GlobeNewswire by notified

Maha Energy sluter slutgiltigt avtal avseende sammanslagning av verksamheterna med DBO 2.0 S.A.

Dela

Maha Energy AB (publ) (“Maha” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att Bolaget har slutit ett slutgiltigt avtal med aktieägarna till DBO 2.0 S.A. (”DBO”) avseende den tidigare överenskomna och den 5 december 2022 offentliggjorda sammanslagning av verksamheterna, vilken inkluderar (i) en köpeskilling om maximalt 36 775 410 nyemitterade aktier i Maha som tecknas av DBOs aktieägare,: och (ii) att aktieägarna i DBO överför aktierna i DBO till Maha (”Transaktionen”). Transaktionen är villkorad sedvanliga förbehåll, inklusive en extra bolagsstämma i Maha för att fatta de nödvändiga besluten. Transaktionen beräknas kunna slutföras under första halvåret 2023.

DBO är ett privat upstream olje- och gasbolag med fokus på mogna offshorefält i Brasilien. DBO grundades 2017 och har attraherat Nordsjöinvesterare att investera i brasilianska tillgångar, arbeta med brasilianska partners och tillämpa de mest avancerade teknikerna från Nordsjön för att (1) identifiera ytterligare reserver, (2) utveckla mogna olje- och gasfält, samt (3) att öka utvinningen av olja och gas.

DBO har ett aktieinnehav om 15 procent i 3R Petroleum Offshore S.A. (”3R Offshore”), som i sin tur är operatör för de producerande brasilianska olje- och gasfälten ”Peroá cluster” (100 procent licensandel) och ”Papa Terra cluster” (62,5 procent licensandel) utanför Brasiliens kust. Utöver ovan nämnda tillgångar arbetar BDO löpande med nya affärsutvecklingsmöjligheter, och kommer att inkorporera alla sina tillgångar och insatser i Maha med en ambition om ytterligare tillväxt genom den gemensamma och förstärkta plattformen.

DBOs största investerare och aktieägare är DBO Invest (61,74 procent), Svein Harald Øygard (9,17 procent), AGR AS (9.05 procent), och Tore Myrholt (7,99 procent). De nya aktierna i Maha som emitteras som ersättning till DBO:s aktieägare kommer att omfattas av sedvanligt lock up-åtagande under 12 (tolv) månader från det att Transaktionen har tillträtts.

Transaktionen förstärker Mahas uppbyggnad av en diversifierad portfölj, balanserad mellan mogna olje- och gastillgångar på land och till havs. Transaktionen kommer att öka Mahas bevisade och sannolika reserver (2P-reserver), netto, med cirka 18,5 miljoner fat oljeekvivalenter och beräknas tillskjuta cirka 2 000 fat oljeekvivalenter per dag i nettoproduktion under 2023 med ytterligare potentiell uppsida genom upprampning av produktionen på Papa Terrafältet och en potentiell utbyggnad av Malombefältet. DBOs 1P- och 2P-reserver har för närvarande ett beräknat nettotillgångsvärde om MUSD 86 respektive MUSD 145, vilket ger ett attraktivt ingångspris med P/NAV på omkring 0,39x respektive 0,23x, baserat på publika oberoende reservrapporter.

Oberoende värderingsutlåtande (”fairness opinion”)
Maha har anlitat SpareBank 1 Markets AS (“SB1M”) för att förse aktieägarna i Maha och styrelsen med ett utlåtande (”fairness opinion”) om transaktionens övergripande attraktivitet ur ett finansiellt perspektiv. SB1M slutsats är att Transaktionen är attraktiv för Bolaget, vilket stöder styrelsens beslut att gå vidare och slutföra Transaktionen. Värderingsutlåtandet (”fairness opinion”) är daterat den 5 februari 2023 och bifogas detta pressmeddelande (på engelska).

SB1M noterar att de uppskattade värderingsmultiplarna som impliceras i den föreslagna transaktionen är väsentligt under nuvarande konsensus på marknadsprissättning för Maha och jämförbara bolag på de europeiska och brasilianska kapitalmarknaderna, baserat på en relativ värderingsmetod (riskerat NAV (nettotillgångsvärde)).

