GlobeNewswire by notified

Mandalay Resources Corporation tillkännager produktions- och försäljningsresultaten för tredje kvartalet 2021

Dela

TORONTO, Oct. 20, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation (”Mandalay” eller ”bolaget”) (TSX: MND, OTCQB: MNDJF) tillkännagav idag sina produktions- och försäljningsresultat för tredje kvartalet 2021.

Produktionshöjdpunkter för tredje kvartalet 2021:

 • Konsoliderad produktion av säljbara guldekvivalenter på 33 121 uns – högsta kvartalsresultat sedan fjärde kvartalet 2017;
 • Konsoliderad försäljning på 29 752 uns guldekvivalent – högsta kvartalsbeloppet på fyra år;
 • Costerfields högsta kvartalsvisa produktion någonsin av säljbara guldekvivalenter på 18 946 uns; och
 • Cerro Bayo producerade 2 925 uns guldekvivalent. Bolaget förväntar sig att Cerro Bayos totala bidrag kommer att uppgå till 9 000–10 000 uns guldekvivalent i slutet av året.

Baserat på de årliga produktionsresultaten förväntar sig Mandalay att den konsoliderade säljbara produktionen 2021 (exklusive produktionen från Cerro Bayo) kommer att ligga i den högre delen av den tidigare tillhandahållna produktionsprognosen på 105 000–117 000 uns guldekvivalent.

Dominic Duffy, President och CEO på Mandalay, kommenterar:

”Mandalay fortsatte att leverera starka resultat under tredje kvartalet. Produktionen av 33 121 säljbara uns guldekvivalent var bolagets bästa resultat sedan fjärde kvartalet 2017 och utgjorde vårt femte kvartal i följd med ökad produktion. De konsoliderade 90 640 uns guldekvivalent som producerades under de första nio månaderna visar inte bara stabilitet i vår verksamhet, utan positionerar också bolaget för att nå de övre gränserna i vår kombinerade produktionsprognos för 2021 från Costerfield och Björkdal. De främsta skälen till detta är överprestationen vid Costerfield och det ökade antimonpriset.”

Duffy fortsätter, ”Costerfield uppnådde ännu ett enastående kvartal och producerade 18 946 uns säljbar guldekvivalent – den högsta produktionen i bolagets historia. På grund av de nuvarande globala logistikutmaningarna försenades dock transporten av september månads flotationskoncentrat till början av oktober, vilket resulterade i att intäkterna från denna del av produktionen försenades till fjärde kvartalet.”

”Om vi blickar framåt kommer vi att fortsätta med de planerade utgrävningarna av de högre halterna i Youle-fyndigheten. Vi räknar också med att komma in i Shepherd-zonen under fjärde kvartalet 2021, eftersom den lägsta nivån som för närvarande prospekteras kommer att gå in i Shepherd-zonen i södra delen.”

Duffy tillägger, ”Vid Björkdal var produktionen för tredje kvartalet på 11 250 säljbara gulduns en liten förbättring jämfört med föregående kvartal, men den ligger fortfarande under den planerade produktionstakten. Det positiva för kvartalet var att vi i september började se förbättrade halter då den underjordiska verksamheten kunde minska den alltför stora utspädningen vid viktiga strossar. Vi testar för närvarande bultning av de övre delarna av strossarna för att bättre kunna kontrollera utspädningen och de initiala resultaten har varit positiva. Denna justering tillsammans med andra utspädningsåtgärder som genomförs bör leda till att brytningshalterna fortsätter att förbättras under resten av 2021.”

Duffy avslutar, ”Cerro Bayo fortsatte med sin bearbetning av låghaltigt mineraliserat avfall under hela tredje kvartalet och producerade 2 925 uns säljbart guld ekvivalent. På grund av den ekonomiska ovissheten kring denna process tillhandahölls ingen produktionsprognos för Cerro Bayo i början av året. Med något högre halter än väntat i kombination med ett starkt silverpris har projektet dock varit lönsamt sedan starten i mars 2021. Bearbetningen fortsätter fram till den 1 december 2021 då Equus Mining förvärvar äganderätten till verksamheten.”

Säljbar produktion för kvartalet som slutade 30 september 2021:

 • Under tredje kvartalet 2021 producerade bolaget totalt 26 328 uns guld och 860 ton antimon och 85 279 uns silver, vilket representerar en produktion på totalt 33 121 uns guldekvivalent jämfört med 22 793 uns guld och 991 ton antimon under tredje kvartalet 2020, vilket representerar totalt 25 664 uns guldekvivalent.
 • Produktionen vid Björkdal uppgick till 11 250 uns guld under tredje kvartalet 2021, jämfört med 11 044 uns guld under tredje kvartalet 2020.
 • Produktionen i Costerfield uppgick till 13 315 uns guld och 860 ton antimon under tredje kvartalet 2021, jämfört med 11 749 uns guld och 991 ton antimon under tredje kvartalet 2020.
 • Produktionen vid Cerro Bayo uppgick till 1 763 uns guld och 85 279 uns silver under tredje kvartalet 2021 jämfört med ingen produktion under tredje kvartalet 2020.

Säljbar produktion för de nio månaderna som slutade 30 september 2021:

 • Bolaget producerade totalt 72 696 uns guld, 2 550 ton antimon och 216 040 uns silver, vilket motsvarar en produktion på totalt 90 640 uns guldekvivalent, jämfört med 65 766 uns guld och 3 045 ton antimon under motsvarande nio månader 2020, vilket representerar totalt 76 093 uns guldekvivalent.
 • Produktionen vid Björkdal uppgick till 34 046 uns guld.
 • Produktionen vid Costerfield uppgick till 34 356 uns guld och 2 550 ton antimon.
 • Produktionen vid Cerro Bayo uppgick till 4 294 uns guld och 216 040 uns silver.

Tabell 1 – Säljbar produktion för tredje kvartalet och nio månader av 2021 och 2020

MetalSourceThree months ended
September 30
2021
Three months ended
September 30
2020
Nine months ended
September 30
2021
Nine months ended
September 30
2020
Gold (oz)Björkdal11,25011,04434,04633,044
Costerfield13,31511,74934,35632,722
Cerro Bayo1,763-4,294-
Total26,32822,79372,69665,766
Antimony (t)Costerfield8609912,5503,045
Silver (oz)Cerro Bayo85,279-216,040-
Average quarterly prices:
Gold US$/oz1,7901,907
Antimony US$/t11,7205,524
Silver US$/oz24.3824.00
Total Gold Eq. (oz)(1)
Björkdal11,25011,04434,04633,044
Costerfield18,94614,62049,22243,049
Cerro Bayo2,925-7,372-
Total33,12125,66490,64076,093
 1. Kvartalsvis produktion av uns guldekvivalent (”Au Eq. oz”) beräknas genom att säljbar kvantitet av guld (”Au”), silver (”Ag”) och antimon (”Sb”) under perioden multipliceras med respektive genomsnittligt marknadspris för råvaran under perioden. De två beloppen adderas sedan till ett ”totalvärde baserat på marknadspris” som sedan delas med guldets genomsnittliga marknadspris under perioden. Guldets och silvrets genomsnittspris under perioderna beräknas som genomsnittet av dagliga stängningskurser på London Metal Exchange under perioden, där priset på veckoslut och helgdagar tas från den senaste bankdagen. Antimonets genomsnittspris under perioden beräknas som genomsnittet av det dagliga genomsnittet av högsta och lägsta lagerpriser på Rotterdambörsen under perioden, där priset på veckoslut och helgdagar tas från den senaste bankdagen. Källa för Au- och Ag-priser är www.transamine.com, och för Sb-priset www.metalbulletin.com.

Försäljning för tredje kvartalet som slutade 30 september 2021:

 • Under tredje kvartalet 2021 sålde bolaget totalt 24 022 uns guld, 677 ton antimon och 95 198 uns silver, vilket representerar totalt 29 752 uns guldekvivalent jämfört med 23 000 uns guld och 1 036 ton antimon under tredje kvartalet 2020, vilket representerar totalt 26 001 uns guldekvivalent.
 • Björkdal sålde 11 297 uns guld under tredje kvartalet 2021, jämfört med 11 511 uns guld under tredje kvartalet 2020.
 • Costerfield sålde 10 717 uns guld och 677 ton antimon under tredje kvartalet 2021, jämfört med 11 489 uns guld och 1 036 ton antimon under tredje kvartalet 2020.
 • Cerro Bayo sålde 2 008 uns guld och 95 198 uns silver under tredje kvartalet 2021 jämfört med ingen försäljning under tredje kvartalet 2020.

