Eviny

Målsetjinga er å bygge eit nytt sterkt fiberselskap på Vestlandet

Del

Eigarane av dei tre fiberselskapa Enivest AS, Eviny Breiband AS og Tafjord Connect AS har inngått ein avtale om å starte fusjonsforhandlingar. Målsetjinga er å bygge eit nytt sterkt fiberselskap på Vestlandet.

– Telekom-sektoren står framfor mange store endringar. I dag har vi fleire store og små fiberselskap på Vestlandet. Vi meiner eit nytt og større selskap kan ta ein sterkare posisjon i vår region og derfor er vi som eigarar einige om å starte fusjonsforhandlingar, seier Kristin Aadland, styreleiar i selskapa Enivest AS og Eviny Breiband AS. Ho understrekar at dei no skal bruke tida framover til å utgreie grunnlaget for ein eventuell fusjon.

Utvikle kompetansemiljøa

Marknaden for telekom-sektoren har endra seg mykje dei siste åra frå utbygging til drift av fiber, nye aktørar, auka konkurranse og mange ulike spørsmål kring regulering.

– Vi har ei klar målsetjinga om å utvikle dei lokale kompetansemiljøa, styrke vår posisjon som marknadsleiar i regionen og vokse som eit sjølvstendig og sterkt fiberselskap, seier Erik Espeset, styreleiar i Tafjord Connect.

Eit nytt fusjonert selskap vil ha kring 50.000 kundar og ein større kapitalbase som gir auka konkurransekraft.

– Vi meiner eit større fiberselskap på Vestlandet vil ha positiv betydning for eksisterande og nye kundar, seier Kristin Aadland.

Ryddig og god prosess

Målsetjinga er å bruke 2022 til å utgreie grunnlaget for ein fusjon. Er grunnlaget til stades vil det nye selskapet kunne vere i drift frå tidleg neste år. Fram til det eventuelt blir vedteke å fusjonere selskapa vil drifta i dei tre selskapa gå som normalt. Kundane vil ikkje bli påvirka av utgreiingsarbeidet.

– Det er viktig for oss å gjennomføre ein ryddig og god prosess med grundig involvering av dei tilsette i dei tre selskapa. Vi som eigarar er opptekne av å bygge eit sterkt selskap for å skape nye verdiar, og det er viktig for oss å skape eit godt grunnlag for vidare vekst i form av nye arbeidsplassar, seier Johannes Rauboti, administrerande direktør i SFE og nestleiar i styret i Enivest. Saman med Kristin Aadland og Erik Espeset utgjere han det nye interimsstyret for det nye selskapet.

Fakta om dei tre selskapa:

Enivest AS har 56 årsverk og kontoradresse i Førde. Eigarar er Eviny (56,11%), SFE (38,75%) Tussa kraft AS (2,16%), Nandor Helgheim (1,73%), Sunnfjord kommune (0,90%), Hyllestad kommune (0,18%), Gloppen kommune (0,17%)

 Tafjord Connect AS har 37 årsverk og kontoradresse i Ålesund. Eigarar er Tafjord Kraft AS(80%) og Nordvest Nett (20%).

 Eviny Breiband har 6 årsverk og kontoradresse Tysnes/Etne. Eigarar er Eviny (100%)

Nøkkelord

Kontakter

Om Eviny

Eviny
Eviny
Solheimsgaten 5
5020 Bergen

55 57 00 00http://www.eviny.no

I Eviny kombinerer vi klimaansvar med lønnsom forretning. I over 100 år har vi produsert ren fornybar energi av vestlandsregnet, og nå elektrifiserer vi Norge. Vi skaper de nye løsningene som nullutslippssamfunnet krever. Som fremtidsoptimister tror vi at vi kan lykkes. Vi er størst på lynlading for elbiler. Vi bygger landstrøm til skip, elektrifiserer havbruk og transportnæringen. Vi jobber for utslippsfrie byggeplasser. Vi bygger IoT-nett, fibernett, fjernvarmenett og et av verdens første nettverk for hurtiglading av elbåter.

Eviny er et av Norges største energi- og teknologikonsern. Vi er eid av folket. Når vi skaper resultater for oss selv, eierne våre og kundene våre, skaper vi samtidig resultater for klimaet, samfunnet og hver enkelt av oss.

Følg pressemeldinger fra Eviny

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Eviny på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Eviny

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom