Deloitte

Malaysia-saken: NAV har krevd for mye i trygdeavgift

Del

26. november 2019 fastslo Høyesterett at NAV har krevd for mye i årlig trygdeavgift av nordmann som arbeider i Malaysia. – Personer som har betalt for mye kan nå ha rett til å kreve dette tilbakebetalt, sier Deloitte-advokat.

Anette Fjeld er leder Deloittes avdeling for skatte- og avgiftsprosedyre, og har ført saken for mannen. Hun er prosessfullmektig i to tilsvarende saker som er stanset i lagmannsrettene i påvente av denne avklaringen.
Anette Fjeld er leder Deloittes avdeling for skatte- og avgiftsprosedyre, og har ført saken for mannen. Hun er prosessfullmektig i to tilsvarende saker som er stanset i lagmannsrettene i påvente av denne avklaringen.

Tirsdag 26. oktober fastslo Høyesterett at nordmannen som ved arbeidsopphold i Malaysia har fått forhøyet trygdeavgift, har vunnet saken.

Saken gjelder gyldigheten av trygderettens kjennelse om trygdeavgift, og spørsmålet om et frivillig medlem i folketrygden skal betale høy eller lav trygdeavgift ved arbeid i Malaysia.

NAV mente mannen var «ikke skattepliktig i Norge» og høy trygdeavgift, tross klar ordlyd i motsatt retning. Skatteetaten hadde lagt til grunn at mannen var skattepliktig og lignet han etter ettårsregelen. Høyesterett ga mannen medhold, og saken er vunnet med omkostninger

Anette Fjeld leder Deloittes avdeling for skatte- og avgiftsprosedyre, og har ført saken for lagmannsretten og Høyesterett. Hun er prosessfullmektig i to tilsvarende saker som er stanset i lagmannsrettene i påvente av denne avklaringen.

– Personer som feilaktig har betalt for mye i trygdeavgift kan nå ha rett til å kreve dette tilbakebetalt, sier hun.

– Her har NAV tolket forskriften slik de mener den burde være, og ikke slik den er. Det derfor er bra at dette spørsmålet nå endelig er avklart av Høyesterett, sier Fjeld.

– NAVs tolking av regelverket har skapt mye frustrasjon hos klientene våre og hos advokater i fagmiljøet generelt. Høyesteretts dom innebærer at skattepliktig i forskrift om avgiftsgrunnlag og avgiftssatser skal forstås på samme måte som i skatteloven, sier Fjeld.

Det innebærer at er man skattepliktig etter skatteloven er man skattepliktig etter forskriften, og da skal man betale lav trygdeavgiftssats for frivillig medlemskap i folketrygden.

- Høyesteretts dom er i tråd med den tolkingen som våre klienter og advokater i fagmiljøet har gjort gjeldende over år, sier hun.


Betydelige beløp kan måtte tilbakebetales

Nordmenn kan tilsammen ha betalt mer enn hundre millioner kroner for mye i trygdeavgift.

– At summen blir høy henger sammen med at nordmenn som er sendt på oppdrag i Malaysia normalt har høye lønninger, og at arbeidskontraktene deres som oftest går over flere år, sier Fjeld.

Staten har opplyst om at det er 541 saker der nordmenn har jobbet i Malaysia i perioden 2012 til 2018. Mange av disse kan ha blitt rammet av den praksisen som ifølge Høyesterett er feilaktig.

Les dommen fra Høyesterett her.

Har du spørsmål?

Anette Fjeld
Partner / Advokat
Leder Tax & VAT Ligitation
afjeld@deloitte.no
+47 932 07 728

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Anette Fjeld er leder Deloittes avdeling for skatte- og avgiftsprosedyre, og har ført saken for mannen. Hun er prosessfullmektig i to tilsvarende saker som er stanset i lagmannsrettene i påvente av denne avklaringen.
Anette Fjeld er leder Deloittes avdeling for skatte- og avgiftsprosedyre, og har ført saken for mannen. Hun er prosessfullmektig i to tilsvarende saker som er stanset i lagmannsrettene i påvente av denne avklaringen.
Last ned bilde

Om Deloitte

Deloitte
Deloitte
Dronning Eufemias gate 14
0191 Oslo

+47 23 27 90 00http://www.deloitte.no

Deloitte er et markedsledende selskap som leverer revisjon, advokattjenester, finansiell rådgivning, risikoanalyser og konsulenttjenester. Vi etterstreber å hjelpe våre kunder realisere sine ambisjoner, skape en positiv forskjell i samfunnet, og utnytte potensialet i våre medarbeidere.

Vi arbeider for en rekke internasjonale selskaper og norske virksomheter innen alle deler av næringslivet, ideelle organisasjoner, idrett og kommunal- og statlig sektor. Hver klient har tilgang til et tverrfaglig team som kan trekke på erfarne medarbeidere og internasjonal kompetanse på tvers av industrier, sektorer og fagdisipliner. Gjennom dette er vi i stand til å bidra med dyp innsikt og kvalifiserte meninger om problemstillinger i daglig drift, så vel som innspill og vurderinger om fremtidige scenarier. Med 1500 ansatte ved 22 kontorer i Norge har vi kapasitet og kompetanse til å gjennomføre alle typer prosjekter. Vi bidrar til å skape resultater for våre klienter gjennom en strategisk tilnærming til utfordringer, med høy grad av praktisk gjennomføringsevne.

Følg saker fra Deloitte

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Deloitte på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Deloitte

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom