GlobeNewswire

Mandalay Resources Corporation meddelar sina produktions- och försäljningsresultat för andra kvartalet 2021 samt ändringar i ledningsgruppen

Dela

TORONTO, July 14, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation (”Mandalay” eller ”bolaget”) (TSX: MND, OTCQB: MNDJF) tillkännagav idag sina produktions- och försäljningsresultat för andra kvartalet 2021.

Produktionshöjdpunkter för andra kvartalet 2021:

 • Stabil kvartalsvis produktion på varje anläggning med ytterligare produktionsförbättringar som förväntas under de kommande kvartalen;
 • Konsoliderad produktion av säljbar guldekvivalent på 28 843 uns – fjärde kvartalet i följd med ökad produktion; och
 • Konsoliderad försäljning av 28 115 uns guldekvivalent – näst högsta kvartalsvisa mängden på tre år (sedan andra kvartalet 2018).

Dominic Duffy, President och CEO på Mandalay, kommenterar:

”Mandalay Resources fortsatte att leverera starka tillförlitliga resultat med en konsoliderad säljbar produktion på 28 843 uns guldekvivalent under andra kvartalet – bolagets bästa resultat sedan fjärde kvartalet 2017 – och uppnådde ett fjärde kvartal i följd med ökad produktion. De 57 519 uns guldekvivalent som producerades fram till juni gör att bolaget är på god väg att uppfylla sin produktionsprognos för 2021 på mellan 105 000 och 117 000 uns, och ytterligare ökningar förväntas under de kommande kvartalen.”

Duffy fortsätter, ”Costerfield uppnådde ännu ett starkt kvartal med halter och uppnådd produktion enligt prognos och anläggningen producerade 14 818 uns säljbar guldekvivalent. Vi siktar på högre nivåer av guldproduktion från Costerfield under både tredje och fjärde kvartalet 2021 då tonnaget från strossning ökar i Youle, som i genomsnitt har en högre halt än utvecklingsmalm.”

Duffy tillägger, ”Produktionen på 10 941 säljbara gulduns vid Björkdal under andra kvartalet 2021 var i linje med föregående kvartal. Bearbetningsanläggningen fick arbeta i flera veckor med olika malmblandningar, vilket tyvärr ledde till en lägre utvinning. Dessa små partier av malmblandning har minimerats och vi förväntar oss mer stabila resultat från gruvan framöver. Anläggningen fortsätter att utvidgas till extremiteterna i Aurora-zonen och utvidgas för närvarande utmed lägre nivåer där den genomsnittliga halten är högre. Vi förväntar oss att strossningsproduktionen i de djupare nivåerna kommer att börja under andra halvan av 2021, vilket kommer att öka den totala guldproduktionen i Björkdal.

Cerro Bayo producerade 3 084 uns säljbart guldekvivalent från bearbetningen av låghaltiga avfallsdeponier under kvartalet, vilket bidrog till att öka den konsoliderade produktionen.”

Duffy avslutar, ”Vi vill även meddela att Belinda Labatte har avgått från sin befattning som Chief Development Officer på Mandalay Resources. Belinda kommer att fortsätta arbeta som konsult under en tolvmånadersperiod för att hjälpa bolaget att slutföra nedläggningen vid Lupin och bidra till bolagets oavslutade affärsutvecklingsprojekt.  Vi tackar Belinda för hennes outtröttliga insatser och önskar henne lycka till i framtiden.”

Säljbar produktion för kvartalet som slutade 30 juni 2021:

 • Under andra kvartalet 2021 producerade bolaget totalt 22 707 uns guld, 858 ton antimon och 87 062 uns silver, vilket motsvarar totalt 28 843 uns guldekvivalent jämfört med 21 603 uns guld och 946 ton antimon under andra kvartalet 2020, vilket motsvarar totalt 24 752 uns guld ekvivalent.
 • Produktionen vid Björkdal uppgick till 10 941 uns guld under andra kvartalet 2021 jämfört med 11 250 uns guld under andra kvartalet 2020.
 • Produktionen vid Costerfield uppgick till 9 959 uns guld och 858 ton antimon under andra kvartalet 2021 jämfört med 10 353 uns guld och 946 ton antimon under andra kvartalet 2020.
 • Produktionen vid Cerro Bayo uppgick till 1 807 uns guld och 87 062 uns silver under andra kvartalet 2021 jämfört med ingen produktion under andra kvartalet 2020.

