GlobeNewswire

Mandalay Resources Corporation avger ett uttalande om COVID-19 och vidtagna hanteringsåtgärder

Dela

TORONTO, March 21, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation (”Mandalay” eller ”bolaget”) (TSX: MND, OTCQB: MNDJF) rapporterar idag om antaget regelverk för fortsatt verksamhet för att hantera riskerna under den pågående coronaviruspandemin (”COVID-19”). Ledningen har vidtagit åtgärder för att stärka säkra arbetsrutiner, och alla ledningsteam sluter upp kring hälsa och välbefinnande för anställda, entreprenörer och deras familjer. Prioriteten förblir säkerheten på arbetsplatsen och möjligheten för de anställda att utföra sitt arbete på ett säkert sätt. Hittills har COVID-19 inte påverkat produktionen eller leveranskedjan.

Coronavirusutbrottet finns i alla länder där företaget är verksamt, med rapporterade fall i Kanada, Australien, Sverige och Chile. Ingen av våra anställda och entreprenörer har smittats av viruset.

Bolaget har för närvarande aktiverat ett regelverk för fortsatt verksamhet på alla anläggningar, inklusive bolagets kontor i Toronto, Kanada. Kontoret är nu stängt och alla anställda arbetar hemifrån i enlighet med riktlinjer från Public Health Ontario. Ledningen kommer att fortsatt övervaka utvecklingen i alla jurisdiktioner och att anpassa planeringen efter behov.

Bolaget bekräftar att anläggningarna följer alla riktlinjer från lokala myndigheter och förvaltningar och kommer att samarbeta med folkhälsomyndigheterna om det behövs. Följande regelverk har antagits vid vår Costerfield-gruva i Victoria, Australien och Björkdal-gruvan i Skellefteå, Sverige, samt anläggningar som inte är i drift:

  • Bolaget har infört begränsning av internationella resor för att begränsa exponeringsrisken. Begränsningen gäller hela bolaget. Inrikesresor är endast tillåtna om de är absolut nödvändiga. Lokala åtgärder med fjorton dagars egenkarantän har vidtagits och övervakas på alla anläggningar för anställda som återvänder från en internationell resa;
  • Anläggningar har fastställt tydliga policyer för alla arbetare som visar tecken på sjukdom. Anställda eller entreprenörer får inte gå till arbetet om de visar symptom på influensa eller coronavirus;
  • Där så är möjligt uppmuntras anställda att arbeta hemifrån och en flexibel arbetsordning har införts för att minska kontakten mellan personer och följa riktlinjerna för social distansering. All utbildning som inte är lagstiftad har skjutits upp. Där så är möjligt träffas de anställda virtuellt och begränsningar för fysisk kontakt har vidtagits;
  • Alla anläggningar har nya regler för hygien och desinfektion samt tätare rengöring av gemensamma områden och områden där många rör sig. Kommunikationen med de anställda har ökat angående desinfektion och social distansering;
  • Anläggningar utför för närvarande periodisk kroppstemperaturmätning vid gruvorna vid ankomst och kommer att följa alla riktlinjer från lokala regeringar för rapportering av symtom kopplade till COVID-19 till folkhälsomyndigheterna;
  • Anläggningar inför riskhanteringsprocedurer för ändrade arbetsskift för att säkerställa reglerna för social distansering och för att minska att de anställda rör sig mellan arbetslagen;
  • Anläggningar begränsar besöken till endast nödvändiga besökare och endast för omedelbara och arbetsrelaterade aktiviteter;
  • I förekommande fall hålls en pågående och öppen kommunikation med fackföreningar om regelverk under COVID-19; och
  • Lupin-anläggningen, som för närvarande förvaltas av en tredjepartsentreprenör, följer alla federala och territoriella riktlinjer för COVID-19 och har infört policyer för sina anställda.

Bolaget bekräftar att det har regelbunden kontakt med sina kunder för att övervaka produktleveranserna vid båda gruvorna. Varje anläggning granskar sina lagerlistor vad gäller kritiska reservdelar och lager, och försäkrar sig om att det finns tillräckligt med lager och varor på plats.

Bolaget hanterar noga de nuvarande effekterna av pandemin för en fortsatt verksamhet och utvärderar risken för allvarligare effekter på grund av viruset och de förordningar som införs, och anläggningsspecifika beredskapsplaner utvecklas om de behövs.

