GlobeNewswire by notified

Maha Energy slutför försäljningen av Maha Energy Brasil till PetroRecôncavo

Dela

Maha Energy AB (publ) (“Maha” eller ”Bolaget”) meddelar att försäljningen av Mahas brasilianska dotterbolag Maha Energy Brasil Ltda. (“Maha Brazil”) till PetroRecôncavo S.A. (“PetroRecôncavo”) har slutförts sedan alla villkor uppfyllts. Köpeskillingen uppgår till som mest 174,1 miljoner USD plus 9,3 miljoner USD efter justeringar av Maha Brazils rörelsekapital, netto, samt 3,7 miljoner USD efter justeringar av likvida medel, netto. Det resulterar i en sammanlagd köpeskilling om upp till 186,9 miljoner USD.

Undertecknandet av avtalet att sälja Maha Brazil till PetroRecôncavo offentliggjordes den 28 december 2022. Efter justeringar gjorda på dagen för slutförandet av transaktionen, och med beaktande av möjlig tilläggsköpeskilling som överenskommits, kan den sammanlagda köpeskillingen uppgår till maximalt 186,9 miljoner USD, och bestå av följande delar:

  1. En justerad köpeskilling om motsvarande 138,0 miljoner USD plus ytterligare justeringar av rörelsekapital, netto, om 9,3 miljoner USD samt 3,7 miljoner USD efter justeringar av likvida medel, netto, sammanlagt en justerad köpeskilling om 150,9 miljoner USD som ska betalas i två omgångar; (a) 95,9 miljoner USD idag den 28 february 2023 (dagen för slutförandet av transaktionen) och (b) 55,0 miljoner USD sex (6) månader efter slutförandet av transaktionen, dvs 28 augusti 2023.
  2. Ytterligare tilläggsköpeskilling om upp till 36,1 miljoner USD kan komma att utbetalas baserat på att vissa villkor uppfylls, varav upp till 24,1 miljoner USD är hänförligt årligt genomsnittligt pris på Brentoljan under de kommande tre åren. Betalning kommer att börja utfalla om oljepriset överstiger USD 80 per fat, och maxbetalning nås ifall oljepriset överstiger USD 90 per fat. Återstående utbetalning är avhängig synnergier med PetroRecôncavos potentiella nya tillgångar. Delar av behållningen från transaktionen kommer att användas som säkerhet för Mahas utestående skuld till BTG Pactual (hänförligt till Credit Agreement per 30 mars 2021).

”Denna avyttring är ett viktigt steg inom Bolagets nya strategiska positionering, med kontinuerligt fokus på att skapa aktiägarvärde. Med denna försäljning kommer vi ha en stark balansräkning och en stärkt kassa som gör det möjligt för Bolaget att sträva efter ytterligare möjligheter inom olje- och gasmarknaden. Vi har därtill redan offentliggjort en sammanslagning av verksamheterna med DBO , vilken vid slutförandet kommer tillföra en nettoproduktion om cirka 2 000 fat oljeekvivalenter per dag och bevisade och sannolika reserver (2P-reserver), netto, om cirka 18,5 miljoner fat oljeekvivalenter (enligt offentlig information hänförligt till Certificate of Reserves),” säger Paulo Thiago Mendonça, Verkställande direktör, Maha Energy AB.

Övrigt
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2023 kl. 18:30 CET.

För ytterligare information, kontakta:
Paulo Thiago Mendonça, VD
Telefon: +46 8 611 05 11
E-post: info@mahaenergy.ca

Bernardo Guterres, CFO
Telefon: +46 8 611 05 11
E-post: info@mahaenergy.ca

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströms olje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är verksam på tre oljetillgångar, Block 70 i Oman samt LAK Ranch och Illinois Basin i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA och i Rio de Janeiro, Brasilien. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Aspo Plc: Share Repurchase 20.3.202320.3.2023 17:30:00 CET | Press release

