GlobeNewswire

Mandalay Resources Corporation meddelar de senaste borrningsresultaten för Youle-fyndigheten vid Costerfield med viktiga punkter för utvidgningen på djupet av höghaltigt guld

Dela

TORONTO, Jan. 26, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation (”Mandalay” eller ”Företaget”) (TSX: MND, OTCQB: MNDJF) har nöjet att meddela en uppdatering av utvidgningen av Youle-projektet vid Costerfield, med särskilt fokus på avgränsningen av det tidigare rapporterade södra området, samt upptäckten av en ny höghaltig utökning mot den Youles norra trend.

Youle borrningshöjdpunkter

Borrhål skapar en lateral länk från nuvarande brytningsområde till det tidigare rapporterade södra området (fig. 4):

  • 264,1 g/t guld och 19,7 % antimon över en sann bredd på 0,23 m i BC162; och
  • 94,7 g/t guld och 16,4 % antimon över en sann bredd på 0,05 m i BC158.

Nya höghaltiga resultat norr om Youle mot djupet:

  • 345,1 g/t guld och 19,7 % antimon över en sann bredd på 0,11 m i BC166W1;
  • 316,1 g/t guld och 0,1 % antimon över en sann bredd på 0,22 m i BC167; samt
  • 142,0 g/t guld och 0,0 % antimon över en sann bredd på 0,07 m i BC157.

Anm.: Signifikanta kompositer för borrning anges i tabell 1 och 2 i bilagan till detta dokument.

Dominic Duffy, Mandalays President and Chief Executive Officer noterade, ”Vi känner ökad tillförsikt över utvecklingen och bekräftelsen av det nyligen upptäckta höghaltiga guldet i södra området som rapporterades i oktober 2020. Nyligen borrade förekomster som utgör en länk till det nuvarande brytningsområdet, uppvisar tydliga indikationer på att det höghaltiga guld som nu bryts kommer att fortsätta genom denna zon.”

Dominic Duffy fortsatte, ”En serie hål norrut ger fog för en höghaltig utvidgning nedåt i de norra delarna av Youle, och utgör ett tydligt mål för ytterligare fokuserad prospektering och ska troligen innebära ytterligare tillväxt av Costerfield-gruvan.”

Dominic Duffy sammanfattade ”Costerfields prospekteringsprognos för 2021 med kostnader på 6,2 miljoner USD är anläggningens högsta budget hittills eftersom teamet förväntar sig kunna följa upp på de nyligen nådda framgångarna vid Youle och även regionalt. Avgörande för Costerfields tillväxt är att innevarande års prospekteringsprogram fokuserar på mål under de nuvarande och tidigare fyndigheterna.”

Resultat av utvidgningsborrning vid Youle

Nyligen utförd borrning har fokuserat på att avgränsa den södra höghaltiga zonen samt att undersöka den norra nedåtgående utvidgningen av Youle. Den södra borrningen uppvisade strukturell kontinuitet av ådringen under det södra höghaltiga området, men dessa förekomster (BC159 och BC165) hade inte den ovan angivna guldfördelningen. Borrning över guldområdet bekräftar ett guldinnehåll som fortsätter med registrerade komposithalter på 264 g/t guld över 0,23 m (sann bredd) i BC162 och 94,7 g/t guld över 0,05 m (sann bredd) i BC158. Dessa förekomster innehåller också högre halter av antimon tillsammans med guldet, vilket ger ytterligare kunskap om mineraliseringsramarna för Costerfield. Antimonhalter för dessa förekomster anges i tabell 1 och 2 i bilagan till detta dokument.

Fig. 1. Foto på förekomsten vid Youle i BC162.
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ef2b1545-aa58-4732-953d-f8d6dca39271

Längre norrut bekräftade en serie hål närvaron av malmformation, men kunde inte uppnå högre halter längs den grunda norra utvidgningen med kvartsådring som bara innehåller spår av guld och antimon. Den brantare mineraliseringstrenden visar dock lovande halter i en utvidgning till den nu utvunna ådringen med 345,1 g/t guld över 0,11 m (sann bredd) i BC166W1 och 316,1 g/t guld över 0,22 m (sann bredd i BC167. Skillnaden i mineralisering mellan de norra och södra områdena kopplas till antimon närvarande i BC166W1 och på spårbar nivå i det lägre BC167.