Säljbar produktion för de sex månader som slutade 30 juni 2021:

 • Bolaget producerade totalt 46 368 uns guld, 1 690 ton antimon och 130 761 uns silver, vilket motsvarar en produktion på totalt 57 519 uns guldekvivalent jämfört med 42 973 uns guld och 2 054 ton antimon under motsvarande halvår 2020, vilket motsvarar totalt 50 429 uns guld ekvivalent.
 • Produktionen vid Björkdal uppgick till 22 796 uns guld.
 • Produktionen vid Costerfield uppgick till 21 041 uns guld och 1 690 ton antimon.
 • Produktionen vid Cerro Bayo uppgick till 2 531 uns guld och 130 761 uns silver.

Tabell 1 – Säljbar produktion för andra kvartalet och halvåret 2021 och 2020

MetalSourceThree months ended
June 30
2021
Three months ended
June 30
2020
Six months ended
June 30
2021
Six months ended
June 30
2020
Gold (oz)Björkdal10,94111,25022,79622,000
Costerfield9,95910,35321,04120,973
Cerro Bayo1,807-2,531-
Total22,70721,60346,36842,973
Antimony (t)Costerfield8589461,6902,054
Silver (oz)Cerro Bayo87,062-130,761-
Average quarterly prices:
Gold US$/oz1,8141,709
Antimony US$/t10,2725,688
Silver US$/oz26.61-
Total Gold Eq. (oz)(1)
Björkdal10,94111,25022,79622,000
Costerfield14,81813,50230,27628,429
Cerro Bayo3,084-4,447-
Total28,84324,75257,51950,429
 1. Kvartalsvis produktion av uns guldekvivalent (”Au Eq. oz”) beräknas genom att säljbar kvantitet av guld (”Au”), silver (”Ag”) och antimon (”Sb”) under perioden multipliceras med respektive genomsnittligt marknadspris för råvaran under perioden. De två beloppen adderas sedan till ett ”totalvärde baserat på marknadspris” som sedan delas med guldets genomsnittliga marknadspris under perioden. Guldets och silvrets genomsnittspris under perioderna beräknas som genomsnittet av dagliga stängningskurser på London Metal Exchange under perioden, där priset på veckoslut och helgdagar tas från den senaste bankdagen. Antimonets genomsnittspris under perioden beräknas som genomsnittet av det dagliga genomsnittet av högsta och lägsta lagerpriser på Rotterdambörsen under perioden, där priset på veckoslut och helgdagar tas från den senaste bankdagen. Källan för Au- och Ag-priserna är www.transamine.com, och för Sb-priset www.metalbulletin.com.

Försäljning för andra kvartalet som slutade 30 juni 2021:

 • Under andra kvartalet 2021 sålde bolaget totalt 23 147 uns guld, 644 ton antimon och 90 024 uns silver, vilket motsvarar totalt 28 115 uns guldekvivalent jämfört med 21 811 uns guld och 933 ton antimon under andra kvartalet 2020, vilket motsvarar totalt 24 916 uns guld ekvivalent.
 • Björkdal sålde 12 132 uns guld under andra kvartalet 2021 jämfört med 11 290 uns guld under andra kvartalet 2020.
 • Costerfield sålde 9 287 uns guld och 644 ton antimon under andra kvartalet 2021 jämfört med 10 521 uns guld och 933 ton antimon under andra kvartalet 2020.
 • Cerro Bayo sålde 1 728 uns guld och 90 024 uns silver under andra kvartalet 2021 jämfört med ingen försäljning under andra kvartalet 2020.

