GlobeNewswire

Mandalay Resources Corporation tillkännager resultatrapporten för andra kvartalet 2020

Dela

TORONTO, Aug. 14, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation (”Mandalay” eller ”bolaget”) (TSX: MND, OTCQB: MNDJF) tillkännagav idag resultatrapporten för kvartalet som slutade den 30 juni 2020.

Bolagets sammanfattade och konsoliderade delårsrapporter för kvartalet som slutade den 30 juni 2020, tillsammans med ledningens diskussion och analys (”MD&A”) för motsvarande period, finns tillgängliga under bolagets profil på www.sedar.com och på bolagets webbplats www.mandalayresources.com. Alla valutor i detta pressmeddelande avser US-dollar om inget annat är angivet.

Under det andra kvartalet 2020 genererade bolaget intäkter på 42,3 miljoner USD, en justerad EBITDA på 21,3 miljoner USD och en konsoliderad nettovinst på 7,6 miljoner USD eller 0,08 USD per aktie.

Dominic Duffy, President och Chief Executive Officer för Mandalay, kommenterar resultaten, ”Mandalays starka finansiella resultat för andra kvartalet drevs av ännu en rekordstor kvartalsjusterad EBITDA vid Costerfield på 15,4 miljoner USD och överträffande de 13,9 miljoner USD som uppvisades föregående kvartal. Bolagets utmärkta konsoliderade finansiella resultat var resultatet av ännu ett utmärkt operativt kvartal vid Costerfield och en förbättrad produktion vid Björkdal, i kombination med höjda guldpriser. Detta bidrog till att generera en konsoliderad EBITDA på 21,3 miljoner USD under kvartalet, vilket innebär att året hittills uppgår till 42,2 miljoner USD – mer än fyra gånger beloppet på 9,4 miljoner USD som registrerades under första halvåret 2019. Vår konsoliderade kontantkostnad för kvartalet var 904 USD per säljbart guldekvivalent uns jämfört med föregående års kvartalsresultat på 1 130 USD. Det förbättrade resultatet ledde till en justerad nettovinst per aktie på 0,08 USD för kvartalet, den högsta nivån sedan andra kvartalet 2016, jämfört med en justerad nettoförlust per aktie på 0,04 USD under andra kvartalet 2019.”

Duffy tillägger, ”Costerfield hade ännu ett kvartal av hög produktion under det andra kvartalet 2020 med genomsnittliga bearbetade halter på 11,2 g/t guld och 4,2 % antimon. Halterna var något lägre än under föregående kvartal på grund av att utvecklingsborrningarna i Youle fortsatte längre än vad vi hade förväntat oss och förflyttades till malmfyndighetens låghaltiga ekonomiska extremiteter. Den höga produktionshastigheten i kombination med de högre guldpriserna ledde till en rekordomsättning för kvartalet på 22,9 miljoner USD, en förbättring med 12 % jämfört med föregående kvartal och en justerad EBITDA-marginal på 67 % under kvartalet. Framöver förväntar vi oss att dessa halter förblir konstanta under tredje kvartalet och börja öka under fjärde kvartalet samt 2021 när vi trappar upp strossningen vid Youle-ådern.”

Duffy fortsätter, ”Björkdal hade ytterligare ett stabilt kvartal av guldproduktion med 11 250 uns, en förbättring från föregående kvartal, vilket ledde till 19,5 miljoner USD i intäkter och 7,2 miljoner USD i justerad EBITDA för andra kvartalet 2020. Med maj och juni som årets två bästa produktionsmånader fram till juni, förväntar vi oss att Björkdal kommer att förbättras operativt och ekonomiskt under de kommande kvartalen när vi utvecklar de lägre nivåerna av Aurora med högre halter och drar fördel av de förbättrade transportpriserna vi nu får från de underjordiska gruvorna.”

