GlobeNewswire

Mandalay Resources Corporation tillkännager produktions- och försäljningsresultaten för tredje kvartalet 2020 och reviderad prognos för helåret 2020

Dela

TORONTO, Oct. 14, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation (”Mandalay” eller ”bolaget”) (TSX: MND, OTCQB: MNDJF) tillkännagav idag sina produktions- och försäljningsresultat för tredje kvartalet 2020.

Produktionshöjdpunkter för tredje kvartalet 2020:

 • 22 793 säljbara gulduns producerades under tredje kvartalet 2020, bolagets bästa konsoliderade kvartalsvisa säljbara guldproduktion sedan fjärde kvartalet 2017
 • En förbättring av den konsoliderade säljbara guldproduktionen för fjärde kvartalet i följd
 • 26 001 uns guldekvivalent såldes under tredje kvartalet 2020, den största mängden för bolaget sedan första kvartalet 2018
 • Vi förväntar oss att uppfylla eller överträffa vår ursprungliga konsoliderade produktionsprognos för 2020 vad beträffar guldekvivalent.

Under tredje kvartalet 2020 producerade Mandalay en konsoliderad mängd motsvarande 25 664 säljbara uns guldekvivalent och sålde 26 001 uns guldekvivalent.

Dominic Duffy, President och Chief Executive Officer på Mandalay, kommenterar: ”Tredje kvartalets guldproduktion på 22 793 säljbara uns var bolagets bästa kvartalsvisa konsoliderade produktion sedan fjärde kvartalet 2017, och markerade även en förbättring av den säljbara guldproduktionen för fjärde kvartalet i följd. Detta främjades av ännu ett starkt kvartal från Costerfield och fick stöd av den stabila prestationen i Björkdal-verksamheten.”

Duffy fortsätter, ”På Costerfield fortsatte Youle att leverera utmärkta resultat då malmhalterna under tredje kvartalet var 11,54 g/t och 4,1 % för bearbetat guld respektive antimon. Förbättringen av bearbetade guldhalter jämfört med 11,17 g/t under förra kvartalet är en betydande prestation då anläggningen fortsatte att blanda ut sin gruvproduktion med den lägre halten från Brunswick-ådern. Sammanlagt producerade anläggningen 14 620 säljbara uns guldekvivalent – 11 749 säljbara gulduns och 991 ton säljbart antimon. De 1 036 ton antimon som såldes under detta kvartal var bolagets högsta kvartalsnivå sedan första kvartalet 2014. Detta trots att Youle-fyndigheten gav jämförelsevis lägre halter på flera nivåer under tredje kvartalet. Under resten av året räknar vi med en ökning av produktionen eftersom flera produktionsstopp planeras för Youle.”

Duffy fortsätter, ”Produktionen på 11 044 säljbara gulduns vid Björkdal under tredje kvartalet var i linje med föregående kvartal. Men på grund av de utmaningar vad gäller utspädningen som vi fortfarande handskas med har anläggningen i dagsläget lägre produktionsnivåer än vad vi förutsett. Produktionen under resten av året förväntas att bli bättre och fokus förblir på kapitalutveckling för att gå vidare ner i Aurora-zonens högre malmhalter på låg nivå. Auroras kapitalutveckling och definitionsborrning lyfter fram flera åderstrukturer parallellt med Aurora och förutspår ett betydligt starkare 2021 för Björkdal.”

Duffy avslutar, ”Mandalay fortsätter att bygga på den styrka som skapades under första halvåret genom att presentera ännu ett starkt produktions- och försäljningskvartal. Vi förväntar oss att uppfylla eller överträffa vår konsoliderade produktionsprognos för 2020 vad beträffar guldekvivalent, men vi tillhandahåller en uppdatering av produktions- och kostnadsprognosen för att bättre återspegla variationen och den totala prestationen på varje anläggning. Tack vare de enastående framsteg inom kapitalutvecklingen som gjordes på Costerfield har denna anläggning dessutom påskyndat kapitalutvecklingen som ursprungligen planerades för 2021, vilket ökade de utvecklade metrarna och investeringarna vid Costerfield. Vi avser också att öka prospekteringsutgifterna med cirka en miljon dollar i Costerfield under resten av året för att vidareutveckla de uppmuntrande resultaten som vi hittills har sett. För mer information, se tabellen nedan.”

