GlobeNewswire

Mandalay Resources Corporation fortsätter att leverera positiva prospekteringsresultat för sina Costerfield- och Björkdal-verksamheter

Dela

TORONTO, Jan. 17, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation (”Mandalay” eller ”bolaget”) (TSX: MND, OTCQB: MNDJF) är glada över att kunna presentera fortsatt positiva resultat från våra prospekteringsprogram i Costerfield-området i Victoria, Australien, såväl som från Björkdal-verksamheten i Skellefteå i Sverige. Detta pressmeddelande visar resultaten av den diamantborrning som genomförts sedan företagets förra prospekteringsredogörelse den 30 september 2019. Siffror som illustrerar resultaten återfinns i slutet av detta pressmeddelande.

Viktiga punkter

Costerfield

  • Ny borrning i slutna områden har ökat vår tilltro till den övre delen av Youle-ådern, där gruvdrift är på gång.
  • Step-outborrning vid Youle-ådern och vid den gamla Costerfield-gruvan har visat på mineraliserade utlöpare (fig. 1 till 6 och tabell 1 till 3 nedan).
  • Det första moderhålet och kildotterhål på Costerfield Deeps-målet har genomförts under Youle-malmkroppen. Den kännedom om strukturer och skiftande geokemi vi fått utifrån dessa hål har använts för att bestämma platsen för ett andra moderhål genom att testa Deeps-målet under August-fyndigheterna. Borrning av det andra projektet kommer att börja senare under 2020.

Björkdal

  • Utökad borrning vid Aurora-zonen fortsätter för att öka storleken på den strukturellt kontrollerade, höghaltiga mineralisering som drar sig djupare mot öster (fig. 7 till 10 och tabell 4 till 7 nedan).
  • Genom att borra höghaltiga mål, inklusive skarnmineralisering nära den underjordiska infrastrukturen, har planläggningen av gruvan förbättrats så att man kan få ut hållbart höga halter från gruvan.
  • Måltestning av hål har bekräftat att mineraliseringen fortsätter i nya ådror upp till 500 meter (m) norrut från den nu definierade Aurora-zonen.

Dominic Duffy, styrelseordförande och vd för Mandalay, kommenterade: ”Vi gläder oss åt att kunna rapportera fortsatt prospekteringsframgång vid båda våra anläggningar. De senaste borrningsresultaten vid Costerfield och Björkdal bekräftar det betydande positiva potentiella värdet av vår verksamhet.”

Duffy tillade: ”Vid Costerfield har optimerad borrning vid den övre delen av Youle-ådern bekräftat de höghaltiga fyndigheter som tidigare publicerats för ådern samt fyllt i tidigare spridda träffar längs en åder på 450 m. Dessa resultat blir till stöd för bättre planläggning och genomförande av gruvverksamheten och längre nyttoliv för Youle-ådern.”

Duffy fortsatte: ”Vi har nu avslutat dotterhålet som inkilats intill det första Costerfield Deeps-hålet CD001. Resultaten har gett oss större förståelse av detta synnerligen lovande område. Det har försett oss med information för planering av de andra djupa moder- och dotterhålen mot målet under Augusta-systemet, som ska borras under 2020.”

Duffy avslutade: ”Vid Björkdal har borrning för att utöka de mineralkroppar som för närvarande utvinns medfört att vi kan ta med mineral med högre halter i gruvplanen. Både Aurora-zonen och skarnmineraliseringen har utökats i betydande omfattning. Under tiden har måltestning så långt som 500 m norr om Aurora-zonen stött på nya ådror som innehåller guld.”

Mandalays borrningsprogram

Costerfields borrningsprogram

Mandalay fortsätter med de tre prospekteringsprogrammen som påbörjades i maj 2019 vid Costerfield.

Youle, optimeringsborrning

Sedan företagets senaste pressmeddelande om prospektering den 30 september 2019 har Mandalay fortsatt att utveckla och optimera utvinningen av den höghaltiga Youle-ådern. Den geologiska tolkningen och testresultaten förväntas utvidga den övre delen av Youle-fyndigheten där borrning för närvarande är på gång. Denna borrning har dessutom identifierat en serie ådror med skiktad stibnit som sträcker sig upp till 10 m mot huvudåderns västra vägg, i de övre delarna av gruvan. På grund av hur den tidigare gjorda ytborrningen vinklades, har omfattningen av denna åderbildning inte setts förrän borrningen under jord gjordes. 

Fem aktiva gruvgångar öppnas för närvarande inom de övre 40 m av Youle-ådern.

Aktuella resultat (tabell 1 och 2) av optimeringsborrningen har identifierat betydande mineraliseringszoner: grovt, klumpbildande guld finns i många av proverna. Hål KD583, exempelvis, innehåller synligt guld (Au) och stibnit i en kvartsmatris (fig. 1). Denna träff gav halter på 4 000 g/t för Au och 1,5% för antimon (Sb) på en bredd av 0,04 m. Andra resultat gäller KD603 där 303,0 g/t Au och 52,1 % Sb påträffas på en bredd av 0,37 m.

Tabell 1: Youle, optimeringsborrning, viktiga punkter

Hole ID True Width (m) Au Grade (g/t) Sb Grade (%) AuEq (g/t) over
min. 1.8m
mining width
KD583 2.12 85.3 6.5 96.3
KD596 1.18 159.2 38.3 146.8
KD602 0.43 167.0 47.2 59.3
KD603 0.37 303.0 52.1 79.8

Fig. 1:  Youles skärningspunkt inom KD583 uppvisar guld och stibnit i en kvartsmatris
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/21be06be-ae7e-47c7-b29d-172eeeeccdba

Tabell 2: Youle, optimerade borrningsresultat (september 2019 – december 2019)

Hole ID Hole
Completion
Date
Total
hole
Depth
Intercept
Easting
(Mine
Grid)
Intercept
Northing
(Mine
Grid)
Intercept
Elevation
(Mine
Grid)
Drilled
Width
(m)
True
Width
(m)
Au
Grade
(g/t)
Sb
Grade
(%)
AuEq
(g/t) over
min. 1.8m
mining
width
Sampled
Structure
KD529 26/07/2019 82.8 15414 6771 966 2.58 2.42 0.8 2.5 5.0 Youle + Splays
Including           0.21 0.20 50.0 48.3 14.4 Youle
KD530 28/07/2019 81.0 15414 6742 978 0.15 0.13 2.7 6.3 1.0 Youle
KD552 6/09/2019 49.8 15400 6768 957 0.27 0.17 128.0 56.6 21.3 Youle
KD553 9/09/2019 44.3 15415 6771 974 0.10 1.81 2.1 2.0 5.5 Youle
KD554 18/09/2019 39.4 15394 6764 948 0.27 0.24 38.9 35.1 13.4 Youle
KD555 3/10/2019 35.2 15389 6781 941 0.41 0.35 0.2 0.3 0.1 Youle
KD556 26/09/2019 70.0 15413 6792 957 0.29 0.25 24.8 17.1 7.5 Youle
KD557 23/09/2019 82.0 15417 6799 969 0.43 0.33 6.2 3.8 2.3 Youle
KD558 1/10/2019 59.0 15411 6804 967   0.08 35.6 19.7 3.0 Youle
KD559 20/11/2019 33.0 15394 6804 949 2.16 1.61 4.8 4.9 11.8 Youle
KD560 3/10/2019 75.0 15397 6726 961 0.17 0.13 25.6 0.2 1.9 Youle
KD561 14/10/2019 50.0 15390 6731 955 0.95 0.82 5.3 4.2 5.7 Youle
KD562 15/10/2019 39.3 15388 6733 947 0.42 0.38 33.6 22.5 15.0 Youle
KD563 17/10/2019 40.0 15393 6748 949 0.85 0.82 3.5 4.7 5.2 Youle
KD571 5/11/2019 125.0 15371 6682 960 0.23 0.15 9.0 3.5 1.3 Youle
KD572 1/11/2019 105.2 15373 6683 949 0.76 0.65 0.1 0.9 0.6 Youle
KD573 27/12/2019 85.7 15352 6679 936 0.21 0.20 0.7 5.4 1.1 Youle
KD574 22/10/2019 70.0 15440 6757 985 6.75 5.53 1.4 1.1 3.3 Youle + Splays
Including           0.13 0.10 47.2 25.2 4.9 Youle
KD576 23/10/2019 90.5 15420 6789 984 0.16 0.10 20.1 10.4 2.1 Youle
KD576 23/10/2019 90.5 15432 6800 988 1.00 0.62 12.9 1.1 5.0 Splay Vein
KD580 25/10/2019 35.0 15414 6802 958 0.27 0.20 65.5 21.3 11.2 Youle
KD580 25/10/2019 35.0 15407 6799 955 0.61 0.45 0.9 3.1 1.6 Splay Vein
KD580 25/10/2019 35.0 15413 6801 958 0.44 0.32 2.2 9.2 3.2 Splay Vein
KD583 11/11/2019 90.3 15403 6825 956 3.11 2.12 85.3 6.5 96.3 Youle
Including           0.07 0.04 4000.0 0.5 98.5 Youle
KD584 13/11/2019 72.0 15399 6826 947 0.83 0.77 6.1 5.8 6.8 Youle
KD585 14/11/2019 56.0 15391 6826 938 3.96 3.72 20.0 10.8 38.3 Youle
Including           0.33 0.31 194.0 55.9 49.8 Youle
KD586 15/11/2019 45.0 15382 6827 930 1.04 0.98 0.2 0.0 0.1 Youle
KD587 18/11/2019 45.0 15373 6828 921 0.58 0.49 50.7 14.5 20.3 Youle
KD588 8/11/2019 34.9 15404 6728 973 0.14 0.12 2.6 12.2 1.6 Splay Vein
KD588 8/11/2019 34.9 15407 6724 974 0.21 0.18 32.1 12.3 5.4 Youle
KD589 13/11/2019 54.5 15413 6953 924 1.00 0.95 55.2 34.8 60.3 Youle
KD593B 27/11/2019 90.0 15412 6841 956 1.15 0.83 30.3 9.6 21.5 Youle
KD593B 27/11/2019 90.0 15408 6840 956 0.46 0.44 3.7 6.1 3.4 Splay Vein
KD594 25/11/2019 90.0 15405 6857 954 1.82 1.33 1.9 1.8 3.7 Splay Vein
KD595 28/12/2019 82.0 15403 6856 945 7.25 4.16 3.8 3.6 9.9 Youle
Including           0.90 0.52 14.1 8.7 8.3 Youle
And Including           0.71 0.41 14.5 6.8 5.9 Youle
KD596 24/11/2019 70.0 15394 6856 932 1.69 1.18 159.2 38.3 146.8 Youle
KD598 20/11/2019 68.3 15409 6908 940 7.29 6.18 3.0 3.5 8.9 Youle
Including           0.30 0.23 59.6 42.0 17.1 Youle
KD602 5/12/2019 67.0 15417 6978 926 0.48 0.43 167.0 47.2 59.3 Youle
KD603 5/12/2019 55.0 15412 6959 913 0.38 0.37 303.0 52.1 79.8 Youle

