Statens vegvesen

Mai verste ulykkesmåned på seks år

Del

21 personer omkom i trafikkulykker i mai. Ikke siden juli 2016 har så mange blitt drept i trafikken i løpet av en måned.

Guro Ranes. (Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen)
Guro Ranes. (Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen)

- Det er en forferdelig utvikling vi ser nå i mai. Før det var også april en måned med mange alvorlige ulykker og 13 omkomne. Det er urovekkende tall, og det gjør at vi er nødt til å diskutere om det er noe vi kan gjøre på kort sikt for å hindre en videre negativ utvikling, sier Guro Ranes, avdelingsdirektør for Trafikksikkerhet i Statens vegvesen.

18 av 21 omkomne var menn

Det er særlig Nordland, Rogaland, Viken samt Vestfold og Telemark som skiller seg ut i negativ retning i ulykkesstatistikken hittil i år. I Møre og Romsdal er det så langt i år ikke registrert dødsulykker.

Fylke

Antall omkomne
mai 2022

Antall omkomne
januar-mai 2022

Viken

3

8

Oslo

0

2

Innlandet

0

4

Vestfold og Telemark

5

6

Agder

1

3

Rogaland

0

7

Vestland

3

3

Møre og Romsdal

0

0

Trøndelag

3

4

Nordland

4

7

Troms og Finnmark

2

2

I alt

21

46

18 av de 21 omkomne i mai var menn og 13 av disse igjen var 55 år eller eldre.

- Dette er en trafikantgruppe som generelt har mye kjøreerfaring. Det bekymrer oss derfor at så mange i denne gruppen omkommer i trafikken, sier Guro Ranes.

Den trafikantgruppen som skiller seg særlig negativt ut er motorsyklistene. Fem av de 21 omkomne i mai var MC-førere, og alle var godt voksne menn.
- Det er urovekkende at vi nå går nå inn i sommersesongen og forventer at enda flere legger ut på kortere eller lengre turer på MC. Motorsyklistene må ta inn over seg hvor sårbare de er i trafikken, og ta ansvar for sin egen sikkerhet.

Har vært en kraftig nedgang

Til tross for de dystre tallene de siste to månedene, er Guro Ranes likevel opptatt av å fortsette det målretta trafikksikkerhetsarbeidet som blant annet Statens vegvesen har drevet de siste 20 åra.

- Vi vet at trafikksikkerhetsarbeidet vårt fungerer godt, det viser resultatene vi har oppnådd gjennom lang tid. Med nullvisjonen som grunnlag, har vi med kunnskapsbaserte tiltak og nært samarbeid med andre aktører, klart å redusere tallet på trafikkdrepte kraftig, fra 310 i 2002 til 80 i fjor.

-Våre veier er blant de sikreste transportsystemene i verden. Vi har en tiltaksplan som både er operativ og langsiktig, og innsatsen vår skal fortsatt være slik. Spørsmålet er om det er noe vi kan eller bør gjøre mer av, eller i tillegg, sier Ranes.

- Kjør trafikksikkert i pinsen

Hun understreker det personlige ansvar den enkelte trafikant har:
- Vi må huske å bruke bilbeltet, vi må holde fartsgrensen, kjøre rusfritt og sørge for å ha oppmerksomheten vår på veien. Vi kjenner ikke detaljene om hva som ligger bak de enkelte dødsulykkene den siste tida, men dette er faktorer som vi vet bidrar til at ulykker skjer, eller til at skadeomfanget øker. Nå står pinsen for døra, og vi regner med at mange skal ut på vegene, enten det er på to eller fire hjul. Kjør forsiktig, vi vil at alle skal komme trygt frem, sier Guro Ranes.

Kontakter

Bilder

Guro Ranes. (Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen)
Guro Ranes. (Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen)
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom