GlobeNewswire

Mandalay Resources Corporation tillkännager produktions- och försäljningsresultat för fjärde kvartalet och helåret 2020 samt produktions- och kostnadsprognos för 2021

Dela

TORONTO, Jan. 14, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation (”Mandalay” eller ”bolaget”) (TSX: MND, OTCQB: MNDJF) tillkännagav idag sina produktions- och försäljningsresultat för fjärde kvartalet och helåret 2020 samt produktions- och kostnadsprognos för 2021.

Produktionshöjdpunkter för fjärde kvartalet och helåret 2020:

 • Produktionsprognosen för helåret 2020 uppnåddes med en konsoliderad produktion på 103 444 uns guldekvivalent;
 • En produktionstillväxt på 35 % uppnåddes 2020 jämfört med föregående år;
 • 24 488 säljbara gulduns producerades under fjärde kvartalet 2020, bolagets högsta kvartalsvisa säljbara guldproduktion sedan fjärde kvartalet 2017;
 • En förbättring av den konsoliderade säljbara guldproduktionen för femte kvartalet i följd; och
 • Den konsoliderade produktions- och kostnadsprognosen för helåret 2021 förväntas producera 105 000–117 000 uns guldekvivalent till en förväntad kontantkostnad på 800–1 000 USD och en sammanlagd kostnad på 1 100–1 350 USD.

Under fjärde kvartalet 2020 producerade Mandalay en konsoliderad mängd motsvarande 27 351 säljbara uns guldekvivalent och sålde 24 742 uns guldekvivalent. Under helåret 2020 producerade Mandalay 103 444 uns guldekvivalent och sålde 99 935 uns guldekvivalent.

Dominic Duffy, President och Chief Executive Officer på Mandalay, kommenterar, ”Mandalays betydande produktionsresultat under fjärde kvartalet 2020 markerar verksamhetens fortsatta tillväxt och förbättring. Fjärde kvartalet 2020 var bolagets bästa kvartalsvisa konsoliderade guldproduktionskvartal sedan fjärde kvartalet 2017 och är en förbättring av den säljbara guldproduktionen för femte kvartalet i följd”.

Duffy fortsätter, ”Under 2020 var Costerfield bolagets högpresterande tillgång som styrde företagets operativa och finansiella vändning, och producerade och sålde rekordstora mängder av både guld och antimon. Den höghaltiga Youle-ådern fortsatte att uppvisa utmärkta resultat under fjärde kvartalet 2020 med en genomsnittlig huvudkvalitet på 11,22 g/t guld och 3,5 % bearbetat antimon. Sammanlagt producerade Costerfield 15 099 säljbara uns guldekvivalent under fjärde kvartalet 2020 och 58 148 uns guldekvivalent under helåret 2020. Jämfört med föregående år ökade Costerfields produktionshastighet 2020 med mer än 2x – ett tydligt tecken på den höghaltiga och högkvalitativa malmen i Youle-ådern. Under december månad startade vi också underjordisk transport av malm genom den nyetablerade Brunswick-portalen. Detta halverar transportavståndet för malm från Youle i ett försök att fortsätta minska våra driftskostnader. Anläggningen går vidare med flotationsprojektet med kavitationsrör där målet är att förbättra guldåtervinningen, men på grund av tillverknings- och leveransförseningar kopplade till COVID-19 har projektet försenats ytterligare. Vi räknar med att påbörja projektet under första kvartalet 2021. Under 2021 förväntar vi oss fortsatt höghaltig guldmalm när vi utvidgar på djupet i Youle, och ännu ett starkt år för Costerfield med en prognos på cirka 53 000–60 000 uns säljbart guldekvivalent som produceras till en kontantkostnad och en sammanlagd kostnad per uns på 675–825 USD respektive 950–1 100 USD.”

