GlobeNewswire

Mandalay Resources Corporation meddelar de senaste borrningsresultaten för Aurora (Björkdal) med viktiga punkter för utvidgningen både österut och på djupet av höghaltig malm

Dela

TORONTO, Nov. 25, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation (”Mandalay” eller ”bolaget”) (TSX: MND, OTCQB: MNDJF) är glada över att kunna presentera uppmuntrande resultat från bolagets utvidgnings- och definitionsborrningsprogram i Aurora-zonen i Björkdal-gruvan. Dessa resultat markerar den öppna karaktären för de djupgående utvidgningarna och en ny framträdande domän av höghaltig malm.

Viktiga punkter avseende borrning vid Aurora

Utvidgningsborrning österut och nedåt på djupet:

  • 4,8 g/t guld över en sann bredd på 2,47 m i MU20-007; och
  • 2,7 g/t guld över en sann bredd på 2,82 m i MU20-016

Definitionsborrning österut:

  • 8,1 g/t guld över en sann bredd på 2,99 m i DOD2020-063; och
  • 3,0 g/t guld över en sann bredd på 3,45 m i DOD2020-073

Viktiga punkter i omgivande ådror:

  • 14,5 g/t guld över en sann bredd på 2,92 m i DOD2020-060; och
  • 38,7 g/t guld över en sann bredd på 0,59 m i DOD2020-074; och
  • 55,6 g/t guld över en sann bredd på 0,28 m i MU20-018

OBS: En fullständig lista över viktiga kompositer vid borrning finns i tabellerna 1 och 2 längst ner i detta dokument.

Dominic Duffy, President och Chief Executive Officer för Mandalay, kommenterar, ”Vi är glada över att rapportera fortsatt uppmuntrande resultat från utvidgningsprogrammet i Aurora. Dessa resultat kommer vid en tidpunkt då malmproduktionen från Aurora ökar och blir den viktigaste malmkällan för Björkdal.”

Duffy fortsätter, ”De utomordentliga halterna i Aurora och dess utvidgning – både öster- och västerut – utgör ett viktigt steg för Björkdal samt en grund för att förbättra halten på den sammanlagda produktionen och förlänga gruvans livslängd. Vi uppmuntras också av några påträffade och mycket höghaltiga ådror i närheten av Aurora som kommer att vara föremål för ytterligare borrning framöver.”

Duffy fortsätter, ”Nuvarande prospekteringsfokus är inriktat på strategisk utveckling av andra mål inom Björkdal, och ser vi fram emot att fortsätta Aurora-expansionsprogrammet i början av 2021.”

Duffy avslutar, ”Vid sidan av detta prospekteringsmeddelande har en video utarbetats av Chris Davis, Vice President of Operational Geology and Exploration för att bättre åskådliggöra detaljerna i detta pressmeddelande. Jag vill bjuda in alla att titta på videon här.”

Utvidgningsborrning i Aurora

Utvidgningsborrningen i Aurora har fortsatt sedan Mandalays senaste Aurora-uppdatering i juni 2020. Österut gav MU20-016 en träff på 2,82 m med 2,7 g/t guld, vilket indikerar att Auroras djupgående hål fortfarande är öppet på djupet. Detta stöddes av MU20-013 med en rimligt mineraliserad ådergrupp på över 3,02 m med 1,6 g/t guld, som påträffades cirka 60 m ovanför. Högre upp i systemet har det skett en ny tolkning av Aurora-fyndigheten på grund av ny utvinning och andra borrningsresultat. Som en konsekvens tolkades MU20-007 innehålla en höghaltig komposit på 2,47 m med 4,8 g/t guld som tillsammans med en annan tidigare rapporterad förekomst (MU20-018 på 7,21 m med 2,5 g/t guld) norrut, markerar en ny anrikad domän öppen mot öster (se figur 2).

Ytterligare borrning österut i hålen MU20-030 och MU20-032 gav inte träffar för någon betydande mineralisering längs den tolkade Aurora-ådern, men i båda fallen berikades liggväggens åder på 0,25 m med 23,5 g/t guld i MU20-030 och 0,96 m med 12,4 g/t i MU20-032 (se figur 1). Detta kan indikera ett hopp över strukturerna i guldfördelningen eller en ännu okänd förskjutning i huvudstrukturen i Aurora. Dessa resultat representerar de mest avlägsna fynden hittills österut. Utvidgningsprogrammet kommer att återupptas i början av 2021.