Försäljning för de nio månader som slutade 30 september 2021:

 • Bolaget sålde 71 769 uns guld, 2 293 ton antimon och 185 222 uns silver, vilket motsvarar totalt 87 580 uns guldekvivalent jämfört med 65 743 uns guld och 2 829 ton antimon under de första nio månaderna 2020, vilket motsvarar totalt 75 193 uns guldekvivalent.
 • Björkdal sålde 35 505 uns guld.
 • Costerfield sålde 32 528 uns guld och 2 293 ton antimon.
 • Cerro Bayo sålde 3 736 uns guld och 185 222 uns silver under de första nio månaderna 2021 jämfört med ingen försäljning under motsvarande period 2020.

Tabell 2 – Försäljning för tredje kvartalet och nio månader av 2021 och 2020

MetalSourceThree months ended
September 30
2021
Three months ended
September 30
2020
Nine months ended
September 30
2021
Nine months ended
September 30
2020
Gold (oz)Björkdal11,29711,51135,50534,566
Costerfield10,71711,48932,52831,177
Cerro Bayo2,008-3,736-
Total24,02223,00071,76965,743
Antimony (t)Costerfield6771,0362,2932,829
Silver (oz)Cerro Bayo95,198-185,222-
Average quarterly prices:
Gold US$/oz1,7901,907
Antimony US$/t11,7205,524
Silver US$/oz24.3824.00
Total Gold Eq. (oz)1
Björkdal11,29711,51135,50534,566
Costerfield15,15014,49045,72140,627
Cerro Bayo3,305-6,354-
Total29,75226,00187,58075,193
 1. Kvartalsvis såld guldekvivalent beräknas genom att säljbar kvantitet av guld och antimon under perioden multipliceras med respektive genomsnittligt marknadspris för råvaran under perioden. Sedan adderas de två beloppen till ett ”totalvärde baserat på marknadspris” som sedan delas med guldets genomsnittliga marknadspris under perioden. Källa för Au- och Ag-priser är www.transamine.com, och för Sb-priset är www.metalbulletin.com. Priser under veckoslut och helgdagar är hämtade från närmaste föregående arbetsdag.

Mer information:

Dominic Duffy
President och Chief Executive Officer

Edison Nguyen
Manager, Analytics och Investor Relations

Kontakt:
647 260 1566

Om Mandalay Resources Corporation:

Mandalay Resources är ett kanadensiskt bolag verksamt inom naturresurser som har produktionstillgångar i Australien (Costerfield guld-antimongruva) och Sverige (Björkdalsgruvan), samt underhålls-, avvecklings- och utvecklingsprojekt i Chile och Kanada. Bolaget fokuserar på ökad produktionsprofil och minskade kostnader för att generera signifikant positivt kassaflöde.

Mandalays uppdrag är att skapa värde för aktieinnehavare genom den vinstgivande driften i både Costerfield- och Björkdalsgruvan. För närvarande är bolagets främsta mål att fortsätta utvinningen av den höggradiga ådern Youle i Costerfield, som fortsätter att leverera höggradig malm, samt att även fokusera på att utöka Youles mineralreserver på djupet. I Björkdal siktar bolaget på att under kommande år öka produktionen i Aurora-zonen för att maximera gruvans vinstmarginaler.

Framåtblickande uttalanden:

Detta nyhetsmeddelande innehåller ”framåtblickande uttalanden” enligt definitionen i gällande värdepapperslagar, inklusive uttalanden om bolagets produktion av guld, antimon och silver under räkenskapsåret 2021. Läsarna ska inte förlita sig på framåtblickande uttalanden. Faktiska resultat och händelseutvecklingen kan skilja sig väsentligt från vad som anges i dessa uttalanden, bland annat beroende på variationer i råvarupriser, allmänna marknadsförhållanden och ekonomiska förhållanden. De faktorer som anges ovan är inte avsedda att motsvara en uttömmande förteckning av de faktorer som kan påverka Mandalay. En beskrivning av ytterligare risker som kan leda till att faktiska resultat och händelseutvecklingen skiljer sig från vad som anges i framåtblickande uttalanden i detta nyhetsmeddelande finns under rubriken ”Riskfaktorer” i Mandalays årsinformationsblankett daterad den 30 mars 2021. En kopia finns att tillgå under Mandalays profil på www.sedar.com. Det kan dessutom inte garanteras att antagna resurser som upptäcks till följd av ytterligare borrningar någonsin kommer att uppgraderas till bevisade eller sannolika reserver. Mandalay har försökt identifiera viktiga faktorer som kan leda till att faktiska åtgärder, händelser eller resultat skiljer sig väsentligt från vad som beskrivs i dessa framåtblickande uttalanden, men det kan finnas andra faktorer som leder till att åtgärder, händelser eller resultat inte blir som förväntat, beräknat eller avsett. Det finns inga garantier för att framåtblickande uttalanden kommer att visa sig vara korrekta, eftersom faktiska resultat och framtida händelser kan skilja sig väsentligt från vad som förväntas vid tiden för sådana uttalanden. Följaktligen ska läsarna inte förlita sig på framåtblickande uttalanden.

