GlobeNewswire

Mandalay Resources Corporation meddelar de senaste borrningsresultaten för Youle-fyndigheten vid Costerfield med viktiga punkter för utvidgningen på djupet av höghaltigt guld

Dela

TORONTO, Oct. 22, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation (”Mandalay” eller ”bolaget”) (TSX: MND, OTCQB: MNDJF) är glada över att meddela om utvidgningen av höghaltigt guld till ett nytt område cirka 100 meter (”m”) under den nuvarande gruvverksamheten i Youle-fyndigheten.

Viktiga punkter för Youle-borrningen
De första resultaten från det nya höghaltiga guldområdet på djupet:

  • 99,8 g/t guld och 0,2 % antimon över en sann bredd på 0,30 m i BC105;och
  • 60,3 g/t guld och 0,2 % antimon över en sann bredd på 0,24 m i BC145; och
  • 144,7 g/t guld och 0,0 % antimon över en sann bredd på 0,57 m i BC151

Fortsatt borrning norrut i Youle har gett höjdpunkter som:

  • 84,3 g/t guld och 53,8 % antimon över en sann bredd på 0,44 m i BC116; och
  • 186,0 g/t guld och 37,4 % antimon över en sann bredd på 0,27 m i BC140; och
  • 214,0 g/t guld och 0,0% antimon över en sann bredd på 0,18 m i BC149 som är det mest djupgående hålet.

OBS! En fullständig lista över viktiga kompositer vid borrning finns i tabellerna 1, 2 och 3 längst ner i detta dokument.

Dominic Duffy, President och Chief Executive Officer för Mandalay, kommenterar, ”Vi gläder oss åt att kunna rapportera fortsatt prospekteringsframgång i Youle-fyndigheten vid Costerfield. Kontinuiteten av betydande guldhalter på djupet bekräftar vår förväntan att fyndigheten kommer att tillföra betydligt mer höghaltig mineralisering till Costerfields verksamhet.”

Duffy fortsätter, ”Nya borrningar har också visat potential för betydande utvidgning av den historiska Minerva-ådern. Denna östra djupgående åder ligger 50 m över den nuvarande infrastrukturen och är redan avvattnad av Youle-verksamheten. Ett separat gruvområde nära Youle skulle inte bara förlänga gruvans livslängd, utan även ge olika alternativ för planläggning som möjliggör en överlägsen optimering av malmutvinningen.”

Duffy avslutar, ”Ända sedan den första utvinningen i augusti 2019 har Youle varit en konsekvent producent av höghaltig malm. Gränsuppgraderingar som uppnåtts genom produktionsoptimeringsborrning har utökat utvecklingen av ådern. Även om detta har försenat strossningen har metallproduktionen för anläggningen överträffat den planerade prognosen för 2020 tack vare de utmärkta halterna som uppnåtts i Youle, vilket visades i vår senaste resultatuppdatering. Den framgångsrika expansionen av Youle är ett viktigt steg för en sund ekonomisk grund för gruvans fortsatta livslängd med betydande vinstmarginaler.”

Utvidgningsborrning på djupet i Youle

Hittills har utvinningen i de övre delarna av Youle levererat genomsnittliga halter på 13,7 g/t guld och 5,4 % antimon. Huvuddelen av detta kommer från utveckling och endast 20 % av tonnaget kommer från strossning på grund av de tidiga utvinningsstadierna. Detta representerar mer än en fördubbling av halten som utvanns 2019, som huvudsakligen kom från Brunswick-fyndigheten.

Vid sidan av denna rekordproduktion har utvidgningsborrningar i Youle pågått med 68 nya borrade hål (med analysresultat) sedan vårt senaste pressmeddelande i juni 2020. Detta arbete har gett mycket uppmuntrande resultat – höghaltigt guldområde på djupet såväl som en ny framväxande höghaltig hålutvidgning norrut på djupet (se figur 1). Guldet i dessa två områden är klumpbildande och förenat med kvarts. Antimon finns också, men i lägre halter än i de nuvarande Youle-reserverna. Den nuvarande utvecklingen under jord har nu nått en nivå där djupare prospekteringsborrningar i Youle är möjliga och programmet kommer att fortsätta att utforska Youles hål- och djuppotential.