Omgivande ådror

Förutom att definiera och utvidga Aurora ger borrningen information om ådergrupperna som finns i både liggväggen och hängväggen. Det framgår av MU20-30 och MU20-32 att dessa ådror ibland innehåller högre halter än Aurora och är ett viktigt tillskott till produktionspotentialen i Björkdal-gruvan. I den senaste resursuppdateringen för Björkdal utgjorde Aurora cirka 45 % av metallresursen från ådror ovanför marmorfyndigheten och resten i omgivande ådergrupper. Resultat från den omgivande ådern under den senaste borrningen finns i tabell 2 och illustreras i figur 1.

Definitionsborrning västerut

På grund av åderbildningens och guldanrikningens komplicerade karaktär i och runtom Aurora är det nödvändigt att genomföra riktad definitionsborrning för att optimera malmutvinningen. Från den här borrningen har Mandalay upptäckt att Aurora-systemet också är öppet västerut med uppmuntrande träffar längs Frea-förkastningen på 3,17 m med 3,0 g/t guld i DOD2020-075 och 4,66 m med 2,1 g/t guld i DOD2020-072. I detta område finns drygt 15 andra kontinuerliga ådror längs Aurora med viktiga fynd på 0,59 m med 38,7 g/t guld i DOD2020-074 och 0,37 m med 31,7 g/t guld i DOD2020-075. I likhet med utvidgningen österut kommer ett borrningsprogram att fokusera på utvidgningen längs denna trend i början av 2021.

Figure 1. Snitt norr till söder som illustrerar plats och orientering för den nya förekomsten vid Aurora mellan 1550 E och 1650 E finns på https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/65c1259e-a6a4-4c35-afc4-a58fe4aa3ed8. Åderbildning och tolkad litologi visas vid 1600 E. DOD-serien av hål borras längre västerut och visas inte i detta snitt.

Figure 2. Längdsnitt av Aurora som illustrerar plats för de senaste utvidgnings- och definitionsborrningsresultaten finns på https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/98b65977-3ee7-4386-a792-d98da87f9249.

Borrning och analys

Björkdals geologer loggade och samlade in all diamantborrkärna vid Björkdal-gruvan. Prover från prospekteringsborrhål (prefix MU) skickades till CRS Laboratories Oy (CRS) i Kempele, Finland för provberedning och analys. Borrhålsprover från optimeringsborrningen (prefix DOD) förbereddes och analyserades i ett laboratorium på plats av Minlab AB, ett dotterbolag till CRS (se teknisk rapport daterad den 30 mars 2020, ”Technical Report on the Björkdal Gold Mine, Sweden”. Rapporten finns på SEDAR (www.sedar.com) och innehåller en fullständig beskrivning av procedurer för borrning, provtagning och analys).

Analys utfördes med hjälp av Pal1000 cyanidfiltreringsprocesser. I Mandalays stränga QA/QC-program ingick användning av standardreferensprover, obearbetat material, duplikat, upprepningar och kvalitetssäkringsförfaranden av interna laboratorier.

Behörig person:

Chris Davis, Vice President för Operational Geology and Exploration på Mandalay Resources, är en Charted Professional på Australian Institute of Mining and Metallurgy (MAusIMM CP(Geo)), och en behörig person enligt NI 43-101. Han har granskat och godkänt den tekniska och vetenskapliga informationen som finns i detta pressmeddelande.

För mer information

Dominic Duffy
President och Chief Executive Officer

Edison Nguyen
Manager, Analytics och Investor Relations

Kontakt:
647.260.1566

Om Mandalay Resources Corporation

Mandalay Resources är ett kanadensiskt företag verksamt inom naturresurser som har produktionstillgångar i Australien och Sverige samt underhålls- och utvecklingsprojekt i Chile. Bolaget fokuserar på att öka produktionen vid dess guld- och antimonverksamhet i Australien, och guldproduktion från sin verksamhet i Sverige för att skapa kortsiktigt kassaflöde.

