Statens vegvesen

Mandag starter inspeksjon av Beisfjordbrua på E6

Del

Beisfjordbrua i Narvik skal få en grundig sjekk. Det vil påvirke trafikken på dagtid ut november.

Beisfjordbrua skal sjekkes grundig, og det vil påvirke fremkommeligheten resten av november. Foto: Statens vegvesen.
Beisfjordbrua skal sjekkes grundig, og det vil påvirke fremkommeligheten resten av november. Foto: Statens vegvesen.

Mandag 21. november starter arbeidet med å kartlegge tilstanden på Beisfjordbrua på E6 sør for Narvik sentrum. Det vil pågå arbeid på brua mandag til fredag kl 08.00-16.00 i perioden 21.-30. november.

Ett kjørefelt vil være stengt mens arbeidet pågår, og det blir manuell dirigering av trafikken. Fartsgrensen reduseres til 50 km/t. Trafikantene må være forberedt på at det kan bli noe ventetid. Utenom arbeidstid og i helga vil trafikken gå som normalt.

Beisfjordbrua trenger vedlikehold. Brua har en gjennomsnittlig trafikk på 9750 kjøretøy i døgnet. Siden det mangler omkjøringsmuligheter, er det svært viktig å være i forkant med vedlikeholdet for å unngå at brua må stenges.

– Vi skal kartlegge statusen på brua for å planlegge vedlikehold på kort og lang sikt. Beisfjordbrua er kritisk både for lokaltrafikk, gjennomgangstrafikk og varetransport, derfor er det viktig at vi får gjort de rette tiltakene til rett tid, sier overingeniør Tarjei Karlsen Bruaas i Statens vegvesen.

Under inspeksjonen brukes både underbrulift og annet utstyr for å komme til over hele brukonstruksjonen. Derfor stenges ett kjørefelt av gangen.

Inspeksjonen av Beisfjordbrua utføres av Multiconsult, på oppdrag fra Statens vegvesen.

– Det er mørketid, og de som utfører bruinspeksjonen må jobbe nært biltrafikken. Vær oppmerksom og vis hensyn til trafikkdirigentene og de som jobber på brua, oppfordrer Tarjei Karlsen Bruaas.

Nøkkelord

Kontakter

Pressevakt Drift og vedlikehold

* Drift, vedlikehold og forvaltning av riksvegnettet * Brøyting/strøing/salting * Asfalt * Rekkverk * Bruer * Tunneler * Fjelloverganger * Rasteplasser * Inspeksjoner * Ferje

Tel:479 05 472pressedv@vegvesen.no

Bilder

Beisfjordbrua skal sjekkes grundig, og det vil påvirke fremkommeligheten resten av november. Foto: Statens vegvesen.
Beisfjordbrua skal sjekkes grundig, og det vil påvirke fremkommeligheten resten av november. Foto: Statens vegvesen.
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.