Säljbar produktion för kvartalet som slutade 30 september 2020:

 • Under tredje kvartalet 2020 producerade bolaget totalt 22 793 uns guld och 991 ton antimon, vilket representerar en produktion på totalt 25 664 uns guldekvivalent jämfört med 14 983 uns guld och 402 ton antimon under tredje kvartalet 2019, vilket representerar totalt 16 625 uns guldekvivalent.

 • Produktionen vid Björkdal uppgick till 11 044 uns guld under tredje kvartalet 2020, jämfört med 11 880 uns guld under tredje kvartalet 2019.

 • Produktionen i Costerfield uppgick till 11 749 uns guld och 991 ton antimon under tredje kvartalet 2020, jämfört med 3 103 uns guld och 402 ton antimon under tredje kvartalet 2019.

Säljbar produktion för de nio månaderna som slutade 30 september 2020:

 • Bolaget producerade totalt 65 766 uns guld och 3 045 ton antimon, vilket motsvarar en produktion på totalt 76 093 uns guldekvivalent, jämfört med 51 017 uns guld och 1 348 ton antimon under motsvarande nio månader 2019, vilket representerar totalt 58 065 uns guldekvivalent.

 • Produktionen vid Björkdal uppgick till 33 044 uns guld.

 • Produktionen vid Costerfield uppgick till 32 722 uns guld och 3 045 ton antimon.

Tabell 1 – Säljbar produktion för tredje kvartalet och nio månader av 2020 och 2019

MetalSourceThree months ended
September 30
2020
Three months ended
September 30
2019
Nine months ended
September 30
2020
Nine months ended
September 30
2019
Gold (oz)Björkdal11,04411,88033,04440,508
Costerfield11,7493,10332,72210,509
Total22,79314,98365,76651,017
Antimony (t)Costerfield9914023,0451,348
Average quarterly prices:
Gold US$/oz1,9071,473
Antimony US$/t5,5246,015
Total Gold Eq. (oz)(1)
Björkdal11,04411,88033,04440,508
Costerfield14,6204,74543,04917,557
Total25,66416,62576,09358,065
 1. Kvartalsvis produktion av uns guldekvivalent (”Au Eq. oz”) beräknas genom att säljbar kvantitet av guld (”Au”) och antimon (”Sb”) under perioden multipliceras med respektive genomsnittligt marknadspris för råvaran under perioden. De två beloppen adderas sedan till ett ”totalvärde baserat på marknadspris” som sedan delas med guldets genomsnittliga marknadspris under perioden. Guldets genomsnittspris under perioden beräknas som genomsnittet av dagliga stängningskurser på London Metal Exchange under perioden, där priset på veckoslut och helgdagar tas från den senaste bankdagen. Antimonets genomsnittspris under perioden beräknas som genomsnittet av det dagliga genomsnittet av högsta och lägsta lagerpriser på Rotterdambörsen under perioden, där priset på veckoslut och helgdagar tas från den senaste bankdagen. Källan till alla priser är www.metalbulletin.com.

Försäljning för kvartalet som slutade 30 september 2020:

 • Under tredje kvartalet 2020 sålde bolaget totalt 23 000 uns guld och 1 036 ton antimon, vilket representerar totalt 26 001 uns guldekvivalent jämfört med 16 132 uns guld och 412 ton antimon under tredje kvartalet 2019, vilket representerar totalt 17 814 uns guldekvivalent.

 • Björkdal sålde 11 511 uns guld under tredje kvartalet 2020, jämfört med 13 006 uns guld under tredje kvartalet 2019.

