GlobeNewswire by notified

Mandalay Resources Corporation tillkännager produktions- och försäljningsresultaten för första kvartalet 2022

Dela

TORONTO, April 14, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation (”Mandalay” eller ”bolaget”) (TSX: MND, OTCQB: MNDJF) tillkännagav idag sina produktions- och försäljningsresultat för första kvartalet 2022.

Produktionshöjdpunkter för första kvartalet:

 • Konsoliderad produktion av säljbar guldekvivalent och försäljning av 29 631 respektive 28 280 uns;
 • Produktion av 12 384 uns säljbar guldekvivalent vid Björkdal, högsta produktionsresultat för ett kvartal sedan Q2 2019; och
 • 12 134 uns guld sålt vid Björkdal, högsta försäljningsresultat för ett kvartal sedan Q3 2019.

Dominic Duffy, President och CEO på Mandalay, kommenterar:

”Mandalays gedigna start på året innebär att vi är på rätt kurs för att uppnå vår produktionsprognos för 2022. De fortsatt utmärkta resultaten visar på en hållbar och stegvis tillväxt på båda anläggningarna med en konsoliderad säljbar produktion på 29 631 uns guldekvivalent under Q1 2022, vilket är högre jämfört med samma period föregående år.

”Produktionen av 12 384 uns säljbart guld vid Björkdal under första kvartalet var vårt högsta resultat för ett kvartal sedan Q2 2019. Produktionen på anläggningen uppgick till planerad volym och vi förväntar oss att den kommer att fortsätta växa under hela året eftersom vi fokuserar på produktionsområden med högre halter i gruvan och fortsätter att vidta åtgärder för att minska utspädningen.

”Costerfield uppnådde ytterligare ett stabilt kvartal och producerade 17 247 uns säljbart guld ekvivalent, en ökning med 12 % jämfört med första kvartalet 2021. Detta beror främst på nästan rekordhöga guldhalter på 13,5 g/t under det aktuella kvartalet. Metall som producerades under första kvartalet 2022 minskade något jämfört med fjärde kvartalet 2021, då lägre än genomsnittliga ton bearbetades på grund av problem med driftsättningen av den nya krossaren vid bearbetningsanläggningen. Endast 32 206 ton bearbetades under första kvartalet 2022, jämfört med i genomsnitt 36 370 ton per kvartal 2021. Den nya krossaren fungerar nu optimalt, och vi förväntar oss att bearbetade ton ska förbli som planerat under resten av året. I slutet av kvartalet råkade vi ut för förseningar till följd av covid-19-relaterade problem i Shanghai-hamnen där vår produkt går igenom – vi förväntar oss att dessa förseningar är tillfälliga.

”Den här starka starten på året stärker den stabila verksamhetsbas som vi har etablerat under de senaste åren. Vi ser fram emot ytterligare tillväxt och ett långvarigt hållbart resultat.”

Säljbar produktion för kvartalet som slutade den 31 mars 2022:

 • Under första kvartalet 2022 producerade bolaget totalt 24 581 uns guld och 683 ton antimon, vilket representerar totalt 29 631 uns guldekvivalent jämfört med 23 661 uns guld och 832 ton antimon under första kvartalet 2021, vilket representerar totalt 28 676 uns guldekvivalent.
 • Produktionen i Björkdal uppgick till 12 384 uns guld under första kvartalet 2022, jämfört med 11 855 uns guld under första kvartalet 2021.
 • Produktionen i Costerfield uppgick till 12 197 uns guld och 683 ton antimon under första kvartalet 2022, jämfört med 11 082 uns guld och 832 ton antimon under första kvartalet 2021.

Tabell 1 – Produktion för första kvartalet 2022 och 2021, samt fjärde kvartalet 2021

MetalSourceThree months endedMarch 312022Three months endedMarch 312021Three months endedDecember 312021
Gold (oz)Björkdal12,38411,85511,190
Costerfield12,19711,08213,397
Cerro Bayo-7241,009
Total24,58123,66125,596
Antimony (t)Costerfield683832830
Silver (oz)Cerro Bayo-43,69950,556
Average quarterly prices:
Gold US$/oz1,8741,7951,796
Antimony US$/t13,8569,44213,221
Silver US$/oz-26.2323.31
Total Gold Eq. (oz)(1)
Björkdal12,38411,85511,190
Costerfield17,24715,45819,507
Cerro Bayo-1,3631,665
Total29,63128,67632,362
 1. Kvartalsvis produktion av uns guldekvivalent (”Au Eq. oz”) beräknas genom att säljbar kvantitet av guld (”Au”), silver (”Ag”) och antimon (”Sb”) under perioden multipliceras med respektive genomsnittligt marknadspris för råvaran under perioden. De två beloppen adderas sedan till ett ”totalvärde baserat på marknadspris” som sedan delas med guldets genomsnittliga marknadspris under perioden. Guldets och silvrets genomsnittspris under perioderna beräknas som genomsnittet av dagliga stängningskurser på London Metal Exchange under perioden, där priset på veckoslut och helgdagar tas från den senaste bankdagen. Antimonets genomsnittspris under perioden beräknas som genomsnittet av det dagliga genomsnittet av högsta och lägsta lagerpriser på Rotterdambörsen under perioden, där priset på veckoslut och helgdagar tas från den senaste bankdagen. Källan för Au- och Ag-priserna är www.transamine.com, och för Sb-priset www.metalbulletin.com.

Försäljning för kvartalet som slutade den 31 mars 2022:

 • Under första kvartalet 2022 sålde bolaget totalt 24 383 uns guld och 527 ton antimon, vilket representerar totalt 28 280 uns guldekvivalent jämfört med 24 600 uns guld och 972 ton antimon under första kvartalet 2021, vilket representerar totalt 29 713 uns guldekvivalent.
 • Björkdal sålde 12 134 uns guld under första kvartalet 2022, jämfört med 12 076 uns guld under första kvartalet 2021.
 • Costerfield sålde 12 249 uns guld och 527 ton antimon under första kvartalet 2022, jämfört med 12 524 uns guld och 972 ton antimon under första kvartalet 2021.

Tabell 2 – Försäljning första kvartalet 2022 och 2021, samt fjärde kvartalet 2021

MetalSourceThree months endedMarch 312022Three months endedMarch 312021Three months endedDecember 312021
Gold (oz)Björkdal12,13412,07610,749
Costerfield12,24912,52417,057
Cerro Bayo--764
Total24,38324,60028,570
Antimony (t)Costerfield5279721,334
Silver (oz)Cerro Bayo--39,614
Average quarterly prices:
Gold US$/oz1,8741,7951,796
Antimony US$/t13,8569,44213,221
Silver US$/oz-26.2323.31
Total Gold Eq. (oz)1
Björkdal12,13412,07610,749
Costerfield16,14617,63726,877
Cerro Bayo--1,278
Total28,28029,71338,904
 1. Kvartalsvis såld guldekvivalent beräknas genom att säljbar kvantitet av guld och antimon under perioden multipliceras med respektive genomsnittligt marknadspris för råvaran under perioden. Sedan adderas de två beloppen till ett ”totalvärde baserat på marknadspris” som sedan delas med guldets genomsnittliga marknadspris under perioden. Källa för Au- och Ag-priser är www.transamine.com, och för Sb-priset är www.metalbulletin.com. Priser under veckoslut och helgdagar är hämtade från närmaste föregående arbetsdag.

Mer information:

Dominic Duffy
President och Chief Executive Officer

Edison Nguyen
Director, Business Valuations & Investor Relations

Kontakt:
647.260.1566

Om Mandalay Resources Corporation:

Mandalay är ett kanadensiskt bolag verksamt inom naturresurser, som har produktionstillgångar i Australien (Costerfield guld-antimongruva) och Sverige (Björkdalsgruvan). Bolaget fokuserar på ökad produktion och minskade kostnader för att generera signifikant positivt kassaflöde. Mandalay har åtagit sig att arbeta på ett säkert och hållbart sätt, samtidigt som bolaget utvecklar en hög nivå av samhälls- och medarbetarengagemang.

