GlobeNewswire by notified

Mandalay Resources Corporation hittar 1 780 g/t guld på 0,17 m i Robinson-prospektet under det regionala borrningsprogrammet vid Costerfield

Dela

I de första fyra hålen i Robinson-programmet 2022 har synligt guld påträffats i de omedelbara omgivningarna av den historiska Robinson-gruvan drygt två km från Costerfields underjordiska infrastruktur

TORONTO, June 10, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation (”Mandalay” eller ”bolaget”) (TSX: MND, OTCQB: MNDJF) har nöjet att meddela en särskild uppdatering om de första resultaten av borrningsprogrammet i Robinson-prospektet vid Costerfield-verksamheten (Victoria, Australien).

Viktiga punkter:

Borrning har identifierat en potentiell förskjutning till den historiskt producerande Robinson-gruvan med förekomster av:

  • 1 780 g/t guld över 0,17 m (uppskattad sann bredd ”ETW” på 0,15 m) i RB007; och
  • Synligt guld finns i två andra borrhål längs trenden (analys pågår) och inom två ytterligare fynd längs en parallell trend under den historiska Cochran-gruvan.

Noteringar:

  1. Med hänsyn till den potentiellt materiella karaktären hos den primära förekomsten har denna nyhet rapporterats före analysen av andra visuellt signifikanta fynd inom borrningsprogrammet. En kompletterande uppdatering kommer inom kort.
  2. Ytterligare detaljer kring förekomsten finns i tabell 1 i bilagan till detta dokument.

Dominic Duffy, President och CEO på Mandalay, kommenterar:

”Vi är glada över att kunna rapportera det extraordinära resultatet av borrningsprogrammet i Robinson-prospektet. Dessa förekomster ligger två km söder om Brown-prospektet, vilket var i fokus för vår östra borrningskampanj 2020 och 2021. De höghaltiga resultaten ser ut att vara relaterade till den historiska Robinson-gruvan, som enligt historiska data producerade höghaltig guldmalm under 1880-talet. Även om den geologiska tolkningen är preliminär, ser förekomsten ut att vara en förskjutning nedåt av den historiskt bearbetade ådern, ett scenario som är välbekant för Mandalay. Tidigare identifiering av liknande typer av förskjutningar ledde till upptäckten och brytningen av Cuffley- och Youle-malmkropparna.

Denna förekomst åtföljs av två andra inom RB005 och RB008 som ligger längs trenden, även om analys fortfarande pågår, och liknande ådror har observerats inom var och en, vilket tyder på en strukturell fortsättning på cirka 250 m. Synligt guld identifierades också i både RB005 och RB008, dock i betydligt lägre halt än i RB007. Mineralisering identifierades i en potentiell parallellstruktur längre österut med synligt guld i ett sekundärt fynd i RB007 och i RB004 som kunde stämma överens med den parallella Cochrane-trenden och den historiska brytningen.

Robinson-prospektet ligger cirka två km öster om den underjordiska infrastrukturen och ligger inom gränserna för Mandalays nuvarande gruvlicens, vilket gör denna upptäckt ännu viktigare. Denna förekomst är enastående, även om det inte är en överraskning eftersom den ligger bredvid Costerfield, en gruva med en av världens genomgående högsta guldhalter.”

2022 Robinson-borrningsprogram

Robinson-prospektet ligger cirka två km öster om Augusta-gruvan i Costerfield-skogen och kännetecknas av omfattande gruvgångarna på ytan och flera schakt som sänktes på de två historiskt utvunna Cochrane- och Robinson-malmgångarna. En borrningskampanj bestående av tre diamantborrhål slutfördes 2020 för att testa guldmineraliseringens art och omfattning under de historiskt utvunna ådrorna. Borrningsresultaten visade förekomsten av guldanomali under Cochrane-ådern, men ingen betydande guldmineralisering under Robinson-ådern och dess historiska infrastrukturer har hittats. En omvärdering av borrningsresultaten från borrningsprogrammet 2020 vid Robinson visade att avsaknaden av guldanomali under Robinson-ådern sannolikt orsakades av en serie överskjutande brantsluttande nordöstra skjuvningar, som tolkas införa en progressiv förskjutning västerut i mineralsystemet. Programmet 2022 har utformats för att möjliggöra en förskjutning västerut av Robinson-ådern, som en förlängning av slaglängderna. Fyra hål har nu slutförts i detta program och ett femte pågår. Kvartsådror som innehåller synligt guld har påträffats i fyra hål hittills. Förekomster som hittills uppnåtts ligger främst väster om Robinson-gruvgångarna och stödjer den föreslagna västliga förskjutningen av Robinson-ådern på djupet (fig. 1).