Fig. 2. Foton på förekomsten vid Youle i BC167. 
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/46a7651c-ca65-4403-a1ac-8c17edfb1c13

Fig. 3. Förstorade bilder av guldkorn i Youle-ådringen på BC167.
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/47933ba6-9f10-441d-bb1a-ca770f04331e

Prospekteringsarbetet vid Youle fokuseras nu på djupgående och laterala utvidgningar till denna branta norra fyndighet samt på att täcka ett möjligen förändrat mineraliseringsscenario som kopierar den subvertikala ådringen som finns överst i Youle-fyndigheten.

Youle-miljön upplåst genom hela Costerfield

Nyligen borrade djupa förekomster tillsammans med information från utvinningen under hela 2020 har gett en mer detaljerad förståelse av dynamiken som påverkar bildandet av den berikade Youle-fyndigheten. Det finns starka indikationer på att många av de mineralogiska variationerna vid Youle representerar en djupare placering jämfört med tidigare utvunna malmkroppar utmed den centrala Costerfield-korridoren. Data från produktionsområdena Brunswick, Augusta och Cuffley och borrningsprogrammen har bedömts på nytt och flertalet analoga Youle-mål har identifierats på djup under dessa fyndigheter.

År 2016 hittades ett sådant mål i ett utvidgningsprogram på djupet vid Cuffley. Förekomsten graderades till 11,1 g/t guld och 3,8 % antimon över 2,7 m (nedåtgående) i hål AD146 120 m under Cuffley. Utan den aktuella Youle-kontexten bedömdes inte denna mineralisering vara högprioriterad vid det tillfället. Detta mål, tillsammans med andra i liknande miljöer, utgör huvuddelen av de prospekteringsaktiviteter som planeras för 2021.

Fig. 4. Längdsnitt av Youle som illustrerar platsen för de senaste förekomsterna i Youle-utvidgningen och optimeringen i närheten av nuvarande gruvgångar.
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/261500c9-69b3-4ec4-96ee-7018cc836260

Borrning och analys

Costerfields geologer loggade och samlade in alla diamantborrkärnor. Alla prover skickades till OnSite Laboratory Services i Bendigo, Victoria i Australien, för provberedning och eldprovsanalys avseende guld, och atomabsorptionsspektrometri (AAS) för antimon. Geologisk och metallurgisk personal på plats har genomfört en QA/QC-procedur som omfattar systematisk inlämning av standardreferensmaterial och obearbetat material i satser av borr- och ytprover för analys. Costerfield-specifikt referensmaterial som producerats utifrån Costerfield-malm har iordningställts och certifierats av Geostats Pty Ltd., ett konsultlaboratorium specialiserat på kvalitetskontroll. Se den tekniska rapporten från 30 mars 2020 med titeln ”Costerfield Operation, Victoria, Australia NI 43-101 Report”. Rapporten finns på SEDAR (www.sedar.com) och innehåller en fullständig beskrivning av procedurer för borrning, provtagning och analys.

Behörig person:

Chris Davis, Vice President för Operational Geology and Exploration på Mandalay Resources, är Charted Professional på Australasian Institute of Mining and Metallurgy (MAusIMM CP(Geo)), och en behörig person enligt NI 43-101. Han har granskat och godkänt den tekniska och vetenskapliga informationen som finns i detta pressmeddelande.

För mer information

Dominic Duffy
President och Chief Executive Officer

Edison Nguyen
Manager, Analytics och Investor Relations

Kontakt:
647.260.1566

Om Mandalay Resources Corporation

Mandalay Resources är ett kanadensiskt företag verksamt inom naturresurser som har produktionstillgångar i Australien och Sverige samt underhålls- och utvecklingsprojekt i Chile. Bolaget fokuserar på att öka produktionen vid dess guld- och antimonverksamhet i Australien, och guldproduktion från sin verksamhet i Sverige för att skapa kassaflöde i närtid.