Borrning ovanför Youle

Vi har också borrat ovanför Youle för att undersöka förekomster av åderbildningar som inte utvanns under den historiska gruvbrytningen vid Costerfield. Subvertikal åderbildning har upptäckts med ett antal betydande förekomster som t.ex. BC129 med analysresultat på 92,4 g/t guld och 39,3 % antimon över en sann bredd på 0,14 m. Dessa förekomster tyder på en potential för ny oupptäckt mineralisering kring de historiska gruvgångarna som kan nås från Youles infrastruktur.

Framtida utvidgning av Minerva

Under borrprogrammet i Youle 2020 träffade borrhål BC142 på en 0,24 m tjock laminerad kvartsåder med betydande grovt synligt guld och måttlig antimonmineralisering nära hålets planerade slutdjup. Vi tror att denna förekomst representerar en sydlig förlängning av den historiskt utvunna Minerva-ådern på den östra sidan av gruppen av historiska gruvgångar (illustrerad i fig. 2). En analys av förekomsten visade 12,6 g/t guld och 3,1 % antimon över en sann bredd på 0,24 m, bara 40 m från den närmaste dokumenterade historiska gruvgången.

Ytterligare historiska förekomster i Minerva-ådern omfattar BC003 (33,2 g/t guld och 2,1 % antimon över en sann bredd på 0,57 m) som borrades av Mandalay 2014 och flera RC-hål nära ytan som borrades av AGD 1995 under med en definitionsborrning av dagbrott vid Costerfield. Ytterligare geologisk modellering har utökat portföljen för potentiell mineralisering till en nivå som överstiger 400 m per 150 m, vars huvuddel inte har blivit systematiskt borrtestat. Minerva-ådern ligger nära Youle-infrastrukturen och har potentialen att öka gruvans livslängd om en ekonomiskt hållbar mineraliseringsnivå kan hittas.

Figur 1: Längdsnitt av Youle som illustrerar platsen för de senaste förekomsterna i Youle-utvidgningen och optimeringen i närheten av nuvarande gruvgångar.
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3dc26a42-e5e2-4329-8dff-2f29f114cb83

Figur 2: Snitt vid 6670 norr som illustrerar plats och orientering för den nya förekomsten i Minerva-ådern.
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7f371b2b-1fe1-44e8-aa22-397f0753bec2


Borrning och analys

Costerfields geologer loggade och samlade in diamantborrkärnor vid Costerfield-gruvan. Alla prover skickades till OnSite Laboratory Services i Bendigo, Victoria i Australien, för provberedning och analys. Geologisk och metallurgisk personal på plats har genomfört en QA/QC-process som omfattar regelbunden inlämning av standardreferensmaterial och ämnen med borr- och ytprover som lämnats in för analys. Standardreferensmaterial har certifierats av Geostats Pty Ltd. (30 mars 2020 teknisk rapport ”Costerfield Operation, Victoria, Australia NI 43-101 Report”. Rapporten finns på SEDAR (www.sedar.com) och innehåller en fullständig beskrivning av procedurer för borrning, provtagning och analys).

Behörig person:

Chris Davis, Vice President för Operational Geology and Exploration på Mandalay Resources, är en Charted Professional på Australian Institute of Mining and Metallurgy (MAusIMM CP(Geo)), och en behörig person enligt NI 43-101. Han har granskat och godkänt den tekniska och vetenskapliga informationen som finns i detta pressmeddelande.