Duffy tillägger, ”Vid Björkdal såg vi betydande förbättringar som resulterade i en produktion på 12 252 försäljningsbara gulduns under fjärde kvartalet – den högsta mängden under ett kvartal 2020 – och 45 296 uns säljbart guld under helåret 2020. 2020 var ett övergångsår för Björkdal operativt sett, ett år där man lägger grunden för en förväntad förbättrad produktion 2021 när vi fortsätter att bygga ut; den stadiga ökningen av tillförsel av underjordisk malm med högre halter, fler planerade strossningar och avancerad utveckling in i Auroras lägre nivåer av högre kvalitet. Under 2021 räknar vi med en betydande produktionsökning vid Björkdal med en förväntad produktion på 52 000–57 000 gulduns till en kontantkostnad och en sammanlagd kostnad per uns på 900–1 050 USD respektive 1 200–1 350 USD.”

Duffy fortsätter, ”Mandalay avslutade året med en konsoliderad produktion på 103 444 uns guldekvivalent, en förbättring med 35 % jämfört med året innan. Samtidigt var säkerheten, och den kommer att fortsätta vara det, ett primärt fokus för bolaget. Bolaget uppnådde sin bästa säkerhetsnivå hittills för helåret 2020, med en LTIFR (förlorad arbetstid i samband med en olycka eller skada) på 2,86. Vi ser fram emot att bygga vidare på dessa resultat och skapa en ännu starkare verksamhet 2021. Förutom produktion och säkerhet kommer ett annat huvudfokus att vara prospektering när vi utökar och borrar vidare på båda anläggningarna under 2021. Vi förväntar oss att detta tillför ytterligare värde och förlänger livslängden på våra tillgångar.”

Duffy avslutar, ”Mandalay planerar att påbörja en provborrning av avfallsdeponier som transporterar guld- och silvermineralisering under det första kvartalet 2021 i Cerro Bayo. Eftersom projektet är ett test har vi inte förutsett någon produktion i vår prognos för 2021. Under 2021 förväntar sig bolaget en förbättrad konsoliderad produktion på 105 000–117 000 uns guldekvivalent till en kontantkostnad och en sammanlagd kostnad per uns på 800–1 000 USD respektive 1 100–1 350 USD. Den här prognosen baseras på ett fortsatt engagemang och åtagande från våra anställda, entreprenörer, samt kvaliteten på båda våra tillgångar. Mer information om prognosen för 2021 finns i slutet av detta pressmeddelande.”

Säljbar produktion för kvartalet som slutade den 31 december 2020:

 • Under fjärde kvartalet 2020 producerade bolaget totalt 24 488 uns guld och 858 ton antimon, vilket representerar totalt 27 351 uns guldekvivalent jämfört med 15 739 uns guld och 684 ton antimon under fjärde kvartalet 2019, vilket representerar totalt 18 594 uns guldekvivalent.
 • Produktionen vid Björkdal uppgick till 12 252 uns guld under fjärde kvartalet 2020, jämfört med 10 990 uns guld under fjärde kvartalet 2019.
 • Produktionen vid Costerfield uppgick till 12 236 uns guld och 858 ton antimon under fjärde kvartalet 2020, jämfört med 4 749 uns guld och 684 ton antimon under fjärde kvartalet 2019.

Säljbar produktion för året som slutade den 31 december 2020:

 • Under 2020 producerade bolaget totalt 90 254 uns guld och 3 903 ton antimon, vilket representerar en produktion på totalt 103 444 uns guldekvivalent jämfört med 66 756 uns guld och 2 032 ton antimon, vilket representerar totalt 76 659 uns guldekvivalent under 2019.
 • Produktionen vid Björkdal uppgick till 45 296 uns guld.
 • Produktionen vid Costerfield uppgick till 44 958 uns guld och 3 903 ton antimon.

Tabell 1 – Säljbar produktion för fjärde kvartalet och helåren 2020 och 2019

MetalSourceThree months ended
December 31
2020
Three months ended
December 31
2019
Year ended
December 31
2020
Year ended
December 31
2019
Gold (oz)Björkdal12,25210,99045,29651,498
Costerfield12,2364,74944,95815,258
Total24,48815,73990,25466,756
Antimony (t)Costerfield8586843,9032,032
Average quarterly prices:
Gold US$/oz1,8761,482
Antimony US$/t6,2606,187
Total Gold Eq. (oz)(1)
Björkdal12,25210,99045,29651,498
Costerfield15,0997,60458,14825,161
Total27,35118,594103,44476,659
 1. Kvartalsvis produktion av uns guldekvivalent (”Au Eq. oz”) beräknas genom att säljbar kvantitet av guld (”Au”) och antimon (”Sb”) under perioden multipliceras med respektive genomsnittligt marknadspris för råvaran under perioden. De två beloppen adderas sedan till ett ”totalvärde baserat på marknadspris” som sedan delas med guldets genomsnittliga marknadspris under perioden. Guldets genomsnittspris under perioden beräknas som genomsnittet av dagliga stängningskurser på London Metal Exchange under perioden, där priset på veckoslut och helgdagar tas från den senaste bankdagen. Antimonets genomsnittspris under perioden beräknas som genomsnittet av det dagliga genomsnittet av högsta och lägsta lagerpriser på Rotterdambörsen under perioden, där priset på veckoslut och helgdagar tas från den senaste bankdagen. Källan till alla priser är www.metalbulletin.com.

Försäljning för fjärde kvartalet som slutade den 31 december 2020:

 • Under fjärde kvartalet 2020 sålde bolaget totalt 21 689 uns guld och 915 ton antimon, vilket representerar totalt 24 742 uns guldekvivalent jämfört med 13 452 uns guld och 665 ton antimon under fjärde kvartalet 2019, vilket representerar totalt 16 228 uns guldekvivalent.
 • Björkdal sålde 10 746 uns guld under fjärde kvartalet 2020, jämfört med 9 120 uns guld under fjärde kvartalet 2019.
 • Costerfield sålde 10 943 uns guld och 915 ton antimon under fjärde kvartalet 2020, jämfört med 4 332 uns guld och 665 ton antimon under fjärde kvartalet 2019.

Försäljning för året som slutade den 31 december 2020:

 • Bolaget sålde 87 432 uns guld och 3 744 ton antimon, vilket representerar totalt 99 935 uns guldekvivalent jämfört med 67 202 uns guld och 2 026 ton antimon under fjärde kvartalet 2020, vilket representerar totalt 77 043 uns guldekvivalent.
 • Björkdal sålde 45 312 uns guld.
 • Costerfield sålde 42 120 uns guld och 3 744 ton antimon.

Tabell 2 – Försäljning för fjärde kvartalet och helåren 2020 och 2019

MetalSourceThree months ended
December 31
2020
Three months ended
December 31
2019
Year ended
December 31
2020
Year ended
December 31
2019
Gold (oz)Björkdal10,7469,12045,31252,280
Costerfield10,9434,33242,12014,922
Total21,68913,45287,43267,202
Antimony (t)Costerfield9156653,7442,026
Average quarterly prices:
Gold US$/oz1,8761,482
Antimony US$/t6,2606,187
Total Gold Eq. (oz)1
Björkdal10,7469,12045,31252,280
Costerfield13,9967,10854,62324,763
Total24,74216,22899,93577,043
 1. Kvartalsvis såld guldekvivalent beräknas genom att säljbar kvantitet av guld och antimon under perioden multipliceras med respektive genomsnittligt marknadspris för råvaran under perioden. Sedan adderas de två beloppen till ett ”totalvärde baserat på marknadspris” som sedan delas med guldets genomsnittliga marknadspris under perioden. Källan till alla priser är www.metalbulletin.com där priser för veckoslut och helgdagar har tagits från den senaste bankdagen.