Framåtblickande uttalanden:

Detta nyhetsmeddelande innehåller ”framåtblickande uttalanden” enligt definitionen i gällande värdepapperslagar, inklusive uttalanden om prospekterings- och utvecklingspotential för fyndigheterna vid Youle (Costerfield). Läsarna varnas för att förlita sig på framåtblickande uttalanden. Faktiska resultat och händelseutvecklingen kan skilja sig väsentligt från vad som anges i dessa uttalanden, bland annat beroende på variationer i råvarupriser, allmänna marknadsförhållanden och ekonomiska förhållanden. De faktorer som anges ovan är inte avsedda att motsvara en uttömmande förteckning av de faktorer som kan påverka Mandalay. En beskrivning av ytterligare risker som kan leda till att faktiska resultat och händelseutvecklingen skiljer sig från vad som anges i framåtblickande uttalanden i detta nyhetsmeddelande finns under rubriken ”Riskfaktorer” i Mandalays årsinformationsblankett daterad den 30 mars 2020.En kopia finns att tillgå under Mandalays profil på www.sedar.com. Det kan dessutom inte garanteras att antagna resurser som upptäcks till följd av ytterligare borrningar någonsin kommer att uppgraderas till bevisade eller sannolika reserver. Mandalay har försökt att identifiera viktiga faktorer som kan leda till att faktiska åtgärder, händelser eller resultat skiljer sig väsentligt från vad som beskrivs i dessa framåtblickande uttalanden, men det kan finnas andra faktorer som leder till att åtgärder, händelser eller resultat inte blir som förväntat, beräknat eller avsett. Det finns inga garantier för att framåtblickande uttalanden kommer att visa sig vara korrekta, eftersom faktiska resultat och framtida händelser kan skilja sig väsentligt från vad som förväntas vid tiden för sådana uttalanden. Följaktligen ska läsarna inte förlita sig på framåtblickande uttalanden.

Bilaga

Tabell 1. Kompositer för utvidgningsborrning i Youle

Drill Hole
ID
From
(m)
To
(m)
Drill Width
(m)
True Width
(m)
Au Grade
(g/t)
Sb Grade
(%)
AuEq
(g/t)
AuEq (g/t) over min.
1.8m mining width
BC156196.20196.490.290.090.00.00.00.0
BC157150.66150.790.130.07142.00.0142.05.5
BC158149.52149.600.080.0594.716.4111.43.1
BC159178.80178.950.150.080.20.00.20.0
BC160119.66119.880.220.111.31.42.70.2
BC161177.90178.600.700.271.00.01.00.2
BC162134.25134.550.300.23264.019.7284.136.3
BC163238.49238.730.240.060.00.00.10.0
BC164123.54123.640.100.0440.431.472.41.6
BC165121.39121.750.360.290.00.00.00.0
BC166W1128.91129.070.160.11345.019.7365.122.3
BC167140.71141.060.350.22316.00.1316.138.6

Anmärkningar
1.   AuEq-halten (guldekvivalent) beräknas med följande formel:

AuEq g per t = Au g per t + Sb% x 

Au price per g x Au processing recovery
Sb price per 10kg x Sb processing recovery

Siffrorna som används är baserade på ett niomånadersgenomsnitt från april till och med december 2020: Au $/uns = 1 834 Sb $/t = 5 672 Au-utvinning = 91,2 % och Sb-utvinning= 96,6 %

Tabell 2. Kompositer i produktionsoptimeringsborrningen vid Youle

Drill Hole
ID
From
(m)
To
(m)
Drill Width
(m)
True Width
(m)
Au Grade
(g/t)
Sb Grade
(%)
AuEq
(g/t)
AuEq (g/t) over min.
1.8m mining width
KD71831.2331.480.250.2324.65.029.63.8
KD71941.7342.000.270.1824.311.736.23.6
KD72056.5756.850.280.2012.218.130.63.4