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Information on the total number of voting rights and shares26.11.2021 22:30:00 CET | Press release

REGULATED INFORMATION Information on the total number of voting rights and shares Mont-Saint-Guibert (Belgium), November 26, 2021, 10:30 pm CET / 4:30 pm ET – In accordance with article 15 of the Law of 2 May 2007 on the disclosure of large shareholdings, Nyxoah SA(Euronext Brussels and Nasdaq: NYXH) publishes the belowinformation following the exercise of subscription rights and the issue of new shares. Share capital: EUR 4,427,369.69 Total number of securities carrying voting rights: 25,772,359 (all ordinary shares) Total number of voting rights (= denominator): 25,772,359 (all relating to ordinary shares) Number of rights to subscribe to securities carrying voting rights not yet issued: 105 “2016 ESOP Warrants” issued on November 3, 2016, entitling their holders to subscribe to a total number of 52,500 securities carrying voting rights (all ordinary shares); 100 “2018 ESOP Warrants” issued on December 12, 2018, entitling their holders to subscribe to a total number of 50,000 securit

Fobi to Host Shareholder Update and Earnings Webinar26.11.2021 17:57:56 CET | Press release

VANCOUVER, British Columbia, Nov. 26, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fobi AI Inc. (FOBI:TSXV) (FOBIF:OTCQB) (the “Company” or “Fobi”), a leading data intelligence company using artificial intelligence to help clients turn real-time data into actionable insights and personalized customer engagement, is pleased to announce that Fobi will host a virtual-only shareholder update webinar on Thursday, December 2, 2021, from 9-10am PST (12-1pm EST). The shareholder update webinar will be facilitated by Rob Anson, CEO and Mark Lotz, CFO, who will review the company's most recent reporting period as well as discuss milestones, financial strength, M&A and the outlook for the remainder of the fiscal year. Fobi CEO Rob Anson and CFO Mark Lotz will facilitate pre-submitted and live-chat questions and answers. The company will answer pre-submitted and live questions at the conclusion of prepared remarks. Investors are asked to submit their questions to ir@fobi.ai. To register for this webinar, please visit

Nordic American Tankers Ltd (NYSE: NAT) – Purchase of shares by NAT board member Alexander Hansson (DUPLICATE)26.11.2021 16:25:26 CET | Press release

Friday, November 26, 2021 Dear Shareholders and Investors, Alexander Hansson, Board member in Nordic American Tankers Ltd and son of Herbjorn Hansson, the NAT Founder, Chairman and CEO, has today bought 50,000 share in NAT at $1.8564 per share. Following the transaction, Alexander Hansson privately owns 1,035,000 shares in Nordic American Tankers Ltd. As in the past, the Hansson family is the largest private shareholder in NAT. Alexander Hansson commented: “Uncertain times are normally good for our tankers. The recent set-back in stock markets is a good opportunity to accumulate shares” Sincerely, Herbjorn Hansson Founder, Chairman & CEO Nordic American Tankers Ltd. www.nat.bm CAUTIONARY STATEMENT REGARDING FORWARD-LOOKING STATEMENTS Matters discussed in this press release may constitute forward-looking statements. The Private Securities Litigation Reform Act of 1995 provides safe harbor protections for forward-looking statements in order to encourage companies to provide prospective i