Framåtblickande uttalanden:

Detta nyhetsmeddelande innehåller ”framåtblickande uttalanden” enligt definitionen i gällande värdepapperslagar, inklusive uttalanden om bolagets förväntade resultat under räkenskapsåret 2020. Läsarna varnas för att förlita sig på framåtblickande uttalanden.Faktiska resultat och händelseutvecklingen kan skilja sig väsentligt från vad som anges i dessa uttalanden, bland annat beroende på variationer i råvarupriser, allmänna marknadsförhållanden och ekonomiska förhållanden. De faktorer som anges ovan är inte avsedda att motsvara en uttömmande förteckning av de faktorer som kan påverka Mandalay. En beskrivning av ytterligare risker som kan leda till att faktiska resultat och händelseutvecklingen skiljer sig från vad som anges i framåtblickande uttalanden i detta nyhetsmeddelande finns under rubriken ”Riskfaktorer” i Mandalays årsinformationsblankett daterad den 30 mars 2020.En kopia finns att tillgå under Mandalays profil www.sedar.com. Det kan dessutom inte garanteras att antagna resurser som upptäcks till följd av ytterligare borrningar någonsin kommer att uppgraderas till bevisade eller sannolika reserver. Mandalay har försökt att identifiera viktiga faktorer som kan leda till att faktiska åtgärder, händelser eller resultat skiljer sig väsentligt från vad som beskrivs i dessa framåtblickande uttalanden, men det kan finnas andra faktorer som leder till att åtgärder, händelser eller resultat inte blir som förväntat, beräknat eller avsett. Det finns inga garantier för att framåtblickande uttalanden kommer att visa sig vara korrekta, eftersom faktiska resultat och framtida händelser kan skilja sig väsentligt från vad som förväntas vid tiden för sådana uttalanden. Följaktligen ska läsarna inte förlita sig på framåtblickande uttalanden.

Tabell 1. Kompositer för ny borrning i Aurora

Drill Hole IDFrom (m)To (m)Drill Width (m)True Width (m)Au Grade (g/t)Au (g/t) over min. 3m mining widthTarget
DOD2020-0587780.653.652.810.20.1Western Definition
DOD2020-05987.993.525.623.780.40.4Western Definition
DOD2020-06079.65855.354.250.80.8Western Definition
DOD2020-06166.670.23.603.330.90.9Western Definition
DOD2020-06394.2598.44.152.998.18.1Western Definition
DOD2020-072148.5153.24.704.662.12.1Western Definition
DOD2020-073142.25145.73.453.453.03.0Western Definition
DOD2020-074145.7149.53.803.770.20.2Western Definition
DOD2020-075139.05142.253.803.173.03.0Western Definition
DOD2020-076145.45148.33.802.670.20.2Western Definition
DOD2020-097121126.65.553.500.70.7Western Definition
DOD2020-099107.2113.86.554.632.02.0Western Definition
MU20-007323.45326.22.752.474.83.9Eastern Extension
MU20-013216.1219.553.453.021.61.6Eastern Extension
MU20-016271.6276.65.002.822.72.5Eastern Extension
MU20-017188.3197.759.457.300.60.6Eastern Extension
MU20-030132135.43.402.360.60.5Eastern Extension
MU20-031161.95163.851.901.170.40.1Eastern Extension
MU20-032208.25211.152.901.891.61.0Eastern Extension