Tillgångsöversikt (i vilken DBO har indirekt ägande):

Peroáklustret: Peroá, Cangoa och Malombe
Peroáklustret är beläget i Espírito Santo-bassängen. Cirka 72,4 procent av gasen har utvunnits och de återstående 2P-reservera beräknas innefatta 18,5 miljoner fat oljeekvivalent per årsslutet 2022. Klustret har en 55 kilometer lång gasledning till gasbearbetningsanläggningen Cacimbas (som drivs av Petrobras) och har en obemannad plattform ägd av 3R Offshore med en driftskostnad om cirka 5 USD per fat oljeekvivalent. Peroáklustret omfattar de producerande fälten Peroá och Cangoá samt Malombe-fyndigheten. Malombe ska sammankopplas med Peroáplattformen i framtiden och skulle kunna tillskjuta en uppskattad produktion om 16 000 fat oljeekvivalent (brutto) per dag när produktionen är som störst. Under oktober 2022 var bruttoproduktionen vid Peroáklustret 2 500 fat oljeekvivalent per dag (brutto).

Papa Terraklustret
Papa Terra är ett tjockoljefält beläget på djupt vatten i Campos-bassängen, cirka 100 kilometer utanför Rio de Janeiros kust. Per oktober 2022 hade cirka 2,4 procent av oljan utvunnits och 2P-bruttoreserverna uppskattas uppgå till 166 miljoner fat oljeekvivalent per årsslutet 2022. Det motsvarar en utvinningsfaktor om 11,4 procent, jämfört med ett genomsnitt om 15,6 procent för Campos-bassängen, vilket tyder på ytterligare potential för uppsida utöver 2P-reserverna. Under oktober 2022 var bruttoproduktionen 16 tusen fat oljeekvivalent per dag och produktionen förväntas öka under de kommande åren på grund av en ökad borrningsaktivitet.

Papa Terra upptäcktes 2003 och produktionen inleddes i november 2013. Fältet utvecklas med en FPSO (P-63) och en Tension Leg Wellhead Platform (P-61), som båda ägs pro rata av ägarna till oljefältet, med en kombinerad bearbetningskapacitet om 140 000 fat olja per dag, en injektionskapacitet om 340 000 fat vatten per dag samt en lagringskapacitet på 1,4 miljoner fat samt anslutningspunkter för att ansluta upp till 21 produktionsbrunnar och 11 injektionsbrunnar. För närvarande är 6 produktionsbrunnar och 3 insprutningsbrunnar aktiva och alla system har outnyttjad kapacitet för att genomföra vitaliseringsåtgärder och ombyggnation.

Övrigt
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 februari 2023 kl. 12:05 CET.

För ytterligare information, kontakta:
Paulo Thiago Mendonça, VD
Telefon: +46 8 611 05 11
E-post: info@mahaenergy.ca

Bernardo Guterres, CFO
Telefon: +46 8 611 05 11
E-post: info@mahaenergy.ca

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströms olje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är verksam på fyra oljefält, Tartaruga- och Tiefältet i Brasilien samt LAK Ranch och Illinois Basin i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA och i Rio de Janeiro, Brasilien. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca

Bilagor

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

FCB Tops 2023 WARC Rankings for Creative Effectiveness24.3.2023 21:41:59 CET | Press release

FCB awarded #1 Creative Agency & #1 Campaign for Effectiveness in WARC Effective 100 NEW YORK, March 24, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- FCB was a top performer in the 2023 WARC Rankings, earning recognition as the #1 Creative Agency for Effectiveness in the WARC Effective 100, among other distinctions. Numerous FCB campaigns were honored as well, including Michelob ULTRA’s “Contract for Change,” which ranked as the #1 Campaign for Effectiveness. “Creative is the business and the business is creative. To separate the two does a disservice to the industry. We will continue to partner with our clients to create work that is both effective in the moment and impactful long term. FCB is honored that this Timely and Timeless approach to work is being recognized by WARC,” said Susan Credle, FCB Global Chair & Global CCO. In the Effective 100, FCB New York was named the #1 Creative Agency for Effectiveness, joined by two additional FCB agencies, with FCB Chicago ranking #4 and FCB Toronto ranking #7,