Mer information:

Dominic Duffy
President och Chief Executive Officer

Edison Nguyen
Manager, Analytics och Investor Relations

Kontakt:
647 260 1566

Om Mandalay Resources Corporation:

Mandalay Resources är ett kanadensiskt företag verksamt inom naturresurser som har produktionstillgångar i Australien och Sverige samt underhålls- och utvecklingsprojekt i Chile. Bolaget fokuserar på att öka produktionen vid sin guld- och antimonverksamhet i Australien, och guldproduktion från sin verksamhet i Sverige för att skapa kortsiktigt kassaflöde.

Framåtblickande uttalanden:

Detta pressmeddelande innehåller ”framåtblickande uttalanden” enligt den betydelse det har i gällande lagstiftning rörande värdepapper, inklusive uttalanden rörande den Nya kreditfaciliteten samt återköp och inlösen av utestående Guldobligationer. Det finns ingen garanti för att den föreslagna transaktionen kommer att slutföras på de villkor som anges i detta pressmeddelande, eller slutföras över huvud taget. Faktiska resultat och händelseutvecklingen kan skilja sig väsentligt från vad som anges i dessa uttalanden, bland annat beroende på variationer i råvarupriser, allmänna marknadsförhållanden och ekonomiska förhållanden. De faktorer som anges ovan är inte avsedda att motsvara en uttömmande förteckning av de faktorer som kan påverka Mandalay. En beskrivning av ytterligare risker som kan leda till att faktiska resultat och händelseutvecklingen skiljer sig från vad som anges i framåtblickande uttalanden i detta nyhetsmeddelande finns under rubriken ”Riskfaktorer” i Mandalays årsinformationsblankett daterad den 28 mars 2019. En kopia finns att tillgå under Mandalays profil på www.sedar.com. Det kan dessutom inte garanteras att antagna resurser som upptäcks till följd av ytterligare borrningar någonsin kommer att uppgraderas till bevisade eller sannolika reserver. Mandalay har försökt att identifiera viktiga faktorer som kan leda till att faktiska åtgärder, händelser eller resultat skiljer sig väsentligt från vad som beskrivs i dessa framåtblickande uttalanden, men det kan finnas andra faktorer som leder till att åtgärder, händelser eller resultat inte blir som förväntat, beräknat eller avsett. Det finns inga garantier för att framåtblickande uttalanden kommer att visa sig vara korrekta, eftersom faktiska resultat och framtida händelser kan skilja sig väsentligt från vad som förväntas vid tiden för sådana uttalanden. Följaktligen ska läsarna inte förlita sig på framåtblickande uttalanden.

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Nordisk næringsliv fokuserer på innovasjon og forbedring av kundeopplevelsen27.1.2020 10:00:00 CETPressemelding

Rapporten ISG Provider Lens™ viser at selskaper i regionen henvender seg til leverandører av digitale forretningstjenester for hjelp med analyse, kunstig intelligens og andre teknologier STOCKHOLM i Sverige, Jan. 27, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Næringslivet i de nordiske landene fokuserer på å forbedre kundeopplevelsen og innovasjonen, og kontakter leverandører av digitale forretningstjenester for å nå målene sine. Dette viser en ny rapport som ble publisert i dag av Information Services Group ( ISG ) (Nasdaq: III ), et verdensledende teknologisk forsknings- og rådgivningsselskap. Rapporten 2019-2020 ISG Provider Lens™ Digital Business – Solutions and Service Partners for Norden viser at bedrifter i regionen omfavner teknologier som dataanalyse, kunstig intelligens, tingenes internett og blokkjeder for å levere kvalitetstjenester til kundene sine og for å skille ut seg fra konkurrenter. «Nordiske bedrifter søker transformasjonstjenester fra IT-leverandører for ikke bare å bli veiledet gje

UPM commits to UN Business Ambition for 1.5°C to mitigate climate change27.1.2020 10:00:00 CETPress release

(UPM, Helsinki, 27 January 2020 at 11:00 EET) – UPM commits to the United Nations Global Compact’s Business Ambition for 1.5°C, joining leading companies in a promise to pursue science-based measures to limit global temperature rise to 1.5°C. UPM will strive to mitigate climate change and drive value creation through innovating novel products, committing to a 65% CO2 emission reduction and by practicing sustainable forestry. The 1.5°C ambition is a response to increasing concern about the severe consequences of a failure to stop global warming. UPM is among the first global forest industry companies making this commitment. “UPM has a unique opportunity to make a positive impact and contribute to mitigating climate change by tangible actions. We innovate climate-positive products and turn them into growing businesses. At the same time, we limit risks from climate mitigation policies and physical impacts of changing climate. This is important for the long-term value of the company,” says