Anmärkningar

  1. Där sanna bredder är större än 3 m är halterna inte utspädda och presenteras som halten för kompositens sanna bredd.

Tabell 2. Kompositer för ny borrning runtom i Aurora

Drill Hole IDFrom (m)To (m)Drilled Width (m)True Width (m)Au Grade (g/t)Au (g/t) over min. 3m mining widthDescription
DOD2020-05871.0072.801.801.602.91.6Foot Wall Veining
DOD2020-06073.6077.804.202.9214.514.1Foot Wall Veining
DOD2020-060115.00115.350.350.259.50.8Hanging Wall Veining
DOD2020-06152.5560.107.556.512.62.6Foot Wall Veining
DOD2020-06197.3097.700.400.318.90.9Hanging Wall Veining
DOD2020-063133.80134.100.300.1957.43.6Hanging Wall Veining
DOD2020-07283.8084.750.950.929.73.0Foot Wall Veining
DOD2020-072116.10116.500.400.315.90.6Foot Wall Veining
DOD2020-072157.75158.751.000.784.81.3Hanging Wall Veining
DOD2020-072187.55188.100.550.507.61.3Hanging Wall Veining
DOD2020-072191.50192.000.500.493.80.6Hanging Wall Veining
DOD2020-07348.0548.650.600.595.81.1Foot Wall Veining
DOD2020-07364.5064.850.350.316.30.6Foot Wall Veining
DOD2020-073153.15153.600.450.443.80.6Hanging Wall Veining
DOD2020-073178.05179.651.601.594.92.6Hanging Wall Veining
DOD2020-073185.70186.000.300.2124.31.7Hanging Wall Veining
DOD2020-07432.7033.300.600.5938.77.6Foot Wall Veining
DOD2020-074131.95132.350.400.3916.02.1Foot Wall Veining
DOD2020-074153.70156.102.402.152.01.4Hanging Wall Veining
DOD2020-074165.90167.751.851.803.52.1Hanging Wall Veining
DOD2020-074185.60185.950.350.346.10.7Hanging Wall Veining
DOD2020-07531.6032.050.450.425.60.8Foot Wall Veining
DOD2020-07552.7553.100.350.347.70.9Foot Wall Veining
DOD2020-07577.0077.350.350.335.10.6Foot Wall Veining
DOD2020-075108.75109.100.350.319.31.0Foot Wall Veining
DOD2020-075123.20124.601.401.293.21.4Foot Wall Veining
DOD2020-075170.15170.650.500.3410.31.2Hanging Wall Veining
DOD2020-075180.80181.200.400.3731.73.9Hanging Wall Veining
DOD2020-075190.25190.600.350.3113.31.4Hanging Wall Veining
DOD2020-07629.8830.250.370.276.10.5Foot Wall Veining
DOD2020-07651.4052.831.431.361.80.8Foot Wall Veining
DOD2020-076103.00103.350.350.297.40.7Foot Wall Veining
DOD2020-076117.30117.650.350.2712.41.1Foot Wall Veining
DOD2020-076126.15126.500.350.326.50.7Foot Wall Veining
DOD2020-076157.20157.700.500.315.60.6Hanging Wall Veining
DOD2020-076163.00164.451.451.383.31.5Hanging Wall Veining
DOD2020-076183.35183.700.350.3115.01.6Hanging Wall Veining
DOD2020-076196.30199.303.002.692.11.9Hanging Wall Veining
DOD2020-076201.65202.000.350.315.10.5Hanging Wall Veining
DOD2020-097111.25112.251.000.783.50.9Foot Wall Veining
DOD2020-097166.15166.800.650.377.91.0Hanging Wall Veining
DOD2020-099112.90113.750.850.704.00.9Hanging Wall Veining
DOD2020-099139.55139.950.400.2911.21.1Hanging Wall Veining
MU20-007229.30230.000.700.612.70.6Foot Wall Veining
MU20-008A320.05321.951.901.901.40.9Foot Wall Veining
MU20-009A327.05329.001.951.0714.55.2Foot Wall Veining
MU20-009A338.40338.850.450.275.90.5Foot Wall Veining
MU20-011177.60178.500.900.782.50.6Foot Wall Veining
MU20-011271.60273.001.400.307.20.7Foot Wall Veining
MU20-011278.75279.250.500.2332.52.5Foot Wall Veining
MU20-011337.45338.651.200.2913.91.3Hanging Wall Veining
MU20-011362.20362.750.550.266.20.5Hanging Wall Veining
MU20-011371.60372.000.400.315.10.5Hanging Wall Veining
MU20-012119.70120.000.300.296.50.6Foot Wall Veining
MU20-014191.30192.150.850.786.21.6Hanging Wall Veining
MU20-015153.75154.700.950.792.90.8Hanging Wall Veining
MU20-01627.9028.600.700.703.40.8Foot Wall Veining
MU20-016224.40224.750.350.2012.50.8Foot Wall Veining
MU20-017167.65168.150.500.345.60.6Foot Wall Veining
MU20-018114.20114.650.450.443.70.5Foot Wall Veining
MU20-018194.40195.250.850.784.51.2Hanging Wall Veining
MU20-03096.2096.550.350.2523.52.0Foot Wall Veining
MU20-032155.70156.851.150.9612.44.0Foot Wall Veining

Anmärkningar

  1. Där sanna bredder är större än 3 m är halterna inte utspädda och presenteras som halten för kompositens sanna bredd.
  2. Kompositer som understiger 0,5 g/t guld när de späds ut till 3 m rapporteras inte i denna tabell.

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Correction: CONDITIONS FOR RIKSBANK REVERSED AUCTIONS SEK GOVERNMENT BONDS22.1.2021 16:43:41 CETPress release

Bid procedure, 2021-01-29BondsSWEDISH GOVERNMENT: 1053. SE0002829192. 2039-03-30 SWEDISH GOVERNMENT: 1056, SE0004517290, 2032-06-01 KINGDOM OF SWEDEN, XS2226974504, 2030-09-09 Bid date2021-01-29Bid times09.00-10.00 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)1053: 500 mln SEK +/-250 mln SEK 1056: 500 mln SEK +/-250 mln SEK XS2226974504: 250 mln SEK +/-250 mln SEK Highest permitted bid volume (corresponding nominal amount)1053: 500 mln SEK per bid 1056: 500 mln SEK per bid XS2226974504: 250 mln SEK per bid Lowest permitted bid volume (corresponding nominal amount)SEK 50 million per bidExpected allocation timeNot later than 10.15 (CET/CEST) on the Bid dateDelivery and payment date2021-02-02Delivery of bondsTo the Riksbank's account in Euroclear Sweden AB's securities settlement system 1 4948 6383 Stockholm, 2021-01-22 This is a translation of the special terms and conditions published on www.riksbank.se. In the case of any inconsistency between the English tr

CONDITIONS FOR RIKSBANK REVERSED AUCTIONS SEK TREASURY BILLS22.1.2021 16:27:52 CETPress release

Bid procedure, 2021-01-25BillsSWEDISH T-BILL: SE0015244405. 2021-12-15 Bid date2021-01-25Bid times09.00-10.00 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)SE0015244405: 1000 mln SEK +/-500 mln SEK Highest permitted bid volume (corresponding nominal amount)SE0015244405: 1000 mln SEK per bid Lowest permitted bid volume (corresponding nominal amount)SEK 50 million per bidExpected allocation timeNot later than 10.15 (CET/CEST) on the Bid dateDelivery and payment date2021-01-27Delivery of billsTo the Riksbank's account in Euroclear Sweden AB's securities settlement system 1 4948 6383 Stockholm, 2021-01-22 This is a translation of the special terms and conditions published on www.riksbank.se. In the case of any inconsistency between the English translation and the Swedish language version, the Swedish language version shall prevail. Complete terms and conditions can be retrieved at www.riksbank.se.

CONDITIONS FOR RIKSBANK REVERSED AUCTIONS SEK TREASURY BILLS22.1.2021 16:20:00 CETPress release

Bid procedure, 2021-01-25BillsSWEDISH T-BILL: SE0015244405. 2021-12-15 Bid date2021-01-25Bid times09.00-10.00 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)SE0015244405: 1000 mln SEK +/-500 mln SEK Highest permitted bid volume (corresponding nominal amount)SE0015244405: 1000 mln SEK per bid Lowest permitted bid volume (corresponding nominal amount)SEK 50 million per bidExpected allocation timeNot later than 10.15 (CET/CEST) on the Bid dateDelivery and payment date2021-01-27Delivery of billsTo the Riksbank's account in Euroclear Sweden AB's securities settlement system 1 4948 6383 Stockholm, 2021-01-22 This is a translation of the special terms and conditions published on www.riksbank.se. In the case of any inconsistency between the English translation and the Swedish language version, the Swedish language version shall prevail. Complete terms and conditions can be retrieved at www.riksbank.se.

CONDITIONS FOR RIKSBANK REVERSED AUCTIONS SEK GOVERNMENT BONDS22.1.2021 16:20:00 CETPress release

Bid procedure, 2021-01-29BondsSWEDISH GOVERNMENT: 1053. SE0002829192. 2039-03-30 SWEDISH GOVERNMENT: 1056, SE0004517290, 2032-06-01 KINGDOM OF SWEDEN: 144A, XS2226974413, 2030-09-09 Bid date2021-01-29Bid times09.00-10.00 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)1053: 500 mln SEK +/-250 mln SEK 1056: 500 mln SEK +/-250 mln SEK 144A: 250 mln SEK +/-250 mln SEK Highest permitted bid volume (corresponding nominal amount)1053: 500 mln SEK per bid 1056: 500 mln SEK per bid 144A: 250 mln SEK per bid Lowest permitted bid volume (corresponding nominal amount)SEK 50 million per bidExpected allocation timeNot later than 10.15 (CET/CEST) on the Bid dateDelivery and payment date2021-02-02Delivery of bondsTo the Riksbank's account in Euroclear Sweden AB's securities settlement system 1 4948 6383 Stockholm, 2021-01-22 This is a translation of the special terms and conditions published on www.riksbank.se. In the case of any inconsistency between the English translation