Duffy fortsätter, ”Bolagets likvida ställning på 20,9 miljoner USD i slutet av andra kvartalet liknar slutet av första kvartalet, men under andra kvartalet var vi tvungna att lägga ut cirka 5,0 miljoner USD i nettofinansieringskostnader efter avdrag från syndikatet som en del av den slutliga återbetalningen av guldobligationerna. Dessutom utesluter kontantbalansen under andra kvartalet ett kvitto på 3,4 miljoner USD för en försenad leverans vid Costerfield. Den togs emot i början av juli, men borde vanligtvis ha tagits emot i juni. Vi förutser inte några förseningar i dessa leveranser framöver.”

Duffy avslutar, ”Vi är glada över de resultat vi uppnådde under första halvåret 2020, som visar på en betydande förbättring av Mandalays totala resultat och fortsätter att vara glada över bolagets framtida tillväxt. Bolagets stabila finansiella ställning möjliggör en fortsatt utforskning nu när bolaget ska fortsätta växa organiskt.”

Finansiell sammanfattning för andra kvartalet 2020
Följande tabell sammanfattar bolagets finansiella resultat för de tre månader som slutade den 30 juni 2020 och 2019:

Three months
ended
June 30,
2020
Three months
ended
June 30,
2019
Six months
ended
June 30,
2020
Six months
ended
June 30,
2019
$’000$’000$’000$’000
Revenue42,33526,34483,90156,260
Cost of sales19,73420,75138,56644,145
Adjusted EBITDA (1)21,2714,10542,1749,352
Income from mine ops before depreciation, depletion22,6015,59345,33512,115
Adjusted net income (loss) (1)7,632 (3,926)12,818 (4,385)
Consolidated net loss (3,014) (9,750) (7,546) (11,085)
Capital expenditure (10,566) (10,238) (20,603) (17,650)
Total assets260,298255,506260,298255,506
Total liabilities156,523135,609156,523135,609
Adjusted net income (loss) per share (1)0.08 (0.04)0.14 (0.06)
Consolidated net loss per share (2) (0.03) (0.11) (0.08) (0.16)

1Justerad EBITDA, justerad nettovinst (förlust) före extraordinära engångsposter och justerad nettovinst (förlust) per aktie är mått som inte gäller för IFRS. Se ”mått som inte gäller för IFRS” i slutet av detta pressmeddelande”.
2Som ett resultat av en aktiekonsolidering den 2 juli 2019 har bolaget omarbetat antalet stamaktier och vinst (förlust) per aktie för alla tidsperioder som presenteras.

Under andra kvartalet 2020 sålde Mandalay 4 922 fler guldekvivalenta uns jämfört med andra kvartalet 2019. Bolagets realiserade guldpris ökade med 30 % jämfört med andra kvartalet 2019 och det realiserade antimonpriset ökade med 15 %. Nettoeffekten är att Mandalays intäkter på 42,3 miljoner USD under andra kvartalet 2020 var 61 % högre än under andra kvartalet 2019.

Kontantkostnaden per uns på 904 USD minskade med 20 % under andra kvartalet 2020 jämfört med samma kvartal föregående år, främst på grund av högre produktion och lägre försäljningskostnader. Försäljningskostnader under andra kvartalet 2020 jämfört med andra kvartalet 2019 var 1,7 miljoner USD lägre vid Costerfield och 0,7 miljoner USD lägre vid Björkdal. De konsoliderade allmänna och administrativa kostnaderna var 0,2 miljoner USD högre jämfört med samma kvartal föregående år.

Mandalay genererade 23,1 miljoner USD i justerat EBITDA under andra kvartalet 2020 jämfört med 4,1 miljoner USD i justerat EBITDA under andra kvartalet 2019. Justerad nettovinst uppgick till 7,6 miljoner USD under det andra kvartalet 2020, vilket utesluter förlusten av verkligt värde på 15,9 miljoner USD relaterade till guldsäkringarna i samband med den syndikerade faciliteten, en vinst på 5,8 miljoner USD för upphävande av återställning vid Cerro Bayo samt 0,5 miljoner USD i skötsel- och underhållskostnader, jämfört med en justerad nettoförlust på 3,9 miljoner USD under det andra kvartalet 2019. Konsoliderad nettoförlust var 3,0 miljoner USD för andra kvartalet 2020, jämfört med en förlust på 9,8 miljoner USD under andra kvartalet 2019.

Mandalay slutade det andra kvartalet 2020 med 20,9 miljoner USD i kontanter och likvida medel.

Operativ sammanfattning andra kvartalet 2020
Tabellen nedan sammanfattar bolagets kapitalutgifter och driftskostnader per enhet för de tre och sex månaderna som slutade den 30 juni 2020 och 2019:Three months
ended June 30, 2020
Three months
ended June 30, 2019
Six months
ended June 30, 2020
Six months
ended June 30, 2019
$’000$’000$’000$’000
Björkdal
Gold produced (oz) 11,25014,24322,00028,628
Cash cost (1) per oz gold produced ($)1,0788181,065870
All-in sustaining cost (1) per oz gold produced ($)1,5001,1681,4901,138
Capital development2,2682,1104,4793,838
Property, plant and equipment purchases2,4522,8424,7793,788
Capitalized exploration338189984294
Costerfield
Gold produced (oz)10,3533,30120,973 7,406
Antimony produced (t)9463712,054946
Gold equivalent produced (oz)13,5025,25728,42912,812
Cash cost (1) per oz gold eq. produced ($)6621,5416041,270
All-in sustaining cost (1) per oz gold eq. produced ($)1,0252,4419351,996
Capital development3,4813,3146,6776,455
Property, plant and equipment purchases7161,3121,4972,552
Capitalized exploration1,3354592,067529
Consolidated
Gold equivalent produced (oz)24,75219,50050,42941,440
Cash cost* per oz gold eq. produced ($)9041,1308671,100
All-in sustaining cost (1) per oz gold eq. produced ($)1,2981,6321,2441,513
Capital development5,7495,42411,15610,293
Property, plant and equipment purchases3,1684,1546,2766,340
Capitalized exploration (2)1,6496603,1711,017

1Kontantkostnad och sammanlagd kostnad är mått som inte gäller för IFRS. Se ”mått som inte gäller för IFRS” i slutet av detta pressmeddelande.
2Inkluderar aktiverade prospekteringskostnader som rör andra tillgångar utanför kärnverksamheten.

Björkdal guldgruva, Skellefteå, Sverige

Björkdal producerade 11 250 uns guld under andra kvartalet 2020 till en kontantkostnad och AISC på 1 078 USD/uns respektive 1 500 USD/uns, jämfört med en kontantkostnad och AISC på 818 USD/uns respektive 1 168 USD/uns under andra kvartalet 2019.

Costerfield guld-antimongruva, Victoria, Australien

Costerfield producerade 10 353 guldekvivalenta uns och 946 ton antimon för 13 502 guldekvivalenta uns under andra kvartalet 2020. På grund av den högre mängden producerad guldekvivalent minskade kontantkostnaden och AISC vid Costerfield till 662 USD/uns respektive 1 025 USD/uns jämfört med en kontantkostnad och AISC på 1 541 USD/uns respektive 2 441 USD/uns under andra kvartalet 2019.

Cerro Bayo silver-guldgruva, Patagonien, Chile

Under andra kvartalet 2020 spenderade bolaget 0,5 miljoner USD på underhåll vid Cerro Bayo jämfört med 0,8 miljoner USD under motsvarande kvartal föregående år. Cerro Bayo är för närvarande föremål för ett bindande optionsavtal mellan bolaget och Equus Mining (”Equus”) enligt vilket Equus har en option att förvärva Cerro Bayo. Ytterligare information finns i bolagets pressmeddelande från den 8 oktober 2019.

Lupin, Nunavut, Kanada

Utgifter för skötsel och underhåll vid Lupin var mindre än 0,1 miljoner USD under andra kvartalet 2020, vilket var samma som andra kvartalet 2019. Kostnader för återställning vid Lupin var 5,1 miljoner USD under det andra kvartalet 2020 jämfört med 0,2 miljoner USD under andra kvartalet 2019. I januari avslutade Lupine Mines Incorporated sin offentliga utfrågningsprocess för den slutliga stängnings- och återvinningsplanen (”FCRP”) och denna FCRP godkändes därefter den 28 februari 2020.