För mer information

Dominic Duffy
President och Chief Executive Officer

Edison Nguyen
Manager, Analytics och Investor Relations

Kontakt:
647.260.1566

Om Mandalay Resources Corporation

Mandalay Resources är ett kanadensiskt företag verksamt inom naturresurser som har produktionstillgångar i Australien och Sverige samt underhålls- och utvecklingsprojekt i Chile. Bolaget fokuserar på att öka produktionen vid dess guld- och antimonverksamhet i Australien, och guldproduktion från sin verksamhet i Sverige för att skapa kortsiktigt kassaflöde.

Framåtblickande uttalanden:

Detta pressmeddelande innehåller ”framåtblickande uttalanden” enligt definitionen i gällande värdepapperslagar, inklusive uttalanden om utforsknings- och utvecklingspotentialen i Youle- och Minerva Reef-fyndigheterna (Costerfield). Läsarna varnas för att förlita sig på framåtblickande uttalanden. Faktiska resultat och händelseutvecklingen kan skilja sig väsentligt från vad som anges i dessa uttalanden, bland annat beroende på variationer i råvarupriser, allmänna marknadsförhållanden och ekonomiska förhållanden. De faktorer som anges ovan är inte avsedda att motsvara en uttömmande förteckning av de faktorer som kan påverka Mandalay. En beskrivning av ytterligare risker som kan leda till att faktiska resultat och händelseutvecklingen skiljer sig från vad som anges i framåtblickande uttalanden i detta nyhetsmeddelande finns under rubriken ”Riskfaktorer” i Mandalays årsinformationsblankett daterad den 30 mars 2020. En kopia finns att tillgå under Mandalays profil på www.sedar.com. Det kan dessutom inte garanteras att antagna resurser som upptäcks till följd av ytterligare borrningar någonsin kommer att uppgraderas till bevisade eller sannolika reserver. Mandalay har försökt att identifiera viktiga faktorer som kan leda till att faktiska åtgärder, händelser eller resultat skiljer sig väsentligt från vad som beskrivs i dessa framåtblickande uttalanden, men det kan finnas andra faktorer som leder till att åtgärder, händelser eller resultat inte blir som förväntat, beräknat eller avsett. Det finns inga garantier för att framåtblickande uttalanden kommer att visa sig vara korrekta, eftersom faktiska resultat och framtida händelser kan skilja sig väsentligt från vad som förväntas vid tiden för sådana uttalanden. Följaktligen ska läsarna inte förlita sig på framåtblickande uttalanden.

Tabell 1. Kompositer för utvidgningsborrning i Youle

Drill Hole
ID
From (m)To (m)Drill
Width
(m)
True
Width
(m)
Au
Grade
(g/t)
Sb
Grade
(%)
AuEq
(g/t)
AuEq (g/t) over
min. 1.8m
mining width
Structure
BC069583.55584.000.450.320.00.00.00.0Youle
BC096527.06527.850.790.651.00.01.00.4Youle
BC105179.18179.690.510.3099.80.2100.016.7Youle
BC106198.03198.400.370.310.00.00.00.0Youle
BC107149.10149.420.320.180.40.00.40.0Youle
BC110157.81157.930.120.0960.131.293.94.8Youle
BC118133.20133.310.110.1018.25.924.61.4Youle
BC121133.66133.770.110.1039.636.378.94.3Youle
BC122159.09159.200.110.062.97.711.20.4Youle
BC123144.84144.950.110.0818.911.531.41.5Youle
BC12537.1037.210.110.09143.08.3152.07.8Youle
BC12538.3739.591.221.028.41.09.45.3Splay Vein
BC12629.9030.120.220.1720.129.351.84.9Youle
BC131167.74168.971.230.447.433.543.610.7Youle
BC132170.20170.550.350.1942.40.142.54.4Youle
BC136151.00151.170.170.1046.428.677.44.2Youle
BC137168.53168.690.160.074.56.211.30.4Youle
BC140111.99112.700.710.636.04.010.43.6Splay Vein
BC140123.18123.630.450.27186.037.4226.534.1Youle
BC140126.79128.101.310.965.58.614.87.9Splay Vein
BC141A142.20142.390.190.1659.836.699.48.7Doyle
BC141A119.04119.150.110.080.610.912.40.6Youle
BC144147.11148.671.561.003.40.74.22.4Youle
BC145126.13126.430.300.2460.30.260.58.0Youle
BC147209.86210.200.340.0912.80.913.80.7Youle
BC149137.20137.550.350.18214.00.0214.020.8Youle
BC151159.56160.701.140.57144.70.0144.745.8Youle
BC155137.62137.760.140.089.19.118.90.8Youle