Ett foto som åtföljer detta meddelande finns på https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/492e350e-b06a-45a3-9b8e-16e6f403e4af

Fig. 1. Sektion vid 5040N som visar platsen för den historiska grunda gruvgången och platsen för ny borrning på djupet.

Ett foto som åtföljer detta meddelande finns på https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f9a41680-12ed-4121-987b-60466711fbc3

Fig. 2. Ytkarta över det lokala gruvnätet i Robinson-prospektet, som visar schaktmynningar, spår av borrhål och historiska gruvgångar. Inlägget högst upp till vänster visar var Robinson-prospektet ligger i förhållande till Augusta- och Brunswick-gruvorna.

Förekomster

RB007 borrades från väst till öst för att testa förekomsten av anomalier i området som identifierats i RB005 och RB006 (beskrivs nedan). Borrhålet påträffade en guldbärande breccia med kvarts på 0,17 m (0,15 m ETW) väster om Robinson-ådern (fig. 1). Breccian sträcker sig subvertikalt med en slaglängd från norr till söder och tolkas parallellt med den historiska Robinson-ådern. Guldet är koncentrerat i fyndets första 0,05 m tillsammans med pyritmineralisering både i ådern och inuti siltstenen. En tydlig gräns ses mellan den synligt guldbärande breccian med kvarts och hålet på djupet i breccian med kvarts, eftersom hålet i breccian har en mörkare färg, vilket kan tyda på flera pulser mineraliserande vätskor genom strukturen (fig. 1). Provtagning på Breccia-ådern visade en halt på 1 780 g/t guld över en längd på 0,17 m (0,15 m ETW).

Ett foto som åtföljer detta meddelande finns på https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3df50010-5eb7-480b-804b-62c817cec88a

Fig. 3. Bilder av RB007-fyndigheten inklusive en bild av borrkärnan som visar analyserade halter i omgivande breccia (A), exemplar av den mineraliserade breccian (B) och mikrofotografier av några guldkorn (C).

RB008 testar för närvarande för fortsättningen av denna mineraliserade trend cirka 90 m söderut mot RB007 och har påträffats en 300 mm tjock breccia med kvarts med synligt guld (fig. 2). Även om dessa fynd fortfarande måste analyseras fullt ut, tyder ådrans strukturella riktning och art på att denna struktur skulle kunna utgöra ytterligare en förskjutning västut av förekomsten i RB007. RB008 sträcker sig för närvarande 250 m och kommer att fortsätta att korsa Cochrane-trendmålet. Borrningsresultaten från RB007 och RB008 har också identifierat flera sluttande förkastningar till väst och nordväst som inträffade före fyndet av mineraliseringen och som inte identifierades under den föregående borrningen. Även om deras betydelse fortfarande undersöks tyder preliminära tolkningar på att de kan representera mineraliseringens hängvägg som ses i RB007 och RB008. Förskjutningen i mineralsystemet kan bero på dessa förkastningar och deras närvaro kan förklara avsaknaden av uttryck på ytan för den mineralisering som påträffades väster om ådern.

Ett foto som åtföljer detta meddelande finns på https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5d93f319-499e-4564-b471-1af8efcc637f

Fig. 4. Bilder av RB008-fyndigheten inklusive en bild av borrkärnan som visar omgivande förkastning-zon och hysande sten (A), exemplar av den mineraliserade breccian (B) och mikrofotografier av några guldkorn i breccian (C).