Challacollo, Chile

Inga viktiga händelser inträffade under andra kvartalet 2020. Ytterligare information om det slutgiltiga avtalet som tecknats med Aftermath Silver för försäljningen av Challacollo finns i bolagets pressmeddelande från den 12 november 2019.

La Quebrada, Chile

Koppar-silverprojektet La Quebrada i Chile fortsatte att vara till salu under hela perioden.

COVID-19

Coronaviruspandemin (”COVID-19”) finns i alla länder där företaget är verksamt, med rapporterade fall i Kanada, Australien, Sverige och Chile. Bolaget har vid denna tidpunkt aktiverat kontinuitetsplaner på alla anläggningar. Ledningen fortsätter att övervaka utvecklingen i alla jurisdiktioner och anpassar planeringen efter behov. Mer information finns i pressmeddelandet från den 20 mars 2020.

Bolaget förväntar sig för närvarande att den starka rörelseutvecklingen som sågs under andra kvartalet kommer att fortsätta, men COVID-19-pandemin skapar osäkerheter. För närvarande upprätthåller bolaget sin befintliga produktionsplan för 2020, men fortsätter att noga övervaka situationen i både Australien och Sverige och kommer att göra justeringar om det behövs.

Konferenssamtal

Mandalays ledning kommer att hålla ett konferenssamtal för investerare och analytiker den 13 augusti 2020 klockan 08.00 (Toronto-tid).

Analytiker och intresserade investerare inbjuds att delta genom att använda följande uppringningsnummer:

Participant Number:(201) 689-8341
Participant Number (Toll free):(877) 407-8289
Conference ID:13708185

En inspelning av konferenssamtalet kommer att finnas tillgänglig till kl. 23.59 (Toronto -tid), den 27 augusti 2020, och nås på följande uppringningsnummer:

Encore Toll Free Dial-in Number: (877) 660-6853
Encore ID:13708185

Mer information:

Dominic Duffy
President och Chief Executive Officer

Edison Nguyen
Manager, Analytics och Investor Relations

Kontakt:
(647) 260-1566

Om Mandalay Resources Corporation:

Mandalay Resources är ett kanadensiskt företag verksamt inom naturresurser som har produktionstillgångar i Australien och Sverige samt underhålls- och utvecklingsprojekt i Chile. Bolaget fokuserar på att öka produktionen vid dess guld- och antimonverksamhet i Australien, och guldproduktion från sin verksamhet i Sverige för att skapa kortsiktigt kassaflöde.

Framåtblickande uttalanden

Detta nyhetsmeddelande innehåller ”framåtblickande uttalanden” enligt definitionen i gällande värdepapperslagar, inklusive uttalanden om bolagets förväntade resultat under räkenskapsåret 2020. Läsarna varnas för att förlita sig på framåtblickande uttalanden. Faktiska resultat och händelseutvecklingen kan skilja sig väsentligt från vad som anges i dessa uttalanden, bland annat beroende på variationer i råvarupriser, allmänna marknadsförhållanden och ekonomiska förhållanden. De faktorer som anges ovan är inte avsedda att motsvara en uttömmande förteckning av de faktorer som kan påverka Mandalay. En beskrivning av ytterligare risker som kan leda till att faktiska resultat och händelseutvecklingen skiljer sig från vad som anges i framåtblickande uttalanden i detta nyhetsmeddelande finns under rubriken ”Riskfaktorer” i Mandalays årsinformationsblankett daterad den 30 mars 2020. En kopia finns att tillgå under Mandalays profil på www.sedar.com. Det kan dessutom inte garanteras att antagna resurser som upptäcks till följd av ytterligare borrningar någonsin kommer att uppgraderas till bevisade eller sannolika reserver. Mandalay har försökt att identifiera viktiga faktorer som kan leda till att faktiska åtgärder, händelser eller resultat skiljer sig väsentligt från vad som beskrivs i dessa framåtblickande uttalanden, men det kan finnas andra faktorer som leder till att åtgärder, händelser eller resultat inte blir som förväntat, beräknat eller avsett. Det finns inga garantier för att framåtblickande uttalanden kommer att visa sig vara korrekta, eftersom faktiska resultat och framtida händelser kan skilja sig väsentligt från vad som förväntas vid tiden för sådana uttalanden. Följaktligen ska läsarna inte förlita sig på framåtblickande uttalanden.