Anmärkningar
1. AuEq-halten (guldekvivalent) beräknas med följande formel:

AuEq g per t = Au g per t + Sb% x

 Au-pris per g x Au-utvinning
Sb-pris per 10kg x Sb-utvinning 

Siffrorna som används är baserade på ett niomånadersgenomsnitt från januari till september 2020: Au $/oz = 1 760, Sb $/t = 5 680 Au utvinning= 89,6 % och Sb utvinning = 96,7 %

Tabell 2. Kompositer i produktionsoptimeringsborrningen vid Youle

Drill Hole
ID
From (m)To (m)Drill Width
(m)
True Width
(m)
Au Grade
(g/t)
Sb Grade
(%)
AuEq
(g/t)
AuEq (g/t) over
min. 1.8m
mining width
Structure
BC10996.3397.431.100.452.11.43.70.9Splay Vein
BC10998.1398.300.170.131.46.07.90.6Youle
BC116115.02115.460.440.4484.353.8142.634.7Youle
BC117112.14112.560.420.4212.19.622.55.2Youle
BC119119.84120.610.770.5323.712.337.011.0Youle
BC119116.46116.870.410.3215.48.324.44.4Splay Vein
BC120115.73115.840.110.108.214.223.51.3Splay Vein
BC120124.14124.250.110.0961.516.279.04.0Splay Vein
BC120131.76131.980.220.1943.921.066.77.2Youle
BC120143.44143.690.250,1583.10.884.07.2Splay Vein
BC120169.99170.100.110.097.26.914.70.7Splay Vein
BC133127.54127.650.110.07187.025.2214.38.4Splay Vein
BC133134.89135.410.520.3639.520.061.212.3Youle
BC134147.69148.020.330.250.15.45.90.8Youle
KD703138.74138.850.110.1116.813.531.41.9Youle
KD703150.62150.730.110.1010.39.720.81.2Splay Vein
KD7044.664.810.150.071.913.917.00.6Splay Vein
KD70922.7123.200.490.2844.625.672.311.3Youle
KD71113.9614.470.510.421.92.14.21.0Youle
KD71244.8645.931.070.9320.811.232.917.0Youle
KD71344.6445.220.580.5078.647.3129.836.2Youle
KD7165.235.630.400.345.37.012.92.4Splay Vein
KD7177.017.120.110.0895.841.4140.66.5Youle

Anmärkningar
1. AuEq-halten (guldekvivalent) beräknas med följande formel:

AuEq g per t = Au g per t + Sb% x

 Au-pris per g x Au-utvinning
Sb-pris per 10kg x Sb-utvinning 

Siffrorna som används är baserade på ett niomånadersgenomsnitt från januari till september 2020: Au $/oz = 1 760, Sb $/t = 5 680 Au utvinning= 89,6 % och Sb utvinning = 96,7 %

Tabell 3. Betydande kompositer ovanför Youle inklusive första träffen i Minerva-utvidgningen.