Försäljning för de sex månader som slutade 30 juni 2021:

 • Bolaget sålde 47 747 uns guld, 1 616 ton antimon och 90 024 uns silver, vilket motsvarar totalt 57 828 uns guldekvivalent jämfört med 42 743 uns guld och 1 793 ton antimon under första halvåret 2020, vilket motsvarar totalt 49 192 uns guldekvivalent.
 • Björkdal sålde 24 208 uns guld.
 • Costerfield sålde 21 811 uns guld och 1 616 ton antimon.
 • Cerro Bayo sålde 1 728 uns guld och 90 024 uns silver under de första sex månaderna 2021 jämfört med ingen försäljning under motsvarande period 2020.

Tabell 2 – Försäljning under andra kvartalet och halvåret 2021 och 2020

MetalSourceThree months ended
June 30
2021
Three months ended
June 30
2020
Six months ended
June 30
2021
Six months ended
June 30
2020
Gold (oz)Björkdal12,13211,29024,20823,055
Costerfield9,28710,52121,81119,688
Cerro Bayo1,728-1,728-
Total23,14721,81147,74742,743
Antimony (t)Costerfield6449331,6161,793
Silver (oz)Cerro Bayo90,024-90,024-
Average quarterly prices:
Gold US$/oz1,8141,709
Antimony US$/t10,2725,688
Silver US$/oz26.61-
Total Gold Eq. (oz)1
Björkdal12,13211,29024,20823,055
Costerfield12,93413,62630,57126,137
Cerro Bayo3,049-3,049-
Total28,11524,91657,82849,192
 1. Kvartalsvis såld guldekvivalent beräknas genom att säljbar kvantitet av guld och antimon under perioden multipliceras med respektive genomsnittligt marknadspris för råvaran under perioden. Sedan adderas de två beloppen till ett ”totalvärde baserat på marknadspris” som sedan delas med guldets genomsnittliga marknadspris under perioden. Källan för Au- och Ag-priserna är www.transamine.com, och för Sb-priset www.metalbulletin.com. Priser under veckoslut och helgdagar är hämtade från närmaste föregående arbetsdag.

Mer information:

Dominic Duffy
President och Chief Executive Officer

Edison Nguyen
Manager, Analytics och Investor Relations

Kontakt:
647 260 1566

Om Mandalay Resources Corporation:

Mandalay Resources är ett kanadensiskt bolag verksamt inom naturresurser som har produktionstillgångar i Australien (Costerfield guld-antimongruva) och Sverige (Björkdalsgruvan), samt underhålls-, avvecklings- och utvecklingsprojekt i Chile och Kanada. Bolaget fokuserar på ökad produktionsprofil och minskade kostnader för att generera signifikant positivt kassaflöde.

Mandalays uppdrag är att skapa värde för aktieinnehavare genom den vinstgivande driften i både Costerfield- och Björkdalsgruvan. För närvarande är bolagets främsta mål att fortsätta utvinningen av den höggradiga ådern Youle i Costerfield, som fortsätter att leverera höggradig malm, samt att även fokusera på att utöka Youles mineralreserver på djupet. I Björkdal siktar bolaget på att under kommande år öka produktionen i Aurora-zonen för att maximera gruvans vinstmarginaler.

Framåtblickande uttalanden:

Detta nyhetsmeddelande innehåller ”framåtblickande uttalanden” enligt definitionen i gällande värdepapperslagar, inklusive uttalanden om bolagets produktion av guld, antimon och silver under räkenskapsåret 2021. Läsarna ska inte förlita sig på framåtblickande uttalanden. Faktiska resultat och händelseutvecklingen kan skilja sig väsentligt från vad som anges i dessa uttalanden, bland annat beroende på variationer i råvarupriser, allmänna marknadsförhållanden och ekonomiska förhållanden. De faktorer som anges ovan är inte avsedda att motsvara en uttömmande förteckning av de faktorer som kan påverka Mandalay. En beskrivning av ytterligare risker som kan leda till att faktiska resultat och händelseutvecklingen skiljer sig från vad som anges i framåtblickande uttalanden i detta nyhetsmeddelande finns under rubriken ”Riskfaktorer” i Mandalays årsinformationsblankett daterad den 30 mars 2021. En kopia finns att tillgå under Mandalays profil på www.sedar.com . Det kan dessutom inte garanteras att antagna resurser som upptäcks till följd av ytterligare borrningar någonsin kommer att uppgraderas till bevisade eller sannolika reserver. Mandalay har försökt identifiera viktiga faktorer som kan leda till att faktiska åtgärder, händelser eller resultat skiljer sig väsentligt från vad som beskrivs i dessa framåtblickande uttalanden, men det kan finnas andra faktorer som leder till att åtgärder, händelser eller resultat inte blir som förväntat, beräknat eller avsett. Det finns inga garantier för att framåtblickande uttalanden kommer att visa sig vara korrekta, eftersom faktiska resultat och framtida händelser kan skilja sig väsentligt från vad som förväntas vid tiden för sådana uttalanden. Följaktligen ska läsarna inte förlita sig på framåtblickande uttalanden.