 • Costerfield sålde 11 489 uns guld och 1 036 ton antimon under tredje kvartalet 2020, jämfört med 3 126 uns guld och 412 ton antimon under tredje kvartalet 2019.

Försäljning för de nio månader som slutade 30 september 2020:

 • Bolaget sålde totalt 65 743 uns guld och 2 829 ton antimon, vilket representerar totalt 75 193 uns guldekvivalent jämfört med 53 750 uns guld och 1 361 ton antimon under tredje kvartalet 2019, vilket representerar totalt 60 815 uns guldekvivalent.

 • Björkdal sålde 34 566 uns guld.

 • Costerfield sålde 31 177 uns guld och 2 829 ton antimon.

Tabell 2 – Försäljning för tredje kvartalet och nio månader av 2020 och 2019

MetalSourceThree months ended
September 30
2020
Three months ended
September 30
2019
Nine months ended
September 30
2020
Nine months ended
September 30
2019
Gold (oz)Björkdal11,51113,00634,56643,160
Costerfield11,4893,12631,17710,590
Total23,00016,13265,74353,750
Antimony (t)Costerfield1,0364122,8291,361
Average quarterly prices:
Gold US$/oz1,9071,473
Antimony US$/t5,5246,015
Total Gold Eq. (oz)1
Björkdal11,51113,00634,56643,160
Costerfield14,4904,80840,62717,655
Total26,00117,81475,19360,815
 1. Kvartalsvis såld guldekvivalent beräknas genom att säljbar kvantitet av guld och antimon under perioden multipliceras med respektive genomsnittligt marknadspris för råvaran under perioden. Sedan adderas de två beloppen till ett ”totalvärde baserat på marknadspris” som sedan delas med guldets genomsnittliga marknadspris under perioden. Källan till alla priser är www.metalbulletin.com där priser för veckoslut och helgdagar har tagits från den senaste bankdagen.

Tabell 3 – Reviderad och ursprunglig prognos för helåret 2020

2020E Revised2020 Original
Björkdal
Gold produced (oz)43,000 – 47,00051,000 – 57,000
Cash cost(1) per oz gold produced$950 – $1,100$750 – $900
All-in sustaining cost(1) per oz gold produced$1,400 – $1,640$1,110 – $1,340
Capital expenditures$22M – $27M$22M – $27M
Costerfield
Gold produced (oz)44,000 – 48,00032,000 – 38,000
Antimony produced (t)4,000 – 4,3003,000 – 3,500
Gold equivalent produced(2) (oz) – revised prices57,000 – 62,00042,000 – 49,000
Gold equivalent(3) (oz) – original pricesn/a44,000 – 52,000
Cash cost(1) per oz gold eq. produced$575 – $725$725 – $875
All-in sustaining cost(1) per oz gold eq. produced$950 – $1,160$1,010 – $1,220
Capital expenditures$21M – $26M$17M – $21M
Consolidated
Gold equivalent(2) produced (oz) – revised prices100,000 – 109,00093,000 – 106,000
Gold equivalent(3) produced (oz) – original pricesn/a95,000 – 109,000
Average cash cost(4) per oz gold eq.$765 – $915$765 – $915
Average all-in sustaining cost(4) per oz gold eq.$1,090 – $1,360$1,090 – $1,360
Capital expenditures$43M – $52M$39M – $48M
 1. Kontantkostnad och sammanlagd kostnad är mått som inte gäller för IFRS. Se ”Mått som inte gäller för IFRS” i slutet av pressmeddelandet
 2. Förmodade genomsnittliga metallpriser: 1 775 dollar/uns för guld, 5 792 dollar/ton för antimon
 3. De ursprungliga metallpriserna som användes i pressmeddelandet den 16 januari 2020 var 1 478 dollar/uns för guld och 5 931 dollar/ton för antimon
 4. Konsoliderade kostnader per uns guldekvivalent inbegriper företagsutgifter och totala kostnader för skötsel och underhåll på Cerro Bayo.

Mer information:

Dominic Duffy
President och Chief Executive Officer

Edison Nguyen
Manager, Analytics och Investor Relations

Kontakt:
647 260 1566

Om Mandalay Resources Corporation:

Mandalay Resources är ett kanadensiskt bolag verksamt inom naturresurser som har produktionstillgångar i Australien och Sverige samt underhålls- och utvecklingsprojekt i Chile. Bolaget fokuserar på att öka produktionen vid sin guld- och antimonverksamhet i Australien, och guldproduktion från sin verksamhet i Sverige för att skapa kortsiktigt kassaflöde.

Framåtblickande uttalanden:

Detta nyhetsmeddelande innehåller ”framåtblickande uttalanden” enligt definitionen i gällande värdepapperslagar, inklusive uttalanden om bolagets förväntade produktion av guld och antimon, kontantkostnad och sammanlagd kostnad samt kapitalutgifter under räkenskapsåret 2020. Läsarna varnas för att förlita sig på framåtblickande uttalanden. Faktiska resultat och händelseutvecklingen kan skilja sig väsentligt från vad som anges i dessa uttalanden, bland annat beroende på variationer i råvarupriser, allmänna marknadsförhållanden och ekonomiska förhållanden. De faktorer som anges ovan är inte avsedda att motsvara en uttömmande förteckning av de faktorer som kan påverka Mandalay. En beskrivning av ytterligare risker som kan leda till att faktiska resultat och händelseutvecklingen skiljer sig från vad som anges i framåtblickande uttalanden i detta nyhetsmeddelande finns under rubriken ”Riskfaktorer” i Mandalays årsinformationsblankett daterad den 30 mars 2020. En kopia finns att tillgå under Mandalays profil på www.sedar.com. Det kan dessutom inte garanteras att antagna resurser som upptäcks till följd av ytterligare borrningar någonsin kommer att uppgraderas till bevisade eller sannolika reserver. Mandalay har försökt att identifiera viktiga faktorer som kan leda till att faktiska åtgärder, händelser eller resultat skiljer sig väsentligt från vad som beskrivs i dessa framåtblickande uttalanden, men det kan finnas andra faktorer som leder till att åtgärder, händelser eller resultat inte blir som förväntat, beräknat eller avsett. Det finns inga garantier för att framåtblickande uttalanden kommer att visa sig vara korrekta, eftersom faktiska resultat och framtida händelser kan skilja sig väsentligt från vad som förväntas vid tiden för sådana uttalanden. Följaktligen ska läsarna inte förlita sig på framåtblickande uttalanden.

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Composition of the Nomination Committee of Orion Corporation21.10.2020 17:40:00 CESTPress release

ORION CORPORATION STOCK EXCHANGE RELEASE 21 OCTOBER 2020 at 6.40 p.m. EEST Composition of the Nomination Committee of Orion Corporation The Board of Directors of Orion Corporation has elected the following persons to the Nomination Committee of the company: Annika EkmanPetteri KarttunenTimo MaasiltaMikael Silvennoinen Heikki WesterlundJukka Ylppö Heikki Westerlund was elected Chairman of the Committee. The Committee prepares and presents a recommendation to the Board of Directors for the proposal to the Annual General Meeting concerning the composition of the Board. The essentials of the working order of the Nomination Committee and a description of the election process of its members are provided at http://www.orion.fi/en/Orion-group/corporate-governance/board-of-directors/board-committees/, a page in the Corporate Governance section of the Orion Group internet website. Orion Corporation Timo Lappalainen President and CEO Olli Huotari SVP, Corporate Functions Contact person: Timo Lapp

Norsk Hydro: REMINDER - Hydro’s third quarter results 202021.10.2020 16:30:00 CESTPress release

Hydro's third quarter results 2020 will be released at 07:00 CEST (01:00 EDT, 06:00 BST, 05:00 UTC), on Friday October 23, 2020. The quarterly report and presentation slides will be available on www.hydro.com at the same time. President & CEO Hilde Merete Aasheim and EVP & CFO Pål Kildemo will host an audio webcast and a conference call, in English, at 08:30 CEST the same day. Due to the Covid-19 situation, there will be no analyst and press conference at our corporate headquarters. In order to listen to the presentation, please join the audio webcast. There will be a Q&A session directly after the presentation. If you would like to ask questions, you need to join the conference call before end of the presentation. See details below (it will not be possible to ask questions on the audio webcast). To join the conference call, please use the “Click to Join” link below 5-10 minutes prior to start time. You will be asked to enter your phone number and registration details. The Event Confer

Norsk Hydro: PÅMINNELSE - Presentasjon av Hydros resultat for tredje kvartal 202021.10.2020 16:30:00 CESTPressemelding

Hydros resultat for tredje kvartal 2020 blir offentliggjort fredag 23. oktober 2020 kl. 07.00 (norsk tid). Kvartalsrapporten og presentasjonsmaterialet blir samtidig gjort tilgjengelig på www.hydro.com. Konsernsjef Hilde Merete Aasheim og konserndirektør for økonomi og finans Pål Kildemo vil presentere resultatet på engelsk samme dag kl. 08.30 (norsk tid) via audio webcast og telefonkonferanse. Pga. Covid-19-situasjonen vil det ikke bli pressekonferanse ved vårt hovedkontor. Presentasjonen kan følges via audio webcast. Det vil være mulig å stille spørsmål rett etter presentasjonen. For å stille spørsmål må du være koblet på telefonkonferansen før presentasjonen er ferdig. Se detaljer nedenfor (det vil ikke være mulig å stille spørsmål via audio webcast). Du melder deg på telefonkonferansen ved å klikke på lenken “Click to Join“ 5-10 minutter før start. Du må oppgi telefonnummer og registreringsdetaljer. Konferansesystemet vil ringe tilbake på det oppgitte telefonnummeret og koble deg t

SEK TENDER OPERATION ANNOUNCEMENT FOR ONWARD LENDING21.10.2020 16:20:00 CESTPress release

SEK TENDER OPERATION ANNOUNCEMENT FOR ONWARD LENDING 2020-10-23 Transaction type:SEK CreditTender date:2020-10-23Time for submission of bids:10.30-11.00 (CEST)Payment date:2020-10-27Final repayment date2024-10-28Offered volume:50 billion SEKMinimum bid amount:10 million SEKMaximum bid amount:12.5 billion SEKMaximum number of bids from each participant: 1Interest rate:0.00 %Additional interest rate:0.10 per cent ALL APPROVED COUNTERPARTIES ARE INVITED TO SUBMIT VOLUME BIDS TO THE RIKSBANK (46-8-6966970) BY 11.00 ON OCTOBER 23 2020, AT THE LATEST. CONFIRMATION ON E-MAIL: eol@riksbank.se Result of the auction will be published at 11.30 (CEST) on Tender date. Complete terms and conditions can be retrieved at http://www.riksbank.se

Enento Group’s financial information 202121.10.2020 14:30:00 CESTPress release

ENENTO GROUP PLC, STOCK EXCHANGE RELEASE 21 OCTOBER 2020 AT 3.30 P.M. EEST Enento Group’s financial information 2021 Enento Group Plc will publish its Financial Statements Bulletin for 2020 on Friday, 12 February 2021. The Annual Report and Financial Statements 2020 will be published in week 10 at https://enento.com/investors/ Enento Group’s Annual General Meeting is planned to be held on Monday, 29 March 2021. The notice to convene the Annual General Meeting will be given later on by the Board of Directors. Enento Group’s financial reporting in 2021 Financial Statements Bulletin for 2020 on Friday, 12 February 2021Interim Report for January – March 2021 on Thursday, 29 April 2021Half Year Financial Report for January – June 2021 on Wednesday, 21 July 2021Interim Report for January – September 2021 on Friday, 29 October 2021 All financial reports are published in English and Finnish and they are also available at https://enento.com/investors/ after the publication. ENENTO GROUP PLC For