Youle, utökat borrningsprogram i norr

Programmet för utökning av Youle pågår. Målet är att beskriva en komplex höghaltig zon i norr och samtidigt expandera tack vare framgången med programmet som rapporterades i september 2019 och hitta mer mineral längre norrut.

Borrningsprogrammet fortsätter att höja företagets förståelse av guld- och antimonkoncentrationen, och expandera mineraliseringen ytterligare 600 m norrut. Den strukturella fortsättningen av de fördelaktigt mineraliserade ådrorna, som nu utvinns i Youle, har bekräftats under den nordliga borrningen. Dessa mineraliserade ådror som sluttar västerut kommer att utgöra fokus för prospekteringsborrning i januari 2020.

Prospekteringen har fortsatt på det norra utvidgningsprogrammet för Youle, med fyra diamanthål genomförda sedan pressmeddelandet i september 2019, totalt 1 569 m.

Det nordligaste hålet, BC079, riktades mot den åderansamling som utgör den norra delen av Youle, med ovanliga värden på upp till 0,86 g/t Au och 2,13 % Sb över 0,12 m. Resultaten bekräftar att kvarts-stibnit-guld-mineralisering fortsätter norrut, där de mineraliserade ådrorna är jämförbara med de strukturer i Youle-ådern som för närvarande utvinns. Borrning är för närvarande på gång mot Youles fall norr om punkten mot förkastning nr 4.

Vidare tolkning och modellering av guld- och antimonbärande skiktad kvarts som påträffades i borrhål BC075 i september 2019 (0,42 m, 7,2 g/t Au och 4,4 % Sb) har genererat ett synnerligen prospekteringsvärt mål 400 m norr om nuvarande gruvverksamhet vid Youle. Denna åder som sluttar västerut har setts ha samma riktning som de mest produktiva åderstrukturerna vid Youle och Augusta. Planläggning av borrhåll för att testa denna prospektiva struktur är nu på gång.

Tabell 3: Youle, resultat från den nordliga borrningen (september 2019 – december 2019)

Hole ID Hole
Completion
Date
Total
hole
Depth
Intercept
Easting
(Mine
Grid)
Intercept
Northing
(Mine
Grid)
Intercept
Elevation
(Mine
Grid)
Drilled
Width
(m)
True
Width
(m)
Au
Grade
(g/t)
Sb
Grade
(%)
AuEq
(g/t) over
min. 1.8m
mining
width
BC076 9/09/2019 176.1 No intercept - hole aborted              
BC077 25/10/2019 437.5 15537 7425 994 1.16 0.51 0.6 1.5 0.61
BC078 10/10/2019 536.2 15565 7465 971 1.96 1.73 0.4 0.0 0.37
BC079 31/10/2019 419.6 15510 7542 1126 0.14 0.12 0.9 2.1 0.2

Costerfield Deeps, borrningsprogram

Kilhålet från CD001 har slutförts och en stor mängd prover har tagits. CD001W1 nådde sitt slutliga djup på 1197 m efter att ha passerat genom den stora förskjutningen som observerats i moderhålet CD001. Denna förkastning antas vara King Cobra-förkastningens bädd som påträffades 1 023 m ner i hålet (fig. 4). Samma ljusa förändrade halo i klippväggen med mindre sulfider som identifierats i CD001 (tillsammans med förhöjda guld-, antimon- och arsenikansamlingar) hittades i kilen från cirka 950 m djup. Intressant är en zon med intensiv blekning och ådring i fackverk mellan 1 007 m och 1 023 m (fig. 4) som kan tyda på ett mer fokuserat mineraliseringsflöde än vad som sågs i CD001.

Geokemisk analys av spårämnen genomfördes med litologi och uppvisade intressant förändring inklusive hela den förändrade och fackverksformade zonen runt den tolkade King Cobra-förkastningen. Data visar förhöjd förekomst av guld, antimon och arsenik genom hela målzonen vilket stödjer och utökar resultaten från moderhålet (fig. 5).

Vid tidigare djupborrning har stora förekomster höghaltigt guld identifierats under den tömda Cuffley-fyndigheten, som fanns inneslutna i samma stratigrafiska sekvens som var målet för CD001W1, inuti en antiklinal omgivning. Företaget anser att denna miljö kan, liksom i söder, innehålla betydande guldberikning. Dessa målinriktade kolhaltiga enheter identifierades vara i trunkerat skick, sönderskurna av en serie förkastningar med västlig lutning och med avsevärda glidande sprickbildningar. Trots uppenbart förhöjd förekomst av guld och antimon hade det målsökta området med innesluten vätska inte realiserats, vilket tyder på att förkastningen troligen har fungerat som en kanal för de malmbildande vätskorna som strömmar ner från Youle-fyndigheten. Den klart hydrotermiskt aktiva miljön är fortfarande synnerligen värd att prospektera, vilket visas av de halter som tidigare borrats fram i CSK007 och CSK012 (fig. 6).

Detaljerade strukturella loggningsuppgifter från djupborrningen 2019 har förts samman med den regionala prospekteringsmodellen och tillsammans med kartläggning under jord samt borrnings- och ytkartläggning framträder en tydlig bild av synnerligen prospekteringsvärda fickor på samma djup som och längs det 5 km stora mineralfältet. Dessa mål är fokus för våra fortsatta ansträngningar och borrningsplaner.

Borrningsprogrammet vid Björkdal

Borrningsprogrammet vid Aurora

Underjordisk borrning har fokuserats på att utvidga det befintliga Aurora-området. Resultaten så här långt har visat på förekomst av en strukturellt kontrollerad, höghaltig zon, som drar sig nedåt österut. Horisontens utvidgning högre upp kommer att undersökas från ytan under Q1 2020. Gruvbrytning i det här området sker för närvarande på fem aktiva nivåer.

Provborrning, det nordliga målet 

Borrning under jord med fokus på att undersöka fortsättningen av den mineraliserade kärnan norrut från den nuvarande verksamheten. Totalt fyra hål borrades, men på grund av dåliga markförhållanden och stora mängder inträngande vatten nådde bara tre av de fyra hålen sitt totala djup. Hålen stötte på inbäddad dacit, andesit och basalt, typiskt för Björkdal, med ett antal sköra förkastningar och förskjutningar. Resultaten så här långt bekräftar att mineraliseringen fortsätter upp till 500 m från de nuvarande gruvarbetena. Uppföljande borrningar ska påbörjas under Q1 2020 för att bekräfta träffarna från 2019.

Borrningsresultat i Björkdal

Borrningsresultat i Björkdal  

Sedan företagets senaste pressmeddelande om prospektering den 30 september 2019, har företaget analyserat 27 borrhål i Aurora-zonen vid Björkdal (se tabell 6) och fyra borrhål för måltestning norr om de nuvarande gruvverksamheterna (tabell 7). De senaste intressanta punkterna från analyserna av Auroras och den nordliga borrningen för måltestning innehåller följande träffar:

Tabell 4: Aurora, intressanta borrningsresultat

Hole ID True Width Au g/t
DOD2019-096 6.78 2.43
DOD2019-097 3.85 3.57
MU9-024 8.05 2.39
MU9-026 10.73 3.85
MU9-028A 4.83 2.11
MU9-029 3.78 14.78

Tabell 5: Provborrning av nordliga mål

Hole ID True Width Au g/t
MU9-015 0.40 60.00
MU9-015 0.34 26.20
MU9-016 0.45 26.00
MU9-016 0.27 33.50
MU9-016 0.40 10.50
MU9-016 0.75 27.65

Tabell 6: Aurora, borrningsresultat (september 2019 – januari 2020)

Hole Id Hole
Completion
Date
Intercept
Northing
(Mine
Grid)
Intercept
Easting
(Mine
Grid)
Intercept
Elevation
(Mine
Grid)
From
(m)
To
(m)
Drilled
Width
(m)
True
Width
(m)
Au
(g/t)
Au (g/t)
over min. 3 m
mining
width
DOD2019-053 9/07/2019 1745 1147 -382 109.75 113.70 3.95 3.87 1.43 1.43
DOD2019-055 8/08/2019 1743 1165 -392 101.90 106.25 4.35 4.34 1.42 1.42
DOD2019-063 4/09/2019 1730 1217 -356 68.00 73.00 5.00 4.96 0.51 0.51
DOD2019-092 1/09/2019 1775 1109 -461 139.00 142.73 3.73 2.96 0.58 0.58
DOD2019-093 7/10/2019 1797 1452 -433 73.60 77.00 3.40 3.35 1.72 1.72
DOD2019-094 10/10/2019 1810 1472 -454 80.40 83.70 3.30 3.20 1.05 1.05
DOD2019-095 12/10/2019 1808 1478 -428 84.30 89.80 5.50 5.41 1.59 1.59
DOD2019-096 22/10/2019 1814 1509 -465 91.00 99.12 8.12 6.78 2.43 2.43
DOD2019-097 26/10/2019 1800 1508 -435 85.00 89.40 4.40 3.85 3.57 3.57
MU9-021 26/08/2019 1869 1485 -575 174.20 187.45 13.25 6.37 0.51 0.51
MU9-022 16/09/2019 1843 1474 -525 124.80 136.80 12.00 7.34 1.15 1.15
MU9-023 30/08/2019 1858 1458 -557 153.45 166.10 12.65 8.90 1.09 1.09
MU9-024 9/09/2019 1896 1450 -622 224.00 236.10 12.10 8.05 2.39 2.39
MU9-025 22/09/2019 1847 1426 -546 140.65 147.60 6.95 2.99 0.93 0.93
MU9-026 27/09/2019 1870 1380 -570 160.30 176.10 15.80 10.73 3.85 3.85
MU9-027 2/10/2019 1875 1344 -581 179.65 189.35 9.70 5.51 0.71 0.71
MU9-028A 9/10/2019 1858 1325 -553 156.60 163.50 6.90 4.83 2.11 2.11
MU9-029 31/10/2019 1847 1282 -538 142.10 146.55 4.45 3.78 14.78 14.78
MU9-032 23/10/2019 1852 1162 -557 182.20 183.40 1.20 0.50 2.54 0.42
MU9-033A 17/10/2019 1855 1120 -571 179.20 181.60 2.40 1.15 3.33 1.28

Tabell 6: Norra målet, provborrningsresultat (september 2019 – januari 2020)

Hole Id Hole
Completion
Date
Intercept
Northing
(Mine
Grid)
Intercept
Easting
(Mine
Grid)
Intercept
Elevation
(Mine
Grid)
From
(m)
To
(m)
Drilled
Width
(m)
True
Width
(m)
Au
(g/t)
Au (g/t)
over min. 3 m
mining
width
MU9-015 23/09/2019 1830 1161 -436 1.65 2.10 0.45 0.40 60.00 8.00
MU9-015   1845 1156 -443 18.70 19.25 0.55 0.34 26.20 2.97
MU9-016 12/10/2019 1830 1161 -437 2.60 3.10 0.50 0.45 26.00 3.90
MU9-016   2011 1158 -526 203.60 204.00 0.40 0.27 33.50 3.02
MU9-016   2260 1164 -635 476.40 476.90 0.50 0.40 10.50 1.40
MU9-016   2283 1165 -644 500.35 501.25 0.90 0.75 27.65 6.91
MU9-017 29/10/2019 1828 1265 -436 12.85 13.75 0.90 0.59 4.84 0.95
MU9-017   1837 1265 -440 21.50 23.30 1.80 1.11 1.31 0.48
MU9-017   1857 1265 -447 44.10 44.90 0.80 0.57 2.59 0.49
MU9-017   1879 1265 -455 67.20 68.20 1.00 0.92 2.87 0.88
MU9-017   1985 1266 -489 178.30 178.75 0.45 0.40 3.24 0.43
MU9-017   2114 1271 -526 313.25 313.90 0.65 0.53 2.81 0.50
MU9-018 18/11/2019 1937 1227 -497 143.40 143.85 0.45 0.21 5.72 0.40

Fig. 2:  Det infällda Costerfield-längdsnittet illustrerar de nya POD-resultaten (Production Optimization Drilling) tillsammans med platsen för On Vein Development
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8d55bd4e-b3b6-4cb5-9b24-f177b359ae78

Fig. 3: Längdsnitt och snitt i planet av Youle (Costerfield) som illustrerar platsen för nyligen gjorda träffar i detalj längs den nordliga utökade borrningen
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a839bd80-2096-442a-a746-0ba7f2a479a6
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d39e8cc0-a129-456d-b957-75eaf762da7f