CONDITIONS FOR RIKSBANK REVERSED AUCTIONS SEK MUNICIPAL BONDS22.1.2021 16:20:00 CETPress release

Anbudsförfarande kommuner och regioner, 2021-01-26BondsFixed rate notes issued in SEK by Municipalities or Regions with maturity in: 2024 The following issuers are accepted for delivery: Göteborgs Stad Helsingborgs Stad Jönköpings Kommun Malmö Stad Region Skåne Stockholms Stad Region Stockholm Delivery may not be made in Bonds purchased by the Counterparty from the issuer less than one week prior to the date for announcing the Specific terms, i.e. the purchase may not have been made after: 2021-01-15BidsBids are made to tel 08-696 69 70 and confirmed in writing by a filled-in Bid form by e-mail to EOL@riksbank.se Bid date2021-01-26Bid times10.00-11.00 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)SEK 1000 +/- 1000 millionHighest permitted bid volume (corresponding nominal amount)The total bid volume from one Counterparty for the two Credit rating classes may not exceed SEK 1 000 million. No bid may contain Bonds exceeding SEK 1000 million issued by the Stockh

CONDITIONS FOR RIKSBANK REVERSED AUCTIONS SEK COVERED BONDS22.1.2021 16:20:00 CETPress release

Bid procedure, 2021-01-28BondsSWEDBANK HYPOTEK AB: 195. SE0013546066. 2025-06-18 STADSHYPOTEK AB: 1590, SE0012676690, 2025-09-03 SWEDISH COVERED BOND: 146, SE0013381571, 2025-06-11 SKANDINAVISKA ENSKILDA: 580, SE0013101722, 2025-12-17 LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK: 518, SE0011309244, 2025-09-17 DANSKE HYPOTEK AB: 2512, SE0013877214, 2025-12-17 NORDEA HYPOTEK AB: 5535, SE0013358413, 2025-09-17 Bid date2021-01-28Bid times09.00-10.00 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)195: 1300 mln SEK +/-650 mln SEK 1590: 1500 mln SEK +/-750 mln SEK 146: 800 mln SEK +/-400 mln SEK 580: 900 mln SEK +/-450 mln SEK 518: 800 mln SEK +/-400 mln SEK 2512: 400 mln SEK +/-200 mln SEK 5535: 1300 mln SEK +/-650 mln SEK Highest permitted bid volume (corresponding nominal amount)195: 1300 mln SEK per bid 1590: 1500 mln SEK per bid 146: 800 mln SEK per bid 580: 900 mln SEK per bid 518: 800 mln SEK per bid 2512: 400 mln SEK per bid 5535: 1300 mln SEK per bid Lowest permitted bid volume

Hexagon Purus selected by New Flyer as partner for hydrogen bus market in North America22.1.2021 16:00:00 CETPress release

Hexagon Purus has entered into an agreement with North America’s largest mass mobility solutions provider, New Flyer of America Inc. and New Flyer Canada ULC (collectively “New Flyer”) for the supply of high-pressure hydrogen tanks. These tanks are destined for New Flyer’s groundbreaking zero-emission Xcelsior CHARGE H2™ hydrogen fuel cell electric transit buses in 2021. Total contract value is approximately USD 900,000 (approximately NOK 7.7 million). Driving energy transformation The hydrogen tanks, which rely upon Hexagon Purus technology, will be used to store compressed zero-emission hydrogen gas. These high-pressure tanks are certified for use in North America and Europe. The tanks will be manufactured at Hexagon Purus’ North American production facility in Taneytown, Maryland. “New Flyer and Hexagon Purus have been breaking new ground in hydrogen fuel use together since 2015,” says Harald Londer, Sales Director Hydrogen Automotive for Hexagon Purus. “Pressure containment technol