Egmont Publishing

Mammalivet under pandemien - norsk mødre er blitt mer stressa

Del

Slik er vår nye hverdag: Norske mødre er blitt mer stressa, føler seg mer utilstrekkelige og har dårligere samvittighet under koronapandemien. Dette viser en undersøkelse gjennomført av magasinet Kamille i samarbeid med IPSOS, blant mødre med hjemmeboende barn. I undersøkelsen svarte mødrene på hvordan de opplever det å være mor, mestring av stress, logistikk i hverdagen og tidsklemma.

I februar i år, rett for korona og nedtsenging av Norge gjennomførte bladet Kamille i samarbeid med IPSOS, en undersøkelse blant mødre med hjemmeboende barn.

I undersøkelsen svarte mødrene på hvordan de opplever det å være mor, om mestring av stress, logistikk i hverdagen, tidsklemma og samvittighet.

Resultatene viser at de aller fleste mødre opplever å ha dårlig samvittighet for noe i hverdagen. Over halvparten føler at de ikke strekke til og svarer at de mangler tid og energi for å rekke alt som forventes av dem.

Så kom Korona. Et halvt år etter utbruddet ville vi finne ut hvordan mødrene nå opplevde morsrollen - spesielt med tanke på stress, dårlig samvittighet, det å ikke strekke til og hvordan den psykiske helsen virker inn.

I oktober gjorde Kamille derfor en ny kartlegging for å kunne sammenlikne resultatene før nedstenging og nå et halvt år inn i pandemi-perioden.

Tydelige funn

Familiehverdagen føles enda mer stressende og komplisert for mødrene nå i pandemien sammenlignet med tiden før korona-utbruddet.

Det er flere som OFTE har dårlig samvittighet for noe i hverdagen nå: 4 av 10 svarer nå at de OFTE har dårlig samvittighet for noe i hverdagen. Mens 1 av 3 svarte tilsvarende i februar.

Mest av alt har mødrene dårlig samvittighet for at de bruker for lite tid på seg selv og barna sine og her er den største endringen når vi sammenlikner resultatene:

I februar svarte 49 % av mødrene at de OFTE har dårlig samvittighet at de bruker for lite tid på seg selv. I oktober svarte hele 60 % det samme.

I februar svarte 51 % av mødrene at de OFTE har dårlig samvittighet for at de bruker for lite tid på barna sine. I oktober er andelen som svarte dette enda høyere: Hele 59 % har nå ofte dårlig samvittighet for at de bruker for lite tid på barna sine.

Strekker ikke til i hverdagen

Flere opplever også nå at de IKKE strekker til i hverdagen. I oktober sier 76 % av mødrene seg ENIGE i påstanden «Jeg føler ofte at jeg ikke strekker til i hverdagen». I februar var 64 % enige i dette.

Resultatene viser at det er spesielt de under 39 år som kjenner ekstra på mye stress i hverdagen.

På påstanden «Jeg opplever ikke at familiehverdagen er så stressende og komplisert som folk skal ha det til» var 41 % UENIG i påstanden i feb og nå er hele 57 % UENIGE dette.

50 % av mødrene som har svart synes koronasituasjonen fører til mye stress i hverdagen, spesielt blant mødre under 39 år og de med barn i alderen 0-5 år.


Om undersøkelsene og utvalget:

Metode: IPSOS web-panel
Målgruppen som har svart: Representativt utvalg av mødre i alder over 18 år med hjemmeboende barn under 18 år.

Periode for gjennomføring:
DEL 1: datainnsamling 12.-20 februar 2020: Antall respondenter: 750
Antall som har svart på undersøkelsen: 750 mødre

DEL 2: datainnsamling 6.- 12.oktober 2020:
Antall som har svart på undersøkelsen: 536 mødre

For mer informasjon om undersøkelsen kontakt:
Agneta Soleim, redaksjonssjef Kamille
Tlf 95 88 62 82, agenta.soleim@egmont.com

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Dokumenter

Om Egmont Publishing

Egmont Publishing
Egmont Publishing
Nydalsveien 12
0441 Oslo

+47 22 77 20 00http://www.egmont.no

Egmont Publishing er Norges største utgiver av blader, magasiner, tegneserier og digitale tjenester til voksne, barn og unge. Selskapet har også investeringer i e-handel og digitalbyråer, og utgir over hundre kjente merkevarer. Egmont Publishing er en del av Egmont - et av Nordens største mediekonsern med 6600 ansatte og aktivitet i 30 land. Vårt motte We bring stories to life har sterke publisistiske verdier. Egmont står bak mer enn 700 magasiner, tegneserier, Klikk.no, TV 2, Nordisk Film, kinodrift, samt flere deleide selskaper. Egmont er en stiftelse som årlig deler ut over 100 millioner kroner til et bedre liv for barn og unge.

Følg saker fra Egmont Publishing

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Egmont Publishing på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Egmont Publishing

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom