GlobeNewswire by notified

Mandalay Resources Corporation tillkännager produktions- och försäljningsresultat för fjärde kvartalet och helåret 2021 samt produktions- och kostnadsprognos för 2022

Dela

TORONTO, Jan. 14, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation (”Mandalay” eller ”bolaget”) (TSX: MND, OTCQB: MNDJF) tillkännagav idag sina produktions- och försäljningsresultat för fjärde kvartalet och helåret 2021 samt produktions- och kostnadsprognos för 2022.

Produktionshöjdpunkter för fjärde kvartalet och helåret 2021:

 • Produktionsprognosen för helåret 2021 överskreds med en konsoliderad produktion av säljbara guldekvivalenter på 123 002 uns – den högsta sammanlagda mängden sedan 2017;
 • Antalet sålda säljbara guldekvivalenter för helåret uppgick till 126 241 uns – det högsta mängden sedan 2017;
 • En produktionstillväxt på 19 % och en försäljningstillväxt på 26 % jämfört med 2020;
 • Under fjärde kvartalet såldes totalt 38 904 uns guldekvivalent – det högsta kvartalsbeloppet sedan andra kvartalet 2016; och
 • Costerfields högsta kvartalsvisa produktion någonsin av säljbara guldekvivalenter på 19 507 uns.

Produktions- och kostnadsprognos för helåret 2022:

 • Den konsoliderade produktions- och kostnadsprognosen för helåret 2022 förväntas producera 118 000–130 000 uns guldekvivalent till en förväntad kontantkostnad på 700–900 USD och en sammanlagd kostnad på 1 100–1 300 USD.

Dominic Duffy, President och CEO på Mandalay, kommenterar:

”Mandalay Resources avslutade året starkt när Costerfield uppnådde en rekordhög kvartalsvis säljbar produktion av guldekvivalent på 19 507 uns. På konsoliderad basis var de 32 362 unsen säljbar guldekvivalent som producerades bolagets näst högsta kvartalsresultat 2021 och de 123 002 unsen guldekvivalent som producerades för hela året överskred inte bara prognosen för 2021, utan var också bolagets bästa resultat sedan 2017. De på varandra följande förbättringarna från år till år sedan 2019 markerar tydligt stabiliteten i Björkdal och den växande kvaliteten på vår ankartillgång i Costerfield.

”Från vår orderstock såldes en koncentration som överskred genomsnittet i Costerfield i december, vilket resulterade i 26 877 sålda uns guldekvivalent under fjärde kvartalet. De likvida medel som togs emot för leveranser i december kommer dock att redovisas under 2022. Dessutom utgjorde den totala produktionen av säljbara guldekvivalenter på 68 729 uns vid Costerfield en förbättring på 18 % jämfört med föregående år. Bolaget förväntar sig en stegvis förbättring av Costerfields produktionsprofil under 2022 med ökad strossning vid Youle och produktionsstart av höghaltigt guld i Shepherd-fyndigheten.

”Vid Björkdal var de 11 190 uns och 45 236 uns säljbart guld som producerades under fjärde kvartalet respektive helåret i linje med tidigare kvartal och år. Anläggningen fortsatte med de förändringar som syftar till att minska utspädningen och vi förväntar oss att halterna kommer att öka och stabiliseras på planerade nivåer under 2022. Under 2022 kommer Björkdal att öka strossningen inom Aurora-områdets lägre nivåer med högre halter och upprätthålla det operativa målet att uppnå 1,2 miljoner ton underjordisk malm per år.

”Vid Cerro Bayo fortsatte bearbetningen fram till den 1 december 2021, då bolaget slutförde försäljningen av tillgången till Equus Mining. Under september och oktober producerade anläggningen 1 665 uns säljbar guldekvivalent.

”Under 2022 förutser bolaget en konsoliderad produktion på mellan 118 000 och 130 000 uns guldekvivalent till en förväntad kontantkostnad på 700–900 USD och en sammanlagd kostnad på 1 100–1 300 USD. Bolaget ser också fram emot att följa upp den mycket framgångsrika prospekteringskampanjen 2021 med en förväntad prospekteringskostnad på mellan 7–9 miljoner USD i Costerfield och mellan 4–5 miljoner USD i Björkdal under 2022.”  

