GlobeNewswire

Mandalay Resources Corporation meddelar de senaste borrningsresultaten för Youle-fyndigheten vid Costerfield med viktiga punkter för utvidgningen på djupet av höghaltigt guld

Dela

TORONTO, Oct. 22, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation (”Mandalay” eller ”bolaget”) (TSX: MND, OTCQB: MNDJF) är glada över att meddela om utvidgningen av höghaltigt guld till ett nytt område cirka 100 meter (”m”) under den nuvarande gruvverksamheten i Youle-fyndigheten.

Viktiga punkter för Youle-borrningen
De första resultaten från det nya höghaltiga guldområdet på djupet:

  • 99,8 g/t guld och 0,2 % antimon över en sann bredd på 0,30 m i BC105;och
  • 60,3 g/t guld och 0,2 % antimon över en sann bredd på 0,24 m i BC145; och
  • 144,7 g/t guld och 0,0 % antimon över en sann bredd på 0,57 m i BC151

Fortsatt borrning norrut i Youle har gett höjdpunkter som:

  • 84,3 g/t guld och 53,8 % antimon över en sann bredd på 0,44 m i BC116; och
  • 186,0 g/t guld och 37,4 % antimon över en sann bredd på 0,27 m i BC140; och
  • 214,0 g/t guld och 0,0% antimon över en sann bredd på 0,18 m i BC149 som är det mest djupgående hålet.

OBS! En fullständig lista över viktiga kompositer vid borrning finns i tabellerna 1, 2 och 3 längst ner i detta dokument.

Dominic Duffy, President och Chief Executive Officer för Mandalay, kommenterar, ”Vi gläder oss åt att kunna rapportera fortsatt prospekteringsframgång i Youle-fyndigheten vid Costerfield. Kontinuiteten av betydande guldhalter på djupet bekräftar vår förväntan att fyndigheten kommer att tillföra betydligt mer höghaltig mineralisering till Costerfields verksamhet.”

Duffy fortsätter, ”Nya borrningar har också visat potential för betydande utvidgning av den historiska Minerva-ådern. Denna östra djupgående åder ligger 50 m över den nuvarande infrastrukturen och är redan avvattnad av Youle-verksamheten. Ett separat gruvområde nära Youle skulle inte bara förlänga gruvans livslängd, utan även ge olika alternativ för planläggning som möjliggör en överlägsen optimering av malmutvinningen.”

Duffy avslutar, ”Ända sedan den första utvinningen i augusti 2019 har Youle varit en konsekvent producent av höghaltig malm. Gränsuppgraderingar som uppnåtts genom produktionsoptimeringsborrning har utökat utvecklingen av ådern. Även om detta har försenat strossningen har metallproduktionen för anläggningen överträffat den planerade prognosen för 2020 tack vare de utmärkta halterna som uppnåtts i Youle, vilket visades i vår senaste resultatuppdatering. Den framgångsrika expansionen av Youle är ett viktigt steg för en sund ekonomisk grund för gruvans fortsatta livslängd med betydande vinstmarginaler.”

Utvidgningsborrning på djupet i Youle

Hittills har utvinningen i de övre delarna av Youle levererat genomsnittliga halter på 13,7 g/t guld och 5,4 % antimon. Huvuddelen av detta kommer från utveckling och endast 20 % av tonnaget kommer från strossning på grund av de tidiga utvinningsstadierna. Detta representerar mer än en fördubbling av halten som utvanns 2019, som huvudsakligen kom från Brunswick-fyndigheten.

Vid sidan av denna rekordproduktion har utvidgningsborrningar i Youle pågått med 68 nya borrade hål (med analysresultat) sedan vårt senaste pressmeddelande i juni 2020. Detta arbete har gett mycket uppmuntrande resultat – höghaltigt guldområde på djupet såväl som en ny framväxande höghaltig hålutvidgning norrut på djupet (se figur 1). Guldet i dessa två områden är klumpbildande och förenat med kvarts. Antimon finns också, men i lägre halter än i de nuvarande Youle-reserverna. Den nuvarande utvecklingen under jord har nu nått en nivå där djupare prospekteringsborrningar i Youle är möjliga och programmet kommer att fortsätta att utforska Youles hål- och djuppotential.

Borrning ovanför Youle

Vi har också borrat ovanför Youle för att undersöka förekomster av åderbildningar som inte utvanns under den historiska gruvbrytningen vid Costerfield. Subvertikal åderbildning har upptäckts med ett antal betydande förekomster som t.ex. BC129 med analysresultat på 92,4 g/t guld och 39,3 % antimon över en sann bredd på 0,14 m. Dessa förekomster tyder på en potential för ny oupptäckt mineralisering kring de historiska gruvgångarna som kan nås från Youles infrastruktur.