Fig. 4: Tvärsnitt av borrhålen vid Costerfield Deeps, CD001 och CD001W1, med tolkad geologi som visar förhållandet med Youle och Costerfield-gruvan
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c597cfee-3b86-475b-8dba-359b03def61d

Fig. 5: Geokemi spårad i hålet CD001W1 som visar korrelation av ökade halter av guldantimon och arsenik genom målzonen (blått band) med konstant höjning omedelbart runt och inom King Cobra Fault (orangefärgat band).
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/384af91f-8b4e-4ed5-b72f-a8d46161b2db

Fig. 6: Schematiskt regionalt längdsnitt av Costerfield District som visar positionen för Costerfield Deeps borrhåll i tvärsnitt vid 6900N (B-B’)
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/989b9603-eee8-45ba-a458-243049fb491a

Fig. 7: Björkdalsgruvan, nedskalad översiktskarta visar platsen för Aurora-zonen och provborrningen vid det nordliga målet i förhållande till gruvutbredningen
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/274b65c6-b3a9-4532-835f-766a65cf36ce

Fig. 8: Tvärsnitt av området runt Björkdalsgruvan som visar platsen för och nuvarande storlek på Aurora-zonen (A-A’) och testprogrammet för det nordliga målet (C-C’).
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/df50e044-1f3b-4161-889e-28e2c390c5ea
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c2ebb93a-8b70-473d-b6bb-a795c20b472b

Fig.9: Längdsnitt av Aurora-zonen som illustrerar platsen för nyligen gjorda träffar
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6382124d-f235-45e2-b5f8-a3bd4f0d0fea

Fig. 10: Översiktskarta över Björkdalsgruvan som visar platsen för provborrning av mål i förhållande till gruvutbredningen.
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1caa3a0a-43e5-4664-a91d-dc51a53750f1

Borrning och analys

Costerfields geologer loggade och samlade in diamantborrkärna vid Costerfield-gruvan. Alla prover skickades till OnSite Laboratory Services i Bendigo, Victoria i Australien, för provberedning och analys. Geologisk och metallurgisk personal på plats har genomfört en QA/QC-process som omfattar regelbunden inlämning av standardreferensmaterial och ämnen med borr- och ytprover som lämnats in för analys. Standardreferensmaterial har certifierats av Geostats Pty Ltd. (6 februari 2019 teknisk rapport ”Costerfield Operation, Victoria, Australia NI 43-101 Report”. Rapporten finns på SEDAR (www.sedar.com) och innehåller en fullständig beskrivning av procedurer för borrning, provtagning och analys).

Björkdals geologer loggade och samlade in all diamantborrkärna vid Björkdal-gruvan. Prover från prospekteringsborrhål (prefix MU) skickades till CRS Minlab Oy (CRS) i Kempele, Finland för provberedning och analys. Borrhålsprover från utvecklingsoptimering (prefix DOD) undersöktes av ALS i laboratoriet på plats för provberedning och analys (se 28 mars 2019, teknisk rapport ”Technical Report on the Björkdal Gold Mine, Sweden”. Rapporten finns på SEDAR (www.sedar.com) och innehåller en fullständig beskrivning av procedurer för borrning, provtagning och analys).

Analys i både CRS- och ALS-laboratorier utfördes med hjälp av Pal1000 (CRS) cyanidfiltreringsprocesser. I Mandalays stränga QA/QC-program ingick användning av standardreferensprover, obearbetat material, duplikat, upprepningar och kvalitetssäkringsförfaranden av interna laboratorier.

Behörig person:

Chris Gregory, Vice President för Operational Geology and Exploration på Mandalay Resources, är medlem i Australian Institute of Geoscientists (AIG), och en behörig person enligt NI 43-101. Han har granskat och godkänt den tekniska och vetenskapliga informationen som finns i detta pressmeddelande.

För mer information

Dominic Duffy
President och Chief Executive Officer

Edison Nguyen
Manager, Analytics och Investor Relations

Kontakt:
647.260.1566

Om Mandalay Resources Corporation

Mandalay Resources är ett kanadensiskt företag verksamt inom naturresurser som har produktionstillgångar i Australien och Sverige samt underhålls- och utvecklingsprojekt i Chile. Bolaget fokuserar på att öka produktionen vid dess guld- och antimonverksamhet i Australien, och guldproduktion från sin verksamhet i Sverige för att skapa kortsiktigt kassaflöde.