Mandalays prognos för 2021:

Tabell 3 – Produktions- och kostnadsprognos för 2021

2021E
Björkdal
Gold produced (oz)52,000 – 57,000
Cash cost(1) per oz gold produced$900 – $1,050
All-in sustaining cost(1) per oz gold produced$1,200 – $1,350
Capital expenditures$32M – $36M
Costerfield
Gold produced (oz)44,000 – 49,000
Antimony produced (t)2,700 – 3,300
Gold equivalent produced(2) (oz)53,000 – 60,000
Cash cost(1) per oz gold eq. produced$675 – $825
All-in sustaining cost(1) per oz gold eq. produced$950 – $1,100
Capital expenditures$16M – $20M
Consolidated
Gold equivalent(2) produced (oz)105,000 – 117,000
Average cash cost(3) per oz gold eq.$800 – $1,000
Average all-in sustaining cost(3) per oz gold eq.$1,100 – $1,350
Capital expenditures$48M – $56M
 1. Kontantkostnad och sammanlagd kostnad är mått som inte gäller för IFRS. Se ”Mått som inte gäller för IFRS” i slutet av pressmeddelandet
 2. Förmodade genomsnittliga metallpriser: 1 860 dollar/uns för guld, 6 600 dollar/ton för antimon
 3. Konsoliderade kostnader per uns guldekvivalent inbegriper företagsutgifter, kostnader för provborrning av avfallsdeponier vid Cerro Bayo och totala kostnader för skötsel och underhåll.

Mandalays produktionsprognos för 2021 är baserad på:

 • Den starkare australiska dollarn och svenska kronan jämfört med den amerikanska dollarn har haft en negativ inverkan på prognosen ovan jämfört med kurserna under 2020. Detta har lett till i en ökning på cirka 9 % för prognoskostnaderna i USD för 2021 jämfört med genomsnittliga kostnader för 2020.
  • Genomsnittliga kurser för 2020: AUD/USD 0,691 och USD/SEK 9,21
  • Kurser för prognosen 2021: AUD/USD 0,754 och USD/SEK 8,36   
 • De förväntade höga investeringarna vid Björkdal omfattar 10,8 miljoner USD i kapitalarbeten som utförs på gruvdammsanläggningen. Detta projekt kommer att möjliggöra gruvdammskapacitet fram till 2029.
 • Prognosen för prospekteringskostnader för båda anläggningarna uppgår till:
  • Björkdal – 4 miljoner USD
  • Costerfield – 6,2 miljoner USD

Mer information:

Dominic Duffy
President och Chief Executive Officer

Edison Nguyen
Manager, Analytics och Investor Relations

Kontakt:
647 260 1566

Om Mandalay Resources Corporation:

Mandalay Resources är ett kanadensiskt bolag verksamt inom naturresurser som har produktionstillgångar i Australien och Sverige samt underhålls- och utvecklingsprojekt i Chile. Bolaget fokuserar på att öka produktionen vid sin guld- och antimonverksamhet i Australien, och guldproduktion från sin verksamhet i Sverige för att skapa kortsiktigt kassaflöde.

Framåtblickande uttalanden:

Detta nyhetsmeddelande innehåller ”framåtblickande uttalanden” enligt definitionen i gällande värdepapperslagar, inklusive uttalanden om bolagets förväntade produktion av guld och antimon, kontantkostnad och sammanlagd kostnad samt kapitalutgifter under räkenskapsåret 2021. Läsarna varnas för att förlita sig på framåtblickande uttalanden. Faktiska resultat och händelseutvecklingen kan skilja sig väsentligt från vad som anges i dessa uttalanden, bland annat beroende på variationer i råvarupriser, allmänna marknadsförhållanden och ekonomiska förhållanden. De faktorer som anges ovan är inte avsedda att motsvara en uttömmande förteckning av de faktorer som kan påverka Mandalay. En beskrivning av ytterligare risker som kan leda till att faktiska resultat och händelseutvecklingen skiljer sig från vad som anges i framåtblickande uttalanden i detta nyhetsmeddelande finns under rubriken ”Riskfaktorer” i Mandalays årsinformationsblankett daterad den 30 mars 2020. En kopia finns att tillgå under Mandalays profil på www.sedar.com. Det kan dessutom inte garanteras att antagna resurser som upptäcks till följd av ytterligare borrningar någonsin kommer att uppgraderas till bevisade eller sannolika reserver. Mandalay har försökt att identifiera viktiga faktorer som kan leda till att faktiska åtgärder, händelser eller resultat skiljer sig väsentligt från vad som beskrivs i dessa framåtblickande uttalanden, men det kan finnas andra faktorer som leder till att åtgärder, händelser eller resultat inte blir som förväntat, beräknat eller avsett. Det finns inga garantier för att framåtblickande uttalanden kommer att visa sig vara korrekta, eftersom faktiska resultat och framtida händelser kan skilja sig väsentligt från vad som förväntas vid tiden för sådana uttalanden. Följaktligen ska läsarna inte förlita sig på framåtblickande uttalanden.


Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Equinor ASA: Early Warning Press Release20.1.2021 12:49:07 CETPress release

Stavanger, Rogaland, Norway, January 20, 2021 – Equinor ASA ("Equinor") (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) announces that on January 19, 2021 it disposed of its beneficial ownership of an aggregate of 100,000,000 common shares ("Common Shares") of Athabasca Oil Corporation ("Athabasca"), at a price of C$0.18 per Common Shares, for aggregate gross proceeds of C$18,000,000 (the "Transaction"), through the facilities of the Toronto Stock Exchange on a block trade basis. Immediately prior to the Transaction, Equinor beneficially owned and controlled a total of 100,000,000 Common Shares of Athabasca, representing approximately 18.8% of the issued and outstanding Common Shares of Athabasca. Immediately following the Transaction, Equinor no longer has beneficial ownership and control over any of the issued and outstanding Common Shares of Athabasca. As a result of the Transaction, Equinor's beneficial ownership of Common Shares of Athabasca has decreased to less than 10% of the issued and outstanding Co

RESULT RIKSBANK PURCHASES OF CORPORATE BONDS20.1.2021 11:30:00 CETPress release

AuctionResult of auctionAuction date2021-01-20NameAKELIUS FASTIGHETER ABIsinXS1692931980 Coupon1.125Maturity2021-10-04Tendered volume, SEK mln30 +/- 30Offered volume, SEK mln30Volume bought, SEK mln30Number of bids1Number of accepted bids1Average yield0.10 %Lowest accepted yield0.10 %Highest yield0.10 %Accepted at lowest yield, %100.00 AuctionResult of auctionAuction date2021-01-20NameAKELIUS FASTIGHETER ABIsinXS1889043359Coupon1.875Maturity2023-10-03Tendered volume, SEK mln30 +/- 30Offered volume, SEK mln0Volume bought, SEK mln0Number of bids0Number of accepted bids0Average yieldn/aLowest accepted yieldn/aHighest yieldn/aAccepted at lowest yield, %n/a AuctionResult of auctionAuction date2021-01-20NameFASTIGHETS AB BALDERIsinSE0013359726Coupon1.363Maturity2022-07-01Tendered volume, SEK mln30 +/- 30Offered volume, SEK mln0Volume bought, SEK mln0Number of bids0Number of accepted bids0Average yieldn/aLowest accepted yieldn/aHighest yieldn/aAccepted at lowest yield, %n/a AuctionResult of

Change in Sampo Group Executive Committee20.1.2021 11:00:00 CETPress release

SAMPO PLC STOCK EXCHANGE RELEASE 20 January 2021 at 12:00 pm Change in Sampo Group Executive Committee Due to an internal organizational change in Sampo’s subsidiary If P&C, Ivar Martinsen has today left his position as Head of BA Commercial and consequently is, by a decision made by Sampo Board of Directors, no longer a member of Sampo Group Executive Committee. As of today, Ivar Martinsen has taken up a new position as Senior Advisor in If. In his new role, Martinsen will support the CEOs of If and Sampo in matters related to P&C business. Martinsen was Head of BA Commercial since 2003 and member of Group Executive Committee since 2005. Klas Svensson has been appointed as new Head of BA Commercial. Svensson was previously Head of Digital Sales & Customer Experience in BA Private. He’s been working in different positions in BA Private in Denmark and Sweden since 2012. SAMPO PLC Investor Relations and Group Communications For further information, please contact: Jarmo Salonen Head of I

Nokia and Mobily pilot world’s first 4G and 5G Fixed Wireless Access network slicing20.1.2021 10:30:00 CETPress release