CONDITIONS FOR RIKSBANK REVERSED AUCTIONS SEK GOVERNMENT BONDS26.11.2021 16:20:00 CET | Press release

Bid procedure, 2021-12-03BondsSWEDISH GOVERNMENT: 1062. SE0013935319. 2031-05-12 SWEDISH GOVERNMENT: 1063, SE0015193313, 2045-11-24 Bid date2021-12-03Bid times09.00-10.00 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)1062: 500 mln SEK +/-250 mln SEK 1063: 500 mln SEK +/-250 mln SEK Highest permitted bid volume (corresponding nominal amount)1062: 500 mln SEK per bid 1063: 500 mln SEK per bid Lowest permitted bid volume (corresponding nominal amount)SEK 50 million per bidExpected allocation timeNot later than 10.15 (CET/CEST) on the Bid dateDelivery and payment date2021-12-07Delivery of bondsTo the Riksbank's account in Euroclear Sweden AB's securities settlement system 1 4948 6383 Stockholm, 2021-11-26 This is a translation of the special terms and conditions published on www.riksbank.se. In the case of any inconsistency between the English translation and the Swedish language version, the Swedish language version shall prevail. Complete terms and conditions c

CONDITIONS FOR RIKSBANK REVERSED AUCTIONS SEK TREASURY BILLS26.11.2021 16:20:00 CET | Press release

Bid procedure, 2021-12-01BillsSWEDISH T-BILL: SE0017084494. 2022-02-16 SWEDISH T-BILL: SE0015659529, 2022-03-16 Bid date2021-12-01Bid times10.00-11.00 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)SE0017084494: 500 mln SEK +/-250 mln SEK SE0015659529: 1000 mln SEK +/-500 mln SEK Highest permitted bid volume (corresponding nominal amount)SE0017084494: 500 mln SEK per bid SE0015659529: 1000 mln SEK per bid Lowest permitted bid volume (corresponding nominal amount)SEK 50 million per bidExpected allocation timeNot later than 11.15 (CET/CEST) on the Bid dateDelivery and payment date2021-12-03Delivery of billsTo the Riksbank's account in Euroclear Sweden AB's securities settlement system 1 4948 6383 Stockholm, 2021-11-26 This is a translation of the special terms and conditions published on www.riksbank.se. In the case of any inconsistency between the English translation and the Swedish language version, the Swedish language version shall prevail. Complete terms an

CONDITIONS FOR RIKSBANK BID PROCEDURE KOMMUNINVEST BONDS26.11.2021 16:20:00 CET | Press release

Bid procedure, 2021-11-30BondsKOMMUNINVEST I SVERIGE: 2311. SE0010948240. 2023-11-13 KOMMUNINVEST I SVERIGE: 2505, SE0011414010, 2025-05-12 KOMMUNINVEST I SVERIGE: G23, XS1897258098, 2023-06-01 BidsBids on interest and volume are entered via Bloomberg Bond Auction SystemBid date2021-11-30Bid times10.00-11.00Requested volume (corresponding nominal amount)2311: 750 mln SEK +/-400 mln SEK 2505: 500 mln SEK +/-250 mln SEK G23: 250 mln SEK +/-150 mln SEK Highest permitted bid volume (corresponding nominal amount)2311: 750 mln SEK per bid 2505: 500 mln SEK per bid G23: 250 mln SEK per bid Lowest permitted bid volume (corresponding nominal amount)SEK 50 million per bidExpected allocation timeNot later than 11.15 (CET/CEST) on the Bid dateDelivery and payment date2021-12-02Delivery of bondsTo the Riksbank's account in Euroclear Sweden AB's securities settlement system 1 4948 6383General Terms and ConditionsGeneral Terms and Conditions General Terms and Conditions för the Riksbank’s Purchases o

CONDITIONS FOR THE RIKSBANK´S PURCHASES OF COMMERCIAL PAPER26.11.2021 16:20:00 CET | Press release

Bid procedure, 2021-12-01CertificateCommercial paper issued in SEK by non-financial companies with their registered office in Sweden and with a remaining maturity of up to six months on the Bid date. i.e. with the latest maturity date as of 2022-06-01 Delivery may not be made in commercial paper purchased by the Counterparty from the issuer less than one week prior to the date for announcing the Special terms, i.e. the purchase may not have been made after 2021-11-19 BidsCounterparties may make one bid per Credit rating class and maturity class. Bids are made to tel 08-696 69 70 and confirmed by e-mail to EOL@riksbank.se.Bid date2021-12-01Bid times09.00-09.30 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)SEK 4 billionHighest permitted bid volume (corresponding nominal amount)The total bid volume from one Counterparty for the two Credit rating classes may not exceed SEK 4 billion. No bid may contain Commercial paper in excess of SEK 250 million issued by the s