Framtida utvidgning av Minerva

Under borrprogrammet i Youle 2020 träffade borrhål BC142 på en 0,24 m tjock laminerad kvartsåder med betydande grovt synligt guld och måttlig antimonmineralisering nära hålets planerade slutdjup. Vi tror att denna förekomst representerar en sydlig förlängning av den historiskt utvunna Minerva-ådern på den östra sidan av gruppen av historiska gruvgångar (illustrerad i fig. 2). En analys av förekomsten visade 12,6 g/t guld och 3,1 % antimon över en sann bredd på 0,24 m, bara 40 m från den närmaste dokumenterade historiska gruvgången.

Ytterligare historiska förekomster i Minerva-ådern omfattar BC003 (33,2 g/t guld och 2,1 % antimon över en sann bredd på 0,57 m) som borrades av Mandalay 2014 och flera RC-hål nära ytan som borrades av AGD 1995 under med en definitionsborrning av dagbrott vid Costerfield. Ytterligare geologisk modellering har utökat portföljen för potentiell mineralisering till en nivå som överstiger 400 m per 150 m, vars huvuddel inte har blivit systematiskt borrtestat. Minerva-ådern ligger nära Youle-infrastrukturen och har potentialen att öka gruvans livslängd om en ekonomiskt hållbar mineraliseringsnivå kan hittas.

Figur 1: Längdsnitt av Youle som illustrerar platsen för de senaste förekomsterna i Youle-utvidgningen och optimeringen i närheten av nuvarande gruvgångar.
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3dc26a42-e5e2-4329-8dff-2f29f114cb83

Figur 2: Snitt vid 6670 norr som illustrerar plats och orientering för den nya förekomsten i Minerva-ådern.
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7f371b2b-1fe1-44e8-aa22-397f0753bec2


Borrning och analys

Costerfields geologer loggade och samlade in diamantborrkärnor vid Costerfield-gruvan. Alla prover skickades till OnSite Laboratory Services i Bendigo, Victoria i Australien, för provberedning och analys. Geologisk och metallurgisk personal på plats har genomfört en QA/QC-process som omfattar regelbunden inlämning av standardreferensmaterial och ämnen med borr- och ytprover som lämnats in för analys. Standardreferensmaterial har certifierats av Geostats Pty Ltd. (30 mars 2020 teknisk rapport ”Costerfield Operation, Victoria, Australia NI 43-101 Report”. Rapporten finns på SEDAR (www.sedar.com) och innehåller en fullständig beskrivning av procedurer för borrning, provtagning och analys).

Behörig person:

Chris Davis, Vice President för Operational Geology and Exploration på Mandalay Resources, är en Charted Professional på Australian Institute of Mining and Metallurgy (MAusIMM CP(Geo)), och en behörig person enligt NI 43-101. Han har granskat och godkänt den tekniska och vetenskapliga informationen som finns i detta pressmeddelande.

För mer information

Dominic Duffy
President och Chief Executive Officer

Edison Nguyen
Manager, Analytics och Investor Relations

Kontakt:
647.260.1566

Om Mandalay Resources Corporation

Mandalay Resources är ett kanadensiskt företag verksamt inom naturresurser som har produktionstillgångar i Australien och Sverige samt underhålls- och utvecklingsprojekt i Chile. Bolaget fokuserar på att öka produktionen vid dess guld- och antimonverksamhet i Australien, och guldproduktion från sin verksamhet i Sverige för att skapa kortsiktigt kassaflöde.

Framåtblickande uttalanden:

Detta pressmeddelande innehåller ”framåtblickande uttalanden” enligt definitionen i gällande värdepapperslagar, inklusive uttalanden om utforsknings- och utvecklingspotentialen i Youle- och Minerva Reef-fyndigheterna (Costerfield). Läsarna varnas för att förlita sig på framåtblickande uttalanden. Faktiska resultat och händelseutvecklingen kan skilja sig väsentligt från vad som anges i dessa uttalanden, bland annat beroende på variationer i råvarupriser, allmänna marknadsförhållanden och ekonomiska förhållanden. De faktorer som anges ovan är inte avsedda att motsvara en uttömmande förteckning av de faktorer som kan påverka Mandalay. En beskrivning av ytterligare risker som kan leda till att faktiska resultat och händelseutvecklingen skiljer sig från vad som anges i framåtblickande uttalanden i detta nyhetsmeddelande finns under rubriken ”Riskfaktorer” i Mandalays årsinformationsblankett daterad den 30 mars 2020. En kopia finns att tillgå under Mandalays profil på www.sedar.com. Det kan dessutom inte garanteras att antagna resurser som upptäcks till följd av ytterligare borrningar någonsin kommer att uppgraderas till bevisade eller sannolika reserver. Mandalay har försökt att identifiera viktiga faktorer som kan leda till att faktiska åtgärder, händelser eller resultat skiljer sig väsentligt från vad som beskrivs i dessa framåtblickande uttalanden, men det kan finnas andra faktorer som leder till att åtgärder, händelser eller resultat inte blir som förväntat, beräknat eller avsett. Det finns inga garantier för att framåtblickande uttalanden kommer att visa sig vara korrekta, eftersom faktiska resultat och framtida händelser kan skilja sig väsentligt från vad som förväntas vid tiden för sådana uttalanden. Följaktligen ska läsarna inte förlita sig på framåtblickande uttalanden.

Tabell 1. Kompositer för utvidgningsborrning i Youle

Drill Hole
ID
From (m)To (m)Drill
Width
(m)
True
Width
(m)
Au
Grade
(g/t)
Sb
Grade
(%)
AuEq
(g/t)
AuEq (g/t) over
min. 1.8m
mining width
Structure
BC069583.55584.000.450.320.00.00.00.0Youle
BC096527.06527.850.790.651.00.01.00.4Youle
BC105179.18179.690.510.3099.80.2100.016.7Youle
BC106198.03198.400.370.310.00.00.00.0Youle
BC107149.10149.420.320.180.40.00.40.0Youle
BC110157.81157.930.120.0960.131.293.94.8Youle
BC118133.20133.310.110.1018.25.924.61.4Youle
BC121133.66133.770.110.1039.636.378.94.3Youle
BC122159.09159.200.110.062.97.711.20.4Youle
BC123144.84144.950.110.0818.911.531.41.5Youle
BC12537.1037.210.110.09143.08.3152.07.8Youle
BC12538.3739.591.221.028.41.09.45.3Splay Vein
BC12629.9030.120.220.1720.129.351.84.9Youle
BC131167.74168.971.230.447.433.543.610.7Youle
BC132170.20170.550.350.1942.40.142.54.4Youle
BC136151.00151.170.170.1046.428.677.44.2Youle
BC137168.53168.690.160.074.56.211.30.4Youle
BC140111.99112.700.710.636.04.010.43.6Splay Vein
BC140123.18123.630.450.27186.037.4226.534.1Youle
BC140126.79128.101.310.965.58.614.87.9Splay Vein
BC141A142.20142.390.190.1659.836.699.48.7Doyle
BC141A119.04119.150.110.080.610.912.40.6Youle
BC144147.11148.671.561.003.40.74.22.4Youle
BC145126.13126.430.300.2460.30.260.58.0Youle
BC147209.86210.200.340.0912.80.913.80.7Youle
BC149137.20137.550.350.18214.00.0214.020.8Youle
BC151159.56160.701.140.57144.70.0144.745.8Youle
BC155137.62137.760.140.089.19.118.90.8Youle

Anmärkningar
1. AuEq-halten (guldekvivalent) beräknas med följande formel:

AuEq g per t = Au g per t + Sb% x

 Au-pris per g x Au-utvinning
Sb-pris per 10kg x Sb-utvinning 

Siffrorna som används är baserade på ett niomånadersgenomsnitt från januari till september 2020: Au $/oz = 1 760, Sb $/t = 5 680 Au utvinning= 89,6 % och Sb utvinning = 96,7 %