Mått som inte gäller för IFRS

Detta pressmeddelande kan innehålla hänvisningar till justerad EBITDA, justerat nettoresultat, kontantkostnad per säljbart producerat guldekvivalent uns, kontantkostnad per säljbart uns av producerat silver netto av guldkrediter och AISC. Dessa är samtliga mått som inte gäller för IFRS och inte har någon standardiserad betydelse enligt IFRS. Därför är det möjligt att dessa mått inte är jämförbara med liknande mått som presenteras av andra emittenter.

Ledningen använder EBITDA som ett mått för rörelseresultat för att bidra till bedömningen av Bolagets förmåga att generera likviditet genom att använda kassaflöde till att finansiera framtida behov av rörelseinvesteringar och finansiera framtida anläggningskostnader samt för att bidra till att jämföra finansiella resultat från period till period på en konsekvent basis. Ledningen använder det justerade nettoresultatet för att göra det lättare att förstå Bolagets finansiella resultat före inverkan från extraordinära eller engångsposter. Bolaget anser att dessa mått används av och är användbara för investerare och andra användare av Bolagets finansiella redovisningar när de ska utvärdera Bolagets rörelse- och kassaresultat. Detta beror på att de med hjälp av dessa kan analysera Bolagets finansiella resultat utan att ta hänsyn till extraordinära poster, icke kontanta poster och sidoposter, som kan variera mycket från bolag till bolag och mellan olika perioder.

Bolaget definierar justerad EBITDA som intäkt från gruvverksamhet, med avdrag för administrativa kostnader, och före räntor, skatter, icke-kontantavgifter/(-intäkter), koncerninterna kostnader och finansieringskostnader. Bolaget definierar justerat nettoresultat som nettoresultat före engångsposter. Engångsposter är intäkts- och utgiftsposter som presenteras separat på grund av deras art och i vissa fall förväntade sällsynta händelser som ger upphov till dem. En avstämning mellan justerad EBITDA och justerat nettoresultat å ena sidan och konsoliderat nettoresultat å andra sidan ingår i MD&A.

För Costerfield beräknas producerat säljbart guldekvivalent uns genom att addera antalet ton av säljbart antimon som producerats under perioden, multiplicerat med det genomsnittliga antimonpriset, till producerat säljbart gulduns vilket delas med periodens genomsnittliga guldpris. Den totala kontanta driftkostnaden som är associerad med produktionen av dessa säljbara ekvivalenta uns under perioden, delas sedan med producerade säljbara guldekvivalenta uns för att ge kontantkostnaden per säljbart producerat ekvivalent uns. Kontantkostnaden exkluderar royalty-kostnader. Anläggningens AISC-kostnader inkluderar totala kontanta driftskostnader, upprätthållande av gruvkapital, royalty-kostnader, tillskott och minskningar. Upprätthållande kapital återspeglar det kapital som krävs för att upprätthålla varje anläggnings nuvarande verksamhetsnivå. Anläggningarnas AISC per guldekvivalenta uns under en period är lika med AISC dividerat med de säljbara guldekvivalenta uns som producerades under perioden.