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Verisk’s AIR Worldwide Estimates Insured Losses for July Floods in Germany Could Approach EUR 5 Billion28.7.2021 06:37:25 CEST | Press release

BOSTON, July 28, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Extreme event modeling firm AIR Worldwide estimates insured losses in Germany from July flooding could approach EUR 5 billion. AIR Worldwide is a Verisk (Nasdaq:VRSK) business. Low pressure system “Bernd” parked itself over central Europe and brought about significant flooding from July 13 to 18. Germany’s Rhineland-Palatinate and North Rhine-Westphalia regions were particularly affected, experiencing heavy and, in some cases, historic rainfall amounts, with the border region between the German states of Bavaria, Thuringia, and Saxony being affected by localized flooding as well. Impacted German rivers with notable gauge readings include the tributaries of the Mosel and Rhine rivers, some of which reached historically high levels. One area that was especially hard hit is the Ahr valley, which is named after the Ahr River, a left tributary of the Rhine River in Germany. All along the Ahr River, homes were flooded and bridges were broken; in the

Nikkiso Cryogenic Services Recommissioned Air Separation Plant in India for Critical Oxygen Supply28.7.2021 02:30:00 CEST | Press release

TEMECULA, Calif., July 27, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Cryogenic Industries’ Clean Energy & Industrial Gases Group (Group), a subsidiary of Nikkiso Co., Ltd (Japan), is proud to announce they have completed the recommissioning of an Air Separation plant in Patancheru, Hyderabad India. This project was done in coordination with the Telangana government (TEL), and Greenko Foundation (GKO). Due to the ongoing pandemic crisis in India, the Indian government initiated a directive to restart the operation and LOX production to meet the urgent demands for medical oxygen. GKO has taken the old shut-down Oxygen plant on rental basis from Air Water India Private Limited (AWI) for period of (2) two years. In May 2021, the Group partnered along with GKO in recommissioning of the plant. Nikkiso Cryogenic Services provided critical technical support and spare parts, including nozzle actuators and vibration components, and Nikkiso Cosmodyne India Pvt. Ltd. provided field service support. Critica

Invitation to DNO Q2 2021 Earnings Call28.7.2021 00:31:28 CEST | Press release

Oslo, 28 July 2021 – DNO ASA, the Norwegian oil and gas operator, will publish its Q2 2021 operating and interim financial results on 29 July 2021 at 07:00 (CEST). A videoconference call with executive management will follow at 15:00 (CEST). Please visit www.dno.no for login details. – For further information, please contact: Media: media@dno.no Investors: investor.relations@dno.no – DNO ASA is a Norwegian oil and gas operator focused on the Middle East and the North Sea. Founded in 1971 and listed on the Oslo Stock Exchange, the Company holds stakes in onshore and offshore licenses at various stages of exploration, development and production in the Kurdistan region of Iraq, Norway, United Kingdom, Netherlands, Ireland and Yemen. – This information is subject to the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.