Framåtblickande uttalanden:

Detta pressmeddelande innehåller ”framåtblickande uttalanden” enligt definitionen i gällande värdepapperslagar, inklusive uttalanden om utforsknings- och utvecklingspotentialen i Youle-fyndigheten (Costerfield) och Aurora-zonen (Björkdal). Läsarna varnas för att förlita sig på framåtblickande uttalanden. Faktiska resultat och händelseutvecklingen kan skilja sig väsentligt från vad som anges i dessa uttalanden, bland annat beroende på variationer i råvarupriser, allmänna marknadsförhållanden och ekonomiska förhållanden. De faktorer som anges ovan är inte avsedda att motsvara en uttömmande förteckning av de faktorer som kan påverka Mandalay. En beskrivning av ytterligare risker som kan leda till att faktiska resultat och händelseutvecklingen skiljer sig från vad som anges i framåtblickande uttalanden i detta nyhetsmeddelande finns under rubriken ”Riskfaktorer” i Mandalays årsinformationsblankett daterad den 28 mars 2019. En kopia finns att tillgå under Mandalays profil på  www.sedar.com . Det kan dessutom inte garanteras att antagna resurser som upptäcks till följd av ytterligare borrningar någonsin kommer att uppgraderas till bevisade eller sannolika reserver. Mandalay har försökt att identifiera viktiga faktorer som kan leda till att faktiska åtgärder, händelser eller resultat skiljer sig väsentligt från vad som beskrivs i dessa framåtblickande uttalanden, men det kan finnas andra faktorer som leder till att åtgärder, händelser eller resultat inte blir som förväntat, beräknat eller avsett. Det finns inga garantier för att framåtblickande uttalanden kommer att visa sig vara korrekta, eftersom faktiska resultat och framtida händelser kan skilja sig väsentligt från vad som förväntas vid sådana uttalanden. Följaktligen ska läsarna inte förlita sig på framåtblickande uttalanden.

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

HALF-YEAR RESULTS 2020: UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD N.V.25.9.2020 20:00:00 CESTPress release

Amsterdam, September 25, 2020 Press Release HALF-YEAR RESULTS 2020: UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD N.V. On September 25, 2020, Unibail-Rodamco-Westfield N.V. (“URW NV”) announced its 2020 half-year results and released its consolidated interim financial statements for the period ending June 30, 2020, which can be found on: https://www.urw-nv.com/en/investors/press-releases https://www.urw-nv.com/en/investors/press-releases and as an attachment to this press release. URW NV and its consolidated entities, together with Unibail-Rodamco-Westfield SE (“URW SE”) and its consolidated entities, form Unibail-Rodamco-Westfield (“URW”). URW SE consolidates URW NV and its controlled undertakings, and its 2020 half-year results represent a comprehensive overview of URW, and is available on: https://www.urw.com/en/investors/financial-information/financial-results https://www.urw.com/en/investors/financial-information/financial-results For further information, please contact: Investor Relations Media Rela

EUROPEAN  COMMISSION  GRANTS  MARKETING  AUTHORIZATION FOR JYSELECA® (FILGOTINIB)  FOR  THE  TREATMENT  OF  ADULTS  WITH  MODERATE  TO  SEVERE ACTIVE  RHEUMATHOID  ARTHRITIS25.9.2020 19:00:00 CESTPress release

-- Jyseleca® Demonstrated Durable Efficacy Combined with a Consistent Safety Profile in Rheumatoid Arthritis Through 52 Weeks in Phase 3 Clinical Development Program -- Foster City, Calif., & Mechelen, Belgium, September 25, 2020, 19.00 CET – Gilead Sciences, Inc. (Nasdaq: GILD) and Galapagos NV (Euronext & Nasdaq: GLPG) today announced that the European Commission (EC) has granted marketing authorization for Jyseleca® (filgotinib 200 mg and 100 mg tablets), a once-daily, oral, JAK1 inhibitor for the treatment of adults with moderate to severe active rheumatoid arthritis (RA) who have responded inadequately to, or are intolerant to, one or more disease modifying anti-rheumatic drugs (DMARDs). Jyseleca may be used as monotherapy or in combination with methotrexate (MTX).1 RA is a chronic, progressive, systemic, inflammatory disease that can lead to significant and irreversible joint destruction, pain and functional impairment.2 Almost 3 million people in Europe are living with RA,3 many

Correction: CONDITIONS FOR RIKSBANK REVERSED AUCTIONS SEK COVERED BONDS25.9.2020 17:10:39 CESTPress release