Ordinary and Extraordinary General Meeting of April 12, 202324.3.2023 21:30:00 CET | Press release

Montrouge, France, March 24, 2023 Ordinary and Extraordinary General Meeting of April 12, 2023 Procedures for Obtaining Information and Preparatory Documents for the General Meeting DBV Technologies (Euronext: DBV – ISIN: FR0010417345 – Nasdaq Stock Market: DBVT), a clinical-stage biopharmaceutical company, will hold its Ordinary and Extraordinary General Meeting (the “General Meeting”) on April 12, 2023, at 10:00 a.m. CET at the Company’s headquarters located at 177-181 Avenue Pierre Brossolette – 92120 Montrouge, France. The preliminary notice (avis de réunion) containing the detailed agenda, draft resolutions as well as instructions to participate and vote for this General Meeting was published in the French “Bulletin des AnnoncesLégalesObligatoires (BALO)” dated March 8, 2023 (No. 2300429). The meeting notice (avis de convocation) was published in the French “Bulletin des AnnoncesLégalesObligatoires (BALO)” dated March 24, 2023 (No. 2300600) and in the legal newspaper Affiches pari

TGS: Approval of 2022 Financial Result24.3.2023 20:03:58 CET | Press release

Oslo, Norway (24 March 2023) – The Board of Directors of TGS ASA has today approved the financial statements for 2022. The financial statements were prepared in accordance with IFRS. Please see the attachment for a summary of changes from the preliminary annual accounts announced on 9 February 2023. About TGS TGS provides scientific data and intelligence to companies active in the energy sector. In addition to a global, extensive and diverse energy data library, TGS offers specialized services such as advanced processing and analytics alongside cloud-based data applications and solutions. For more information, visit TGS.com (http://www.tgs.com) or contact: Sven Børre Larsen CFO Tel: +47 90 94 36 73 E-mail: investor@tgs.com Attachment TGS Annual Accounts 2022 update

Nokia Corporation: Repurchase of own shares on 24.03.202324.3.2023 20:00:00 CET | Press release

Nokia Corporation Stock Exchange Release 24 March 2023 at 21:00 EET Nokia Corporation: Repurchase of own shares on 24.03.2023 Espoo, Finland – On 24 March 2023 Nokia Corporation (LEI: 549300A0JPRWG1KI7U06) has acquired its own shares (ISIN FI0009000681) as follows: Trading venue (MIC Code)Number of sharesWeighted average price / share, EUR*XHEL306,0764.31CEUX7,3924.31AQEU2,6084.31TQEX6,3244.32Total322,4004.31 * Rounded to two decimals On 3 February 2022, Nokia announced that its Board of Directors is initiating a share buyback program under the authorization granted by Nokia’s Annual General Meeting on 8 April 2021 to return up to EUR 600 million of cash to shareholders in tranches over a period of two years. The second phase of the share buyback program in compliance with the Market Abuse Regulation (EU) 596/2014 (MAR), the Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 and under the authorization granted by Nokia’s Annual General Meeting on 5 April 2022 started on 2 January 2023 and

Danske Bank A/S, ledende medarbejderes transaktioner24.3.2023 19:29:32 CET | pressemeddelelse

24. marts 2023 Indberetning nr. 3/2023 Ændring i aktiebesiddelser hos Danske Banks indberetningspligtige i henhold til EU-forordningen om markedsmisbrug For yderligere detaljer henvises til det vedhæftede skema, hvori transaktioner udført af personer med ledelsesansvar og personer med nær tilknytning til disse skal indberettes og offentliggøres. Kontakt: Stefan Singh Kailay, Head of Media Relations, tel. +45 45 14 14 00 Vedhæftet fil Bilag -Raija-Leena Hankonen-Nybom - køb