Mandalays uppdrag är att skapa värde för aktieinnehavare genom vinstgivande drift och fortsatt regionalt prospekteringsprogram i både Costerfield- och Björkdalsgruvan. För närvarande är bolagets huvudsakliga mål att fortsätta bryta den höghaltiga Youle-ådern i Costerfield, gå in på djupet i Shepherd-ådrorna, som båda kommer att fortsätta leverera höghaltig malm till bearbetningsanläggningen samt utvidga Youles mineralreserver. I Björkdal siktar bolaget på att under kommande år öka produktionen i Aurora-zonen och andra områden med högre halter för att maximera gruvans vinstmarginaler.

Framåtblickande uttalanden:

Detta nyhetsmeddelande innehåller ”framåtblickande uttalanden” enligt definitionen i gällande värdepapperslagar, inklusive uttalanden om bolagets förväntade produktion av guld och antimon samt kostnader för räkenskapsåret 2022. Läsarna varnas för att förlita sig på framåtblickande uttalanden. Faktiska resultat och händelseutvecklingen kan skilja sig väsentligt från vad som anges i dessa uttalanden, bland annat beroende på variationer i råvarupriser, allmänna marknadsförhållanden och ekonomiska förhållanden. De faktorer som anges ovan är inte avsedda att motsvara en uttömmande förteckning av de faktorer som kan påverka Mandalay. En beskrivning av ytterligare risker som kan leda till att faktiska resultat och händelseutvecklingen skiljer sig från vad som anges i framåtblickande uttalanden i detta nyhetsmeddelande finns under rubriken ”Riskfaktorer” i Mandalays årsinformationsblankett daterad den 31 mars 2022. En kopia finns att tillgå under Mandalays profil på www.sedar.com. Det kan dessutom inte garanteras att antagna resurser som upptäcks till följd av ytterligare borrningar någonsin kommer att uppgraderas till visade eller sannolika reserver. Mandalay har försökt identifiera viktiga faktorer som kan leda till att faktiska åtgärder, händelser eller resultat skiljer sig väsentligt från vad som beskrivs i dessa framåtblickande uttalanden, men det kan finnas andra faktorer som leder till att åtgärder, händelser eller resultat inte blir som förväntat, beräknat eller avsett. Det finns inga garantier för att framåtblickande uttalanden kommer att visa sig vara korrekta, eftersom faktiska resultat och framtida händelser kan skilja sig väsentligt från vad som förväntas vid tiden för sådana uttalanden. Följaktligen ska läsarna inte förlita sig på framåtblickande uttalanden.

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Ted Elvhage, Board member in Fingerprint Cards AB (publ), has sold shares due to private financial commitments19.5.2022 14:14:57 CEST | Press release

Ted Elvhage, Board member in Fingerprint Cards AB, has sold 975,000 shares in Fingerprints. “The reason for my sale of shares is private financial commitments. I have an unchanged strong belief in the company's future and plan to invest in Fingerprints again as soon as it is possible for me to do so,” comments Ted Elvhage. Link to PDMR transactions register. For further information, please contact: Investor Relations: +46(0)10-172 00 10, investrel@fingerprints.com Press: +46(0)10-172 00 20, press@fingerprints.com About Fingerprints Fingerprint Cards AB (Fingerprints) – the world’s leading biometrics company, with its roots in Sweden. We believe in a secure and seamless universe, where you are the key to everything. Our solutions are found in hundreds of millions of devices and applications, and are used billions of times every day, providing safe and convenient identification and authentication with a human touch. For more information visit our website, read our blog, and follow us on