RB005 byggdes ursprungligen för att testa guldmineralisering under södra Robinson-schaktet, påträffade mineralisering ytterligare 70 m väster om södra Robinson-schaktet. Detta fynd bestod av en 0,15 m urgröpt förkastning, följt av en zon av kvartsådror och underlag av parallella kvartsådror över cirka 4,5 m som kännetecknas av måttlig till stark pyritalteration. Ett av underlagen av parallella ådror innehöll synligt guld. Analys av detta fynd pågår fortfarande. En bred zon med kvartsådror och kraftig pyritalteration identifierades också vid en liknande ådring i RB006, vilket belyser potentialen för en cirka 300 m lång korridor med anomalier väster om Robinson-ådern.

Ett foto som åtföljer detta meddelande finns på https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/89203b0f-96a2-4026-a89a-757664a59a41

Fig. 5. Bilder på RB005-fyndigheten inklusive en bild av borrkärnan som visar åderns förkastning och hysande sten (A) och ett mikrofotografi av guldkorn som hittats i ådern (C).

Borrning visade också uppgraderingspotential för Cochrane-ådern som förväntas i Robinson-borrningskampanjen 2020, där ådror med kvarts-stibnit påträffades i RB003 och RB002 i närheten av Cochrane-trenden (pressmeddelande 22 juni 2020). RB004 korsade en zon med stark mineralisering som i stort sett korrelerade med Cochrane. Denna zon omfattar flera mineraliserade strukturer som kulminerar med två breccia med kvarts som innehåller lägre halter av stibnit och flera exemplar av synligt guld inom en kvarts-stibnit-zon. RB007 har också påträffat ett liknande område som kännetecknas av kvarts-stibnit-ådror med fritt guld i en åder, vilket kan tyda på en fortsättning av denna mineraliserade trend på djupet. Även om denna ytterligare mineralisering inte har tolkats ännu, är den ett välkommet tillskott och prospekteringen av denna trend kommer att fortsätta vid sidan av Robinson. Kompositen i RB004 är 8,3 g/t guld över 0,69 m (0,42 m ETW).

Ett foto som åtföljer detta meddelande finns på https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9d528410-5dd3-4cc7-bc1d-88fed1b95105

Fig. 6. Bilder på RB005-fyndigheten inklusive en bild av borrkärnan som visar mineraliserad åder och hysande sten (A) och två mikrofotografier av guldkorn som hittats i ådern (B).

Sammanhang

Den historiska Robinson-gruvan och det nuvarande prospektet befinner sig på en regional trend som omfattar Brown-prospektet och ligger ungefär parallellt och två km öster om Costerfield-gruvan. Robinson-Brown-korridorens mineralisering är förskjuten från Augusta/Cuffley och Costerfield-formationen, där Youle ingår, av King Cobra-förkastningen och finns i de yngre sandstensdominerade turbiditerna i Wapentake-formationen. Costerfield-formationen tolkas ligga cirka 800 m under ytan, vilket tyder på att mineraliseringen längs Robinson-Brown-trenden kan vara det mest ytliga uttrycket för ett djupt system som ligger parallellt med den centrala korridoren på drygt 60 000 liter.

Ett foto som åtföljer detta meddelande finns på https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1ba22847-8064-4668-930b-81b977a6eac1

Fig. 7. Blockdiagram för regionalt perspektiv som visar förhållandet mellan Costerfields centrala korridor, där brytning pågår för tillfället, och Brown- och Robinson-linjen.

Robinson-gruvan utvanns från dess upptäckt 1881 fram till 1899 och enligt historiska data var det en höghaltig guldgruva. Det har hittills inte konstaterats någon orsak till att utvinningen vid Robinson upphörde, men vid andra fyndigheter som utvanns under samma tid vid Costerfield gick ådern förlorad på grund av grunda förkastningar vid gruvan där det på den tiden inte gick att lokalisera åderns förskjutning på djupet. Mandalays preliminära tolkning tyder på att detta också kan ha skett vid Robinson-gruvan.

Framtida prospektering

Borrningen kommer att fortsätta på Robinson-prospektet, med avsikt att definiera prospektets geologiska system och förstå mineraliseringens bredd. Ytterligare jord- och bergprovtagning planeras också för att ge bättre förståelse för de nuvarande ådrorna på 200 m avstånd. Även om Mandalay fortfarande befinner sig i ett tidigt prospekteringsskede har man åtagit sig att utvidga och utöka Robinson-testprogrammet inom en snar framtid.

Borrning och analys

Costerfields geologer loggade och samlade in alla diamantborrkärnor. Alla prover skickades till OnSite Laboratory Services (OSLS) i Bendigo, Victoria i Australien, för provberedning och eldprovsanalys avseende guld, och atomabsorptionsspektrometri (AAS) för antimon. Prover med grovkornigt synligt guld analyserades med en variant av eldprovsanalys, s.k. eldprovsanalys med screening. Metoden används rutinmässigt för att minska potentiella problem förknippade med heterogeniteten för fördelningen av grovkornigt guld borrproven. Processen innebär att alla grova heterogena guldkorn samlas in med screening på 75 µm efter att de krossats och pulveriserats, och att man därefter eldprovsanalyserar den återstående massan till förintning. Ett massviktat genomsnitt av provets guldhalt beräknas därefter utifrån provets fraktioner på +75 µm och -75 µm. Geologisk och metallurgisk personal på plats har genomfört en QA/QC-procedur som omfattar systematisk inlämning av standardreferensmaterial och obearbetat material i satser av borr- och ytprover för analys. Costerfield-specifikt referensmaterial som producerats utifrån Costerfield-malm har iordningställts och certifierats av Geostats Pty Ltd., ett konsultlaboratorium specialiserat på kvalitetskontroll. Se den tekniska rapporten från 30 mars 2020 med titeln ”Costerfield Operation, Victoria, Australia NI 43-101 Report”. Rapporten finns på SEDAR (www.sedar.com) och innehåller en fullständig beskrivning av procedurer för borrning, provtagning och analys.

Behörig person:

Chris Davis, Vice President för Operational Geology and Exploration på Mandalay Resources, är Charted Professional på Australasian Institute of Mining and Metallurgy (MAusIMM CP(Geo)) samt en medlem av Australian Institute of Geoscientists (MAIG) och behörig person enligt NI 43-101. Han har granskat och godkänt de tekniska och vetenskapliga uppgifterna i detta pressmeddelande.

För mer information

Dominic Duffy
President och Chief Executive Officer

Edison Nguyen

Direktör, affärsvärderingar och investerarrelationer

Kontakt:
647 260 1566 ext. 1

Om Mandalay Resources Corporation

Mandalay Resources är ett kanadensiskt bolag som är verksamt inom naturresurser och har produktionstillgångar i Australien (Costerfield guld-antimongruva) och Sverige (Björkdalsgruvan). Bolaget fokuserar på ökad produktion och minskade kostnader för att generera signifikant positivt kassaflöde. Mandalay har åtagit sig att arbeta på ett säkert och hållbart sätt, samtidigt som bolaget utvecklar en hög nivå av samhälls- och medarbetarengagemang.

Mandalays uppdrag är att skapa värde för aktieinnehavare genom vinstgivande drift och fortsatt regionalt prospekteringsprogram i både Costerfield- och Björkdalsgruvan. För närvarande är bolagets huvudsakliga mål att fortsätta bryta den höghaltiga Youle-ådern i Costerfield, gå in på djupet i Shepherd-ådrorna, som båda kommer att fortsätta leverera höghaltig malm till bearbetningsanläggningen samt utvidga Youles mineralreserver. I Björkdal siktar bolaget på att under kommande år öka produktionen i Aurora-zonen och andra områden med högre halter för att maximera gruvans vinstmarginaler.