Synchronoss Names Christina Gabrys Chief Legal Officer27.7.2021 22:05:00 CEST | Press release

BRIDGEWATER, N.J., July 27, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies, Inc. (NASDAQ: SNCR), a global leader and innovator of cloud, messaging and digital products and platforms, today announced the appointment of Christina “Chrissy” Gabrys as Chief Legal Officer. Gabrys succeeds Ronald Prague who is stepping down after 15 years with the company to pursue other interests. In her new role, Gabrys will oversee all legal affairs for the company. “Ron has played a significant role in shaping the Synchronoss that we are today. His leadership in negotiating and closing customer agreements, completing acquisitions and the company’s other financial endeavors – including his contribution to the successful recent recapitalization of the company – has been invaluable and he will be greatly missed,” said Jeff Miller, President and CEO of Synchronoss. “I would like to thank Ron for all he’s contributed to the business. We will always consider him part of the Synchronoss family and wish him w

SBM Offshore signs FPSO Almirante Tamandaré contracts27.7.2021 18:37:16 CEST | Press release

July 27, 2021 SBM Offshore is pleased to announce it has signed contracts with Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) for the 26.25 years lease and operation of FPSO Almirante Tamandaré. These contracts follow the signing of the binding Letter of Intent as announced on February 25, 2021. FPSO Almirante Tamandaré will be deployed at the Búzios field in the Santos Basin approximately 180 kilometers offshore Rio de Janeiro in Brazil. SBM Offshore is progressing with the design and construction using its industry leading Fast4Ward® program. Delivery of the FPSO is expected in the second half of 2024. CorporateProfile The Company’s main activities are the design, supply, installation, operation and the life extension of floating production solutions for the offshore energy industry over the full lifecycle. The Company is market leading in leased floating production systems, with multiple units currently in operation. As of December 31, 2020, the Company employs approximately 4,570 people worl

Exel Industries :Third quarter 2020-2021 revenue : A sustained growth rate of 18.4%, in line with our expectations.27.7.2021 18:00:00 CEST | Press release

PRESS RELEASE July 27, 2021 Third quarter 2020-2021 revenue A sustained growth rate of 18.4%, in line with our expectations. Q3 revenue in €m2019 ‐ 20202020 - 2021Change in valueChange in %ReportedReportedReported* like‐for‐likeReported* like‐for‐likeAgricultural Spraying99.6113.814.216.414.3%16.4%Sugar Beet Harvesters2230.68.68.839.3%39.9%Garden Watering and Spraying50.149.8-0.3-0.8-0.6%-1.6%Industrial Spraying38.85516.217.941.9%46.2%EXEL Industries Group210.4249.238.842.218.4%20.1% *like‐for‐like = at constant foreign exchange rates and scope 9-month revenue in €m2019 - 20202020 - 2021Change in valueChange in %ReportedReportedReported* like‐for‐likeReported* like‐for‐likeAgricultural Spraying255.729236.342.114.2%16.5%Sugar Beet Harvesters53.863.81010.918.7%20.2%Garden Watering and Spraying89.3109.420.120.322.4%22.7%Industrial Spraying125.8169.243.43834.5%30.2%EXEL Industries Group524.7634.4109.8111.320.9%21.2% *like‐for‐like = at constant foreign exchange rates and scope Third quarte

Leasinvest Real Estate SA: Publication of a transparency notification27.7.2021 18:00:00 CEST | Press release

PUBLICATION OF A TRANSPARENCY NOTIFICATION IN ACCORDANCE WITH THE LAW OF 02/05/2007 ON THE DISCLOSURE OF IMPORTANT PARTICIPATIONS A notification of 27 July 2021 issued by AXA, shows a passive threshold overrun, following the introduction of the double voting rights and a capital increase by contribution in kind from a/o Extensa Group, as approved at the extraordinary general meeting of Leasinvest Real Estate on 19 July 2021. The total number of voting rights of AXA in Leasinvest Real Estate has decreased to 13.44% of the voting rights in Leasinvest Real Estate NV (hereinafter the "Company”). The notification comprises the following information: REASON FOR THE NOTIFICATION: Passive threshold overrun NOTIFICATION: by the parent company or controlling person. PERSON(S) SUBJECT TO THE NOTIFICATION REQUIREMENT Name and legal formAddress AXA SA 25, Avenue Matignon, 75008 Paris, France TRANSACTION DATE: 19 July 2021 THRESHOLD DROPPED BELOW: 15% DENOMINATOR: 11,804,919 DETAILS OF THE NOTIFICAT