Säljbar produktion för kvartalet som slutade 31 december 2021:

 • Under fjärde kvartalet 2021 producerade bolaget totalt 25 596 uns guld, 830 ton antimon och 50 556 uns silver, vilket representerar totalt 32 362 uns guldekvivalent jämfört med 24 488 uns guld och 858 ton antimon under fjärde kvartalet 2020, vilket representerar totalt 27 351 uns guld ekvivalent.
 • Produktionen vid Björkdal uppgick till 11 190 uns guld under fjärde kvartalet 2021, jämfört med 12 252 uns guld under fjärde kvartalet 2020.
 • Produktionen i Costerfield uppgick till 13 397 uns guld och 830 ton antimon under fjärde kvartalet 2021 jämfört med 12 236 uns guld och 858 ton antimon under fjärde kvartalet 2020.
 • Produktionen vid Cerro Bayo uppgick till 1 009 uns guld och 50 556 uns silver under fjärde kvartalet 2021 jämfört med ingen produktion under fjärde kvartalet 2020.

Säljbar produktion för året som slutade 31 december 2021:

 • Bolaget producerade totalt 98 292 uns guld, 3 380 ton antimon och 266 596 uns silver, vilket representerar en produktion på totalt 123 002 uns guldekvivalent jämfört med 90 254 uns guld och 3 903 ton antimon, vilket representerar totalt 103 444 uns guldekvivalent under 2020.
 • Produktionen vid Björkdal uppgick till 45 236 uns guld.
 • Produktionen vid Costerfield uppgick till 47 753 uns guld och 3 380 ton antimon.
 • Produktionen vid Cerro Bayo uppgick till 5 303 uns guld och 266 596 uns silver.

Tabell 1 – Säljbar produktion för fjärde kvartalet och helåret 2021 och 2020

MetalSourceThree months
ended
December 31
2021
Three months
ended
December 31
2020
Year ended
December 31
2021
Year ended
December 31
2020
Gold (oz)Björkdal11,19012,25245,23645,296
Costerfield13,39712,23647,75344,958
Cerro Bayo1,009-5,303-
Total25,59624,48898,29290,254
Antimony (t)Costerfield8308583,3803,903
Silver (oz)Cerro Bayo50,556-266,596-
Average quarterly prices:
Gold US$/oz1,7961,876
Antimony US$/t13,2216,260
Silver US$/oz23.3124.43
Total Gold Eq. (oz)(1)
Björkdal11,19012,25245,23645,296
Costerfield19,50715,09968,72958,148
Cerro Bayo1,665-9,037-
Total32,36227,351123,002103,444
 1. Kvartalsvis produktion av uns guldekvivalent (”Au Eq. oz”) beräknas genom att säljbar kvantitet av guld (”Au”), silver (”Ag”) och antimon (”Sb”) under perioden multipliceras med respektive genomsnittligt marknadspris för råvaran under perioden. De två beloppen adderas sedan till ett ”totalvärde baserat på marknadspris” som sedan delas med guldets genomsnittliga marknadspris under perioden. Guldets och silvrets genomsnittspris under perioderna beräknas som genomsnittet av dagliga stängningskurser på London Metal Exchange under perioden, där priset på veckoslut och helgdagar tas från den senaste bankdagen. Antimonets genomsnittspris under perioden beräknas som genomsnittet av det dagliga genomsnittet av högsta och lägsta lagerpriser på Rotterdambörsen under perioden, där priset på veckoslut och helgdagar tas från den senaste bankdagen. Källan för Au- och Ag-priserna är www.transamine.com www.transamine.com, och för Sb-priset www.metalbulletin.com.