Press Release Nokia and Mobily pilot world’s first 4G and 5G Fixed Wireless Access network slicing First-ever network slicing trial on a live commercial network showcases fixed wireless access (FWA) slicing use case for the first time The pilot will enable new services and high-quality customer experience to consumers and enterprises in Saudi ArabiaNokia is first vendor to deploy 4G and 5G network slicing in live multi-vendor network across all domains, including access, transport and core 20 January 2021 Espoo, Finland – Nokia today announced that it has successfully piloted 4G and 5G fixed wireless access (FWA) network slicing with Saudi Arabian telecommunications services provider, Mobily on their live commercial network – the first sliced FWA deployment in the world. The ongoing pilot, which took place in the capital city of Riyadh, occurred in a multi-vendor environment and included sliced access, transport and core networks with management and assurance capabilities. The solution

Result of Riksbank´s purchases of Commercial Paper20.1.2021 10:00:00 CETPress release

AuctionAuction resultsAuction date2021-01-20Settlement date2021-01-22Credit rating class1Term3mFixed purchase rate, %0.3Total bid amount, SEK mln0Accepted volume, SEK mln0Percentage alloted, %0Number of bids0 AuctionAuction resultsAuction date2021-01-20Settlement date2021-01-22Credit rating class1Term6mFixed purchase rate, %0.4Total bid amount, SEK mln0Accepted volume, SEK mln0Percentage alloted, %0Number of bids0 AuctionAuction resultsAuction date2021-01-20Settlement date2021-01-22Credit rating class2Term3mFixed purchase rate, %0.6Total bid amount, SEK mln0Accepted volume, SEK mln0Percentage alloted, %0Number of bids0 AuctionAuction resultsAuction date2021-01-20Settlement date2021-01-22Credit rating class2Term6mFixed purchase rate, %0.7Total bid amount, SEK mln0Accepted volume, SEK mln0Percentage alloted, %0Number of bids0

Kinneviks vice ordförande Henrik Poulsen ställer inte upp för omval20.1.2021 09:30:00 CETPressemelding

Kinnevik AB (publ) (“Kinnevik”) meddelade idag att styrelsens vice ordförande Henrik Poulsen har meddelat valberedningen att han inte ställer upp för omval vid årsstämman 2021. Anders Oscarsson, ordförande i valberedningen, kommenterade: ”Å aktieägarnas vägnar vill jag framföra vårt tack till Henrik Poulsen för hans värdefulla arbete i Kinneviks styrelse. Valberedningen ser fram emot att presentera sitt fullständiga förslag till ny styrelse i god tid innan årsstämman.” För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta: Torun Litzén, Informations- och IR-chef Telefon +46 (0)70 762 00 50 Email press@kinnevik.com Kinnevik är ett sektorfokuserat investmentbolag som brinner för entreprenörskap. Vårt syfte är att förbättra människors liv genom att erbjuda fler och bättre valmöjligheter. Tillsammans med drivna grundare och företagsledare bygger vi bolag som genom digitalisering och teknisk innovation tillgodoser väsentliga vardagsbehov hos konsumenten. Som aktiva ägare tror v

Kinnevik’s Deputy Chairman Henrik Poulsen will not be available for re-election20.1.2021 09:30:00 CETPress release

Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik”) today announced that the Deputy Chairman of the Board of Directors, Henrik Poulsen, has informed the Nomination Committee that he will not be available for re-election at the Annual General Meeting in 2021. The Chairman of the Nomination Committee, Anders Oscarsson, commented: “On behalf of the shareholders I would like to thank Henrik for his dedicated work in the Kinnevik board. The nomination committee looks forward to presenting its full proposal of the new board well ahead of the Annual General Meeting.” For further information, visit www.kinnevik.com or contact: Torun Litzén, Director Investor Relations Phone +46 (0)70 762 00 50 Email press@kinnevik.com Kinnevik is an industry focused investment company with an entrepreneurial spirit. Our purpose is to make people’s lives better by providing more and better choice. In partnership with talented founders and management teams we build challenger businesses that use disruptive technology to address mat