GOGL – Q1 2022 Presentation19.5.2022 13:59:16 CEST | Press release

Please find enclosed the presentation of Golden Ocean Group Limited’s first quarter 2022 results for today’s webcast / conference call at 15:00 CET. Attend by Webcast: Use to the follow link prior to the webcast: https://edge.media-server.com/mmc/p/zgb9bp5w Attend by Conference Call: Applicable dial-in telephone numbers are as follows: International Dial-In: +44 (0) 2071 92 8338 United Kingdom Toll Free: 08002796619 Norway Toll Free: 800 56 865 US Toll-Free: +1 877 870 9135 The presentation material which will be used in the teleconference/webcast can be downloaded on www.goldenocean.bm and replay details will also be available at this website. This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Securities Trading Act Attachment Golden Ocean Q1 2022 - Presentation

Vow ASA: Minutes of Annual General Meeting19.5.2022 12:40:04 CEST | Press release

The annual general meeting of Vow ASA was held today on 19 May 2022 at the company's premises at Lysaker Torg 12, 1366 Lysaker, Norway. All matters on the agenda were approved, cf. the notice of the Annual General Meeting that was published on 28 April 2022. The complete minutes are attached to this release. For further information, please contact: Erik Magelssen, CFO, Vow ASA Tel: +47 928 88 728 Email: erik.magelssen@vowasa.com About Vow Vow and its subsidiaries Scanship, C.H. Evensen and Etia are passionate about preventing pollution. The company’s world leading solutions convert biomass and waste into valuable resources and generate clean energy for a wide range of industries. Cruise ships on every ocean have Vow technology inside which processes waste and purifies wastewater. Fish farmers are adopting similar solutions, and public utilities and industries use our solutions for sludge processing, waste management and biogas production on land. With advanced technologies and solution

Bavarian Nordic modtager vaccineordre fra europæisk land efter bekræftede tilfælde af abekopper19.5.2022 11:46:42 CEST | pressemeddelelse

KØBENHAVN, Danmark, 19. maj 2022 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) meddelte i dag, at selskabet har indgået en kontrakt med et unavngivet europæisk land vedrørende levering af koppevaccinen IMVANEX® i forbindelse med nye tilfælde af abekopper, der er identificeret i løbet af maj 2022. Det første europæiske tilfælde blev bekræftet den 7. maj 2022 hos en person, der vendte hjem fra en rejse til Nigeria, hvor abekopper er naturligt forekommende. Efterfølgende er der bekræftet mere end 20 tilfælde i England, Portugal og Spanien, og flere formodede tilfælde er ved at blive undersøgt. De fleste infektioner lader til at være sket lokalt i de tre lande. I USA er der bekræftet et enkelt tilfælde hos en rejsende fra Canada, hvor der endnu ikke foreligger bekræftede tilfælde, men adskillige formodede tilfælde er ved at blive undersøgt. Bavarian Nordics koppevaccine er godkendt i USA under navnet JYNNEOS® og i Canada under navnet IMVAMUNE®. I begge lande er godkendelsen udvidet til at omfatte abek

Bavarian Nordic Secures Vaccine Order from European Country After Confirmed Monkeypox Cases19.5.2022 11:46:42 CEST | Press release

COPENHAGEN, Denmark, May 19, 2022 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) announced today that the Company has secured a contract with an undisclosed European country to supply its IMVANEX® smallpox vaccine in response to new cases of monkeypox evolving during May 2022. The first European case was confirmed on May 7, 2022, in an individual who returned from a travel to Nigeria, where monkeypox is endemic. Subsequently, more than 20 cases have been confirmed across England, Portugal and Spain with additional suspected cases currently being investigated. Evidence points to that most of the infections have been acquired locally in these countries. In the US, a single case has been confirmed in a traveler from Canada, where no cases are yet confirmed, but several remain under investigation. Bavarian Nordic’s smallpox vaccine is approved in the U.S. as JYNNEOS® and in Canada as IMVAMUNE®, both places with the approval extended to cover the monkeypox indication. The vaccine is approved in Europe a