Försäljning för kvartalet som slutade 31 december 2021:

 • Under fjärde kvartalet 2021 sålde bolaget totalt 28 570 uns guld, 1 334 ton antimon och 39 614 uns silver, vilket representerar totalt 38 904 uns guldekvivalent jämfört med 21 689 uns guld och 915 ton antimon under fjärde kvartalet 2020, vilket representerar totalt 24 742 uns guld ekvivalent.
 • Björkdal sålde 10 749 uns guld under fjärde kvartalet 2021 jämfört med 10 746 uns guld under fjärde kvartalet 2020.
 • Costerfield sålde 17 057 uns guld och 1 334 ton antimon under fjärde kvartalet 2021 jämfört med 10 943 uns guld och 915 ton antimon under fjärde kvartalet 2020.
 • Cerro Bayo sålde 764 uns guld och 39 614 uns silver under fjärde kvartalet 2021 jämfört med ingen försäljning under fjärde kvartalet 2020.

Försäljning för året som slutade den 31 december 2021:

 • Bolaget sålde 100 203 uns guld, 3 627 ton antimon och 217 034 uns silver, vilket representerar totalt 126 241 uns guldekvivalent jämfört med 87 432 uns guld och 3 744 ton antimon, vilket representerar totalt 99 935 uns guldekvivalent under 2020.
 • Björkdal sålde 46 254 uns guld.
 • Costerfield sålde 49 585 uns guld och 3 627 ton antimon.
 • Cerro Bayo sålde 4 364 uns guld och 217 034 uns silver.

Tabell 2 – Försäljning för fjärde kvartalet och helåret 2021 och 2020

MetalSourceThree months
ended
December 31
2021
Three months
ended
December 31
2020
Year ended
December 31
2021
Year ended
December 31
2020
Gold (oz)Björkdal10,74910,74646,25445,312
Costerfield17,05710,94349,58542,120
Cerro Bayo764-4,364-
Total28,57021,689100,20387,432
Antimony (t)Costerfield1,3349153,6273,744
Silver (oz)Cerro Bayo39,614-217,034-
Average quarterly prices:
Gold US$/oz1,7961,876
Antimony US$/t13,2216,260
Silver US$/oz23.3124.43
Total Gold Eq. (oz)1
Björkdal10,74910,74646,25445,312
Costerfield26,87713,99672,59854,623
Cerro Bayo1,278-7,389-
Total38,90424,742126,24199,935
 1. Kvartalsvis såld guldekvivalent beräknas genom att säljbar kvantitet av guld och antimon under perioden multipliceras med respektive genomsnittligt marknadspris för råvaran under perioden. Sedan adderas de två beloppen till ett ”totalvärde baserat på marknadspris” som sedan delas med guldets genomsnittliga marknadspris under perioden. Källan för Au- och Ag-priserna är www.transamine.com, och för Sb-priset www.metalbulletin.com. Priser under veckoslut och helgdagar är hämtade från närmaste föregående arbetsdag.

Mandalays prognos för 2022:

Tabell 3 – Produktions- och kostnadsprognos för 2022

2022E
Björkdal
Gold produced (oz)51,000 – 56,000
Cash cost(1) per oz gold produced$980 – $1,130
All-in sustaining cost(1) per oz gold produced$1,400 – $1,550
Capital expenditures$29M – $33M
Costerfield
Gold produced (oz)50,000 – 55,000
Antimony produced (t)2,100 – 2,700
Gold equivalent produced(2) (oz)67,000 – 74,000
Cash cost(1) per oz gold eq. produced$560 – $710
All-in sustaining cost(1) per oz gold eq. produced$830 – $980
Capital expenditures$21M – $25M
Consolidated
Gold equivalent(2) produced (oz)118,000 – 130,000
Average cash cost per oz gold eq.$700 – $900
Average all-in sustaining cost(3) per oz gold eq.$1,100 – $1,300
Capital expenditures$50M – $58M
 1. Kontantkostnad och sammanlagd kostnad är mått som inte gäller för IFRS. Se ”Mått som inte gäller för IFRS” i slutet av pressmeddelandet
 2. Förmodade genomsnittliga metallpriser: 1 750 dollar/uns för guld, 13 000 dollar/ton för antimon
 3. Konsoliderade sammanlagda kostnader per uns guldekvivalent inkluderar bolagets omkostnader

Mandalays produktionsprognos för 2022 bygger på:

