”Bolaget”) har, i enlighet med vad som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande tidigare idag, beslutat om en riktad nyemission av 1 026 055 aktier, motsvarande cirka 143 miljoner SEK (den ”Riktade Nyemissionen”). Teckningskursen för aktierna i den Riktade Nyemissionen uppgick till 139 kronor per aktie. Ett stort antal svenska och internationella institutionella investerare, däribland Handelsbanken Fonder och Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, deltog i den Riktade Nyemissionen som var kraf

NEP’s Solution for Aurora, North One and Extreme E Tests Its Metal In Some of the World’s Harshest Conditions13.4.2021 19:21:56 CEST | Press release

SHOWCASING CUTTING EDGE TECHNOLOGY & SUSTAINABILITY WORKING TOGETHER LONDON, April 13, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Last weekend marked the first event for Extreme E, a new all-electric off-road racing series designed to highlight the climate crisis. NEP Group, the leading technical partner for content producers around the globe, worked with Extreme E and host broadcaster Aurora Media Worldwide and North One, to create a cutting-edge, sustainable broadcast solution that brought the first race, in AlUla, Saudi Arabia, into homes in 180 countries around the globe. Designed to mirror Extreme E’s goals of marrying the latest technology with sustainability and building solutions to meet the rigors of the world’s harshest conditions, NEP’s innovative broadcast services will be used by Aurora and North One at races in Senegal, Greenland, Brazil and Patagonia as the series continues. NEP’s complete end-to-end broadcast package includes a custom IP flypack, remote production solutions, crewing, sat

Annual General Meeting 2021: Tecan shareholders endorse all motions proposed by the Board of Directors13.4.2021 17:45:00 CEST | Press release

Votes cast exclusively through the independent proxy in line with COVID-19 Ordinance 3 of the Swiss government to combat the pandemicIncrease in the dividend from CHF 2.20 to CHF 2.30 per share Lukas Braunschweiler, Heinrich Fischer, Oliver Fetzer, Karen Huebscher, Christa Kreuzburg and Daniel R. Marshak re-elected as members of the Board of DirectorsLukas Braunschweiler confirmed by shareholders as Chairman of the BoardChrista Kreuzburg, Oliver Fetzer and Daniel R. Marshak confirmed as members of the Compensation CommitteeAll proposals relating to compensation approved Männedorf, Switzerland, April 13, 2021 – The Annual General Meeting of the Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN) endorsed all motions proposed by the Board of Directors on April 13, 2021. The Annual General Meeting was held at the headquarters of the company, without personal attendance by shareholders. Voting rights could only be exercised through the independent proxy in line with the Federal Act on the Statutory Pri

Stockwik offentliggör avsikt att genomföra en riktad nyemission om upp till 1 026 055 nya aktier13.4.2021 17:31:00 CEST | Pressemelding

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER LIKNANDE ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET. Stockwik Förvaltning AB (publ) (”Stockwik” eller ”Bolaget”) offentliggör avsikt att genomföra en riktad nyemission om upp till 1 026 055 nya aktier till svenska och internationella institutionella investerare (den ”Riktade Nyemissionen”). Bolaget avser att genomföra den Riktade Nyemissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 8 maj 2020. Stockwik har gett Pareto Securities AB (”Pareto Securities”) i uppdrag att utreda förutsättningarna för att genomföra den Riktade Nyemissionen genom

Stockwik announces intention to carry out a directed new share issue of up to 1,026,055 new shares13.4.2021 17:31:00 CEST | Press release

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, NEW ZEALAND, HONG KONG, JAPAN, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BE UNLAWFUL OR WOULD REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURES. PLEASE REFER TO IMPORTANT INFORMATION AT THE END OF THE PRESS RELEASE. Stockwik Förvaltning AB (publ) (”Stockwik” or the ”Company”) hereby announces intention to carry out a directed new share issue of up to 1,026,055 new shares directed to Swedish and international institutional investors (the “Directed New Share Issue”). The Company intends to carry out the Directed New Share Issue with deviation from the shareholders' preferential rights pursuant to the authorization granted by the annual general meeting on 8 May 2020. Stockwik has engaged Pareto Securities AB (“Pareto Securities”) to investigate the conditions to carry out the Directed New Shar