Drill Hole
ID
From (m)To (m)Drill Width
(m)
True Width
(m)
Au Grade
(g/t)
Sb Grade
(%)
AuEq
(g/t)
AuEq (g/t) over
min. 1.8m
mining width
Structure
BC108116.02116.180.160.1513.57.821.91.8Splay Vein
BC108153.36153.570.210.121.419.022.01.5Dominant Vein
BC108186.63186.810.180.093.54.48.20.4Splay Vein
BC112A105.13107.011.881.2113.95.219.613.1Dominant Vein
BC112A98.53100.972.441.731.13.34.64.4Splay Vein
BC113138.72138.860.140.1451.915.869.05.3Dominant Vein
BC113113.19113.330.140.1230.011.742.72.9Splay Vein
BC114170.77173.833.061.399.72.112.09.3Dominant Vein
BC114131.75132.851.100.843.22.05.42.5Splay Vein
BC114154.30154.410.110.087.310.819.00.9Splay Vein
BC12532.9133.120.210.1331.216.949.53.7Splay Vein
BC128136.47136.670.200.146.011.818.81.5Dominant Vein
BC129164.90165.070.170.1492.439.3135.010.7Dominant Vein
BC130168.76168.920.160.10120.09.9130.77.5Dominant Vein
BC130172.48173.070.590.4216.80.817.64.2Splay Vein
BC130196.74196.970.230.2111.738.753.66.2Splay Vein
BC142125.47125.730.260.247.52.410.21.4Splay Vein
BC142199.24199.620.380.2412.63.116.02.2Minerva

Anmärkningar
1. AuEq-halten (guldekvivalent) beräknas med följande formel:

AuEq g per t = Au g per t + Sb% x

 Au-pris per g x Au-utvinning
Sb-pris per 10kg x Sb-utvinning 

Siffrorna som används är baserade på ett niomånadersgenomsnitt från januari till september 2020: Au $/oz = 1 760, Sb $/t = 5 680 Au utvinning= 89,6 % och Sb utvinning = 96,7 %

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Sinch AB (publ): Sinch announces the completion of a directed new share issue of 3,187,736 shares, raising approx. SEK 3.3 billion, and larger shareholders’ sale of existing shares to a fund managed by SB Management30.11.2020 23:58:07 CETPress release

NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, JAPAN, AUSTRALIA, SOUTH AFRICA, NEW ZEALAND, HONG KONG, SINGAPORE OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION OF THIS PRESS RELEASE MAY BE UNLAWFUL, WOULD REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURES Press Release Stockholm, 30 November 2020 Sinch announces the completion of a directed new share issue of 3,187,736 shares, raising approx. SEK 3.3 billion, and larger shareholders’ sale of existing shares to a fund managed by SB Management Stockholm, Sweden – Sinch AB (publ) – XSTO: SINCH Sinch AB (publ) (“Sinch” or the “Company”) has, in accordance with the Company’s press release earlier today on 30 November 2020 and based on the authorization granted by the annual general meeting on 15 May 2020, resolved on a directed issue of 3,187,736 new shares at a subscription price of SEK 1,050 per share (the “Share Issue”), corresponding to (i) a discount of a

Sinch AB (publ): Sinch offentliggör genomförandet av en riktad nyemission om 3 187 736 aktier och tillförs ca 3,3 miljarder kronor, samt större aktieägares försäljning av befintliga aktier till en fond förvaltad av SB Management30.11.2020 23:58:07 CETPressemelding

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUERING ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND, HONGKONG, SINGAPORE ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTIONEN ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE KUNNA VARA OLAGLIG, KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER Pressmeddelande Stockholm den 30 november 2020 Sinch offentliggör genomförandet av en riktad nyemission om 3 187 736 aktier och tillförs ca 3,3 miljarder kronor, samt större aktieägares försäljning av befintliga aktier till en fond förvaltad av SB Management Stockholm, Sverige – Sinch AB (publ) – XSTO: SINCH Sinch AB (publ) (”Sinch” eller ”Bolaget”) har, i enlighet med Bolagets tidigare pressmeddelande idag den 30 november 2020 och med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 15 maj 2020, beslutat om en riktad nyemission om 3 187 736 nya aktier till en teckningskurs om 1 050 kronor per aktie (”Nyemissionen”), motsvarande

Stop & Shop Local Unions Ratify Previously Announced Withdrawal Agreement on UFCW International Union - Industry Pension Fund; No Impact to Previously Issued Outlook30.11.2020 22:30:00 CETPress release