Anmärkningar
1.   AuEq-halten (guldekvivalent) beräknas med följande formel:

AuEq g per t = Au g per t + Sb% x 

Au price per g x Au processing recovery
Sb price per 10kg x Sb processing recovery

Siffrorna som används är baserade på ett niomånadersgenomsnitt från april till och med december 2020: Au $/uns = 1 834 Sb $/t = 5 672 Au-utvinning = 91,2 % och Sb-utvinning= 96,6 % 


Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Better Collective – Share buyback program completed5.3.2021 19:30:00 CETPress release

Regulatory Release 4/2021 On March 4, 2021 Better Collective A/S initiated a share buyback program for up to EUR 100,000, to be executed during the period from March 4, 2021 to March 31, 2021. The following transactions have been executed under the program on March 5, 2021 Date Number of sharesAverage weighted purchase price (SEK per share)Amount (SEK)05/03/20213,532197.2223696,598.16Accumulated under the program following above purchase:3,532197.2223696,598.16 Better Collective A/S holds 3,773 treasury shares corresponding to 0,01 % of the outstanding share capital of the company. The share buyback program is hereby completed. Contacts Investor Relations: Christina Bastius Thomsen +45 2363 8844 e-mail: investor@bettercollective.com This information is such information as Better Collective A/S is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above on March 5, 2021 at 7.3

TGS Share Repurchase5.3.2021 17:51:25 CETPress release

Oslo, Norway (5 March 2021) – On period from 2 March 2021 to 4 March 2021, TGS-NOPEC Geophysical Company ASA (TGS) purchased 41,000 own shares on the Oslo Stock Exchange at an average price of NOK 141.2252 per share. Following the purchase, TGS holds 195,000 own shares, representing 0.166% of the total outstanding shares. The shares were purchased in connection with the share repurchase announced on 11 February 2021. Overview of transactionsDateAggregated daily volume (number of shares)Weighted average share price per day (NOK)Total daily transaction value (NOK)2-Mar-2120,000140.90672,818,1343-Mar-2120,000141.57002,831,4004-Mar-211,000140.7000140,700Previously disclosed buy-backs under the program (accumulated)79,000138.327910,927,901Accumulated under the buy-back program120,000139.317816,718,135The issuer's holding of own shares:Following the completion of the above transactions, TGS owns a total of 195,000 own shares, corresponding to 0.166% of TGS' share capital.Appendix:An overview

Bavarian Nordic to Host Full Year 2020 Results Conference Call5.3.2021 17:30:00 CETPress release

COPENHAGEN, Denmark – March 5, 2021 - Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA, OTC: BVNRY) will announce its 2020 annual report on Friday, March 12, 2021. The management of Bavarian Nordic will host a conference call at 2:00 pm CET (8:00 am EST) on the same day to present the full-year results followed by a Q&A session. A live and replay version of the call and relevant slides will be available at http://bit.ly/3rkKNed. To join the Q&A session dial one of the following numbers and state the participant code 5589045: Denmark: +45 32 72 80 42, UK: +44 (0) 844 571 8892, USA: +1 631-510-7495. About Bavarian Nordic Bavarian Nordic is a fully integrated vaccines company focused on the development, manufacture and commercialization of life-saving vaccines. We are a global leader in smallpox vaccines and have been a long-term supplier to the U.S. Strategic National Stockpile of a non-replicating smallpox vaccine, which has been approved by the FDA under the trade name JYNNEOS®, also for the protection

Bavarian Nordic afholder telefonkonference i forbindelse med offentliggørelse af årsregnskabet for 20205.3.2021 17:30:00 CETpressemeddelelse

KØBENHAVN, 5. marts 2021 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) offentliggør årsregnskab for 2020 på fredag den 12. marts 2021. Samme dag afholder selskabets ledelse en telefonkonference kl. 14:00 dansk tid med henblik på at præsentere årsregnskabet og besvare eventuelle spørgsmål. Det er muligt at høre en live eller arkiveret webcast af telefonkonferencen samt downloade den tilhørende præsentation på http://bit.ly/3rkKNed. For at stille spørgsmål på telefonkonferencen, benyt venligst et af følgende telefonnumre og oplys deltagerkoden 5589045: Danmark: +45 32 72 80 42, UK: +44 (0) 844 571 8892, USA: +1 631-510-7495. Om Bavarian Nordic Bavarian Nordic er et fuldt integreret vaccineselskab, der er fokuseret på udvikling, produktion og kommercialisering af livsvigtige vacciner. Vi er globalt førende inden for koppevacciner, og er mangeårig leverandør til det amerikanske strategiske nationale beredskabslager af en ikke-replikerende koppevaccine, som er godkendt af de amerikanske sundhedsmyndigh

ASM INTERNATIONAL N.V. PUBLISHES ANNUAL REPORT 20205.3.2021 16:27:39 CETPress release

Almere, The Netherlands March 5, 2021 ASM International N.V. (Euronext Amsterdam: ASM) today publishes its Annual Report 2020. For the first time, ASMI publishes the Annual Report in accordance with European Single Electronic Format (ESEF) reporting requirements with the format of the report being Extensible Hypertext Markup Language (xHTML). In line with the ESEF requirements, the primary consolidated financial statements have been labelled with XBRL tags. ASMI's Annual Report 2020 is available in ESEF reporting package, HTML file and as a PDF file on the company's website www.asm.com. ASMI will hold its Annual General Meeting of Shareholders (AGM) on May 17, 2021. The AGM agenda with all related documents will be available in due time. About ASM International ASM International NV, headquartered in Almere, the Netherlands, its subsidiaries and participations design and manufacture equipment and materials used to produce semiconductor devices. ASM International, its subsidiaries and pa

CONDITIONS FOR RIKSBANK REVERSED AUCTIONS SEK MUNICIPAL BONDS5.3.2021 16:20:00 CETPress release

Anbudsförfarande kommuner och regioner, 2021-03-09BondsFixed rate notes issued in SEK by Municipalities or Regions with maturity in: 2024 The following issuers are accepted for delivery: Göteborgs Stad Helsingborgs Stad Jönköpings Kommun Malmö Stad Region Skåne Stockholms Stad Region Stockholm Delivery may not be made in Bonds purchased by the Counterparty from the issuer less than one week prior to the date for announcing the Specific terms, i.e. the purchase may not have been made after: 2021-02-26BidsBids are made to tel 08-696 69 70 and confirmed in writing by a filled-in Bid form by e-mail to EOL@riksbank.se Bid date2021-03-09Bid times10.00-11.00 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)SEK 1000 +/- 1000 millionHighest permitted bid volume (corresponding nominal amount)The total bid volume from one Counterparty for the two Credit rating classes may not exceed SEK 1 000 million. No bid may contain Bonds exceeding SEK 1000 million issued by Stockholms

CONDITIONS FOR RIKSBANK REVERSED AUCTIONS SEK TREASURY BILLS5.3.2021 16:20:00 CETPress release

Bid procedure, 2021-03-08BillsSWEDISH T-BILL: SE0015504907. 2021-05-19 SWEDISH T-BILL: SE0014808747, 2021-09-15 Bid date2021-03-08Bid times09.00-10.00 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)SE0015504907: 500 mln SEK +/-250 mln SEK SE0014808747: 500 mln SEK +/-250 mln SEK Highest permitted bid volume (corresponding nominal amount)SE0015504907: 500 mln SEK per bid SE0014808747: 500 mln SEK per bid Lowest permitted bid volume (corresponding nominal amount)SEK 50 million per bidExpected allocation timeNot later than 10.15 (CET/CEST) on the Bid dateDelivery and payment date2021-03-10Delivery of billsTo the Riksbank's account in Euroclear Sweden AB's securities settlement system 1 4948 6383 Stockholm, 2021-03-05 This is a translation of the special terms and conditions published on www.riksbank.se. In the case of any inconsistency between the English translation and the Swedish language version, the Swedish language version shall prevail. Complete terms and