Sveriges Riksbank Bid procedure details Covered Bonds, 2020-10-01 Maturity dateLoanISIN codeCouponVolume, SEK million2023-09-20 5533 SE00104427311.25 %1,000 +/- 5002023-12-01 576 SE00100498411.00 %1,000 +/- 500 2023-06-011587SE00104413031.50 %1,000 +/- 5002023-12-20193SE00110896221.00 %1,000 +/- 5002023-12-202312SE00111164741.00 %300 +/- 1502023-09-20516SE00091903901.25 %600 +/- 2502023-06-21144SE00111674281.00 %600 +/- 250 Settlement date 2020-10-05 Bids have to be entered by 10.00 on OCT 1, 2020 Highest permitted bid volume: 1,000 SEK million in issue 5533 1,000 SEK million in issue 576 1,000 SEK million in issue 1587 1,000 SEK million in issue 193 300 SEK million in issue 2312 600 SEK million in issue 516 600 SEK million in issue 144 Maximum volume 5.5 billion SEK in total Lowest permitted bid volume: 50 SEK million Bids only through counterparties approved by the Riksbank RESULT OF AUCTION WILL BE PUBLISHED NO LATER THAN 10.15 (CEST) ON OCT 1, 2020. For more information, please con

Correction: CONDITIONS FOR RIKSBANK REVERSED AUCTIONS SEK COVERED BONDS25.9.2020 17:10:00 CESTPress release

Sveriges Riksbank Bid procedure details Covered Bonds, 2020-10-01 Maturity dateLoanISIN codeCouponVolume, SEK million2023-09-20 5533 SE00104427311.25 %1,000 +/- 5002023-12-01 576 SE00100498411.00 %1,000 +/- 500 2023-06-011587SE00104413031.50 %1,000 +/- 5002023-12-20193SE00110896221.00 %1,000 +/- 5002023-12-202312SE00111164741.00 %300 +/- 1502023-09-20516SE00091903901.25 %600 +/- 2502023-06-21144SE00111674281.00 %600 +/- 250 Settlement date 2020-10-05 Bids have to be entered by 10.00 on OCT 1, 2020 Highest permitted bid volume: 1,000 SEK million in issue 5533 1,000 SEK million in issue 576 1,000 SEK million in issue 1587 1,000 SEK million in issue 193 300 SEK million in issue 2312 600 SEK million in issue 516 600 SEK million in issue 144 Maximum volume 5.5 billion SEK in total Lowest permitted bid volume: 50 SEK million Bids only through counterparties approved by the Riksbank RESULT OF AUCTION WILL BE PUBLISHED NO LATER THAN 10.15 (CEST) ON OCT 1, 2020. For more information, please con

CONDITIONS FOR RIKSBANK REVERSED AUCTIONS SEK COVERED BONDS25.9.2020 16:20:00 CESTPress release

Sveriges Riksbank Bid procedure details Covered Bonds, 2020-10-01 Maturity dateLoanISIN codeCouponVolume, SEK million2023-09-20 5533 SE00104427311.25 %1,000 +/- 5002023-12-01 578 SE00026959244.25 %1,000 +/- 500 2023-06-011587SE00104413031.50 %1,000 +/- 5002023-12-20193SE00110896221.00 %1,000 +/- 5002023-12-202312SE00111164741.00 %300 +/- 1502023-09-20516SE00091903901.25 %600 +/- 2502023-06-21144SE00111674281.00 %600 +/- 250 Settlement date 2020-10-05 Bids have to be entered by 10.00 on OCT 1, 2020 Highest permitted bid volume: 1,000 SEK million in issue 5533 1,000 SEK million in issue 578 1,000 SEK million in issue 1587 1,000 SEK million in issue 193 300 SEK million in issue 2312 600 SEK million in issue 516 600 SEK million in issue 144 Maximum volume 5.5 billion SEK in total Lowest permitted bid volume: 50 SEK million Bids only through counterparties approved by the Riksbank RESULT OF AUCTION WILL BE PUBLISHED NO LATER THAN 10.15 (CEST) ON OCT 1, 2020. For more information, please con

CONDITIONS FOR RIKSBANK BID PROCEDURE KOMMUNINVEST BONDS25.9.2020 16:20:00 CESTPress release

Sveriges Riksbank Bid procedure details Kommuninvest Bonds, 2020-09-29 Maturity dateLoanISIN codeCouponVolume, SEK million2022-06-012206SE00092694180.25 %1,100 +/- 2502023-11-132311SE00109482401.00 %1,100 +/- 2502025-05-12 2505 SE0011414010 1.00 % 1,100 +/- 250 2026-11-12 2611 SE0012569572 1.00 % 1,100 +/- 250 Maximum volume 4 310 million in total Settlement date 2020-10-01 Bids have to be entered by 11.00 on SEP 29, 2020 Highest permitted bid volume: 1 100 SEK million in issue 2206, 2311, 2505, and 2611. Lowest permitted bid volume: 50 SEK million Bids only through counterparties approved by the Riksbank RESULT OF AUCTION WILL BE PUBLISHED NO LATER THAN 11.15 (CEST) ON SEP 29, 2020 For more information, please contact: Trading desk at the Riksbank + 46 8 696 6970 General and special terms and conditions can be retrieved at http://www.riksbank.se