Zaandam, the Netherlands, November 30, 2020 – Ahold Delhaize announces today that the UFCW Locals of its U.S. brand Stop & Shop have ratified the agreement to terminate participation in the United Food & Commercial Workers International Union – Industry Pension Fund (the “National Plan”). As previously announced, the agreement does not impact the 2020 financial outlook. Details of the financial impact were outlined in the original release on July 21st, 2020, and can be found here. This withdrawal improves the security of pension benefits for associates as well as reduces financial risk for the company and was determined, by the National Plan’s trustees, to be in the best interests of the National Plan’s participants and beneficiaries. Also as previously announced, Stop & Shop, together with Kroger and the UFCW Locals, are creating the UFCW International Union-Industry Variable Annuity Pension Plan for future benefits. This new plan is designed to protect the benefit accrual of particip

Galapagos reports positive topline results with GLPG1205 in IPF patients in PINTA Proof-of-Concept trial30.11.2020 22:01:00 CETPress release

Placebo-adjusted improvement in forced vital capacity (FVC) decline of 42mL across treatment groups at 26 weeksCorrelation between FVC decline and pulmonary lobar volume change observed, as measured by functional respiratory imaging (FRI) GLPG1205 planned to progress to dose finding Phase 2b study Mechelen, Belgium; 30 November 2020, 22.01 CET; Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) announces positive topline results with its investigational GPR84 antagonist GLPG1205 in Proof-of-Concept Phase 2 trial in idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) patients. The PINTA trial was a randomized, double-blind, placebo-controlled trial investigating a 100mg once-daily oral dose of GLPG1205. The study recruited and included a total of 68 IPF patients. Participants were administered drug candidate or placebo (2:1 randomization) for 26 weeks and could remain on their standard of care as background therapy, i.e. nintedanib, pirfenidone or neither. The primary objective of the trial was to assess the chang

AB Linas Agro Group performance and financial results for the three months of 2020/2130.11.2020 21:27:53 CETPress release

Consolidated revenue went up 60% to EUR 239 million. Sales volume in tons reached 769 thousand tons of various products and was 75% more as compared to previous year. The gross profit reached EUR 13.2 million and was 26% higher than a year before. Consolidated EBITDA was 92% higher and amounted to EUR 9.2 million. The operating profit was EUR 4.9 million or 260% higher. Profit before taxes amounted to EUR 4.5 million against EUR 0.9 million in previous year. The net profit attributable to the Company went up from EUR 0.6 million to EUR 3.9 million. A commentary by Mažvydas Šileika, Financial Director of AB Linas Agro Group: "A good harvest has helped to achieve very good trading results, and poultry business was the one most affected by the global pandemic. Revenue from trade in grain, oilseeds and feedstuff increased by 100% over the year to EUR 172 million, and operating profit amounted to EUR 3.3 million being 4.7 times higher. Due to the successful growing season, our customers-far

Millicom CEO Mauricio Ramos to be keynote speaker at GSMA Thrive Latin America30.11.2020 21:00:00 CETPress release

Millicom CEO Mauricio Ramos to be keynote speaker at GSMA Thrive Latin America Luxembourg, November 30, 2020 – Millicom, a leading provider of cable and mobile services operating as TIGO in Latin America, is pleased to announce that CEO Mauricio Ramos will present at GSMA Thrive Latin America as an invited keynote speaker on December 2. As a global leader in the telecommunications sector, Mr. Ramos will discuss the importance of accelerating connectivity to reinvigorate economies in Latin America and its positive effect on communities. GSMA Thrive Latin America brings together Latin America’s policymakers, digital leaders, and innovators to uncover the opportunities of emerging next-generation technologies and inspire thought leadership to solve the challenges of realizing a truly connected world. Mr. Ramos’s keynote presentation at GSMA Thrive Latin America is scheduled for Wednesday, December 2 at 10:00 a.m. ET. Free registration and the keynote can be accessed here [LINK]. -END- For