För Björkdal delas sedan den totala kontanta driftkostnaden som är associerad med produktionen av säljbara gulduns under perioden, med producerade säljbara gulduns för att ge kontantkostnaden per producerat säljbart gulduns. Kontantkostnaden exkluderar royalty-kostnader. Sammanlagda kostnader för anläggningen omfattar totala kontanta driftkostnader, royalty-kostnader, tillskott, substansminskning, nedskrivning och amortering. Anläggningens AISC-kostnader inkluderar totala kontanta driftskostnader, upprätthållande av gruvkapital, royalty-kostnader, tillskott och minskningar. Upprätthållande kapital återspeglar det kapital som krävs för att upprätthålla varje anläggnings nuvarande verksamhetsnivå. Anläggningarnas AISC per guldekvivalenta uns under en period är lika med AISC dividerat med de säljbara guldekvivalenta uns som producerades under perioden.

För hela bolaget beräknas kontantkostnaden per säljbart guldekvivalent uns genom att summera guldekvivalenta uns som produceras på varje anläggning och dela totalen med summan för den rörliga kontantkostnaden på anläggningarna, plus bolagets fasta kostnader. AISC per säljbara guldekvivalenta uns under perioden är lika med summan av kontantkostnader förknippade med produktion av guldekvivalenta uns på alla operativa platser under perioden plus företagets fasta kostnader under perioden plus upprätthållande av gruvkapital, royalty-kostnader, tillskott, minskning, avskrivningar och amortering, dividerat med totala säljbara guldekvivalenta uns som producerats under perioden. En avstämning mellan försäljningskostnader och kontantkostnader, liksom kontantkostnad för alla AISC-kostnader ingår i MD&A.

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

PRESS RELEASE: NACON ANNOUNCES A SPECIAL EDITION THEMED REVOLUTION UNLIMITED PRO CONTROLLER FOR THE NEXT CALL OF DUTY® GAME28.9.2020 18:00:10 CESTPress release

NACON ANNOUNCES A SPECIAL EDITION THEMED REVOLUTION UNLIMITED PRO CONTROLLER FOR THE NEXT CALL OF DUTY GAME Lesquin, September 28, 2020 – NACON, a leading designer and distributor of gaming accessories, is pleased to announce it has entered into a licensing agreement with Activision to create a special edition themed REVOLUTION Unlimited Pro Controller for the next game in the iconic Call of Duty franchise. Planned for release on November 13th 2020, Call of Duty: Black Ops Cold War drops players into the depth of the Cold War’s volatile geopolitical universe in a gripping experience where nothing is as it seems. In addition to the story campaign, Black Ops Cold War will bring an arsenal of Cold War weapons and equipment into the next generation of Black Ops Multiplayer combat, and an all-new co-operative gameplay experience with Zombies. Boasting a wireless game mode, the REVOLUTION Unlimited for PlayStation4 offers exceptional performance and multiple configuration options that compet

EVS Broadcast Equipment reports update of share buyback program28.9.2020 17:45:00 CESTPress release

Publication on September 28, 2020, after market closing Regulated information – reporting share buyback EVS Broadcast Equipment S.A.: Euronext Brussels (EVS.BR), Bloomberg (EVS BB), Reuters (EVSB.BR) EVS reports update of share buyback program EVS Broadcast Equipment reports that the following transactions, conducted within the framework of the share buyback program announced on May 6, 2020, took place between September 21, 2020 and September 25, 2020. DateNumber of shares acquiredAverage price (EUR)Highest price (EUR)Lowest price (EUR)Total (EUR)21/09/20205,00013.517813.6213.42 67,589 22/09/20205,00013.582413.8013.42 67,912 23/09/20203,65015.565213.7213.46 56,813 24/09/20201,97113.577013.6613.52 26,760 25/09/20204,99313.652913.7413.54 68,169 Total20,614 13.9344 13.80 13.42 287,243 As of September 25, 2020, and since the start of the buyback program, EVS has bought 252,263 shares at an average price of EUR 15,3008, representing in total EUR 3,859,819. After aforementioned transactions