 • Den starkare australiska dollarn och svenska kronan jämfört med den amerikanska dollarn och landets totala kostnadsinflation har haft en negativ inverkan på prognosen ovan.
  • Genomsnittliga kurser för 2021: AUD/USD 0,751 och USD/SEK 8,58
  • Prognos för 2022: AUD/USD 0,730 och USD/SEK 8,79
 • De förväntade höga kapitalutgifterna vid Björkdal inkluderar 10,8 miljoner USD för underhåll av gruvdammsanläggningen. Detta projekt kommer att möjliggöra gruvdammskapacitet fram till 2029.
 • Prognosen för prospekteringskostnader för båda anläggningarna uppgår till:
  • Björkdal: 4–5 miljoner dollar
  • Costerfield: 7–9 miljoner dollar

Mer information:

Dominic Duffy
President och Chief Executive Officer

Edison Nguyen
Manager, Analytics och Investor Relations

Kontakt:
647 260 1566

Om Mandalay Resources Corporation:

Mandalay Resources är ett Kanadabaserat bolag verksamt inom naturresurser, som har produktionstillgångar i Australien (Costerfield guld-antimongruva) och Sverige (Björkdalsgruvan). Bolaget fokuserar på ökad produktion och minskade kostnader för att generera signifikant positivt kassaflöde. Mandalay har åtagit sig att arbeta på ett säkert och hållbart sätt, samtidigt som bolaget utvecklar en hög nivå av samhälls- och medarbetarengagemang.

Mandalays uppdrag är att skapa värde för aktieinnehavare genom vinstgivande drift och fortsatt regionalt prospekteringsprogram i både Costerfield- och Björkdalsgruvan. För närvarande är bolagets huvudsakliga mål att fortsätta bryta den höghaltiga Youle-ådern i Costerfield, gå in på djupet i Shepherd-ådrorna, som båda kommer att fortsätta leverera höghaltig malm till bearbetningsanläggningen samt utvidga Youles mineralreserver. I Björkdal siktar bolaget på att under kommande år öka produktionen i Aurora-zonen och andra områden med högre halter för att maximera gruvans vinstmarginaler.

Framåtblickande uttalanden:

Detta nyhetsmeddelande innehåller ”framåtblickande uttalanden” enligt definitionen i gällande värdepapperslagar, inklusive uttalanden om bolagets förväntade produktion av guld och antimon samt kostnader för räkenskapsåret 2022. Läsarna varnas för att förlita sig på framåtblickande uttalanden. Faktiska resultat och händelseutvecklingen kan skilja sig väsentligt från vad som anges i dessa uttalanden, bland annat beroende på variationer i råvarupriser, allmänna marknadsförhållanden och ekonomiska förhållanden. De faktorer som anges ovan är inte avsedda att motsvara en uttömmande förteckning av de faktorer som kan påverka Mandalay. En beskrivning av ytterligare risker som kan leda till att faktiska resultat och händelseutvecklingen skiljer sig från vad som anges i framåtblickande uttalanden i detta nyhetsmeddelande finns under rubriken ”Riskfaktorer” i Mandalays årsinformationsblankett daterad den 30 mars 2021. En kopia finns att tillgå under Mandalays profil på www.sedar.com. Det kan dessutom inte garanteras att antagna resurser som upptäcks till följd av ytterligare borrningar någonsin kommer att uppgraderas till bevisade eller sannolika reserver. Mandalay har försökt identifiera viktiga faktorer som kan leda till att faktiska åtgärder, händelser eller resultat skiljer sig väsentligt från vad som beskrivs i dessa framåtblickande uttalanden, men det kan finnas andra faktorer som leder till att åtgärder, händelser eller resultat inte blir som förväntat, beräknat eller avsett. Det finns inga garantier för att framåtblickande uttalanden kommer att visa sig vara korrekta, eftersom faktiska resultat och framtida händelser kan skilja sig väsentligt från vad som förväntas vid tiden för sådana uttalanden. Följaktligen ska läsarna inte förlita sig på framåtblickande uttalanden.