Valmet to supply a board machine rebuild to Umka in Serbia27.1.2020 10:00:00 CETPress release

Valmet Oyj’s press release on January 27, 2020 at 11:00 a.m . EET Valmet will supply a board machine rebuild to Umka Cardboard Mill in Serbia. The main target of the rebuild is to increase the customer’s production capacity. The start-up of the rebuilt paper machine PM 1 is scheduled for the second half of 2021. The order is included in Valmet's orders received of the fourth quarter 2019. The value of the order will not be disclosed. The total value of an order of this type is typically around EUR 15-20 million. "This rebuild is one of the most important strategic decisions we have made in the course of 80 years long history of the mill. We are pleased that this project is going to be completed by Valmet, a global leader in the supply of process technology in the paper industry. I strongly believe in the success and bright future of Umka Cardboard Mill, with planned capacity of over 200,000 tonnes, further quality improvements and wider product portfolio,” says Milos Ljusic, Managing D

Nordic Enterprises Focus on Innovation and Improving Customer Experience27.1.2020 10:00:00 CETPress release

ISG Provider Lens™ report finds companies in the region turning to digital business services providers for help with analytics, artificial intelligence and other technologies STOCKHOLM, Sweden, Jan. 27, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Enterprises in the Nordic countries are focused on improving customer experience and enhancing innovation, and they are turning to digital business service providers to achieve their goals, according to a new report published today by Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), a leading global technology research and advisory firm. The 2019-2020 ISG Provider Lens™ Digital Business – Solutions and Service Partners Report for the Nordics finds enterprises in the region embracing technologies such as data analytics, artificial intelligence, the Internet of Things and blockchain to deliver quality services to their customers and to differentiate themselves from competitors. “Nordic enterprises are seeking transformation services from IT providers to not only ta

Nordiska företag fokuserar på innovation och förbättrar kundupplevelsen27.1.2020 10:00:00 CETPressemelding

Rapport från ISG Provider Lens™ visar att företag i regionen vänder sig till leverantörer av digitala företagstjänster för hjälp med analys, artificiell intelligens och annan teknik STOCKHOLM, Sverige, Jan. 27, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Företag i Norden är inriktade på att förbättra kundupplevelse och innovation, och de vänder sig till leverantörer av digitala företagstjänster för att uppnå sina mål, enligt en ny rapport publicerad idag av Information Services Group ( ISG ) (Nasdaq: III ), ett ledande företag inom global teknikforskning och -rådgivning. Rapporten Digital verksamhet – lösningar och servicepartners2019–2020 från ISG Provider Lens™ för Norden visar att företag i regionen anammar teknik som dataanalys, artificiell intelligens, sakernas internet och blockkedja för att leverera kvalitetstjänster till sina kunder och för att utmärka sig bland konkurrenterna. ”De nordiska företagen söker transformationstjänster från IT-leverantörer för att inte bara ta dem genom sina digitala r

Roche submits supplemental Biologics License Application to the FDA for Tecentriq in combination with Avastin for the most common form of liver cancer27.1.2020 07:00:00 CETPress release

·Application is being reviewed under FDA’s Real-Time Oncology Review pilot programme Basel, 27 January 2020 – Roche (SIX: RO, ROG; OTCQX: RHHBY) today announced the completion of a supplemental Biologics License Application (sBLA) submission to the US Food and Drug Administration (FDA) for Tecentriq® (atezolizumab) in combination with Avastin® (bevacizumab), for the treatment of people with unresectable hepatocellular carcinoma (HCC) who have not received prior systemic therapy. The FDA is reviewing the application under the Real-Time Oncology Review pilot programme, which aims to explore a more efficient review process to ensure safe and effective treatments are available to patients as early as possible. In July 2018, the FDA granted Breakthrough Therapy Designation for Tecentriq in combination with Avastin in HCC based on data from an ongoing Phase Ib trial. “Liver cancer is the most rapidly increasing cause of cancer-related death in the United States. In the IMbrave150 study, Tece