Framåtblickande uttalanden:

Detta nyhetsmeddelande innehåller ”framåtblickande uttalanden” enligt definitionen i gällande värdepapper lagar, inklusive uttalanden om prospekterings- och utvecklingspotential för Brown-prospektet (Costerfield). Läsarna ska inte förlita sig på framåtblickande uttalanden. Faktiska resultat och händelseutvecklingen kan skilja sig väsentligt från vad som anges i dessa uttalanden, bland annat beroende på variationer i råvarupriser, allmänna marknadsförhållanden och ekonomiska förhållanden. De faktorer som anges ovan är inte avsedda att motsvara en uttömmande förteckning av de faktorer som kan påverka Mandalay. En beskrivning av ytterligare risker som kan leda till att faktiska resultat och händelseutvecklingen skiljer sig från vad som anges i framåtblickande uttalanden i detta nyhetsmeddelande finns under rubriken ”Riskfaktorer” i Mandalays årsinformationsblankett daterad den 31 mars 2022. En kopia finns att tillgå under Mandalays profil på www.sedar.com. Det kan dessutom inte garanteras att antagna resurser som upptäcks till följd av ytterligare borrningar någonsin kommer att uppgraderas till visade eller sannolika reserver. Mandalay har försökt identifiera viktiga faktorer som kan leda till att faktiska åtgärder, händelser eller resultat skiljer sig väsentligt från vad som beskrivs i dessa framåtblickande uttalanden, men det kan finnas andra faktorer som leder till att åtgärder, händelser eller resultat inte blir som förväntat, beräknat eller avsett. Det finns inga garantier för att framåtblickande uttalanden kommer att visa sig vara korrekta, eftersom faktiska resultat och framtida händelser kan skilja sig väsentligt från vad som förväntas vid tiden för sådana uttalanden. Följaktligen ska läsarna inte förlita sig på framåtblickande uttalanden.

Bilaga

Tabell 1. Betydande fynd i Robinson-testborrningsprogrammet

DRILL HOLE IDFROM (M)TO (M)DRILL WIDTH (M)ESTIMATED TRUE
WIDTH (M)
AU GRADE (G/T)SB GRADE (%)SAMPLED
STRUCTURE
RB004121.91122.600.690.428.30.2Cochrane Trend
INCLUDING122.20122.600.400.2413.10.2
RB004147.60148.200.600.321.70.0Unnamed
RB005225.90226.350.450.28Assays pendingUnnamed
RB007125.11125.280.170.151780.00.0Robinson Trend
RB007276.00277.501.501.30Assays pendingCochrane Trend
RB008121.91122.600.690.42Assays pendingRobinson Trend

Anmärkningar

  1. Kompositer som inte tolkas som är kopplade till en namngiven åder och understiger 1 g/t AuEq anses inte vara signifikanta och registreras inte här.

Tabell 2. Uppgifter om borrkrage

DRILL HOLE IDEASTINGNORTHINGELEVATIONDEPTHDIPAZIMUTHDATE
COMPLETE
RB0041725650861195188.2-41.291.04/04/2022
RB0051743248161203283.3-38.9265.625/04/2022
RB0061746651311189280.7-31.0263.66/05/2022
RB0071718050341204309.0-51.388.320/05/2022
RB0081707249511212-48.090.0Not yet Complete

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Arcoma vinner viktig upphandling i Finland. (MAR)27.6.2022 13:00:00 CEST | Pressemelding

2022-06-27 PRESSRELEASE Arcoma vinner viktig upphandling i Finland. Arcoma AB har vunnit viktig upphandlingpå upp till 6Arcoma Precision i5-system till ”HUS Medical Imaging Center” i Finland.Tre av systemen kommer att installeras under 2022 och kontraktet har en option på ytterligare tre system för installation under 2023. Det totala ordervärdet är upp till cirka 7,5MSek, beroende på tillval och optioner. Upphandlingen är vunnen av Lifemed Medical Systems som är Arcomas distributör och samarbetspartner i Finland och slutkunden är ”HUS Medical Imaging Center” som är en del av Helsingfors universitetssjukhus. "Vi är mycket glada över denna möjlighet att leverera dessa system till HUS, tillsammans med vår partner Arcoma. Ergonomi, patientsäkerhet och bra bildkvalitet var nyckelfaktorerna i detta anbud och Precision i5 är en perfekt lösning för att möta dessa behov ”, säger Mikko Isoviita, Sales Manager Lifemed Medical Systems. "Det är mycket glädjande att vi genom Lifemed vunnit denna upp