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Nordic American Tankers Ltd (NYSE: NAT) – Further Purchase of NAT shares by Board Member Alexander Hansson21.1.2022 16:32:14 CET | Press release

Friday, January 21, 2022 Dear Shareholders and Investors, Alexander Hansson, Board Member in Nordic American Tankers Ltd (NAT) and son of Herbjorn Hansson, the NAT Founder, Chairman and CEO, has today bought 50,000 shares in NAT at $ 1.557 per share. Following the transaction, Alexander Hansson privately owns 1,185,000 shares in NAT. As in the past, the Hansson family is the largest private shareholder in the company. Alexander Hansson commented: "I strongly believe in the future of NAT" Sincerely, Herbjorn Hansson Founder, Chairman & CEO Nordic American Tankers Ltd. www.nat.bm CAUTIONARY STATEMENT REGARDING FORWARD-LOOKING STATEMENTS Matters discussed in this press release may constitute forward-looking statements. The Private Securities Litigation Reform Act of 1995 provides safe harbor protections for forward-looking statements in order to encourage companies to provide prospective information about their business. Forward-looking statements include statements concerning plans, obje

CONDITIONS FOR RIKSBANK REVERSED AUCTIONS SEK TREASURY BILLS21.1.2022 16:20:00 CET | Press release

Bid procedure, 2022-01-26BillsSWEDISH T-BILL: SE0017232689. 2022-04-20 Bid date2022-01-26Bid times10.00-11.00 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)SE0017232689: 2000 mln SEK +/-1000 mln SEK Highest permitted bid volume (corresponding nominal amount)SE0017232689: 2000 mln SEK per bid Lowest permitted bid volume (corresponding nominal amount)SEK 50 million per bidExpected allocation timeNot later than 11.15 (CET/CEST) on the Bid dateDelivery and payment date2022-01-28Delivery of billsTo the Riksbank's account in Euroclear Sweden AB's securities settlement system 1 4948 6383 Stockholm, 2022-01-21 This is a translation of the special terms and conditions published on www.riksbank.se. In the case of any inconsistency between the English translation and the Swedish language version, the Swedish language version shall prevail. Complete terms and conditions can be retrieved at www.riksbank.se.

CONDITIONS FOR RIKSBANK BID PROCEDURE KOMMUNINVEST BONDS21.1.2022 16:20:00 CET | Press release

Bid procedure, 2022-01-25BondsKOMMUNINVEST I SVERIGE: 2311. SE0010948240. 2023-11-13 KOMMUNINVEST I SVERIGE: 2611, SE0012569572, 2026-11-12 KOMMUNINVEST I SVERIGE: 2805, SE0015660139, 2028-05-12 BidsBids on interest and volume are entered via Bloomberg Bond Auction SystemBid date2022-01-25Bid times10.00-11.00Requested volume (corresponding nominal amount)2311: 500 mln SEK +/-250 mln SEK 2611: 500 mln SEK +/-250 mln SEK 2805: 500 mln SEK +/-250 mln SEK Highest permitted bid volume (corresponding nominal amount)2311: 500 mln SEK per bid 2611: 500 mln SEK per bid 2805: 500 mln SEK per bid Lowest permitted bid volume (corresponding nominal amount)SEK 50 million per bidExpected allocation timeNot later than 11.15 (CET/CEST) on the Bid dateDelivery and payment date2022-01-27Delivery of bondsTo the Riksbank's account in Euroclear Sweden AB's securities settlement system 1 4948 6383General Terms and ConditionsGeneral Terms and Conditions General Terms and Conditions för the Riksbank’s Purchase