CONDITIONS FOR THE RIKSBANK´S PURCHASES OF COMMERCIAL PAPER28.9.2020 16:20:00 CESTPress release

Complete terms and conditions can be retrieved at http://www.riksbank.se https://www.riksbank.se/sv/penningpolitik/penningpolitiska-instrument/kop-av-foretagscertifikat/ Bid procedure on 30 September 2020 Certificate:Commercial paper issued in SEK by non-financial companies with a registered office in Sweden and with a remaining maturity of up to six months on the Bid date, i.e. with the maturity date on 30 March 2021 at the latest. Delivery may not be made in commercial paper purchased by the Counterparty from the issuer less than one week prior to the date for announcing the Special terms, i.e. the purchase may not have been made after 21 September 2020.Bids:Counterparties may make one bid per Credit rating class and maturity class. Bids are made to tel 08-696 69 70 and confirmed by e-mail to EOL@riksbank.se.Bid date:Wednesday 30 September 2020Bid time:0900-0930 hours (CEST) on the Bid dateRequested volume: (corresponding nominal amount)SEK 4 billion Highest permitted bid volume: (co

Sista dag för handel med BTA28.9.2020 14:30:00 CESTPressemelding

Pressmeddelande Malmö, Sverige, 28 september 2020 Sista dag för handel med BTA Sista dag för handel med Acarix AB:s (”Acarix” eller ”Bolaget”) BTA (betald tecknad aktie) är torsdag den 1 oktober 2020 och stoppdagen är måndag den 5 oktober 2020. I företrädesemissionen, som avslutades den 8 september, gav Bolaget ut 86 156 738 aktier. Företrädesemissionen tillförde Acarix cirka 56 MSEK före avdrag för kostnader relaterade till företrädesemissionen. Företrädesemissionen har nu registrerats hos Bolagsverket och sista dag för handel i Acarix BTA infaller den 1 oktober 2020. Stoppdagen är den 5 oktober 2020 och aktier beräknas finnas på respektive VP-konto eller depå den 7 oktober 2020. Genom företrädesemissionen, som nu har registrerats hos Bolagsverket, ökade antal aktier till 137 850 781 aktier och aktiekapitalet till 1 378 507,81 SEK. Rådgivare Redeye Aktiebolag var finansiell rådgivare och Baker McKenzie var legal rådgivare i samband med företrädesemissionen. Hagberg & Aneborn agerar em

Last day of trading in paid subscribed shares (Sw. BTA)28.9.2020 14:30:00 CESTPress release

Press release Malmö, Sweden September 28, 2020 Last day of trading in paid subscribed shares (Sw. BTA) Last day of trading in subscribed paid shares ("BTA") in Acarix AB ("Acarix" or the “Company") will be Thursday the 1 October 2020 and stop day will be Monday the 5 October 2020. In the rights issue, which was completed on 8 September 2020, the Company issued 86,156,738 shares. Through the rights issue, Acarix raises approx. SEK 56 million before deduction of costs related to the rights issue. The rights issue has now been registered with the Swedish Companies Registration Office (Sw. Bolagsverket) and the last day of trading in Acarix BTA will be 1 October 2020. The stop day will be 5 October 2020. Shares are estimated to be delivered to the shareholders´ securities or custodian account, respectively, on 7 October 2020. The rights issue has been registered with the Swedish Companies Registration Office, whereby the total number of shares in Acarix amount to 137,850,781 shares and the

RESULT OF SEK CREDIT OPERATION28.9.2020 11:45:00 CESTPress release

RESULT OF SEK CREDIT OPERATION 2020-09-28Auction date:2020-09-28Payment date:2020-09-28 (at 3 pm)Maturity date:2020-12-28Term:13 weeksOffered volume:UnlimitedTotal bid amount:SEK 0 billionNumber of bids0Allotment:SEK 0 billionInterest rate:Repo rate RESULT OF SEK CREDIT OPERATION 2020-09-28Auction date:2020-09-28Payment date:2020-09-28 (at 3 pm)Maturity date:2021-03-29Term:26 weeksOffered volume:UnlimitedTotal bid amount:SEK 0 billionNumber of bids0Allotment:SEK 0 billionInterest rate: Repo rate