Aspo PlcAnnouncement 20.3.2023Aspo Plc: Share Repurchase 20.3.2023In the Helsinki Stock ExchangeTrade date20.3.2023Bourse tradeBuyShareASPOAmount2,400SharesAverage price/ share8.2362EURTotal cost19,766.88EURAspo Plc now holds a total of 79 361 sharesincluding the shares repurchased on 20.3.2023On behalf of Aspo PlcNordea Bank OyjJanne SarvikiviSami HuttunenFurther information, please contact:Arto Meitsalo, CFO, Aspo Plc, tel. +358 40 5511 422, arto.meitsalo@aspo.comwww.aspo.com Attachment ASPO_20.3_trades

Segra International Releases the 2023 “Growers Collection” Cultivar Catalogue20.3.2023 17:22:30 CET | Press release

VANCOUVER, British Columbia, March 20, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Segra International Corp. (“Segra”), an Vancouver-based cannabis tissue culture nursery and agriculture technology company, is pleased to announce the release of its highly anticipated 2023 “Growers Collection” Cultivar Catalogue. This catalogue includes a diverse collection of over 25 cannabis varieties, including 12 new cultivars specifically selected to meet the needs of the global cannabis market. In mid-2022, the company conducted a comprehensive characterisation trial of 19 tissue culture cultivars, which were meticulously tested for a range of known Cannabis pathogens and mapped on a phylogenetic tree via DNA fingerprinting. After evaluating market demands, gathering data, and cultivating the varieties, Segra carefully selected the highest quality cultivars to offer to the global cannabis market. "We are thrilled to announce the release of our 2023 Growers Collection Cultivar Catalogue," said Matthew Don-Carolis, Di

Stockwik meddelar att villkor avseende förtida inlösen av obligationer av serie 2020/2023 har uppfyllts20.3.2023 17:00:00 CET | Pressemelding

Stockwik Förvaltning AB (”Bolaget”) meddelade den 10 mars 2023 att Bolaget avser att lösa in samtliga utestående obligationer av serie 2020/2023 med ISIN SE0014781530 (”Förtida Inlösen” respektive ”Obligationerna”). Förtida Inlösen var villkorad av genomförandet av en ny obligationsemission enligt Bolagets pressmeddelande den 9 mars 2023 (”Obligationsemissionen”). Likviddagen för Obligationsemissionen har inträffat idag 20 mars 2023 och villkoret som ställts för Förtida Inlösen har därför uppfyllts. Förtida Inlösen är därför inte lägre villkorad och kommer således att ske den 5 april 2023. Inlösenbeloppet plus upplupen men obetald ränta upp till och inklusive den 5 april 2023 kommer att betalas till varje person som vid arbetsdagens slut på avstämningsdagen den 29 mars 2023 är registrerad som innehavare av Obligationerna i skuldboken som upprätthålls av Euroclear Sweden AB. För ytterligare information kring Förtida Inlösen hänvisas till Bolagets pressmeddelande den 10 mars 2023. Inform

Adfenix skifter navn til Realforce20.3.2023 16:51:13 CET | pressemeddelelse

Efter to vigtige opkøb tager marketingselskabet for fast ejendom, Adfenix, et nyt navn og bliver den første platform af sin art med marketingaktiviteter rettet mod fast ejendom. GØTEBORG, Sverige, March 20, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Adfenix, der anvendes af tusindvis af ejendomsmæglere over hele verden, har længe været kendt for sine yderst effektive annoncekampagner på de sociale medier og sin evne til at generere kunder. Da Adfenix inden for de sidste 18 måneder overtog kundedataselskabet Quedro og medieadministrationsselskabet Brandkeeper, gjorde Adfenix det klart, at selskabet havde ambitioner ud over annoncering på sociale medier. Det nye produktunivers under navnet Realforce er udviklet til at understøtte det undervurderede marketingteam, der har til opgave at støtte ejendomsmæglere med deres markedsføringsbehov. Realforce er organiseret, automatiseret, AI-drevet, dataunderstøttet og lægger magten i hænderne på marketingfolkene til at levere førsteklasses, skalerede markedsførings