CONDITIONS FOR RIKSBANK REVERSED AUCTIONS SEK GOVERNMENT BONDS21.1.2022 16:20:00 CET | Press release

Bid procedure, 2022-01-28BondsSWEDEN I/L BOND: 3109. SE0005703550. 2025-06-01 SWEDEN I/L BOND: 3114, SE0013748258, 2030-06-01 Bid date2022-01-28Bid times09.00-10.00 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)3109: 500 mln SEK +/-250 mln SEK 3114: 500 mln SEK +/-250 mln SEK Highest permitted bid volume (corresponding nominal amount)3109: 500 mln SEK per bid 3114: 500 mln SEK per bid Lowest permitted bid volume (corresponding nominal amount)SEK 50 million per bidExpected allocation timeNot later than 10.15 (CET/CEST) on the Bid dateDelivery and payment date2022-02-01Delivery of bondsTo the Riksbank's account in Euroclear Sweden AB's securities settlement system 1 4948 6383 Stockholm, 2022-01-21 This is a translation of the special terms and conditions published on www.riksbank.se. In the case of any inconsistency between the English translation and the Swedish language version, the Swedish language version shall prevail. Complete terms and conditions can be

Avance Gas Holding Ltd - Enter into Time Charter Agreement for Avance Capella21.1.2022 14:33:03 CET | Press release

Bermuda, 21 January 2022 - Avance Gas Holding Ltd ("AGAS" or the "Company") announce that we have entered into a Time Charter Agreement for a period of 2 years for our second dual fuel VLGC, Avance Capella, to LPG & Ethylene Shipowner and LPG trader, Petredec. The vessel will commence the time charter shortly after delivery ex-yard in South Korea end of February 2022 and the time charter hire has a mechanism which gives both parties exposure to the spot market rate. This transaction is another step in executing on our strategy to increase our time charter portfolio while also maintaining access to the market upside. For further queries, please contact: Kristian Sørensen, CEO Tel: +47 22 00 48 00 Randi Navdal Bekkelund, CFO Tel: +47 22 00 48 00 About Avance Gas: Avance Gas operates in the global market for transportation of liquefied petroleum gas (LPG). The Company is one of the world's leading owners and operators of very large gas carrier (VLGC) and operates a fleet of thirteen ships

Proposals by the Nomination Board to the Annual General Meeting 2022 of Suominen21.1.2022 13:00:00 CET | Press release

Suominen Corporation's stock exchange release on January 21, 2022 at 2:00 p.m. EET Proposal on the number of the members, on the composition, and on the Chair of the Board of Directors The Nomination Board of Suominen Corporation’s shareholders proposes to the Annual General Meeting that the number of Board members remains unchanged and would be six (6). The Nomination Board proposes to the Annual General Meeting that Andreas Ahlström, Björn Borgman, Jaakko Eskola, Nina Linander and Laura Raitio would be re-elected as members of Suominen Corporation’s Board of Directors. Out of the current Board members, Sari Pajari-Sederholm has informed that she is not available as a candidate for the Board of Directors. In addition, the Nomination Board proposes that Aaron Barsness would be elected as a new member of the Board of Directors. Mr. Aaron Barsness (born 1973, BA (Biology and Environmental Studies), U.S. and Swedish citizen) currently works as the CMO of Fazer Group. He has held a number

Auriant Mining AB (publ.) publishes 12m 2021 operational update21.1.2022 11:20:00 CET | Press release

Highlights: In 12m 2021, total gold production amounted to 910.8 kg (29,283 oz), compared to 964.7 kg (31,014 oz) in 12m 2020, a decrease of 6%, or 53.9 kg (1,731 oz), but in line with the 2021 production plan; Hard rock gold production was 893.3 kg (28,720 oz), compared to 952.7 kg (30,629 oz) in 12m 2020, a decrease of 6%, or 59.4 kg (1,909 oz);Alluvial gold production amounted to 17.5 kg (563 oz), compared to 12.0 kg (386 oz) in 2020, an increase of 46%, or 5,5 kg (178 oz);12m 2021, total gold sales were 818.5 kg (26,316 oz), compared to 946.4 kg (30,428 oz) in 12m 2020, a decrease of 127.9 kg (4,112 oz), or 14%;428,300 tonnes of ore were processed with an average grade of 2.30 g/t;In 12m of 2021, the CIL plant operated for 8,004 hours at an increased throughput rate of 53.5 tonnes per working hour (>50 t/hour) and at the targeted recovery rate of 91.2%;458,500 tonnes of ore were mined in 12m 2021, compared to 387,200 tonnes in 12m 2020, an increase of 71,300 tonnes or 18%. Strippin