Tabell 2. Kompositer i produktionsoptimeringsborrningen vid Youle

Drill Hole
ID
From (m)To (m)Drill Width
(m)
True Width
(m)
Au Grade
(g/t)
Sb Grade
(%)
AuEq
(g/t)
AuEq (g/t) over
min. 1.8m
mining width
Structure
BC10996.3397.431.100.452.11.43.70.9Splay Vein
BC10998.1398.300.170.131.46.07.90.6Youle
BC116115.02115.460.440.4484.353.8142.634.7Youle
BC117112.14112.560.420.4212.19.622.55.2Youle
BC119119.84120.610.770.5323.712.337.011.0Youle
BC119116.46116.870.410.3215.48.324.44.4Splay Vein
BC120115.73115.840.110.108.214.223.51.3Splay Vein
BC120124.14124.250.110.0961.516.279.04.0Splay Vein
BC120131.76131.980.220.1943.921.066.77.2Youle
BC120143.44143.690.250,1583.10.884.07.2Splay Vein
BC120169.99170.100.110.097.26.914.70.7Splay Vein
BC133127.54127.650.110.07187.025.2214.38.4Splay Vein
BC133134.89135.410.520.3639.520.061.212.3Youle
BC134147.69148.020.330.250.15.45.90.8Youle
KD703138.74138.850.110.1116.813.531.41.9Youle
KD703150.62150.730.110.1010.39.720.81.2Splay Vein
KD7044.664.810.150.071.913.917.00.6Splay Vein
KD70922.7123.200.490.2844.625.672.311.3Youle
KD71113.9614.470.510.421.92.14.21.0Youle
KD71244.8645.931.070.9320.811.232.917.0Youle
KD71344.6445.220.580.5078.647.3129.836.2Youle
KD7165.235.630.400.345.37.012.92.4Splay Vein
KD7177.017.120.110.0895.841.4140.66.5Youle

Anmärkningar
1. AuEq-halten (guldekvivalent) beräknas med följande formel:

AuEq g per t = Au g per t + Sb% x

 Au-pris per g x Au-utvinning
Sb-pris per 10kg x Sb-utvinning 

Siffrorna som används är baserade på ett niomånadersgenomsnitt från januari till september 2020: Au $/oz = 1 760, Sb $/t = 5 680 Au utvinning= 89,6 % och Sb utvinning = 96,7 %

Tabell 3. Betydande kompositer ovanför Youle inklusive första träffen i Minerva-utvidgningen.

Drill Hole
ID
From (m)To (m)Drill Width
(m)
True Width
(m)
Au Grade
(g/t)
Sb Grade
(%)
AuEq
(g/t)
AuEq (g/t) over
min. 1.8m
mining width
Structure
BC108116.02116.180.160.1513.57.821.91.8Splay Vein
BC108153.36153.570.210.121.419.022.01.5Dominant Vein
BC108186.63186.810.180.093.54.48.20.4Splay Vein
BC112A105.13107.011.881.2113.95.219.613.1Dominant Vein
BC112A98.53100.972.441.731.13.34.64.4Splay Vein
BC113138.72138.860.140.1451.915.869.05.3Dominant Vein
BC113113.19113.330.140.1230.011.742.72.9Splay Vein
BC114170.77173.833.061.399.72.112.09.3Dominant Vein
BC114131.75132.851.100.843.22.05.42.5Splay Vein
BC114154.30154.410.110.087.310.819.00.9Splay Vein
BC12532.9133.120.210.1331.216.949.53.7Splay Vein
BC128136.47136.670.200.146.011.818.81.5Dominant Vein
BC129164.90165.070.170.1492.439.3135.010.7Dominant Vein
BC130168.76168.920.160.10120.09.9130.77.5Dominant Vein
BC130172.48173.070.590.4216.80.817.64.2Splay Vein
BC130196.74196.970.230.2111.738.753.66.2Splay Vein
BC142125.47125.730.260.247.52.410.21.4Splay Vein
BC142199.24199.620.380.2412.63.116.02.2Minerva

Anmärkningar
1. AuEq-halten (guldekvivalent) beräknas med följande formel:

AuEq g per t = Au g per t + Sb% x

 Au-pris per g x Au-utvinning
Sb-pris per 10kg x Sb-utvinning 

Siffrorna som används är baserade på ett niomånadersgenomsnitt från januari till september 2020: Au $/oz = 1 760, Sb $/t = 5 680 Au utvinning= 89,6 % och Sb utvinning = 96,7 %

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Arcadis reports transactions under its current share buyback program30.7.2021 12:00:00 CEST | Press release

Amsterdam, July 30, 2021 – Arcadis (EURONEXT: ARCAD), the leading global Design & Consultancy organization for natural and built assets, has repurchased 14,830 of its own shares in the period from 23 July up to and including 29 July 2021 at an average price of €36.99. The consideration of this repurchase was €0.5 million. The repurchase is in accordance with the share buyback program to cover existing obligations under employee incentive plans and to cover commitments for stock dividend, as announced on 19 February 2021. The total number of shares repurchased under this program to date is 1.7 million shares for a total consideration of €56.5 million. For more detailed information see: https://www.arcadis.com/en/global/investors/share-information/share-buyback-program/ -End- Improving quality of life FOR FURTHER INFORMATION PLEASE CONTACT: ARCADIS INVESTOR RELATIONS Jurgen Pullens Mobile: +31 6 51599483 E-mail: jurgen.pullens@arcadis.com ABOUT ARCADIS Arcadis is the leading global desig

INDKALDELSE til ekstraordinær generalforsamling i FLSmidth & Co. A/S30.7.2021 11:56:52 CEST | pressemeddelelse

Company Announcement No. 8 2021 Bestyrelsen indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 26. august 2021 kl. 16.00 på selskabets adresse, Vigerslev Allé 77, 2500 Valby. Med henblik på at mindske risikoen for smittespredning af COVID-19 opfordrer bestyrelsen aktionærer, som ønsker at deltage fysisk på den ekstraordinære generalforsamling til at fremvise gydigt Coronapas og til ikke at medbringe rådgiver eller anden ledsager. Bestyrelsen anmoder endvidere om, at alle, der tilmelder sig generalforsamlingen, respekterer FLSmidths generelle rejse- og besøgspolitik, som afspejler sundhedsmyndighedernes anbefalinger, hvorefter adgang til FLSmidth ikke er tilladt for personer, der har symptomer på smitte eller har været i tæt kontakt med andre, som i øvrigt viser symptomer på infektion. Aktionærer, der ikke ønsker at deltage fysisk på generalforsamlingen, kan stemme ved fuldmagt eller brevstemme og følge den ekstraordinære generalforsamling via webcast. Dagsorden og fuldstæ

Notice of extraordinary general meeting of FLSmidth & Co. A/S30.7.2021 11:56:52 CEST | Press release

Company Announcement No. 8 2021 The Board of Directors hereby convenes an extraordinary general meeting to be held on Thursday, 26 August 2021 at4.00 pm (CEST)at the offices of the company, Vigerslev Allé 77, DK-2500 Valby. In order to minimise the risk of spreading the COVID-19 virus, the Board of Directors urges all shareholders who may wish to attend the extraordinary general meeting physically to present a valid Corona passport and not to be accompanied by advisers or other persons. The Board of Directors also requests anyone registering for the general meeting to respect FLSmidth’s general health policies, which reflect the health authorities’ recommendations. Hence, no person showing symptoms of virus or having been in close contact with anyone showing symptoms of virus will be allowed access to FLSmidth’s premises. Shareholders who do not attend the general meeting physically may follow the extraordinary generel meeting via webcast and vote by proxy or postal vote. Agenda and th

Huhtamaki set to launch next generation tube laminates with ISCC certified renewable content in partnership with LyondellBasell, Plastuni Lisses and Groupe Rocher for use in cosmetics and food sectors30.7.2021 10:00:00 CEST | Press release

HUHTAMÄKI OYJ PRESS RELEASE 30.7.2021 AT 11:00 Huhtamaki set to launch next generation tube laminates with ISCC certified renewable content in partnership with LyondellBasell, Plastuni Lisses and Groupe Rocher for use in cosmetics and food sectors Huhtamaki, a key global provider of sustainable packaging solutions for consumers around the world, has achieved an important technology breakthrough in developing next generation sustainable tube laminates. Working in partnership with LyondellBasell, Plastuni Lisses (Groupe Somater) and Groupe Rocher, Huhtamaki is launching a tube laminate with more than 40% recycled content from renewable based plastics. The laminate is primarily suitable for product applications in the cosmetics, personal care, oral care, and food sectors. The new laminate makes a significant contribution to fully circular flexible packaging solutions for these sectors. Working across the value chain where every partner has its own responsibility, LyondellBasell as the res

Nexstim Has Received an Order for an NBT® System with SmartFocus® TMS from a New Customer in the United States30.7.2021 09:00:00 CEST | Press release

Press release, Helsinki, 30July 2021 at 10 AM(EEST) Nexstim Has Received an Order for an NBT® System with SmartFocus® TMS froma New Customer in the United States Nexstim Plc (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) ("Nexstim" or "Company") announces that it has received a new NBT® System order in the United States as it continues to expand its therapy presence. Nexstim’s NBT® System with SmartFocus® nTMS is highly differentiated from other currently available TMS products due to its unique and highly sophisticated 3D navigation that uses its proprietary E-field algorithm to visualize the exact location, orientation, and magnitude of the stimulation. Mikko Karvinen, CEO of Nexstim commented: “We at Nexstim are happy to strengthen our position in the U.S. therapy market as we welcome a new clinic to our user community. This sale was made possible by our recent investments in recruiting new sales representativestoour U.S. team.With our competent team, we are in anexcellent position moving forward in furthe