Arcoma wins important procurement in Finland. (MAR)27.6.2022 13:00:00 CEST | Press release

2022-06-27 PRESSRELEASE Arcoma wins important procurement in Finland. Arcoma AB has won important procurement of up to 6 Arcoma Precision i5 systems to “HUS Medical Imaging Center” in Finland. Three of the systems will be installed in 2022 and the contract has an option for three more systems for installation in 2023. The total order value is up to approximately SEK 7.5 million, depending on options. The procurement was won by Lifemed Medical Systems, which is Arcoma's distributor and partner in Finland, and the end customer is the “HUS Medical Imaging Center”, which is part of Helsinki University Hospital. "We are very pleased for this opportunity to supply these systems to HUS, together with our long-term partner Arcoma. Ergonomics, patient safety and good image quality were they key factors in this tender and Precision i5 is a perfect solution to address these needs”, says Mikko Isoviita, Sales Manager Lifemed Medical Systems. "It is great that we through Lifemed have won this procu

Change in Aspo’s Group Executive Committee27.6.2022 10:20:00 CEST | Press release

Aspo Plc Stock exchange release June 27, 2022 at 11:20 a.m. Change in Aspo’s Group Executive Committee Heli Arantola, Managing Director of Aspo’s subsidiary Leipurin, has resigned to join another company. Arantola will leave the company in December at the latest, and the process of selecting her successor has begun. “I thank Heli for her excellent contribution to the modernization of Leipurin and transforming the company in the rapidly changing bakery and food industry. I wish her the best of luck in her future endeavors,” says Rolf Jansson, CEO of Aspo Group. Aspo Plc Rolf Jansson CEO Further information, please contact: Rolf Jansson, CEO, Aspo Plc, +358 400 600 264, rolf.jansson@aspo.com DISTRIBUTION: Nasdaq Helsinki Key media www.aspo.com Aspo creates value by owning and developing business operations sustainably and in the long term. Our companies aim to be market leaders in their sectors. They are responsible for their own operations, customer relationships and the development of

Cool Company Ltd. – Mandatory Notification Of Trade27.6.2022 10:17:48 CEST | Press release

EPS Ventures Ltd., close associate of Cyril Ducau, Chair of the Board of Cool Company Ltd. (the “Company”), has on 24 June 2022 acquired 7,035 shares in the Company at a price of NOK 89.307527 per share. Following the transaction, EPS Ventures Ltd. holds a total of 15,598,523 shares in the Company, equivalent to 38.99% of the Company’s shares. Please see attached notification form in accordance with the Market Abuse Regulation article 19. This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Securities Trading Act Attachment Primary insider notification form

Scandinavian Tobacco Group A/S: Transactions in connection with share buy-back programme27.6.2022 08:45:00 CEST | Press release

Company Announcement No. 43/2022 Copenhagen, 27 June 2022 Transactions in connection with share buy-back programme On 19 May 2022, Scandinavian Tobacco Group A/S announced that the share buy-back programme that was initiated 9 March 2022 was increased to an aggregated value of up to DKK 1,000 million. The purpose of the programme is to adjust the Company’s capital structure and meet obligations relating to the Group’s share-based incentive programme. Part of the buy-back programme is executed in accordance with Regulation No. 596/2014 of the European Parliament and Council of 16 April 2014 (the “Market Abuse Regulation”) and Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052, also referred to as the Safe Harbour rules. Another part of the share buy-back programme is conducted as a directed buy-back from Chr. Augustinus Fabrikker Aktieselskab and C.W. Obel A/S as further described in company announcement no. 35/2022. The share buy-back programme will end no later than 28 February 2023. The